Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.10.2021 o 17:16 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 17:16 - 17:17 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kuffa, pritom v zásade nemyslíte zle, len to bolo také trošku rozhádzané. Ja som sa na túto debatu aj celkom tešil, lebo je to taký zaujímavý stret dvoch pohľadov. Jeden hovorí o tom, že podnikatelia a zamestnanci by mali mať slobodu pracovať aj v nedeľu. Druhí hovoria o... o spoločenských dopadoch a tak ďalej. Ale vy ste tak trošku to rozvláčne poňali, lebo tam ste hovorili o rímskom cisárovi, o hádzaní kresťanov do Kolosea, o Svätej zemi, kde by ste chceli žiť, potom ako sa dakedy spracovávalo obilie, potom tu bol taký turistický itinerár, takže naozaj, že to by bolo potrebné aspoň trošku zjednotiť, aby sme vlastne zistili, že čo chcete povedať týmto celým.
A vy keď hovoríte o tých krajinám, čo to majú, tak, samozrejme, to je pravda. Sú krajiny, čo to majú takto. Sú krajiny, čo to nemajú. Ale napríklad je dobre povedať, že v Maďarsku to mali a tiež to museli potom zrušiť, lebo ľudia boli proti. A takisto v Poľsku bol teraz prieskum a väčšina ľudí by si napríklad priala, aby obchody boli otvorené aj v nedeľu, hlavne čo sa týka maloobchodu.
A ja tento názor, teda že by si jednak podnikatelia, a jednak aj zamestnanci mali možnosť zvoliť prácu aj v nedeľu, je to dobré napríklad aj pre mladých ľudí, študentov, pretože mnoho študentov tým, že cez týždeň chodí do školy, tak práve cez víkend si môžu privyrobiť a často práve cez tú nedeľu zarobia viac, ako by zarobili v normálny pracovný deň.
Takže ja som rozhodne za to, aby ten stav, ktorý máme, ostal aj naďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 15:54 - 16:08 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem veľmi úprimná. Som v rozpakoch, z niektorých vystúpení našich kolegov. Mám pocit, že keby sme navrhli zmeniť čokoľvek, čo by bolo len málo a čo i len malý potenciál zachrániť jeden ľudský život, naši oponenti by hlasovali proti.
Viete, pred pár rokmi sa zdalo, že naša spoločnosť sa zhodla na tom, že umelý potrat je zlý a že pri ňom trpí tak žena matka, ako aj nenarodené dieťa. A aj vďaka tomu, že sa spoločnosť na tom zhodla a boli to aj predstavitelia hnutia Pro-choice, ktorí tvrdili, že potrat je zlý, tak ten počet potratov od roku 1990 výrazne klesol.
Dnes vidím, že sa tento konsenzus rozpadá, že sú medzi nami poslanci, ktorí otvorene vyzývajú k potratom napríklad postihnutých detí, a je mi z toho smutno. Vo veľkej väčšine neplánovaných tehotenstiev nie je to problém to tehotenstvo, ale okolnosti, za ktorých to tehotenstvo vzniklo. A práve tieto okolnosti sú sociálna alebo finančná situácia, tlak okolia, dokončenie štúdia, zdravotný stav matky alebo počatého dieťaťa a iné. A v takýchto situáciách my chceme pomôcť. Podstatnou vecou je fakt, akú má hodnotu pre spoločnosť ľudský život a jeho práva pred narodením, tak je táto spoločnosť ochotná pomáhať nenarodeným deťom alebo pomáhať ženám, ktoré odmietajú potrat a prosia o pomoc. Môžem vám povedať a zopakujem to, skutočne prosia o pomoc.
Pred pár dňami vyšiel výskum a následne bol okrúhly stôl, ktorý analyzoval všetky tieto, tieto zistenia. Túto spoločnosť robilo niekoľko organizácií pod vedením Možnosť voľby a tie hlavné zistenia z výskumu boli dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku a správa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Keď teraz prerokovávame tento zákon, nič lepšie, nič lepšie tieto organizácie nemohli urobiť, ako zorganizovať takýto výskum, pretože bol to výskum o dostupnosti umelých potratoch, výskum o poplatkoch, o zariadeniach, ktoré, ktoré poskytujú tieto výkony. Bol to, bol výskum o, o cene, bol to výskum, či jednotlivé nemocnice uvádzajú, alebo neuvádzajú, že sa na ich klinikách robí alebo nerobí potrat. Bolo to, bola to finančná dostupnosť. A keď som si pozrela tento výskum, tak som povedala, že sa čudujem všetkým tým, ktorí kritizujú, pretože ten záver bol negatívny, v závere povedali, že tá dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku je zlá.
A preto sa čudujem kritikom nášho zákona, pretože my tu hovoríme o dodržiavaní procesného postupu pri realizácii umelého potratu, a že tento prejde z vyšších územných celkov na ministerstvo zdravotníctva. Práve preto, že jeden lekár, a neviem koľko ľudí má v tej kancelárii, v ktorej robí, nie je možné, aby v celom svojom kraji dokázal skontrolovať vo všetkých disciplínach, vo všetkých odboroch, že ako to funguje.
Čiže to, že my hovoríme, že by to malo robiť ministerstvo zdravotníctva, je správne. My hovoríme o tom, že, že ministerstvo zdravotníctva bude výročne zverejňovať správu o potratovosti na Slovensku s návrhom ďalších opatrení. Čiže zase je to len to, že ministerstvo zdravotníctva bude zodpovedné za to, aby nemuseli vychádzať takéto výsledky výskumov, ako sú v tomto, v tomto prieskume.
Ďalej hovoríme o tom, že, že treba zaviesť väčšie množstvo informácií o ženách, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelý potrat. Tie ženy pri tom zisťovaní alebo pri tom, pri tom dotazníku keď chcú napíšu, keď nechcú nenapíšu, ale napíšu, že sa nemohli desaťkrát dotelefonovať do nemocnice, že ich päťkrát nemocnica odmietla alebo že mali nejaké iné, iné problémy.
Čiže ja sa skutočne čudujem, že títo naši kritici ste, sa im nepáčia tie tri body, ktoré sme do toho nášho zákona dali. Hovoria tu o tom v tom výskume, že sú mnohé nemocnice, ktoré umelé ukončenie tehotenstva odmietajú, že sú viacerí zdravotnícki pracovníci, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí.
Vieme dobre, že vo všetkých dokumentoch medzinárodných právnych, európskych aj v našej ústave je ako základné, univerzálne právo - právo na slobodu svedomia. Právo na slobodu svedomia nemá význam, ak nie je možné ho uplatniť prostredníctvom nástroja, ktorý sa volá výhrada vo svedomí. Bez tohto nástroja by ten, to základné ľudské právo nemalo zmysel.
Krátko pred ukončením volebného obdobia v Európskom parlamente som ešte bola na takom... prieskumnej ceste v Taliansku. Taliansko je známe tým, že lekári odmietajú robiť umelé ukončenie tehotenstva. Stretli sa s nami ako členkami výboru pre práva žien a rodovú rovnosť zástupcovia niekoľkých nemocníc včetne ministerky zdravotníctva. Ja vám môžem povedať, že posťažovali si, že sa nemajú kde tieto ženy obrátiť, ak chcú umelé ukončenie tehotenstva, ale ani v jednom prípade sa nesťažovali, že tí lekári si uplatnili výhradu vo svedomí, proste výhradu vo svedomí rešpektovali ako niečo, čo je proste nad akýmkoľvek iným právom, lebo je to základné ľudské právo, ktoré je neodňateľné. Hovorím, 90 % nemocníc nerobí umelé ukončenie tehotenstva.
Nebudem tu rozoberať, prečo to tí lekári nechcú robiť, a určite nie všetci lekári sú, to nero... nechcú robiť, pretože chodia sedemkrát do týždňa do kostola, a možno predtým to robili, ale ako pokročila veda, tak zistili, že z toho tela matky neodstraňujú len zhluk buniek. Pred akým rozhodnutím stáli tí Taliani, to talianske ministerstvo zdravotníctva, bolo, ako tento problém vyriešiť. Ako zabezpečiť, aby tie ženy mali prístup. Nie tým, že tých lekárov budú nútiť, ale jednou z možností bolo vytvorenie tzv. potratových kliník. A ak si my myslíme, že u nás je tiež problém, tak toto je jedno z riešení. Kto chce robiť umelé potraty, proste nech ich robí na takomto mieste.
Viacerí aj v tej diskusii, ktorá tu bola minulý týždeň, mi vyčítali, že, že nemusela by som podávať takéto návrhy zákonov, keby bola v školách sexuálna výchova. Ja sexuálnu, so sexuálnou výchovou súhlasím, ale len ako súčasťou veľkého celku. Myslím si, že nenájdem lepšie prirovnanie, ako napísal v jednej zo svojich kníh český psychiater Max Kašparů, citujem: „Mimo sexuality sú tu aj všeobecné zásady overené desiatkami generácií, zásady platné pre všetkých ľudí všetkých čias. Treba si ich tiež osvojiť. Vedomie, že vernosť je viacej ako nevera, že slušnosť je lepšia ako hrubosť, že prirodzené má väčšiu zdravotnú i mravnú cenu ako umelé, obeta pre druhých leží morálne vyššie ako sebectvo, čistota medziľudských vzťahov je životodarnejšia než prežívanie kto z koho. Ak nemá mladý človek z domu vypestovanú vôľu, sebaovládanie, zodpovednosť a dobré svedomie a ak si slobodu nemýli so svojvôľou, potom sa musí naučiť používať prezervatív, aby nerobil nešťastnými svoje sexuálne partnerky a nezvyšoval počet umelo likvidovaných detí.“
Je jedným z argumentov, ktorý tu tiež odzneli a ktorý ešte spomeniem je, že načo otvárame tento zákon, že však počet, počet umelých ukončení tehotenstva klesá. Tento argument sa používa dosť často v diskusiách aj, aj medzi novinármi a na to ja používam jeden príklad. Všetci súhlasíme s tým, že je potrebné, aby bol podporovaný šport mladých ľudí, a preto to spoločnosť podporuje finančne aj publicitou. Za niekoľko rokov sa zistí, že táto podpora bola úspešná, že mladí ľudia športujú viac, tak si povieme, keď trend je dobrý a postupom času budú športovať všetci mladí ľudia. No nepovieme si to, ale budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako situáciu vylepšiť. A táto istá logika platí aj pre znižovanie počtu umelých ukončení tehotenstva, a preto aj tento náš zákon.
A tak sa chcem obrátiť aj na vás a na všetkých a požiadať - aj na tých, ktorí si možno už nemyslia, že potrat je zlá vec - o zváženie toho všetkého dobrého, čo, ako priznávajú, v tomto zákone je. Nenechajte sa ovládať svojou ideológiou. Aspoň nachvíľu na ňu zabudnite. Čítajte náš návrh zákona s nadhľadom a slobodne. Som presvedčená, že uvidíte jeho jadro a dobro, ktoré v ňom spočíva.
Poviete mi, a ty sa teraz obraciaš s ideológiou, ale práve preto, že pápež František je rešpektovaný aj veriacimi, aj neveriacimi, práve preto, že on si váži všetkých - aj veriacich, aj neveriacich - a rovnako aj on, ako aj my, čo sme predložili tento zákon, sa stavia na stranu nenarodených a ich matiek.
Tak skúsme pouvažovať, možno na tomto stanovisku niečo je. Možno je niečo na našom návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Majme prosím otvorené srdce a mysle a pomôžme im.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:48 - 15:50 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega Taraba, spomínali ste tiež tie termíny, že je to úplne bežne zaužívané, že keď kupujeme práčku alebo keď kupujeme auto, alebo ešte byt napríklad, tak si to rozmyslíme, nie tobôž, že ešte keď chceme ísť do zamestnania, a je to mnoho razy násobne viacej ako tých 72 hodín.
V medicínskej praxi je ešte jeden termín, ktorý chcem pripomenúť a ktorý je ďaleko-ďaleko dlhší ako 72 hodín. Keď sa žena alebo pár rozhodne nechať si zmraziť embryá, má dva mesiace na rozmyslenie, pretože sa zmrazujú ľudské bytosti. A toto isté je aj pri ukončení tehotenstva. Tu nehovoríme o diagnóze, o tehotenstve, tu hovoríme o ľudskom živote a nehovoríme tu o chirurgickom zákroku, o interrupcii, ale o ukončení tohoto ľudského života. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:42 - 15:44 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Taraba, veľmi si vážim, že ste teda tam išli a snažili ste sa teda pomôcť. Registrovala som aj tento prípad. Je viacero facebookových stránok, ktoré vyslovene ponúkajú pomoc tehotným ženám aj prostredníctvom združení, ako sú Zachráňme životy, kde doteraz prerozdelili čisto priamo ženám 522-tisíc eur a zachránili množstvo životov. Takisto je tu Poradňa Alexis a poradňa Femina pre ženy, ktoré sú v takejto situácii. Myslím, že podobne ako ja mnohí moji kolegovia, ktorí chcú pomáhať, môžu pomáhať aj takto priamo a určite aj pomáhať týmto konkrétnym organizáciám, ktoré naozaj poskytujú poradenstvo, sprevádzajú v sociálnej situácii a pomôžu aj s ubytovaním a s nákladmi na živobytie.
Ja som presvedčená, že naozaj podať pomocnú ruku žene, ktorá je v takejto situácii, nie je v rozpore s jej slobodnou vôľou, pretože všetci vieme, že ako tá naša slobodná vôľa funguje, keď sme pritlačení k múru a kedy na nás tlačia mnohé okolnosti, častokrát blízki ľudia nás tlačia k nejakému rozhodnutiu a my sami vlastne sa nemáme čoho chytiť. Čiže ja som presvedčená, že treba tú pomocnú ruku podávať či už priamo osobne, alebo aj prostredníctvom organizácií.
A to, čo si cením na návrhu Anky Záborskej, je aj to, že tú pomocnú ruku by mohol takto poskytnúť aj štát práve prostredníctvom gynekológov a lekárov, ktorí sa s týmito neplánovane tehotnými ženami, ktoré zvažujú potrat, stretávajú, pretože som presvedčená, že naozaj čím viac tých informácií je, tým je tá miera slobody rozhodovania väčšia, pretože keď viem, že mi hrozí odchodom partner a rodičia ma idú vyhodiť z domu a neviem o žiadnych iných možnostiach, moja miera slobody... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:41 - 15:42 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak ja by som chcel len trošku vysvetliť, ako to vtedy na zdravotníckom výbore prebehli, len upozorňujem, že pán poslanec Cmorej nie je člen zdravotníckeho výboru, čiže k tomu sa ja neviem vyjadriť, ako tam sa určoval spravodajca. Avšak spravodajca v Národnej rade tu sa vždy určoval na základe konsenzu členov výboru. Ak sa takýto konsenzus nenašiel, tak takéhoto spravodajcu určoval predseda výboru. Pani Janka Bittó Cigániková si to však vysvetlila, ten rokovací poriadok trošku po svojom, takže ona navrhla výboru samú seba a výbor jej tento návrh neschválil, mal alternatívu, tá sa však nezrealizovala a opäť sa vymenovala.
Inicioval som preto hneď vzápätí zmenu rokovacieho poriadku, aby sa nemohol takto dezinterpretovať, však nakoniec celá história parlamentarizmu u nás na Slovensku nikdy nedovoľovala takúto interpretáciu, ako si pani Janka Bittó Cigániková dovolila, avšak na koaličnej rade, prosím pekne, SaS tento môj návrh zablokovala.
Ale tým chcem len povedať, že, pán poslanec Taraba, nehovorili ste pravdu v tom, že z našej strany nebola úprimná snaha zabrániť Janke Bittó Cigánikovej spravodajcovať práve takéto typy zákonov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:40 - 15:41 hod.

Tabák Romana
Pán poslanec Taraba, ja mám za sebou cez 250 profesionálnych zápasov, takže kľudne si kopte ďalej. Ja sa môžem modliť Otčenáš, koľko chcem, ja môžem veriť v Ježiša a zároveň veriť, že žena má možnosť si vybrať. Boh nám dáva slobodnú vôľu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 15:24 - 15:28 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorý má pomôcť ženám čakajúcim nečakané dieťa, slobodnejšie sa rozhodnúť pre jeho prijatie alebo odmietnutie. Sme obviňovaní, že opäť chceme sťažiť prístup ku potratu a chceme diktovať iným svoje pohľady na svet.
Ja som presvedčený, že každé dieťa je chcené. Niektoré, ako sa ukazuje, má to šťastie, že aj svojimi rodičmi. Náš návrh ale nejde tým smerom, aby sme presviedčali každú ženu, aby chcela svoje dieťa. Sme ľuďmi, lebo máme slobodnú vôľu a rozum, a to je pre nás sväté. Náš návrh má za cieľ ponúknuť práve viacej slobody pri rozhodovaní prekvapených, vystrašených matiek o potrate. Ak sa pozrieme na definíciu slobody, zistíme, že sloboda je neprítomnosť donucovania, nemusenie robiť to, čo sa nechce, z toho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce. Preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.
Nečakane tehotná žena sa niekedy práve cíti tlačená do rozhodnutia, ktoré nechce urobiť. Dôvody sú známe: sociálne, ekonomické, vzťahové, a preto naším návrhom ponúkame pomoc, príspevok, ubytovanie, utajenie, čas na rozmyslenie, aby tehotná žena sa rozhodovala o živote svojho dieťaťa, a nie o vedľajších okolnostiach. Francúzi majú také príslovie, že netreba sa báť prijať ďalšie dieťa, pretože každé dieťa si prinesie do života svoj batôžtek, z ktorého vyžije. Iba na okraj, to príslovie nevzniklo v súčasnosti v čase sociálneho zabezpečenia, pračiek, vozidiel, mikrovlniek, rodinných prídavkov, ústredného kúrenia. Ani tehotná matka, ani my nevieme, ako to bude o rok, o dva, o päť, o dvadsať rokov. Nemusíme byť práve v otázke života pesimisti. Majme aj tú životnú nádej, že bude lepšie. Veď aj tu je priestor pre pozitívne myslenie. Dajme matkám a otcom viac slobody v rozhodovaní a viac solidarity o rozhodnutí pre život.
Na záver si ešte dovolím predložiť návrh podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci k tehotným ženám (tlač 665).
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na nejasnosť návrhov, ktoré predniesol pán spravodajca Peter Cmorej, a moje nestotožnenie sa s týmito návrhmi navrhujem, aby sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Navrhujem, aby predmetnú tlač prerokovali navrhnuté výbory a určili lehoty tak, ako uviedol spravodajca a ako je aj uvedené v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:23 - 15:24 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja možno iba tri poznámky, prvá z nich je, že, to už hovorila aj predkladateľka pani Anka Záborská, pani poslankyňa, že to je návrh, ktorý má pomôcť tehotným ženám, ktoré potrebujú viac času, tie, ktoré sú rozhodnuté, tie na tie potrat pôjdu, ale my chceme rozšíriť ten priestor ženám, ktoré potrebujú viac času, a myslím si, že tento návrh je, vychádza z tých lehôt, ako bývajú vo väčšine krajín Európy, ktorý som čítala naposledy minulý týždeň, a áno, v tej analýze, ktorá, ktorú robila tá, porovnávaciu analýzu, Parlamentný inštitút: Interrupčná legislatíva vo vybraných štátoch Európy, sú tam rôzne tabuľky a dá sa z nich aj rôzne veci prečítať, ja som si vybrala tú, ktorú som minule citovala, o tých lehotách, ale sú tam aj tabuľky, ktoré hovoria, že napríklad pri ohrození života a zdravia žien je to skoro vo všetkých krajinách úplne normálne, že, samozrejme, to zdravotnícke zariadenie musí pristúpiť k záchrane tej ženy, aby ju teda zachránil.
Takže ja si myslím, že tá porovnávacia analýza hovorí mnohé fakty, a áno, ja som sa zamerala na tie, kde sú tie lehoty v tej, v tých krajinách Európy v priemere tri dni a viac dní, aby sa ženy mohli rozhodnúť pre to dieťa, ak teda sa nevedia rozhodnúť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:19 - 15:20 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Tak, pán kolega Cmorej, Maďarsko, Portugalsko, Lotyšsko tam majú 3 dni čakaciu dobu, Holandsko 5, Taliansko 7, podľa mojich informácií Belgicko 6. Hovoríme, teraz nie je žiaden stredovek a mám tu, niekto namietal čakacie lehoty, že by mali byť protiústavnými, t. j. z USA si zoberiem príklad, a nehovoríme o žiadnej hlbokej minulosti, ale o roku, o auguste 2021, to znamená veľmi čerstvé a sudca tam povedal toto: „Pred veľkými životnými rozhodnutiami je múdre nájsť si čas na premýšľanie.“ A väčšina týchto sudcov, tak ako oni to tam rozhodujú, rozhodla, že žiadne čakacie lehoty, ktoré stanoví legislatíva, zákon, nie sú v rozpore s ich ústavou. Myslím, že ani s našou.
Čiže tie čakacie lehoty, keď ste mi chceli takýmto spôsobom odpovedať, že toto je stredoveké, no tak to ste sa riadne sekli. Hovoríme o súčasnosti, nie sú protiústavné, nie sú v rozpore s ničím, treba, aby tá žena mala čas a dostatok informácií, aby sa mohla dobre rozhodnúť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:18 - 15:19 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Pán poslanec Cmorej, ďakujem za vaše vystúpenie, ja by som pridal ešte taký malý fakt.
Priemerná cena interrupcie je podľa výskumu 414 eur, čo je pre mnohé domácnosti privysoká suma, a nedokážu ju rýchlo získať, čo robí interrupciu pre mnohé ženy nedostupnou tak či tak.
Tiež som veľmi rada, že ste spomenuli občianske združenie Ženské kruhy, ktoré veľmi konzistentne presadzujú rešpekt a možnosť slobodnej voľby žien. A ja to robím tiež.
Skryt prepis