Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.2.2022 o 14:12 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 14:12 - 14:22 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti vystúpiť k novej súdnej mape, ktorá sa, ako iste viete, nerodila ľahko a ktorej schvaľovací proces bol viackrát medializovaný a odkladaný až dodnes.
Od novembra 2020 som inicioval veľa stretnutí a z tohto miesta by som chcel prioritne vystúpiť ako obhajca zachovania súdu v Námestove. Počas medzirezortného pripomienkového konania ako aj celého schvaľovacieho procesu som sa viackrát aktívne obrátil na pani ministerku spravodlivosti a ďalších s požiadavkou zachovania Okresného súdu v Námestove a zmenu na jeho hlavné sídlo okresného súdu. Nebola to len moja ambícia, ale aj ambícia celého námestovského okresu. Mnoho ľudí sa pýta, prečo by mal byť práve Okresný súd v Námestove, ktorý by mal byť zachovaný a nie Dolný Kubín.
Ako som pred časom moje výhrady prezentoval pani ministerke, tak by som ich chcel teraz prezentovať aj celej odbornej verejnosti, aj keď nie som odborník, ale na základe argumentov. Prečo si myslím, že práve Okresný súd Námestovo by mal byť zachovaný ako hlavne sídlo. Argumentov a dôvodov zachovania Okresného súdu v Námestove je viac. Zhrnul som aspoň niektoré.
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ustanovuje, že Dolný Kubín má pôsobnosť iba pre okres Dolný Kubín. Námestovo má v zmysle prílohy č. 2 tohto zákona rozšírené právomoci aj pre okres Tvrdošín. V Žilinskom kraji majú takéto rozšírené právomoci okrem Námestova len Žilina a Martin. Okrem toho si treba uvedomiť, že súčasťou okresu Tvrdošín je aj mesto Trstená, ktoré svojou veľkosťou je porovnateľné s okresným mestom Tvrdošín. Je teda zrejmé, že pod obvod Okresného súdu v Námestove spadajú tri mestá, a to Námestovo, Trstená a Tvrdošín.
Okrem Námestova má aktuálne dobre vybudovanú infraštruktúru potrebnú na fungovanie okresného súdu. V Námestove sa nachádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny či Okresná prokuratúra Námestovo. Okres Námestovo je špecifický množstvom väčších obcí, ktoré majú rádovo tisíce občanov. Pri sledovaní rozmiestnenia populácie celého oravského regiónu možno konštatovať, že priemerná veľkosť obcí sa zväčšuje smerom od Dolného Kubína na sever k Námestovu. Inými slovami, ak odrátame obyvateľov samotných okresných miest, potom v okrese Dolný Kubín má obec v priemere 894 obyvateľov, v okrese Námestovo 2 359 obyvateľov a v okrese Tvrdošín 2 072 obyvateľov. Z verejne dostupných údajov na stránke ministerstva spravodlivosti je preukázané, že Okresný súd Námestovo vykazuje väčší počet nápadov ako Okresný súd Dolný Kubín. Pre krátkosť času nebudem uvádzať príklady, ale je to tam naozaj veľmi výrazný rozdiel a určite tie nápady budú ešte v okrese Námestovo, vrátane okresu Dolný Kubín, pribúdať.
V sociálnych zariadeniach v okrese Námestovo je umiestnených 430 osôb a v okrese Tvrdošín 211 osôb, pričom v okrese Dolný Kubín len 237 osôb. Pod Okresný súd Námestovo spadá zo zariadení námestovského okresu a tvrdošínskeho okresu k 30. 6. 2020 až 376 osôb pozbavených alebo obmedzených na právne úkony a ten počet ešte narástol od tohto obdobia. Problematická sa javí aj samotná dostupnosť obyvateľov okresov Námestovo a Tvrdošín na súd v Dolnom Kubíne. Okres Námestovo nemá železnicu a jeho obyvatelia sú odkázaní na dopravu po cestných komunikáciách, čo znamená nielen prekonávanie neprimerane veľkých vzdialeností s vysokou časovou náročnosťou, ale najmä v zimnom období kvôli nepriaznivým metrologickým podmienkam vo všetkých okrajových oblastiach aj zhoršený stav ciest a najmä sťažené prekonávanie horského priechodu Príslop s nepomerne väčším počtom obyvateľov. Keďže v okrese Dolný Kubín je takmer polovica obyvateľov sústredených v meste a tento okres je rozlohou aj počtom obyvateľov omnoho menší, ak by sa sídlom oravského súdneho obvodu stalo Námestovo, zhoršená dostupnosť súdu z okrajových obcí by sa dotkla 11,7-krát menšieho počtu obyvateľov a celkovo by bol súd lepšie dostupný pre 3,3-krát viac obyvateľov Oravy.
Za veľmi dôležitú skutočnosť treba pokladať aj fakt, že Okresný súd v Námestove je sídlom, ktorý sa nachádza pri hranici s Poľskou republikou. Je teda dôvodné zamerať sa aj na skutočnosť, že práve súd v Námestove častokrát rieši spory s významným medzinárodným prvkom. Je logické, že v prípade, ak jedna zo sporových strán je z Poľska, je vhodnejšie, aby predmetný okresný súd bol práve v Námestove, ktorý je hraničným okresom Slovenskej republiky susediacim v blízkosti okresov Námestovo a Tvrdošín.
Ďalším argumentom je, že do nedávnej rekonštrukcie sídla Okresného súdu Námestovo bolo investovaných viac ako 350-tisíc eur. Pod Okresný súd Námestovo spadá 16 737 podnikateľských subjektov, pričom v spádovej oblasti Okresného súdu Dolný Kubín pôsobilo len 4 725 podnikateľských subjektov. V okrese Námestovo možno predpokladať výrazný rozvoj bytovej, ale aj priemyselnej výstavby a výstavby občianskej vybavenosti, čoho sme svedkom už aj teraz, čo výrazne napreduje v porovnaní s Dolným Kubínom.
V súvislosti s realizáciou prebiehajúcich 32 jednoduchých pozemkových úprav výstavba na seba viaže rozvoj hospodárstva a ďalší prírastok obyvateľov, teda aj nárast sporovej agendy obvodného súdu. Okrem toho je potrebné poukázať na skutočnosť, že v okresoch Námestovo a Tvrdošín je vysoká rozdrobenosť pozemkov, ale aj veľká naviazanosť obyvateľov na pôdu a pokým nebudú doriešené komplexné pozemkové úpravy, Okresný súd Námestovo bude stále zaznamenávať zvýšený počet majetkových súdnych sporov, ako je to pri realizácii projektov ROEP, čo je tiež nielen na Orave, ale na Orave je veľa prípadov, čo je nekonečne dlhý proces, ktorý je treba akútne urýchliť.
Záverom mi dovoľte, pani ministerka, oceniť krok ministerstva spravodlivosti k zachovania súdu v Námestove. Naozaj za to vám patrí aj všetkým pracovníkom veľká vďaka. Verím, že moje argumenty, ktoré som počas tejto rozpravy písal, ako aj adresoval ministerstvu spravodlivosti, padli na úrodnú pôdu. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tomto procese pomohli a, samozrejme, aj za vašu ústretovosť.
Rovnako oceňujem aj zachovanie trvalého pracoviska v Dolnom Kubíne a tiež aj zachovanie Okresného súdu v Ružomberku, kde sú podľa môjho názoru ideálne podmienky na fungovanie okresného súdu. Nachádza sa tu v jednej budove okrem iného polícia, väznica či prokuratúra. Ďakujem aj za ústretovosť pri blížiacich sa pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú prednesené v tomto pléne.
Pani ministerka, ďakujem vám za vašu ťažkú prácu, ktorú ste s touto legislatívnou úpravou mali a pevne verím, že reforma súdov zlepší postavenie súdnictva na Slovensku. Verím, že reforma súdnej mapy zvýši aj transparentnosť a spravodlivosť súdnych procesov na Slovensku. A už aj tak mi čas skončil. Mám tu ešte spústu ďalších argumentov, ale ja si myslím, že tie čísla nieže nebudú nikoho zaujímať, ale však dá sa to aj dohľadať alebo po prípade nemám problém to komukoľvek preposlať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 11:07 - 11:07 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS podávam procedurálny návrh, v ktorom navrhujem presunúť hlasovanie novely zákona č. 578/2004 Z. z., je to zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, číslo parlamentnej tlače 758 na zajtra o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:58 - 10:59 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ja ďakujem svojim kolegom za faktické poznámky. Musím povedať, že teda spravodlivosť na Slovensku je pre občanov veľmi dôležitá a trebárs ten súd v Skalici máme po desiatich rokoch ako novú budovu, ktorá je tam teraz vytvorená čisto pre súd. Odsťahoval sa odtiaľ aj kataster. Takže ja toto vnímam aj túto stránku efektivity ako veľmi dôležitú a chcem takisto pripomenúť, že takisto som napísala pani ministerke, ktorá mi neodpovedala, aj sme sa bavili o tom na klube, že teda navštívi Skalicu a ja som od nej vlastne takúto iniciatívu nemala.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:55 - 10:56 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ja úplne rozumiem tvojím slovám v rozprave, pretože si naozaj interpretovala názory občanov. Každá reforma sa rodí ťažko. Je veľa otázok, je veľa proste kladených nedopovedaných slov. Ja ťa úplne podporujem ako štatutárku kráľovského mesta Skalica, pretože tí ľudia to vnímajú vysoko citlivo. Keďže vieme, že ten súd tam bol vyše 100 rokov, takže sa obávajú o svoje privilégiá, ktoré už v minulosti boli tomuto mestu dané.
Takže rozumiem, rozumiem tvojej rozprave a rozumiem aj občanom, pretože majú obavy. Reformy sú vždy ťažké a máme to aj v nedávnej minulosti potvrdené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:49 - 10:53 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, predložená reforma súdnictva si kladie za cieľ zvýšenie dôvery občanov k spravodlivosti na Slovensku. Myslím si, že neexistuje žiadny člen tohto parlamentu alebo vlády, ktorý by nepovažoval klesajúcu dôveru justície za vážny problém. Dokonca si dovolím povedať, že viera v spravodlivé rozhodnutia súdov je základným pilierom tejto vlády a v dôveru, ktorú sme vo voľbách dostali. Napriek tomu nemôžem podporiť predložený návrh súdnej mapy, a to z viacerých dôvodov. Návrh zákona si v dôvodovej správe kladie za cieľ zvýšiť dôveru v spravodlivé Slovensko piatimi prvkami.
Prvým takýmto prvkom je primeraná dostupnosť. Priznám sa, že nerozumiem, ako chceme dosiahnuť primeranú dostupnosť súdov, ak sa chystáme viaceré z nich zrušiť alebo z nich urobiť pracoviská. Kde je logika primeranej dostupnosti, ak súdne budovy, ktoré sú častokrát pýchami každého okresného mesta, ostanú naďalej súdmi, ale ľudia budú na pojednávania cestovať desiatky kilometrov? Alebo, naopak, aký zmysel má udržiavať súdne budovy, ak sa sudcovia a súdni pracovníci budú presúvať z okresu do okresu. Priznám sa, že toto nepovažujem za hospodárne, ani za riešenie, ktoré zvýši akúkoľvek dôveru v súdy na Slovensku.
Zároveň by som rada dala do pozornosti dáta Rady Európy, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že naša krajina sa vymyká Európskemu priemeru v počte prvoinštančných súdov na stotisíc obyvateľov. Kým u nás máme v priemere 1,2, v susednom Maďarsku ich majú v priemere 1,4. Rovnako nerozumiem spôsobu presadzovania jednotlivých bodov tejto reformy. Napríklad náš súd v Skalici mal byť pôvodne nahradený súdom v Senici. To je pre cestovanie sudcov neefektívne, hoci efektivitu si tento návrh kladie ako jeden z hlavných pilierov svojej opodstatnenosti.
Ďalším bodom, na ktorý sa odvoláva dôvodová správa, je vyššia transparentnosť. Toto je však ďalší bod, ktorému nerozumiem. Ak zavedieme túto novú sústavu súdov, ktorá zavádza nezmyselné cestovanie z okresu do okresu, akým spôsobom pomôžeme k zvýšeniu transparentnosti? Transparentnosť súdnych procesov by mala byť pre občanov ľahko pochopiteľná a jasná, čo táto reforma robí presne naopak. Súdy sa občanom vzďaľujú a procesy sú zložitejšie na pochopenie bežnými občanmi.
Problém so súdnou mapou mám osobne aj ako primátorka mesta Skalica. Súd v Skalici bol v roku v 2016 najviac vyťažený súd na Slovensku. Zároveň to bol v tomto roku súd s najväčším počtom rozhodnutí na jedného sudcu. Od roku 2016 sa náš súd stále drží v prvej desiatke najviac aktívnych súdov na Slovensku. Nevidím preto dôvod na to, aby sa rušila inštitúcia, ktorá zjavne funguje a má pre svoj región dôležitý význam.
Súd v Skalici je od roku 1891, čím tvorí jeden z hlavných privilégií kráľovského mesta. Pani ministerka tvrdí, že súdna reforma má docieliť menšiu mieru korupcie. Priznám sa, že ani ja, ani predsedníčka súdu v Skalici sme sa doposiaľ nestretli so žiadnym korupčným podnetom. Ak teda chceme docieliť menšiu mieru korupcie, mali by sme pracovať s reálnymi dátami o výskyte tohto problému na konkrétny inštitúciách.
Na záver chcem povedať, že si zámer pani ministerky a jej členov tímu veľmi vážim. Súdnictvo je dôležitým pilierom našej spoločnosti a jeho dôvera patrí k najnižším v Európe. Bola by som však radšej, ak by sa súdna reforma robila na základe reálnych čísiel a podložená konkrétnymi dôvodmi. Menej nevysvetliteľných zmien, ktoré majú politický podtext, by reforme určite dalo väčšiu mieru dôvery.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:47 - 10:49 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Lehotský, pre mňa je dôležitý aj obsah, aj forma absolútne.
Pán Baránik, ja sa nebojím tých skorumpovaných sudcov, pretože keby som sa bál, tak nehlasujem tak, ako hlasujem. Vyhrážajú sa aj vám, všetkým tuná koaličným poslancom, vyhrážajú sa fašistickí voliči smrťou už len za tento, za, ako sme hlasovali, za demokratické hlasovanie. Prišiel som sem s tým, že som s tým počítal, tak čo mám robiť.
Pán Mizík, vy ste 12 rokov; môžem vás poprosiť, pani kolegyňa, haló, pani kolegyňa, môžem vás poprosiť chvíľočku? Vy, vy, vy. Fecko, môžem vás poprosiť? (Zaznenie gongu.) Ďakujem.
Pán Mizík, vy ste šúchali nohami 12 rokov, keď tu Fico korumpoval súdnictvo. Ani raz ste sa, nič ste nepovedali, nikdy ste nevystúpili a dobre ste vedeli, čo sa deje. Teraz ste, teraz chodí k vám Erik Tomáš, chodí k vám Fico, chodíte sa s ním radiť, ste v jednej skupine, tak, samozrejme, že ste spojený s človekom, ktorý tu súdnictvo nieže skorumpoval, ale ktorý tu vytvoril mafiánsky štát. Ani jeden z vás tam z tých ĽSNS, ani jeden z vás nevystupoval, nemali ste žiadne, žiadne pripomienky k tomu, čo sa tu dialo, teraz máte pripomienky ku všetkému.
To je podobný príklad, ako keď naozaj Blaha podporoval obrannú zmluvu, keď Fico tam chodil do Ameriky a už sa mala obranná zmluva podpísať, len Danko povedal, že keď to podpíšu, tak odíde, odíde preč. Ani jeden z vás ĽSNS ste nechodili a nevrieskali ste na Fica, na Blahu, že sú vlastizradcovia, nikto ste nechodili a netvrdili, choďte pred ich domy, choďte ich vešať, choďte ich obesiť. Nikto, ani jeden z vás fašistov to nerobil. Teraz to robíte a robíte presne to isté, čo ste povedali. Úplný opak robíte, pán Mizík, vás mi je veľmi ľúto, lebo ste učiteľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:42 - 10:43 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ďakujem za úprimný prejav, za seba môžem povedať, že túto reformu podporím, či už v prvom, alebo v druhom čítaní a moju plnú dôveru má premiér a ministerka. Ja mám niekedy pocit, že na Slovensku my všetci chceme reformy, všetci chápeme, že treba zmenu. Ale my chceme tú čokoládu bez cukru, chceme tú kávu bez kofeínu a chcem vyhrať maratón bez toho, aby sme to museli zabehať. Pretože či to už je súdna reforma, alebo reforma zdravotníctva, tak stále sú tam tie isté argumenty, že všetci vieme, že ten systém nijako nefunguje, všetci vieme, že ho treba zmeniť a zmena bolí. A akonáhle sa rozmýšľa o presunutí nemocnice alebo súdu, tak všetci začnú protestovať, pretože ako keby je prvoradé, aby ten súd alebo nemocnica boli práve v mojej obci alebo v mojom meste a druhoradé je, či ten súd, alebo nemocnica pracujú kvalitne, či tá zdravotná starostlivosť je dobrá, či ten sudca je kompetentný a odborný ako kebyže do toho, na ten súd a do tej nemocnice chodíme každý týždeň.
Takže ja verím, že pokiaľ budú aj tie zmeny a presne sú to dobre odkomunikované, tak táto reforma prejde. Verím, že v druhom čítaní sa tie pripomienky rôznych koaličných strán vyriešia, pretože naozaj táto vláda má mandát na to, aby robila zmeny. A už dnes je neskoro a pokiaľ sa kvôli nejakým malichernostiam alebo politikárčeniu tieto reformy neschvália, tak budúce generácie nám to veľmi nepekne odplatia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:34 - 10:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem.
Milé kolegyne, milí kolegovia, vážená pani ministerka, ja budem veľmi krátky, ale chcem povedať veľmi dôležitú vec, ktorá mňa trápi.
V prvom rade súdna mapa naozaj je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá. To nikto z nás z koalície nespochybňuje. Je to aj téma, ktorej sa budú chytať opoziční poslanci zase a budú z toho vytvárať škandály, ako chceme zničiť súdy, ako chceme ľuďom urobiť zle, ako chceme ľuďom strápniť a strpčiť život, pretože chudáci budú musieť chodiť 60, 100 kilometrov niekde za súdom. No viete, človek sa koľkokrát za život súdi? Koľkokrát ide človek za život na súd? Nechodí každý deň, nechodí každý mesiac, nechodí každý rok. Toto nie je ten problém.
Ale ja som rád, pani ministerka, že teraz sedíte tu vedľa mňa, lebo súdna mapa je dôležitá, ale čo je pre mňa dôležité. Ja vás chcem aj takto poprosiť, aby sme mali morálne čistých sudcov. My môžme spraviť akúkoľvek súdnu mapu, keď stále na súdoch sú skorumpovaní, a stále sú tam skorumpovaní sudcovia, ktorí dostávajú peniaze, prostredníctvom prostredníkov dostane peniaze a rozhodne tak, ako mu to biznis sudcovský dovolí. Toto je hlavná téma pre mňa a podľa mňa ste mali riešiť toto ako prvé a nie súdnu mapu, ale to, ako zabezpečiť, aby sudcovia neboli skorumpovaní.
Teraz kýva pán Ferenčák hlavou, ale vy ste, pán Ferenčák, vaša vláda, vy ste zabezpečili to, že tu sudcovia korumpujú, pán Ferenčák. Darmo vy budete kývať hlavou, darmo mi budete ukazovať, že som hlupák. Robert Fico a jeho vláda za dvanásť rokov tu spravili zo súdnictva skorumpovanú, neskutočnú finančnú záležitosť, kde si sudcovia robia, čo chcú. A ja by som vás poprosil, pani sudkyňa, aby, pani sudkyňa, prepáčte, pani ministerka, aby ste naozaj svojím vplyvom urobili to, aby sa títo sudcovia báli svojich rozhodnutí, aby sa báli rozhodnúť zle, aby sa báli rozhodovať proti spravodlivosti.
A preto som sem prišiel, pretože ja súdnu mapu svojím spôsobom veľmi podporujem, mám tam výhrady aj ja. Lebo ako povedala tuná moja kolegyňa Garstková, naozaj tá súdna mapa je potrebná, je potrebné to zhutniť, aby, aby sa naozaj tie súdy konali, aby tí ľudia nečakali, aby to bolo, aby to bolo naozaj priechodné aj zmanažované všetky tie súdy.
A na záver ešte raz. Prosím vás pekne, urobme, táto koalícia, poriadok v súdnictve, urobme to spôsobom takým, nech tí sudcovia nie sú beztrestní, nech to nie sú bohovia, ktorí si budú rozhodovať, ako oni chcú a občan, tak ten je na konci a keď nemáš peniaze, tak je to strašné.
Poviem vám jeden príklad. Jeden príklad. Jeden notár z nemenovaného okresu, mal som s ním stretnutie pred týždňom, tak mi rozprával, že chcel som ísť za sudcom, ale povedali mi, aby som už nešiel, že protistrana tam už bola, že protistrana tam už bola za tým sudcom, takže nemám ani zbytočne chodiť. Kde sme sa to dostali? Kde sme, keď si, keď si normálny obyčajný človek nemôže vymôcť svoje právo na súde, pretože sudca rozhodne tak, ako je zaplatený?!
Takže, pani ministerka, ja budem veľmi rád, keď prídete v čo najkratšom čase s tým, aby sme ukázali týmto sudcom, že sa oni majú báť svojich odporných nespravodlivých rozhodnutí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:32 - 10:33 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja by som chcela ešte na záver zdôrazniť, že reformu alebo súdnu mapu považujem za potrebnú a kto tvrdí opak, tak je buď dezorientovaný, alebo klame. Z pohľadu občana je potrebné skrátiť súdne konania, zúžiť priestor na korupciu vytvorením podmienok na skutočne náhodný výber sudcov, zvýšiť špecializáciu sudcov na jednotlivé agendy, a tým aj zvýšiť kvalitu rozhodnutí a z pohľadu súdov je potrebné zlepšiť podmienky pre prácu sudcov a automatizovať procesy, budovať informačnú bázu.
Ja vás chcem možno, pani ministerka, ešte poprosiť, ak by ste mohli tuná kolegom všetkým vysvetliť význam slova pracovisko pod nejakým okresným súdom, čo to znamená, aby to pochopili, lebo myslím, že mnohí nepochopili, čo vlastne sa myslí pod tým, že pod niektorým okresným súdom vznikne samostatné pracovisko, aká bude jeho náplň, ako to bude fungovať. Takže myslím, že toto by bolo na mieste, ak by ste ešte poriadne vysvetlili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:28 - 10:29 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za rozpravu. Keď som si vypočul vašu rozpravu a rozpravu pána Ferenčáka, tak faktov, čo sa týka faktov, tak bola skoro zhodná, takže asi to je o faktoch a nie o politike. Aj keď ste v komunále zrejme súperi, tak tu hovoríte detto o tom istom, a tak ako hovorila aj pani kolegyňa alebo tak jak sa pýtal pán Ferenčák, aby som vystúpil s niečím, čo bude, tak s tým sa nedá ešte vystúpiť, pokiaľ nie je hotové všetko, tak jak keby nebolo hotové nič. Ja len apelujem na to, že keď ten pozmeňovák bude hotový, aby to nedošlo do Národnej rady na poslednú chvíľu, aby si to nemal čas hoc kto preštudovať, takže ja len apelujem na to, že keď pozmeňovák bude, nech to už ide do výborov a nech je dostatočne časový priestor na to, aby sa s tým mohol oboznámiť každý.
Skryt prepis