Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2021 o 16:28 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 16:28 - 16:43 hod.

Dominik Drdul
Pán kolega, ja neviem o tom, že by mál pán Kubina ako poradca pani prezidentky, ktorý má pracovnoprávny vzťah s Prezidentským palácom, prerušený výkon advokácie. Máte iné informácie ako ja?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 15:13 - 15:28 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, vláda doručila Národnej rade návrh na voľbu predsedu Úradu pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a navrhla kandidátov Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajniaka. Ich podklady sú uvedené v tlači 299. Ústavnoprávny výbor rokoval o tomto návrhu vlády v dňoch 3. a 4. februára 2021 na svojej 61. schôdzi, na ktorú pozval oboch navrhovaných kandidátov. Kandidáti sa schôdze ústavnoprávneho výboru zúčastnili, predstavili sa uviedli najme víziu, resp. predstavy budovania činnosti a ďalšieho rozvoja úradu a následne odpovedali na otázky členov ústavnoprávneho výboru. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 218 konštatoval, že navrhnutí Zuzana Dlugošová a Martin Rajniak spĺňajú podmienky ustanovené v § 14 zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ústavnoprávny výbor zároveň odporučil vykonať voľbu podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebnom poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011. Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Karol, my sme spolu absolvovali niekoľko stretnutí k tejto téme a množstvo vecí z toho, čo si povedal sa zakladá na pravde. Počul som tie veci rovnako aj ja, preto by som sa chcel naozaj prihovoriť, aby neostalo len pri prísľuboch, a aby naozaj tieto prísľuby boli naplnené, že pre prípad potreby zrušenia tohto zákona a keďže sa momentálne nevieme dohodnúť ani jeho presunutí ani k takejto dohode nedošlo. Tak by som naozaj ešte raz chcel apelovať, aby táto snaha bola pretavená do nejakej skutočnosti, aby sme čím rýchlejšie našli vyváženú alternatívu ku súčasnému predpisu, ktorý teda ako som správne pochopil ideme rušiť, a aby sme dosiahli rovnováhu medzi nadmernou reguláciou a tým, čo reálne chráni životy a zdravie našich detí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 17:38 - 17:39 hod.

Dominik Drdul
Pán podpredseda, ja tiež chcem vyjadriť k tomuto tvojmu vystúpeniu a ja sa chcem tiež zasadiť o to a poprosiť veľmi pekne našich, našich predajcov týchto pomôcok, aby naozaj zohľadnili tento zámer, ktorý tento návrh zákona sleduje, aby vonkoncom ukázali svoju spolupatričnosť v tejto mimoriadne ťažkej dobe, aby ľudia uvideli túto našu snahu v konečných cenách respirátorov, ktoré sa ku nim dostanú znížené o 20 % sadzbu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 11:26 - 11:26 hod.

Dominik Drdul
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel iba pre záznam uviesť, že v hlasovaní 97 ma vykázalo ako hlasoval som za, pričom som bol proti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 17:54 - 17:55 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Pán Kotleba, ja sa priznám, vy ste ma zaujali už na začiatku. Mňa naozaj zaujalo, ako oduševnene a s takým entuziazmom a priam bázňou ste vraveli o vznešenej a veľkej občianskej demonštrácii, ktorá údajne výrazne prispela k tomu, že sme v súčasnosti bezpečnou krajinou. Tak ja teraz neviem, že či myslíme na tú istú demonštráciu, na ktorej napríklad zneli rôzne vyberané heslá, prípadne lietali na moslimskú rodinu nejaké predmety od vašich fanúšikov. A teda sa vás chcem spýtať, že či teda bolo Slovensko vtedy bezpečnou krajinou pre všetkých, alebo len pre tých, čo sa od tejto vašej krásnej občianskej iniciatívy držali dostatočne ďaleko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 17:52 - 17:53 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Pán Kotleba, ja vám poviem iba jednu vec, respektíve dve. Načo je nám napríklad dobrý ten núdzový stav. Nemocnice sú na hranici toho čo zvládnu, na hranici počtu hospitalizácií, ktoré sú schopné zvládnuť ak nechcem, aby nám ľudia naozaj umierali doma, alebo umierali na chodbách. A na niektorých oddelenia sa naozaj musí rozhodovať personál či poskytne kyslík alebo neposkytne kyslík. A takto skúšaným nemocniciam núdzový stav napríklad umožňuje, aby im ministerstvo zdravotníctva nad rámec bežného financovania doplácala náklady za teda pandémiu a tie ktoré im v súvislosti s ňou vzniknú, alebo napríklad aby reprofilizovali. To znamená, aby napr. v Galande zo súkromného subjektu z nemocnice vznikla komplet červená nemocnica, ktorá je teraz momentálne celá určená pre covidových pacientov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:39 - 15:41 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Kolega vy ste neskutočný. Doteraz ste toho narozprávali pomerne dosť, ale však dobre. Poďme teda postupne. Hovorili ste o nejakých faktoch, tak ja vám tiež poviem pár faktov. Pri zásadne menej závažnej epidemiologickej situácii ústavný súd jednoznačne konštatoval ústavnosť vyhlásenia núdzového stavu a to, že sme neporušili takýmto vyhlásením nič. Nikto nič nespochybňuje? Vy ste spochybnili snáď všetko. Spochybnili ste oficiálne štatistiky NCZI, spochybnili ste tragédie, individuálne tragédie konkrétnych ľudí. Spochybnili ste to, že opatrenia, ktoré zavádzame majú nejaký význam a zmysel. Pričom si dovolím tvrdiť, že 3102 úmrtí, ktoré je mimoriadne znepokojivé číslo tu máme iba vďaka tomu a iba vďaka tomu, že robíme opatrenia aké robíme. Hovorili ste, že nič nespochybňujete, no vaše weby a stránky a skupiny na sociálnych sieťach a všetky nástroje na sociálnych sieťach, ktoré sú na ne napojené ....
===== mimoriadne znepokojivé číslo, tu máme iba vďaka tomu a iba vďaka tomu, že robíme opatrenia aké robíme. Hovorili ste, že nič nespochybňujete, no vaše weby a stránky a skupiny na sociálnych sieťach a všetky nástroje na sociálnych sieťach, ktoré sú na ne napojené sú plné spochybňovanie, popieranie nezmyslov a šírenia bludov. Hovorí vám niečo také pojem bezpríznakový nosič? To je človek, ktorý ste ako povedali nemá absolútne žiadne príznaky napriek tomu môže ochorenie prenášať. Chorobnosť a úmrtnosť je vďaka opatreniam taká aká je. Bez nich by bola zásadne vyššia. 3,83 percenta nakazených z celkovej populácie, to sú iba zistení ľudia, ktorí sa nám podarilo otestovať, nie celkový počet. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:39 - 15:41 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Kolega vy ste neskutočný. Doteraz ste toho narozprávali pomerne dosť, ale však dobre. Poďme teda postupne. Hovorili ste o nejakých faktoch, tak ja vám tiež poviem pár faktov. Pri zásadne menej závažnej epidemiologickej situácii ústavný súd jednoznačne konštatoval ústavnosť vyhlásenia núdzového stavu a to, že sme neporušili takýmto vyhlásením nič. Nikto nič nespochybňuje? Vy ste spochybnili snáď všetko. Spochybnili ste oficiálne štatistiky NCZI, spochybnili ste tragédie, individuálne tragédie konkrétnych ľudí. Spochybnili ste to, že opatrenia, ktoré zavádzame majú nejaký význam a zmysel. Pričom si dovolím tvrdiť, že 3102 úmrtí, ktoré je mimoriadne znepokojivé číslo tu máme iba vďaka tomu a iba vďaka tomu, že robíme opatrenia aké robíme. Hovorili ste, že nič nespochybňujete, no vaše weby a stránky a skupiny na sociálnych sieťach a všetky nástroje na sociálnych sieťach, ktoré sú na ne napojené ....
===== mimoriadne znepokojivé číslo, tu máme iba vďaka tomu a iba vďaka tomu, že robíme opatrenia aké robíme. Hovorili ste, že nič nespochybňujete, no vaše weby a stránky a skupiny na sociálnych sieťach a všetky nástroje na sociálnych sieťach, ktoré sú na ne napojené sú plné spochybňovanie, popieranie nezmyslov a šírenia bludov. Hovorí vám niečo také pojem bezpríznakový nosič? To je človek, ktorý ste ako povedali nemá absolútne žiadne príznaky napriek tomu môže ochorenie prenášať. Chorobnosť a úmrtnosť je vďaka opatreniam taká aká je. Bez nich by bola zásadne vyššia. 3,83 percenta nakazených z celkovej populácie, to sú iba zistení ľudia, ktorí sa nám podarilo otestovať, nie celkový počet. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2020 10:25 - 10:29 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil predniesť dva pozmeňujúce návrhy.
Prvý pozmeňujúci návrh ku vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva znie nasledovne: Za čl. II sa vkladá nový člá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ja len takú edukatívu aj pre všetkých. Najprv ho musíte odôvodniť aspoň krátko a na konci čítate paragrafové znenie, dobre?


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nič sa, nič sa nedeje, spoločne sa to všetci naučíme, len je dôležité sa, toto dodržiavať. Takže najprv ho odôvodnite krátko a potom už len to paragrafové znenie, tam už to odôvodnenie nemusíte čítať.


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Samozrejme. V podstate ide o to, že sa zavádza v prípade trestného činu ohýbania práva istá poistka, kde bude o prípustnosti alebo neprípustnosti trestného stíhania sudcu rozhodovať Súdna rada, to je prvý pozmeňovák.
Druhý pozmeňujúci návrh, v ňom ide o to, že sa mení kvórum, ktorým sa volí kandidát na sudcu Ústavného súdu, a tiež sa mení kompetencia ústavnoprávneho výboru, ktorý po novom uznesením rozhoduje o tom, či uchádzač o funkciu sudcu Ústavného súdu spĺňa podmienky uvedené v ústave, vyžadované na výkon tejto funkcie. Rovnako je to aj pri uchádzačoch o funkciu generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky a ďalších funkciách, ktoré tento parlamentný výbor posudzuje.
A ešte aj je tu ďalšia zmena, ktorá sa týka Európskej prokuratúry. Keďže rozhodnutím kolégia Európskej prokuratúry, ktorým sa stanovujú predpisy o podmienkach zamestnávania európskych delegovaných prokurátorov, došlo k spresneniu istých pravidiel sociálneho zabezpečenia, tak v podstate bolo nutné prijať nadväzujúcu úpravu v zákone.
A tiež je tu zmena, ktorá sa týka sudcu Ústavného súdu, ktorý má byť vylúčený z konania a rozhodovania vo veci aj vtedy, ak sa zúčastnil schvaľovania návrhu právneho predpisu, napr. ako poslanec Národnej rady, prezident alebo podobne. Možno mať vtedy totiž dôvodné pochybnosti o tom, že či je nezaujatý alebo nestranný.
Môžem pristúpiť k prečítaniu návrhov? (Reakcia predsedajúceho.)

Ďakujem. Začnem tým prvým, ktorý sa týka poistky pri trestnom čine ohýbania práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva (tlač 271).
Vládny návrh zákona o reforme súdnictva sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zákonov sa dopĺňa takto:
1. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) V trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať a musí byť zastavené, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin."
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Bod 2. V § 9 ods. 3 sa za slovo "odseku 1" vkladajú slová "alebo odseku 2".
Bod 3. § 207a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona má právo po právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia písomne navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky vyslovenie nesúhlasu s trestným stíhaním pre tento trestný čin."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú, čo sa zohľadní aj v ustanovení o účinnosti.
Tento článok stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety: "Čl. III stráca účinnosť 1. júla 2024."
Bod 2. V čl. XIII sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
"k) rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 6 v čl. XIII stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety, ktorá znie: "Čl. XIII bod 6 stráca účinnosť 1. júla 2024."
V čl. XIII bode 36 úvodnej vete sa slová "až 27hh" nahrádzajú slovami "až 27hi" a na konci sa vkladá § 27hi, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27hi
Rozhodovanie o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu
(1) Súdna rada na návrh sudcu obvineného pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona rozhodne o tom, či vysloví súhlas alebo nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin; svoje rozhodnutie musí Súdna rada odôvodniť.
(2) Súdna rada rozhoduje o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia Súdnej rady, dotknutý sudca, obhajca sudcu a prokurátor; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom Súdnej rady.
(3) O návrhu sudcu podľa odseku 1 musí Súdna rada rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia na zasadnutí Súdnej rady, na ktorom umožní vyjadriť sa sudcovi a jeho obhajcovi a prokurátorovi.
(4) Ak Súdna rada rozhodla, že nevysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu podľa odseku 1, nový návrh dotknutého sudcu v tej istej veci je vylúčený."
Ustanovenie § 27hi stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety, ktorá znie: "Čl. XIII §27hi v bode 36 stráca účinnosť 1. júla 2024."
To je prvý pozmeňujúci návrh.
Následne si dovolím prečítať druhý pozmeňujúci návrh, ktorý znie: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Milana Vetráka a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva.
Vládny návrh zákona o reforme... Prepáčte, pán predsedajúci, ešte by som si dovolil podotknúť, že v prípade prvého pozmeňujúceho návrhu chcem na hlasovanie vyňať body 6, 24 a 27 samostatne.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, 6, 24 a 27 pozmeňujúceho návrhu pána Drdula na samostatné hlasovanie. Nech sa páči.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem. (Reakcie z pléna.) Zo spoločnej správy, hej. Ďakujem veľmi pekne za opravu.
Vládny návrh zákona o reforme súdnictva sa dopĺňa takto:
1. V čl. V bod 3 znie:
"3. V § 115 ods. 1 sa slová "nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov" nahrádzajú slovami "trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov a v novej voľbe a každej ďalšej voľbe aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov"."
2. V čl. V sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. Čl. X sa dopĺňa bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
"7. V § 146 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
8. § 146 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na európskeho delegovaného prokurátora. Poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie platí za európskeho delegovaného prokurátora Generálna prokuratúra vo výške určenej zákonom pre zamestnanca i zamestnávateľa; vymeriavacím základom pre odvod poistného na zdravotné poistenie a na platenie poistného na sociálne poistenie je príjem európskeho delegovaného prokurátora dosiahnutý v rozhodujúcom období, určený podľa osobitného predpisu."."
4. V čl. XXVII sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
"29. V § 49 ods. 3 sa slová "na príprave, prejednávaní a schvaľovaní" nahrádzajú slovami "na príprave a prejednávaní"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. XXVII bode 56 sa v názve § 250a slovo "ustanovenie" nahrádza slovom "ustanovenia", doterajší text § 250a sa označuje ako odsek 1 a § 250a sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ustanovenie § 49 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na sudcov Ústavného súdu vymenovaných do funkcie do 31. decembra 2021."
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis