Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.6.2023 o 13:26 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 13:26 - 13:28 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem oceniť vecný a úctivý tón kolega, vážim si to. Ešte posledný krát môj pozmeňujúci návrh nebol čítaný momentálne v rozprave, bol schválený na výbore a je súčasťou spoločnej správy len technicky. Ja rozumiem tomu, že mnoho osôb so zdravotným postihnutím je nemajetných, a že vlastne nie sú spôsobilé si zakúpiť možno automobil, ktorý je do troch rokov, ale v tom prípade je mu akákoľvek výška príspevku a akékoľvek podmienky nároku nepomôžu. To je skôr otázka toho, aký máme inkluzívny trh práce a akým spôsobom sa naša spoločnosť, ktorá bohužiaľ nepatrí k tým najinkluzívnejším v stave jak u uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím a o tom akú majú reálnu šancu uspieť v konkurencii na trhu práce, čo je na samostatnú diskusiu, ktorú som sa snažil samozrejme toto obdobie viesť tiež, len vždy sa podarí skôr niečo, nie všetko naraz. A ani sa to tak nedá vyriešiť. Je mi ľúto, že sú momentálne tie kritériá nastavené takto, ale vždy keď som sa pokúšal s tými kritériami niečo robiť, tak som dostal odpoveď na spôsob, že štát nastavuje komu a ako prispeje, a že je vlastne legitímne povedať, že prispejeme iba tým, ktorí nejakým spôsobom majú opodstatnenú potrebu zadovážiť si motorové vozidlo, a to je napríklad tá podmienka zamestnania alebo podmienka prevážania takejto osoby tuším do sociálnej služby alebo do školy. No a samozrejme nikdy sa nedá vyhovieť každému, pretože každé takéto rozvoľnenie tých podmienok...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2023 13:14 - 13:14 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, aj to zapnutie a j za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril ku tomu, čo bolo predmetom takej kratšej výmeny medzi dvoma kolegami. Stala sa nasledovná situácia, predložili sme do prvého čítania návrh, ktorý zvyšuje dva príspevky a hornú hranicu hodnoty majetku, ktorú môže vlastniť osoba so zdravotným postihnutím pri zachovaní nároku. Potom došlo k jej prerokovaniu v prvom čítaní a nedošlo k hlasovaniu. JA som teda ponechal v podateľni Národnej rady tento návrh, ale zároveň som oslovil paralelne kolegu Lehotského s tým, že či by bolo možné na výbore napr. ústavnoprávneho alebo sociálneho podľa našej dohody a predložiť môj pozmeňujúci návrh, ktorý je obsahovo zhodný s novelou, ktorú som predložil. Napokon sme to spravili tak, že som to predložil ja na ústavnoprávnom výbore, kde bol tento návrh zapracovaný, keďže bol schválený, do spoločnej správy a bude o ňom hlasovať plénum. Len aby bolo jasné, ako sa veci mali.
A nie je mi úplne jasné k čomu smerovala teda výhrada kolegu Kočiša, že by som teda mal zlepšovať dostupnosť a proces, keď osobne si nemyslím, že ak sa zákona vykladá tak, ako sa má vykladať a ak sa aplikuje tak, ako sa má aplikovať, tak by bol v prípade tohoto konkrétneho predpisu problém. Jediná možno výhrada, ktorú ja vnímam je, že obrovskú moc pri zostavovaní komplexného posudku, ktorý je podkladom pre rozhodnutie, má posudkový lekár. A to je, ale bohužiaľ, záležitosť, ktorú nevieme žiadnym spôsobom zásadne ovplyvniť, pretože buď by sme túto zodpovednosť, ktorá je zásadná, prehodili na ošetrujúceho lekára alebo by sme jeho dali posudkovému a obaja sú ľudia a každý jeden môže túto svoju zodpovednosť podľa vlastného uváženia uplatňovať. A tým pádom nevieme efektívne v tomto ohľade zabrániť zneužitiu tejto právomoci posudkového lekára alebo ošetrujúceho lekára. No a inak nebadám v tom procese, ktorý je predpokladaný správnym poriadkom, nie je ani vlastne nastavený úplne tou 447-čkou nejakú zásadnú vadu, ktorá by robila tieto príspevky neprístupnými. Pre prípad, že sa naozaj rozhoduje podľa zákona a tak, ako to zákon predpokladá.
A môžme považovať za populistické, že sme istým spôsobom zasahovali iba do súm. V poriadku, veď to je legitímny názor, o tom môžme viesť diskusiu. Môžme viesť aj diskusiu o tom, či treba o 75 % dvihnúť tieto príspevky, alebo je to tak dobré, ako sme to my spravili o 100 % alebo o mnohých ďalších veciach. Ja som hľadal najpriamejšiu cestu ku cieľu, ktorý som chcel dosiahnuť, zvýšenie podpory osôb so zdravotným postihnutým práve v oblasti príspevkov, ktoré boli dlho nemenené. Nevedel som dlhodobo docieliť zmenu opatrenia, ktorým sa určujú výšky príspevku na úpravu bytu, tak som to spravil týmto spôsobom, že som v zákone navrhol zvýšiť hornú hodnotu príspevku, ktorý môže úrad práce priznať, a osobne v tom nevidím žiaden zásadný problém, ale teda ak to je pre klub REPUBLIKA alebo kohokoľvek iného tak strašne zásadný problém, tak, samozrejme, nemôžem im žiadnym spôsobom prikázať ani ich nútiť, aby hlasovali za návrh, ktorý historicky môže pomôcť osobám so zdravotným postihnutím. A potom nech už si každý zodpovie na otázku, či a ako chce a podporuje osoby so zdravotným postihnutím sám a nech si každý pred sebou obháji, či a ako teda chce pomôcť, keď nepodporí historické zvýšenie takéhoto príspevku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 18:51 - 18:52 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Marek, ja ti chcem poďakovať za tvoj obsiahly a pomerne podrobný výklad. No a, bohužiaľ, musím len konštatovať, že aj mne po tom, čo som si prečítal a čo som počul a čo som mal možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí ďaleko lepšie rozumejú zdravotníctvu ako ja, tak sa mi jednoducho tento zákon javí ako spôsob, ako vytiahnuť zo zdravotníctva na úkor pacienta peniaze, ktoré by mohli slúžiť niekde inde a myslím si, že práve toto by nemalo byť úlohou poslancov Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 18:32 - 18:33 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slov, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval návrh zákona do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

24.5.2023 17:29 - 17:29 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeného návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnym pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhoval, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 12:58 - 12:58 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za zopakovanie čísla tlače. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 10:21 - 10:21 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil
v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 9:54 - 9:55 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 9:54 - 9:55 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2023 9:54 - 9:54 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja som sa prihlásil v zásade len preto, aby som ešte raz zhrnul všetky oblasti právnych vzťahov, ktoré sa upravujú týmto návrhom zákona, a teda ide o zvýšenie hodnoty majetku, ktorú môže osoba so zdravotným postihnutím vlastniť pri poberaní peňažných príspevkov. Konkrétne zo sumy 39 833 eur na sumu 50 000 eur. Pardon, zdvojnásobenie terajších súm peňažných príspevkov pri kúpe motorového vozidla a zdvojnásobenie terajšej sumy peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu, činíme tak z niekoľkých dôvodov. Jednak sme ako skupina poslancov hlboko presvedčení o tom, že ak sa má kompenzovať zdravotné postihnutie, tak sa nesmie od človeka vyžadovať, aby bol chudák. Zároveň pri tom ako mu kompenzujeme ťažké zdravotné postihnutie aj keď zo štátnych prostriedkov, myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka...
=====
Skryt prepis