Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.11.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

8.11.2022 9:25 - 9:25 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľ mi poďakovať sa ti ako jednému zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona za takúto iniciatívu. Tiež ju považujem za veľmi dobrú a správnu, a preto veľmi rád podporím daný či už pozmeňujúci návrh, alebo návrh ako celok. A považujem za dobré a správne, že robíme to, čo sa v danom čase dá, tak ako sa to dá s ohľadom na verejné financie, ale aj s ohľadom na ten cieľ pomôcť konkrétnej skupine, ktorá naozaj tú pomoc potrebuje, čo je nesporné, a odstraňujeme týmto spôsobom naozaj zjavnú nespravodlivosť a robíme systém menej demotivačný.
Pre mňa je veľmi dôležité, aby bola sociálna pomoc a podpora v štáte nastavená spôsobom, ktorý nerobí poberanie sociálnych dávok pohodlnejšie než zapojenie sa do nejakého bežného spoločenského a pracovného života, a nastavovanie takého systému, ktorý netrestá za to, že sa človek nasta... zaradil, pardon, do pracovného alebo spoločenského života. No a preto vnímam tento návrh ako krok správnym smerom. Samozrejme, vždy sa dá viac. Budem rád súčinný, aby sme to posunuli ešte ďalej, ale nateraz vnímam veľmi pozitívne a kladne, že sa nám podarilo takéto niečo vyrokovať a že to za chvíľku bude realitou. A týmto chcem tiež poprosiť všetkých kolegov o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2022 13:40 - 13:40 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ondrej, v súčasnej dobe, kde veľa vecí tak nejak tekutie a tak nejak stráca formu a tvar a obsah, je takýto názor pomerne príjemným prekvapením alebo pomerne príjemným osviežením v tom celom marazme, ktorý nám hovorí, že vlastne lacnejší plyn a lacnejšia ropa sú tou adekvátnou daňou za to, že bude mier. A mier iba taký, ktorý si vydupe Putin.
Ja si myslím presne to, čo si myslíš ty. A v tomto ti chcem poďakovať za tvoj jednoznačný postoj. Myslím si, že proste inak než tým, že sa nám podarí dať jednoznačnú odpoveď na Putinovu agresiu tým, že Ukrajine budeme držať chrbát, dokedy to bude možné, sa jednoducho tento konflikt nemôže skončiť. Niežeby sa tak nedal skončiť, ale nemôže sa tak skončiť, pretože to bude len ďalší signál, že dá sa ísť ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2022 11:10 - 11:11 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 18:55 - 18:56 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, aj keď vás už tu veľa nie je, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty tak, ako to bolo určené v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady, vrátane lehôt na prerokovanie návrhu zákona.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 18:10 - 18:11 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

18.10.2022 15:55 - 15:55 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za vaše poznámky. Ondrej, možno som sa nevyjadril dostatočne jasne a možno sa mi to stalo pod stresom, ktorý stále mám, ale samozrejme som sa nechcel žiadnym spôsobom vyhlásiť za obeť dvojnásobnej úkladnej vraždy ani som žiadnym spôsobom nechcel bagatelizovať obeť týchto dvoch mladých ľudí, pardon a žiadnym spôsobom som nechcel svoje strádanie v živote, ospravedlňujem sa, žiadnym spôsobom nechcel svoje strádanie v živote pripodobňovať k tejto obrovskej strate. Je mi to ľúto a ak to tak vyznelo, budem sa na budúce snažiť to zlepšiť a kolegovia, nemám čo k tomu viac dodať iba to, že tak poďme na tom, prosím, pracovať spoločne a začnime tým, že sa budeme správať medzi sebou k sebe aspoň v medziach základnej ľudskej slušnosti a nebudeme si upierať základnú ľudskú dôstojnosť, ktorú má každá jedna ľudská bytosť od svojej podstaty. Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, páni, v prvom rade by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí, ich priateľom, známym, všetkým, ktorých sa táto strata, nesmierna strata dotkla či už osobne alebo sprostredkovane a chcel by som vyjadriť tak symbolicky aj úprimnú sústrasť celej našej spoločnosti, ktorá v týchto dvoch ľuďoch stratila príslušníkov menšiny, ktorú mala chrániť a voči ktorej má dlh a voči ktorej má dlh nielen ako jedinej, takže spoločnosť má obrovský dlh vo vzťahu ku každej jednej menšine, ktorá u nás žije. Či už sú to osoby so zdravotným postihnutím, či už sú to príslušníci LGBTI plus komunity, či už sú to cudzinci, či už sú to Rómovia, jednoducho každý, kto je nejakým spôsobom iný, nemá problém sa za svoj život stretnúť s mnohými prejavmi, ktoré by sme vedeli označiť za netolerantné a nenávistné. Je mi ľúto, že sa naša spoločnosť nachádza v tomto stave, je mi ľúto, že my, politici, veľakrát svojimi necitlivo zvolenými slovami, ktoré používame ako zbrane v politickom súboji prispievame k tomuto stavu. Naozaj ma to mrzí a chcem aj ja svojím osobným príkladom a možno aj prostredníctvom kultivovanosti tohto príspevku sa pokúsiť prispieť k tomu, aby sme raz žili v inom svete, aby sme žili vo svete, kde budeme vedieť spolu hovoriť, kde budeme vedieť byť jeden k druhému ľudský, kde budeme vedieť chápať inakosť ako niečo, čo môže celú spoločnosť obohatiť a nie ako niečo, pred čím sa treba brániť, ako niečo, čo nás ohrozuje, ale ako niečo z čoho môžeme čerpať, prostredníctvom čoho môžme ako celá spoločnosť ísť niekam ďalej, posunúť sa na vyššiu úroveň schopnosti spolu nažívať. Desí ma, že neviem ani len pri takejto téme a pri tejto príležitosti zachovať slušný tón, veľmi ma desí a som z toho naozaj nervózny, že mnohí kolegovia ešte ani pri tejto príležitosti nevedeli nechať stranou politikárčenie, nevedeli nechať svoje obvyklé evergreeny a rozdeľovanie spoločnosti bokom, nevedeli prekonať svoju osobnú malosť. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Aj touto cestou by som sa chcel ospravedlniť za všetky urážky a nenávistné prejavy, ktoré v tejto rozprave od mnohých kolegov odzneli vo vzťahu ku ktorémukoľvek príslušníkovi ktorejkoľvek menšiny.
Musím jednoznačne uviesť, že aj ja som za svoj život ako príslušník menšiny zažil rôzne prejavy či už to odsudzovanie, či už to bolo nazeranie zvrchu, či už to bolo možno aj šikanovanie alebo diskriminácia na základe zdravotného postihnutia, ale môžem vám povedať, že takéto skúsenosti by ste mať nechceli, môžem vám povedať, že príjemné pocity to neboli a môžem vám povedať, že tieto moje skúsenosti sú pre mňa veľmi silným mementom a veľmi silným nejakým bodom, nejakým majákom, nejakým, nejakou červenou vlajkou red flagom hovoriacim o tom, ako sa ja v živote nechcem k iným ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní a iní správať a na záver mi dovoľte vyjadriť takú moju osobnú túžbu. Chcem iný svet. Chcem, aby sme sa nejako neuspokojili s tým, že prijmeme uznesenie, aby sme si nepovedali, že to stačí a že ďalej netreba nič robiť a veď sme si porozprávali a tak nejak je to fajn. Chcem, aby sme vedeli počúvať, aby sme vedeli prijímať odlišnosť bez odsudzovania, bez ohľadu na jej druh, chcem viac ľudskosti. Dúfam, že sa tam raz dostaneme. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1127 z 2. augusta 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V I. polroku 2022 bolo vydaných osem aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku 2022 bude prijatých deväť návrhov aproximačných nariadení vlády. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 131. schôdzi 9. septembra 2022 a uznesením č. 553 odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som pani predsedníčke veľmi pekne naozaj poďakovať za prácu, ktorú urobila pri rozbiehaní úradu, za osvetu, ktorú v rámci úradu a v rámci jej činnosti medzi ľuďmi snaží aj šíriť v oblasti boja proti korupcii, nástrojov nahlasovania korupcie, nástrojov potierania korupcie a za vôbec všetku činnosť, ktorá je spojená s odkrývaním korupcie, s posmeľovaním ľudí k tomu, aby v rámci zákonných intencií nahlasovali a pobádali zákonné orgány a dávali im podnety k tomu a štátne orgány, pardon, aby konali v zmysle zákona.
Chcem povedať, že robíte v istom zmysle sizyfovskú prácu, ktorá ešte nejaká čas, bohužiaľ, na Slovensku sizyfovská bude. A nie preto, že nemá zmysel, ale preto, že, bohužiaľ, sme spoločnosťou, ktorá si stále vo veľkej miere neváži pravidlá, nemá k nim úctu, nemá rešpekt ku zákonu. A skôr hľadáme spôsob, akým pravidlá obchádzať a akým si uľahčovať život možno aj za cenu nezákonnosti, čo je veľmi smutnou správou v našej spoločnosti. A je hanbou aj nás verejných predstaviteľov, ak v niektorých momentoch našich funkcií a volených, volebných období, pardon, nevenujeme dostatočnú pozornosť tejto agende.
Preto vám ešte raz chcem poďakovať. Prosím, neprestávajte, vytrvajte v dobrom boji. Tento boj je správny a aj keď to budete mať možno ťažké, robíte záslužnú činnosť.
Skryt prepis