Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2021 o 18:45 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

19.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec, mrzí ma to, ale bolo to záverečné slovo, kde už nie je možné reagovať s faktickými poznámkami.
Želá si záverečné slovo pani spravodajkyňa, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:35 - 18:36 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, aby som sa vrátila k pánovi riaditeľovi Mičevovi, o ktorom ste vy hovorili, tak vám musím povedať, že s pánom riaditeľom Mičevom mala problém hlavne pani bývalá ministerka Laššáková, lebo tá tam poslala kontrolu svojho času, hĺbkovú, a tá zistila množstvo pochybení, ako som to už minule hovorila. Z 35 strán kontrolnej správy bolo tridsať, 30 strán pochybení. Takže na moju otázku ešte na výbore, keď som sa jej pýtala, prečo ho neodvolala, povedala, že tak nedalo sa. No tak asi toľko.
Prekresľovanie dejín, no tak prekresľuje sa tu kadečo, to je pravda. Napríklad by ma zaujímalo, že čo má múzeum, vznik Múzea SNP s Košickým vládnym programom? To som tiež teda dosť nezosieťovala, ale tak možno sa to raz dozviem. A po pravde, ja by som rada počula od vás, prečo by múzeum odísť nemalo pod ministerstvo obrany. To som sa ešte nedozvedela, pýtala som sa to už niekoľkokrát, niekoľkých vašich kolegov, zarputilo stojíte za tým, aby ostalo pod ministerstvom kultúry, ale prečo by malo zostať pod ministerstvom kultúry a prečo by nemalo odísť pod ministerstvo obrany, to som sa ešte doteraz nedozvedela.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:34 - 18:34 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo. Rétorika vás, pán kolega Kéry, ale aj pána podpredsedu Blanára je nastavená tak, ako keby sa múzeum malo zrušiť. Ale to predsa nie je pravda, múzeum ostáva v rukách štátu, bude, nebude teraz pod ministerstvom kultúry, ale bude pod ministerstvom obrany a ja Múzeu SNP prajem, aby sa rozvíjalo a slúžilo nielen nám, ale hlavne budúcim generáciám. Ja v tom nevidím žiaden problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 18:26 - 18:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, ja som si zobral slovo, lebo pani ministerka vystúpila v úvodnom slove a chcel som reagovať faktickou, ale tak zareagujem takto. Ja k tomu zákonu, tu teraz vznikla taká polemika, ale my sme to už mali tu kedysi.
Z môjho pohľadu je to tak, že je asi, je asi jedno, že či to bude z istého pohľadu pod ministerstvom kultúry alebo pod ministerstvom obrany. Nejde to do súkromných rúk, to múzeum, ono ostáva zachované, ja verím, že sa bude rozvíjať. Ale iné som chcel.
Pani ministerka, vy ste hovorili o druhej svetovej vojne, o Seredi, o Auschwitzi, o koncentračnom tábore, no a samozrejme súvisí to s históriou. My sme boli minule s niekoľkými poslancami v Seredi a hovorili sme s, oni tam majú, myslím, riaditeľa, pán Korčok, no a hovorili sme s ním a ja som sa ho pýtal, ako to funguje, čo sa týka tých prehliadok u nich, ako tam chodia študenti a tak a oni to majú na veľmi vysokej úrovni. Musím to aj z tohto miesta veľmi pochváliť a chodia tam čím ďalej, tým viac tí mladí ľudia hlavne zo škôl. No a dostali sme sa aj k debate, ako to je v Osvienčime a on mi povedal, že je tam jeden zádrhel pre našich žiakov alebo pre tých, ktorí tam chodia zo Slovenska, že majú nedostatok tlmočníkov a sprevádzajúce osoby, ktoré by to robili v slovenčine. A že chcel som sa len opýtať, ale keď to ministerstvo nerieši, tak to môžete zobrať aj ako podnet, že či riešite také niečo, či sa s tým plánuje niečo robiť, lebo im by to takisto veľmi pomohlo, oni takisto chcú spolupracovať. Vieme, že raz vidieť je pre tých mladých ľudí viac, ako stokrát počuť, ale keď tam chodia a nemajú sprievodcu v svojom materinskom jazyku, tak je to problém. Tak len tú poznámku som chcel, keby ste mi mohli odpovedať potom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:19 - 18:21 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja neviem teda, či posledné tri mesiace vy ste hybernoval alebo čo, pretože minimálne už tri mesiace je debata o Múzeu Slovenského národného povstania a vy tvrdíte, že dnes sme sa dozvedeli. No tak možno vy ste sa dozvedel, ale všetci ostatní to už minimálne tri mesiace premieľajú.
A zároveň mám radosť, že ste si, že ste si zapamätali slovo ´lafeta´. Ešte viac by ma tešilo, keby ste si zapamätali slovo ´reštaurovanie´. Odborné, umelecké reštaurovanie. To bolo gro mojej poznámky minule, presne to bol základ. Odborné reštaurovanie všetkých, všetkých exponátov, ktoré sú v Múzeu Slovenského národného povstania.
Prosím vás, nehovorte tu o nejakom zbavovaní sa. To múzeum ostalo samostatné, ale prešlo pod Vojenské historické múzeum. Myslím si, že to je presne ten priestor, kde toto múzeum patrí, pretože to je vojenské múzeum. To nie je múzeum obrazov ani, ani ničoho iného. Je to vojenské múzeum s vojenskými exponátmi. Takto na to treba nahliadať. Nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť pod ministerstvom obrany, tak ako je Antol pod poľnohospodárstvom a napríklad Banícke múzeum je pod ministerstvom životného prostredia. Tu, veď tu nerobíme nič iné, iba presúvame, presúvame múzeum tam, kam patrí.
Nechápem, prečo vy neustále hovoríte o tom, že sa chce ministerstvo kultúry toho múzea zbaviť. Prosím vás, skúste mi vysvetliť, prečo nie, prečo by nemalo prejsť pod ministerstvo obrany a pod Historický vojenský ústav? Toto mi vysvetlite.
Všetko. Diki.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 18:06 - 18:08 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 17:43 - 17:44 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 705. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:54 - 16:56 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám v zásade iba dve poznámky.
Prvá je také porovnanie, že je veľmi zvláštne, že keď sa polícia čo i len krivo pozrie na vašich fanúšikov a voličov, ktorí nadávajú a veľakrát sa naozaj správajú nevhodným spôsobom a narušujú verejný poriadok na protestoch, tak to je fašistický štát, to je policajné gestapo a neviem ešte čo všetko. Ale akonáhle sa bavíme už o inej problematike, tak dobre, že tam tí policajti nemajú pomaly biť tých ľudí v tom hľadisku.
A druhá poznámka je taká, že v demokratickom právnom štáte to funguje tým spôsobom, že každý má zákonom určené úlohy, najmä ak ide o štátny orgán a ten môže robiť iba to, čo mu ukladá zákon a čo mu umožňuje zákon. A polícia sa má v tomto smere podľa mňa používať subsidiárne, to znamená, postupne pre prípad, že si (zaznievanie gongu) usporiadateľ nezvládne splniť svoju úlohu alebo jednoducho SBS-ka, ktorá je na mieste prítomná, ak tam je, nestačí na to, aby zjednala nápravu nejakého protiprávneho alebo potenciálne protiprávneho konania. Príde mi to také zvláštne, že na jednu stranu vám nevadí, keď polícia nezasahuje, na stranu druhú voláte po zásahoch polície tam, kde sú na to určené iné orgány.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:50 - 16:52 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Kočiš, ja by som trošku to nebral na ľahkú váhu, ja si nemyslím, že ťažkoodenci by, kde neni takýto problematický zápas, mali stáť a odstrašiť tie deti a tých rodičov. Takže ja si myslím, že keď boli stiahnutí v útrobách a čakali na tento, na tento pokyn, takže myslím si, že to bolo, to bolo správne, že zasahovali, či už neskoro či skoro, to už, to už je, samozrejme, na polemiku. Máte v určitých smeroch pravdu, že, že utrpel, utrpel šport a futbal. Takže, takže v tomto, v tomto je to také, že tam treba naozaj vyvodiť dôsledky či na strane polície alebo na strane usporiadateľov.
To, že mali na štadióne svetlice, za to nemôžu, za to nemôže polícia, za to môže usporiadateľ. A ruku na srdce, tá bezpečnostná služba na štadiónoch, keď nemá doma službu, nechodí s tými ´ultras´ na tie vonkajšie zápasy a myslím si, že tam treba si trošku ten problém pomenovať naozaj, lebo myslím si, že tie pravidlá, aj keď som sa pýtal na to, aké všetky tie usmernenia má usporiadateľ, tak je to jedna veľká kniha. Takže v tomto si myslím, že došlo naozaj k zlyhaniu a treba s tým robiť a pomenovať, pomenovať všetky tie problémy, ktoré tam máme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:27 - 16:29 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 766 zo 6. októbra 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, po prvé, vysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, CETS 218.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis