Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 17:57 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 17:57 - 17:59 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Spolu s kolegami predkladáme návrh na novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Tak ako znie názov toho fondu, ide naozaj o podporu vzdelávania, či už je to zo strany učiteľov, alebo zo strany študentov.
Cieľom návrhu zákona je najmä rozšírenie pôsobnosti tohto fondu a ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napríklad prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením sú obmedzené, napríklad ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením.
Návrh obsahuje aj niekoľko úprav vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Úpravy sa týkajú najmä: zloženia oboch orgánov, predĺženia funkčného obdobia vo vzťahu k členom oboch orgánov, pôsobnosť rady fondu vzhľadom na všeobecné rozšírenie pôsobnosti fondu. Okrem iného sa navrhujú niektoré procesné úpravy s cieľom zefektívnenia činnosti tak niektorých orgánov fondu, ako aj doterajšieho procesu poskytovania pôžičiek fondom. Niektoré opatrenia smerujú aj k zníženiu administratívnej náročnosti vo vzťahu k žiadateľom fondu, napríklad zrušenie predkladania potvrdenia o návšteve školy, ako aj v rámci fondu samostatné posudzovanie žiadostí naprieč jednotlivými termínmi.
Poprosím vás o podporu. Je to taká drobná, ale veľmi konkrétna praktická vec. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2022 17:55 - 17:57 hod.

Šefčík Marek
Nie, zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 17:52 - 17:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Milé kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2012 č. 1323 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov na vydanie tohto zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov na vydanie tohto zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 497 z 21. apríla 2022 odporúča návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 162 z 26. apríla 2022 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor z 26. apríla 2022 č. 165. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 17:49 - 17:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo a aj za ospravedlnenie. Nie je za čo sa ospravedlňovať. Myslím, že sme mali náročné chvíľky aj hlasovanie, takže veľmi stručne, milí kolegovia. Zákon, ktorý máme v druhom čítaní, je len veľmi jednoduchý zákon, ktorý robí to, po čom mnohí volajú a zjednodušujú, a to je zjednodušenie procesu uznávania dokladov o vzdelávaní mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Uviedol som ten zákon aj v prvom čítaní, takže nechcem hovoriť nejaké detaily, podrobnosti, ale tento zákon je len veľmi jednoduchou pomôckou v tejto oblasti, tak ako aj viaceré organizácie reagovali, sa žiada väčšia zmena, tá sa pripravuje, ale je tam potrebné vstúpiť do viacerých zákonov, ktoré sa týkajú napríklad aj regulovaných, regulovaných odvetví, takže to sa nedá urobiť takouto rýchlou, jednoduchou novelou. Takže reflektujeme na tie poznámky a budeme s nimi pracovať ďalej. Zatiaľ toľko.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:55 - 16:57 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1308 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 910, v druhom čítaní, a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Uvedené, pardon, určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 496 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 307 z 21. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 157 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 164.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:50 - 16:52 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1307 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 909, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 495 z 21. apríla 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť v uznesení č. 151 z 25. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 156 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport gestorský výbor z 26. apríla 2022 č. 163.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:44 - 16:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja sa chcem poďakovať za predloženie tohto zákona a obzvlášť chcem upozorniť alebo vyzdvihnúť otázku, ktorá mnohých trápi, a to je preťaženie našich ciest nadrozmernými a ťažkými nákladmi a s tým súvisia aj kontroly, ktoré dnes sa konajú väčšinou na tých stacionárnych odstavných plochách, ale tieto vieme, že nedokážeme zvážiť z tých všetkých kamiónov, ktoré po našej republike fungujú, ani jedno percento.
A tak som rád, že sa tuná objavil a rozšíril § 8b, kde sa hovorí o kontrole rozmerov a hmotnosti, kde pôvodne boli len dva body, a to: a) že kontrolu zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácii v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru a, b) orgány Policajného zboru. A pribudol tu bod, ktorý môže veľmi do budúcnosti pomôcť, a to je, že správcovia ciest, že to budú môcť robiť správcovia ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia na vysokorýchlostné váženie určené meradlom bez zastavenia a bez súčinnosti Policajného zboru. Tzv. dynamické váženie, ktoré dokáže aj vo veľkej rýchlosti zistiť, že či kamión je preťažený, alebo nie je preťažený.
Takže toto, toto, samozrejme, vítame a veríme, že sa to čoskoro dostane do praxe. Ale zároveň možno čo by stálo za zváženie, čo som bol aj oslovený ako člen hospodárskeho výboru a dopravnú komisiu s tým, že možno aby tie finančné prostriedky, ktoré z týchto pokút budú plynúť, nešli do štátneho rozpočtu, ale šli priamo správcom tých komunikácií, ktoré by následne záväzne museli použiť na ich opravu. A to aj preto, že keď si prečítate ten zákon, tak zistíte, že, že správcovia ciest sú povinní, napríklad keď si rozbijete auto a dokážete to teda preukázať, tak správca ciest vám musí zaplatiť pokutu. Čiže on je povinný nahrádzať pokuty, on je povinný opravovať cesty, ale zároveň teda, keď budú vyberať tie pokuty práve, ktoré vzniknú z toho preťaženia, tak možno aby šli priamo tým, teda kto spravuje túto, tieto komunikácie. Ale to je naša úloha možno do budúcnosti, aby sme to zhodnotili.
A zároveň je na zváženie aj to, že doterajší výber pokút z preťaženia v zahraničí výber bol minimálny, ale tieto dynamické váhy môžu aj cez mýtne jednotky, keď sa to prepojí, byť veľmi užitočné, pretože zaznamenajú nielen preťaženie vozidla, ale dokážu zaznamenať aj prekročenie rýchlosti. Takže dokážeme merať viaceré atribúty.
To je všetko, ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:31 - 16:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení pán minister, kolegovia, kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 881, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1301 zo 16. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 490 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 305 z 21. apríla 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 296 z 26. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:26 - 16:27 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 970. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 16:15 - 16:17 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, že ste sa prihlásil do, teda prihlásil si sa do rozpravy ešte ako pred ukončením. Takže pozemkové, tam si spomínal že komasácie, takže berme tak, že chceme robiť komplexné pozemkové úpravy aj komasácie, aj krajinotvorbu, lebo však vieš, 430 území neukončených, tá krajinotvorba, a sa hrdíme v každom, v nejakej správe bolo, že komplexné pozemkové úpravy máme urobené, nemáme ich urobené, takže tam ešte máme ten deficit, tak to je jedna vec.
Čo sa týka tých nezistených vlastníkov, áno, máš pravdu, že je s nimi problém, našou filozofiou bolo, jak si povedal, že niektorí nededia, lebo vedia, že to neni, ešte bude dedičské drahšie ako to dedenie, je otázka, či by, keďže nezistených vlastníkov sme nespôsobili my ľudia, tá rodina, aj ten režim, ktorý tu bol tých 40 rokov, že keď niekto nepodedil role, lesy, tak nešiel do basy, nechali ho tak. A štátny podnik gazdoval, pretože už sme viackrát debatovali, že keby sme dali nejakú úľavu že napríklad, ja neviem, do niekoľko, ja neviem, ... (rýchlo vyslovené) do hektára, by dedičské nestálo nič, lebo odčiňujeme krivdu socializmu, ktorú ti povedal, že si nezistený vlastník a viac-menej tá rodina prišla o majetok. Takže možno, že touto cestou by sa nedalo vybrať, ako aj tú tvoju filozofiu, že kto má, starší ľudia ako sto rokov pozemok v knižnej vložke, tak, samozrejme, tam uvažovať, že či to nepôjde na obec, na štát, alebo neviem kde proste, lebo tri generácie, keď berieme tridsať rokov jedna generácia, sa o to nikto ako keby neuchádzal, ale to nemôže byť rok 1950 daný, hej, to je blbosť, lebo vtedy to ešte iba začínalo. Takte myslím, že takto.
No a či dáme ten zákon, takto ešte jedno som sa zabudol, že bol by som rád, keby na obci visel zoznam nezistených vlastníkov na ich nástenke, tak jak na cintorínoch máme, že ktoré hroby sú zaplatené a ktoré nie sú, tak to isté bude aj na obci visieť, aby si ľudia vedeli tam nájsť, že to je môj dedič, ja som dedič a urobím si náhradnícke konanie. Toto myslím tiež, že by malo svoj zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis