Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.4.2022 o 13:10 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1041 z 19. apríla 2022 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu Sloboda a Solidarita, a o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
1. Ivana Husára, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Jána Rudolfa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu predsedu Štátnych hmotných rezerv.
3. Moniky Kurian, rodenej Filipovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu Sloboda a Solidarita, pretože prijala pracovnú ponuku v medzinárodnej organizácii v zahraničí.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 19. apríla 2022 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu.
Podľa čl. 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 a 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil podľa príslušných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 19. apríla 2022 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 TZ. z. uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje,
2. že dňa 19. apríla 2022 bolo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Podľa § 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestná čin, a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022,
3. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020. Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák, narodený 18. februára 1974, bytom Lipany,
4. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová, narodená 18. novembra 1981, bytom Humenné,
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Ďakujem. Pán predseda, skončila som.
Skryt prepis
 

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov - OĽANO, SaS a SME RODINA - navrhujem vypustiť z návrhu programu parlamenté tlače 781, zahraniční Slováci, 927, novela zákona o obecnom zriadení, a zaradiť ich do programu najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 14. júna. Tiež navrhujem zaradiť hlasovanie o tlačiach 868 a 874 na neskôr v priebehu schôdze. Termín hlasovania bude oznámený. Zároveň navrhujem presunúť za bod 76 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné parlamentné tlače: 897, 840, 857 a 931.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 16:04 - 16:05 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Mazurek, ja si nebudem obhajovať afgánskych utečencov aj tých nelegálnych, ktorí prešli cez hranicu, ale pri vás mi to príde obrovsky farizejské, že tam prídete, pofotíte sa, objímete pár známych colníkov a potom si na tom vyrábate.
Ja by som vám tam postavil tribúnu, mohli by ste, ani by vám nemuseli rozumieť, stačilo s tou vašou kadenciou, keby ste tam takto rozprávali, tak by sa otočili na opätku a odišli by inde. Lebo to, čo vy predvádzate, vy tu kričíte na nás, že sme populisti a že kradneme. Sa, to je, to je, to je tak farizejské, čo vy tu rozprávate. Však pozrite, však ste tam jak vrabce na bydielku všetci. Ešte pár, ešte pár rozpráv a potom sa zdvihnete a odídete čau.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2022 15:14 - 15:29 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, takže máme tu ďalší, už štvrtý diel trápnej telenovely s názvom Strach na Súmračnej. Bolo by to humorné, keby to nebolo také trápne. Ako správna telenovela, námet, scenár aj réžia je stále rovnako podpriemerné. Herci hlboko podpriemerní a ako sa hovorí v Čechách – šmíra.
Ako navrhnutý bod programu by bolo najjednoduchšie túto trápnosť jednoducho zhodiť zo stola hlasovaním a venovať sa práci. Ale myslím, že autori tohto pamfletu si svoju chvíľu hanby plne zaslúžia, a tak by sme ju mali aj dopriať.
Predložený návrh je totiž odporne amorálny a iba parazituje na problémoch, ktoré podporovali a priživovali od samého začiatku práve jeho hlavní iniciátori a predkladatelia. Je jasný fakt, že táto vláda, celá vládna koalícia prevzala riadenie štátu v tom najhoršom možnom čase. Štát prevzala zdevastovaný, rozkradnutý a rozbitý. Od začiatku doslova bojuje v podmienkach celosvetovej pandémie covidu. Pandémie, na ktorú nikto nebol pripravený. Dokonca ani štáty, kde niekoľko funkčných období neboli pri moci kleptokratické mafiánske štruktúry, ako tomu bolo na Slovensku. To, že tieto mafiánske štruktúry zneužili pandémiu na svoj prospech, iba dosvedčuje ich amorálnosť a totálnu absenciu akejkoľvek etiky.
Maximálne torpédovali úsilie vlády o zníženie škôd spôsobenej pandémiou. Neváhali dokonca ani ohroziť životy svojich stúpencov, len aby si zachránili kožu. Po zvládnutí tejto krízy, resp. pri jej poklese postihla celý štát kríza v podobe vojny na Ukrajine. Rovnako kríza, s akou sa Európa nestretla od 2. svetovej vojny. Týmto skutočnostiam a situáciám musela a stále musí čeliť celá vláda a celá vládna koalícia. Obrovská časť zodpovednosti ale spočíva práve na ministerstve vnútra a ministrovi Mikulcovi. Musel a stále musí za pochodu alebo skôr v behu riešiť situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. A rovnako naprával chyby a úmyselné pasce, ktoré tu zanechala predchádzajúca vládna garnitúra. Pripomeniem iba jeden slávny výrok: „No a čo. Veď oni na to budú zháňať peniaze.“ Presne podľa hesla, čím horšie, tým lepšie.
Občania Slovenska majú jedno šťastie, za ktoré môžu ďakovať Bohu, že zodpovednosť za riešenie uvedených katastrofických kríz prevzala nová vláda. Nechcem si ani predstavovať, čo by sa dialo, ak by k tomu nedošlo. Lebo máme dlhodobé zažité skúsenosti s vládami Roberta Fica. Dokázali iba kradnúť a čo neukradli, to zničili alebo nechali zničiť. Programovo pracovali na maximálnej devastácii Slovenska vo všetkých smeroch. Ak by chceli vytvoriť zo Slovenska nesvojprávnu guberniu neschopnú samostatnej existencie, nemohli by to robiť lepšie. To, že to bol ich cieľ, svedčia aj ich zahranično-politické preferencie. Šéfinko by kľudne robil aj slovenského Kadyrova, stačilo by mu, keby mohol naďalej beztrestne kradnúť, páchať zločiny a mať v rukách neobmedzenú moc.
Možno ste si spomenuli na názor jedného pseudopolitika z poslednej lavice. Ten v nejakom delirickom amoku vyhlásil, že u nás sa vojna, že nás sa vojna na Ukrajine netýka. Nuž tak budem parafrázovať jeho slová: Takýto názor môže vysloviť iba idiot. Koniec parafrázy. Slovo „idiot“ neberte, prosím, ako invektívu, ale ako terminus technicus. Lebo táto osoba nedávno tvrdila, že k žiadnej agresii voči Ukrajine nedôjde, že je to len americká provokácia, vysmieval sa z varovaní tajných služieb. Ešte pred tým spustil hysterickú nenávistnú kampaň proti zodpovedným politikom, ktorí presadili schválenie obrannej dohody, ktorá zabezpečuje našu, našej krajine slobodu a nezávislosť. Čas a vývoj udalostí jasne ukázali, kto bol v tomto prípade vlastizradcom a kto konal zodpovedne v prospech našej krajiny. Prezident Ruska agresiou voči Ukrajine sám Fica a jeho poskokov usvedčil z prípravy velezrady, vlastizrady, pardon.
Nepodarilo sa. Nevyšlo. Narazili na zodpovedných politikov, ktorí presadzujú zodpovednú politiku v prospech spoločnosti. Tak im zostala iba primitívna nenávisť a okopávanie členkov. Lebo trpaslíci môžu iba okopávať členky.
Ak chceme pochopiť celú amorálnosť a nemravnosť predloženého návrhu, treba si spraviť krátku exkurziu do nedávnej minulosti. Pred dvadsiatimi rokmi vyskočili migračná krivka na cca 10-tisíc žiadateľov o azyl za rok. Opakujem, 10-tisíc za rok. Urýchlene sa hľadali riešenia krízovej situácie, budoval sa krízový manažment, robila sa inventúra materiálnej základne, posilňovala sa materiálne aj personálne. Budovala sa trvalá spolupráca s externým prostredím.
Je potrebné pochopiť, že riadenie krízy nie je záležitosťou daného okamžiku. Musí byť pripravené a zabezpečené v rámci dlhodobých systémových procesov. Po spomenutej vysokej migračnej vlne sa začal pokles migrácie. Slovensko vstúpilo do EÚ a nastúpili vlády Roberta Fica. Štruktúry krízového riadenia sa dostali do nefunkčnosti až kómy. A materiálna základňa sa stala objektom kleptokratických štruktúr a tie boli neuveriteľne výkonné, dokázali ukradnúť aj teplý vzduch. Mizol nehnuteľný aj hnuteľný majetok.
Ubytovacie kapacity? Boli drasticky, bola drasticky znížená kapacita a prežili to iba tie, kde bol predpoklad nejakých osobných profitov. Technické prevádzky? Vybavenie? Postele sa likvidovali za cenu šrotu. Externé subjekty s dlhoročnou praxou boli cielene zlikvidované a vytlačené od problematiky. Personálne zabezpečenie sa stalo rajom rozdávania trafík pre neschopných ale lojálnych.
Hej sú tu, ale musím povedať, oni to budú asi počuť, že pani Vaľová a pán Tomáš!
Jednoducho všetko pod priamym riadením ministra vnútra. Jednoducho podľa rovnakého modelu ako skončil Kaliňákov Kovošrot. Čo sa dá ukradnúť, dať predať, čo sa nedá, tak nechať zničiť. Tuším to samotný páchateľ pomenoval dobou kešu.
Štátna správa o tzv. reformách, keď nebola schopná v reálnom čase riešiť ani bežnú agendu, lebo prebujnená byrokracia zahlcovala samú seba. Keď cudzinecká polícia v Prešove zachytili kamión, v ktorom bolo do 20 migrantov z Ázie, tak sa sami policajti museli skladať aspoň na rožky a vodu, aby im títo ľudia neskolabovali pri úkonoch a zúfalo prosili o pomoc mimovládne organizácie. Bežne v čase mieru a bez svetovej pandémie dochádzalo k podstatne horším scénam na hranici ako v súčasnosti. To je len stručný opis stavu, v akom zanechal krízové riadenie predkladateľ tohto návrhu.
A teraz hlavný páchateľ navrhuje odvolať ministra, lebo systém, ktorý on zničil a dostal na kolená, podľa neho nefungoval dostatočne a dokonca bol nezabezpečený cez vraj podozrivé zmluvy.
Len malá poznámka, za bačovania SMER-u boli prakticky všetky zmluvy nejakým spôsobom cinknuté a keď sa náhodou objavila nejaká čistá, tak z nej ministerstvo urobilo zdrap papiera, aby na nej mohla, mohla, mohlo parazitovať.
Na krízovej situácii takéhoto rozsahu, akej sme čelili v posledných dvoch rokoch, nebol, nie je a nebude nikto absolútne pripravený. Vždy sa to dá robiť lepšie. Ale to sa dá vždy vyhodnotiť až odstupom času a na základe analýz. Momentálne je to skutočne iba v rovine rôznych názorov. Nič nedokazuje, že riešenia, ktoré boli prijaté, boli chybné. Aj rôzne názory môžu byť relevantné iba od tých, ktorí sa priamo podieľali na realizácii, čo predkladatelia návrhu určite nie sú. Z toho dôvodu je potrebné to chaotické zdôvodnenie považovať iba za ohováranie.
Nejako mi to nevychádza. Predkladateľ tvrdí, že nebola zvládnutá utečenecká kríza. Aká kríza? Veď tesne predtým tvrdili, že žiadna vojna nehrozí. Dokonca tvrdil, že v Rusku v žiadnom prípade žiadne vojská ani nezhromažďuje a všetko je iba historická protiruská propaganda.
Takže pán predkladateľ, vo všetkom ste účelovo klamali ako vždy a rovnako klamete aj teraz. Tá utečenecká kríza, ktorá podľa vás nevznikla, a teda neexistuje, je, žiaľ, prebiehajúci proces. Momentálne sa nedá ani len odhadnúť, v ktorej fáze sa nachádza. Možno by to boli schopní určiť niektorí odborníci, ale tiež nie, nie, nie na určito. Ale to vy, ale takými odborníkmi vy určite nie ste a žiadny taký ani vo vašom spolku neexistuje. Toho, čo s vami organizoval to divadielko s fejkovým plotom proti utečencom, za odborníka skutočne nikto nepovažuje.
Takže zopakujem, všetko je prebiehajúci proces, ktorý za žiadneho, ktorý zo žiadneho hľadiska nebol uzavretý, vyhodnotený a neexistuje žiadne overe..., neexistujú žiadne overené skutočnosti, že by k nejakému protiprávnemu konaniu prišlo. Že vznikla nejaká škoda alebo že sa vôbec došlo k nejakým nevýhodným alebo nevhodným riešenám, riešeniam. Nič.
Žiadny reálny základ pre takýto návrh. Vaše tvrdenia sú iba v rovine ohovárania. Ak by predkladateľ problematike aspoň trochu rozumel, tak by do zdôvodnenia nemohol napísal také nezmysli, ako tam napísal. Kritizovať zapojenie hospodárskych subjektov a dobrovoľníkov je vecný, odborný aj politický nezmysel. V riešení krízovej situácie takéhoto rozsahu, akej sme čelili, je totiž nutná viacvrstvová pyramidálna štruktúra prierezovo zahrňujúca všetky zložky, teda okrem štátnych aj samosprávu, hospodárske subjekty, tretí sektor, cirkevné organizácie a aj dobrovoľníkov z radov jednotlivcov.
Zároveň treba brať úvahy, že je tu podstatný faktor času a jeho neakceptovanie môže spôsobiť znásobenie škody. Takto je zvládanie takýchto kríz organizované všade a je to rovnako v súlade s historickým vývojom a skúsenosťami. A dokonca ani deštrukčné pôsobenie vašich vlád nedokázalo túto overenú prax úplne zničiť, aj keď ste na tom tvrdo pracovali.
Takže na záver, nebudem hlasovať za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra z troch podstatných dôvodov.
Po prvé, návrh je z odborného hľadiska chybný, založený iba na konštrukciách domnienok bez akýchkoľvek dôkazov nekalého konania vzniknutých škôd alebo iného negatívneho dopadu.
Po druhé, predkladajú ho absolútne nedôveryhodné osoby s toxickou osobnou aj profesionálnou históriou. Nespochybňujem ich právo takýto návrh predložiť, ani vykonávať poslanecký mandát podľa výsledku volieb. Ale nikto ma neprenúti, neprinúti, aby som za ich návrh hlasoval alebo im dôveroval ako občan alebo poslanec.
Po tretie, nikto nie je stopercentný. Každý, kto robí, robí aj chyby. Aj ja mám niektoré výhrady k práci ministerstva vnútra. Ale keď vidím hysterické záchvaty páchateľov z opozície pri každej príležitosti, keď sa objaví Roman Mikulec, tak vo mne silnie presvedčenie, že ho netreba odvolávať, ale naopak podporiť.
Takže, pán minister, ďakujem ti pekne za tvoju prácu, a môžeš rátať s mojou pomocou.
A ešte na záver jednu, dovoľte mi jednu vetu. Ďakujem hrdinom Ukrajiny, ktorí bojujú aj za Slovensko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 15:01 - 15:02 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážená pani kolegynka, chcete odvolávať pána Romana Mikulca aj preto, že vraj podľa vás nakúpil predraženú stravu na hraniciach pre utečencov, ktorá stála 6,85 eur a mali tam raňajky, obed a večeru a závidíte im ešte aj to, že mali švédske stoly. Ale ja som si dal do googlu meno a som si pozrel utečenecké tábory a našiel som, že za vašich čias v roku 2020 nadácia Zastavme korupciu poukázala, že v migračnom tábore v Rohovciach ste podpísali zmluvu, kde stála strava 15 eur a 40 centov na utečenca. Vy kritizujete Mikulca za 6,85 eur a na googli nájdem článok, kde píše, že ste uzatvorila zmluvu, že strava pre jedného utečenca stála 15 eur a 40 centov. No čo má toto znamenať, pani ministerka? Keby ste bola ministerkou vy, tak za koľko by bola strava v tých hraniciach? Za dvadsať eur? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 14:38 - 14:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Hovoríte o nás ako o hlasovacích automatoch, ja keď sa pozriem doprava a vidím, ako poslušne nastúpia všetci vaši poslanci, keď vy vystúpite, ako vám mastia pupok všetci, aký ste geniálny, ako ste to geniálne povedali, ako rozprávajú, aký ste vy fantastický človek. Ako vy, pán Kotleba, zase zneužívate vojnu na Ukrajine a nešťastie ľudí, ktorým tam vraždí Putin deti, ktorým Putin naozaj likviduje majetok pre svoje mocenské ciele, ako túto utečeneckú krízu zneužívate.
No áno, sú tam aj ľudia na drahých autách, ktorí, ktorí sú normálni podnikatelia, ktorí stadiaľ odišli, a vy to zneužívate zase, zase burcujete a šírite strach medzi ľuďmi.
Pán Kotleba, máte v strane názov – Za Boha a za národ – ja naozaj neviem, či vy sa toho Boha nebojíte, keď toto robíte, ale asi nie. Ale moje gro celého, celej faktickej bude o tom, že vy ste tu asi sedemkrát sa točili dokola, rozprávali ste o tom, že prečo nedal Mikulec štyri milióny chudobným firmičkám z východu. Mne je ľúto, že počas pandémie boli zatvorené podniky, náš podnik sme nezatvorili a starali sme sa o ľudí poctivo, ale, pán Kotleba, tie firmičky tú logistiku nezabezpečia. Ja ročne urobím veľa akcií, robím pre 1 800 motorkárov pre 2-tisíc ľudí, pre 4-tisíc ľudí, to je taká náročná logistika. Ale ja som vás, pán Kotleba, nikdy nevidel vystúpiť, pretože pani Saková mala za svojej vlády 15,80 za jednu dávku pre utečenca v Rohovciach a Mikulec teraz má za 6,80. Ja som vás, pán Kotleba, nikdy nevidel vystúpiť proti Ficovi a jeho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:55 - 12:57 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že Slovenská republiky nebola pripravená na nápor utečencov pred, cez schengenskú hranicu a bolo to z jednoduchého dôvodu, pretože nikto na začiatku konfliktu nevedel, čo bude nasledovať a čo sa bude reálne diať.
Náplň, nápor na hranici by nebolo možné zvládnuť bez ľudí, ktorí sú deň a noc na mieste a snažia sa hľadať stále možnosti na vylepšenie zvládnutia celej náročnej situácie. Sú to ľudia z polície, finančnej správy, migračného úradu, okresných úradov, samospráv, vojaci, dobrovoľníci či hasiči, ktorí majú pravdepodobne najlepšie skúsenosti pri riešení krízových situácií.
Ja osobne som sa bola pozrieť na hranici a všetci zainteresovaní, ktorí tam boli prítomní, išli na plnú, na plné obrátky. V behu sa vylepšovali veci a stále sa vylepšujú. Pretože sa musia všetci prispôsobovať aktuálnej a neustále sa meniacej situácii. A ja týmto chcem práve všetkým poďakovať, ktorí, ktorí sú na tej hranici a pomáhajú zvládnuť túto náročnú situáciu.
Ďakujem pekne
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:54 - 12:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán minister, ako si vo svojom príhovore povedal, vládna koalícia dostala do vienka pandémiu. Ešte sme sa z nej ani nespamätali a prišiel ešte horší úder – vojna na Ukrajine a s ňou spojená utečenecká kríza. Zvládnuť túto situáciu, ktorú sme si ani vo sne nevedeli predstaviť, že ju zažijeme, je snáď nad ľudské sily. Napriek tomu eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Janez Lenarčič, ktorý bol na hranici, vyzdvihol Slovensko spomedzi nárazových krajín za najlepšie zabezpečenú starostlivosť o vojnových utečencov.
Pri takejto ťažkej a nárazovej kríze musíme držať všetci za jeden povraz. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, mimovládkam, polície, polícii, hasičom, vojakom a samosprávam. Je preto pre mňa nepochopiteľné, že opozícia v tejto ťažkej situácii zvoláva schôdzu na odvolanie ministra rezortu, ktorý je snáď v tejto situácii najviac skúšaným. Skôr by som si vedela predstaviť pomocnú ruku, aby sme spolu ustáli túto zložitú situáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:52 - 12:54 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No, pán minister, ja som bola po, ja som bola dobrovoľník od prvého dňa, rovnako ako som bola dobrovoľník od prvého dňa pri záplavách v Píle, pri záplavách v Devíne a podobne. A to bola vaša vláda páni. Nie naša vláda. Vaša vláda, ale ja som tam stála. Ak si myslíte, že niekto z vás, niekto z vášho vedenia za nami dobrovoľníkmi na tej Píle a na tom Devíne bol, tak sa veľmi mýlite. Veľmi.
Takže tu zlodej kričí, chyťte zlodeja? Vy ste sa zbláznili už úplne? Vy viete, čo sa deje na Ukrajine? Vy naozaj čakáte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujte na pána ministra!

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
... naozaj čakáte všetci, že budeme, budeme, presne to povedal pán, pán, pán poslanec Beluský, že, že či zastavíme vojnu na dva týždne, lebo potrebujeme verejné obstarávanie.
Ako povedal pán poslanec Kočiš a pán poslanec Mazurek, áno, sedíte tam. Ale len sedíte chlapci (reakcie z pléna) a tam to končí.
Čiže vy, čo viete o ukrajinskej kríze asi toľko ako ja o... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ešte raz vás upozorňujem! Reagujete na vystúpenie pána ministra Mikulca, poprosím vás!

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Hm, dobre. Pán minister, oni vedia o ukrajinskej kríze asi toľko ako ja o jadrovom, jadrovej energetike, toľko vám poviem. Takže tam sme skončili. Čakať od nich, že prídu na tie hranice, a že budú pomáhať, tak to je úplne zbytočné. Pretože oni sa predsa nezašpinia.
Pán Kočiš, to kvôli tomu mám ja tepláky. Viete? Lebo chodím pomáhať. (Smiech.) Ale mimochodom za to mu môžem ďakovať, takže to je fajn. Lebo konečne aspoň ľudia vedia, že sú tu aj ľudia, ktorí niečo robia. (Ruch v sále.)
Pán minister, ja rozhodne nie som za to, aby vás odvolávali, pretože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, pokoj, páni poslanci!

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
... pretože to, ako to funguje momentálne na hraniciach, je dobre nastavené, to, ako to funguje aj s pomocou smerom na Ukrajinu, je dobre nastavené. Ideme všetci ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2022 12:14 - 12:18 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol túto správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 962, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi na prerokovanie všetkým výborom okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Zároveň určil, aby výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh prerokovali: 25. marca 2022 ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. 30. marca 2022 výbor pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport, výbor pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Zahraničný výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre kultúru a médiá, výbor zdravotníctvo a výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopní.
Správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov prerokoval výbor pre obranu a bezpečnosť na 68. schôdzi 30. marca 2022. Podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť Peter Pčolinský, poverený riadením výboru predsedom výboru, ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a poslancov Marcela Mihalika, Jána Benčíka a Annu Zemanovú, aby plnili úlohu spravodajcov spoločne so mnou.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis