Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:48 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja len tak v skratke kolegovi Tomášovi Lehotskému, áno, veď presne o tom som hovoril, že tie Slovenské národné noviny, alebo voči Slovenským národným novinám môžme mať výhrady, ale nemôžme posudzovať Maticu slovenskú ako celok len z pohľadu národných novín. Dokonca ministerstvo kultúry má v Matici slovenskej svojich nominantov, tak štát môže nejakým spôsobom zasahovať aj do, aj do týchto záležitostí. Čiže je vlastne aj úlohou štátu, aby to kontroloval, keď sa mu to nepáči. Ale posudzovať celú Maticu len v rá... len v súvislosti s jednými novinami, si myslím, že sa nezdá až také celkom korektné.
Kolegyni Pleštinskej veľmi pekne ďakujem. Vie presne, o čom hovorím. Máme, zdieľame ten istý názor a som veľmi rád, že si ho povedal aj nahlas. Kolegovi Dostálovi sa ospravedlňujem, že som dezinterpretoval jeho slová o tom, že chce zrušiť Maticu slovenskú, pardon, chce zrušiť financovanie štátne Matici slovenskej a naviazať ho len na nejaké projektové granty, čo, si myslím, že vo veľkej miere, ak by takýto návrh niekedy v budúcnosti prešiel, by znamenal likvidáciu tej inštitúcie alebo aspoň jej veľkej časti.
A pokiaľ som hovoril o, o tom, že Matica slovenská je organizáciou, ktorá skutočne presadzuje národno-konzervatívne hodnoty, tak to je fakt. To, že to robí aj Csemadok, je tiež fakt a to, že v Kultminore, a na to som upozornil už asi minulý rok, čo sa dialo, teraz hovorím len o maďarskej národnostnej menšine, pretože ostatné som neskúmal, tak to prirovnanie, ktoré som, som použil, je viac ako namieste.
A všetkým ostatným kolegom ďakujem za faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:41 - 18:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďak... (Reakcie z pléna a zaznievanie gongu.) Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam, že sa urobil kompromis a finančné prostriedky budú, sa pridelia všetkým organizáciám, Matici slovenskej, Csemadoku, a konečne sa schvália aj financie pre fond Kultminor, fond národnostných menšín, ktorý nemôže robiť svoje projekty, pretože nemá dostatočné financovanie. Verím, že všetci budú spokojní a všetci si budú u nás robiť aktivity, ktoré prispejú k národnému povedomiu a takisto budú pomáhať aj v oblasti kultúry národnostných menších.
Vďaka prostriedkom z Fondu národnostných menších sa v našej obci Chmeľnica uskutoční už 29. ročník Dní nemeckej kultúry 5. júna 2022, ktorý je zaujímavou medzinárodnou akciou karpatských Nemcov. Verím že Kultminor bude konečne fungovať tak, ako má, určite spravilo veľa chýb a ono závisí vždycky od ľudí, ktorí vedú tieto organizácie, a ja verím, že všetci si uvedomia, že skutočne tieto organizácie treba vrátiť tým myšlienkam, pre ktoré boli založené a pre ktoré vznikli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 18:32 - 18:39 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, patrí sa, aby som sa k návrhu tohto zákona vyjadril aj ja ako jeden zo spolupredkladateľov a ako jeden z tých, ktorý túto inštitucionálnu pomoc, fixnú inštitucionálnu pomoc Matici slovenskej presadzoval už od začiatku. A dovoľte mi aj, aby som vniesol trošku svetla do, do celej tej genézy, že ako k tomu vlastne došlo, pretože ak niekto hovorí to, že Matica slovenská sa nedá porovnávať so žiadnou inou inštitúciou a že nesúvisí absolútne ani s Csemadokom, ani s Kultminorom, pretože ten má svoje problémy, tak to celkom pravda nie je.
Totižto tak ako spomínal pán kolega Dostál, áno, Fond na podporu kultúry národnostných menšín má svoje technické problémy, to znamená tých 5 % z 8 mil. euro, ktoré dostáva ročne, mu nestačí, aby pokryli tie jeho výdavky, a tá technická norma, o ktorej hovoril pán kolega Dostál, mala zvýšiť tú, tých 5 % na 6 % a zvýšiť celkovú dotáciu na 8,2 mil., zákon, ktorý je v parlamente, je v druhom čítaní a o ktorom budeme hovoriť v apríli, tak tam sa navýši pozmeňujúcim návrhom táto dotácia na 8,3 mil., aby všetky ostatné národnostné menšiny, tak ako aj spomínala pani kolegyňa Vaňová, a tak ako to chceli aj, aj poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, a ktorí podmienili podporu Csemadoku navýšením tejto dotácie, aby boli spokojní, aby sa im vyšlo v ústrety. Zároveň takáto istá požiadavka vyšla aj zo strany Matice slovenskej, a to musím podotknúť, že v tomto má pravdu pán kolegu Svrček aj pán kolega Taraba, a dokonca aj pán kolega Podmanický, ktorí ma s týmto problémom konfrontovali už v roku dvetisíc... myslím, že dvadsať, kedy došlo k prvému kráteniu finančných prostriedkov vo vzťahu k Matici slovenskej.
Ja osobne Maticu slovenskú nevnímam len cez Slovenské národné noviny, samozrejme, ja som si tam užil tiež od prívlastkov šovinista a neviem čo všetko, to je historický fakt, ono to tam ostane, je to tam dodnes. Ale ja Maticu slovenskú nevnímam len cez prizmu Slovenských národných novín, ale aj cez množstvo kultúrnych akcií, ktoré robia aj v... na južnom Slovensku a ktoré sme aj my v meste Veľké Kapušany, pokiaľ som tam bol prednostom, za osem rokov každoročne podporovali. Boli to vždy slušné akcie, na ktorých sme sa stretávali zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny spolu so Slovákmi, a nikdy v živote medzi nami žiaden problém nebol, preto nevidím najmenší dôvod, aby Matica slovenská na svoju činnosť a na všetky tie úlohy, ktoré jej štát zveruje v rámci svojho, v rámci jej zákona, neprispieval fixnou sumou 1,5 mil. euro.
Vieme všetci veľmi dobre, že ministerstvo financií vykonávalo ako jedna z mála z takýchto inštitúcií aj audit, ktorý mal za úlohu si posvietiť na všetky výdavky, ktoré Matica slovenská má, a či tie výdavky sú plne v súlade s tým, čo jej zákon ukladá. Pokiaľ viem, došlo tam k nejakým menším pochybeniam, ale k nejakej závažnej po... závažnú pochybnosť vládny audit Matici slovenskej nezistil. Je na zvážení samotnej Matice, je na zvážení nás, či táto dotácia 1,5 mil. euro jej stačí na to, čo robí. Je na zvážení nás, aby sme, teda štátu, aby sme možno lepšie kontrolovali niektoré jej aktivity, niektoré jej výstupy, ale nikdy nemôžem súhlasiť ja ako Maďar žijúci na Slovensku s tým, aby sa Matica slovenská zrušila, to sa mi zdá skutočne pritiahnuté za pačesy, že najstaršiu inštitúciu Slovákov zrušiť, hovorím to - ešte raz - ako Maďar žijúci na Slovensku.
Tento problém ohľadom Matice slovenskej a podpory napr. Csemadoku alebo Kultminoru ja vnímam aj ako zrážku liberálneho a národno-konzervatívneho sveta, pretože pokiaľ Matica slovenská celý svoj... počas celého svojho trvania alebo počas celej svojej existencie práve presadzovala tieto národno-konze... národno-konzervatívne hodnoty, tak napr. taký Kultminor je trošku stavaný, stavaný ináč, ale napr. Csemadok je tiež národnokultúrnou inštitúcio... národno... je to kultúrnou inštitúciou Maďarov a je národno-konzervatívnou. Nepočul som zo strany konzervatívne naladených poslancov alebo poslancov vyznávajúcich konzervatívne hodnoty, hovoriť o tom, aby Matica slovenská nebola financovaná alebo aby bola zrušená, alebo sa jej akýmkoľvek iným spôsobom malo ublížiť, alebo jej zasahovať do jej, do jej činnosti. Je možné s týmto názorom nesúhlasiť, je možné s týmto názorom polemizovať a bol by som rád, keby, keby aj táto debata sa niesla aj v tomto duchu, pretože jednoducho z tohto pocitu sa ja osobne zbaviť nemôžem.
A na záver by som asi uviedol uviedol aj to, že ten, tá trojička tých zákonov, to znamená podpora národnostných menšín všetkých cez Kultminor, podpora Csemadoku a podpora Matice slovenskej, sú tri prsty jednej ruky, ktoré sa nedajú oddeliť, pretože v tejto koalícii platia aj dohody, a ja som všetky tieto dohody splnil do poslednej bodky, všetkých poslancov, ktorí mali akékoľvek požiadavky, všetkých poslancov, ktorí mali svoje požiadavky, ktorí mali svoje prosby, sú splnené a sú v Národnej rade. To znamená všetky tri inštitúcie dostanú svoj podiel peňazí a všetky tri by mali byť spokojné, alebo ak nebudú celkom spokojné, tak by mali byť uspokojené aspoň čiastočne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:28 - 18:30 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Taraba, ja by som v podstate ani nereagovala, ale oceňujem, samozrejme, historickú, historický význam Matice slovenskej, ale vy ste hovorili aj o iných menšinách a ja, keďže som tá iná menšina, tak mi príde trošku nefér, ak jedna menšina má viac, samozrejme, sa to odvíja od rôznych faktorov, ale ja som za to, aby sa určite nejaká taká proporcio... proporcionalita udržala aj pri iných menšinách. Som rada, že ste spomenuli to, že nemáte problém podporiť aj, aj aktivity v tomto smere aj ohľadom iných menšín.
Za mňa keď spomeniem napr. len rómsku národnostnú menšinu, tak my máme na Slovensku len jednu profi inštitúciu, a to je divadlo Romaton v Košiciach, ktoré stále bojuje s prežitím, a keď sa len tak porovnávam napr. s Českou republikou, tak to je diametrálny, veľký rozdiel, pretože tam to má úroveň, tam to má kvalitu a my tu stále na Slovensku bojujeme s tým, že je ťažko vlastne profesionalizovať aj tie inštitúcie, nehovoriac o tom, že štát nás tlačí stále do tancovania, spievania, mrhania peňazí, kultúrnych vecí, ktoré vlastne ani, ani tou hodnotou trvalou nie sú.
Takže ja verím, že ak v budúcnosti bude nejaká možnosť podporiť aj iné menšiny, a to nielen rómsku myslím teraz, takže zaujímame... zaujmeme nejaké také stanovisko a dúfam, že podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:26 - 18:28 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež oceňujem vystúpenie pána Tomáša Tarabu aj vecné konštatovania a, dá sa povedať, aj návrhy, ktoré odzneli tak, ako som ja povedal, že vedenie Matice je pripravené na to, aby, aby námety, ktoré prídu, aby nejakým spôsobom pretavili.
Chcem znova sa vrátiť k tomu, že všetci tu očakávame nejakú kvalitu, zvýšenie tej úrovne a tak ďalej. Ale ako som už spomenul v jednom z príspevkov, vychádza nám, že podľa tej výročnej správy z roku 2020 tých 82 zamestnancov, ich priemerná mzda je 875, hrubá, je 875 euro. Tak si zoberte, akých kvalitných pracovníkov potrebujeme tam, aby boli skutočne, aby sa, aby produkovali takú robotu, akú možno od nich očakávame. Takže - v úvodzovkách - sme radi, že títo ľudia tam pracujú.
Ďalší fakt. Ako som už povedal, Matica má 500 miestnych odborov, približne 27 500 členov, 242 umeleckých skupín, 30 divadelných súborov a 13 záujmových vedeckých odborov. Milión a pol, keď si vydelíte 27 500 tých členov, tak vám vyjde na jedného člena 54 euro. A to je len, ako keby sme išli na členov, ale ako bolo spomenuté, máme tuná, máme tuná budovy, hej, Matica slovenská v Martine, to sú obrovské priestory, budovy po celom Slovensku, z toho treba, samozrejme, financovať tie energie a tak ďalej, tak naozaj, že tá finančná čiastka, ktorá tam momentálne ide, sa zdá veľká, ale nie je vôbec veľká na to, čo chceme dosiahnuť.
Takže aj na, na úrovni tých vedeckých pracovníkov, tam sa tiež konštatuje, že v šiestich vedeckých odboroch pracuje 10 pracovníkov. V minulosti tam pracovalo 25 pracovníkov, 26, hej, a teraz by potrebovali možno ešte, aby sa to zvýšilo aspoň na 22, ale znova sú... znova je to o financiách, takže ak očakávame, aby Matica bola naozaj o... o... aby získala naspäť to svoje meno, tak potrebuje to finančnú injekciu, väčšiu a silnejšiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:07 - 18:09 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, že ste ma zaskočili s tým svojím vyjadrením, a prečítam vám tuná, že Matica slovenská bola založená v roku 1863. Uhorským štátnym režimom bola násilne zrušená v roku 1875.
No a teraz tuná počúvame, že v roku 2022 je tu ďalší návrh na zrušenie, čiže po uhorskom štátnom režime to chce zrušiť momentálne poslanec Národnej rady. Samozrejme, ma to neteší. A áno, môže byť v každej organizácii, aj v tomto parlamente, aj všade inde sa nájdu ľudia, ktorí nerobia všetko tak, ako sa má. Pamätáme si obdobie od 2010 do dvetisíc... od 1990 do 2010, a všetko, čo je spojené s jej predsedom Jozefom Markušom. Po tomto človeku prišiel ďalší, ktorý tam bol sedem rokov - Marián Tkáč. Samozrejme, že Matica, dá sa povedať, počas týchto rokov utrpela značne, značné škody hlavne na jej mene a to ju potom možno sprevádzalo. Nové vedenie, ktoré prišlo a momentálne ktoré vedie pán Marián Gešper, tak sa snaží, samozrejme, tieto veci nejakým spôsobom urovnať a vrátiť, by som povedal, to, čo Matici ako takej patrí.
Takže ja dúfam, že tomuto vedeniu sa to časom podarí, a mal... a mali by aj cítiť takú podporu od nás. Rovnako, keď som s nimi hovoril, sú ochotní komunikovať s každým poslancom, ale aj so zástupcami ministerstva kultúry o tom, čo konkrétne by nemali robiť alebo čo sa im nepáči, že robia. Mali by to možno zmeniť, inak robiť, takže sú otvorení na to a, samozrejme, na každú dobre mienenú radu sú pripravení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 16:53 - 16:55 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 16:35 - 16:36 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor pre financie a rozpočet a Výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.3.2022 15:35 - 15:36 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som bol v posledných týždňoch viackrát na hranici vo Vyšnom Nemeckom alebo vo Veľkých Slemenciach, a tak ako ste povedali, idú na doraz nielen dobrovoľníci, samosprávy, ale aj mnohí štátni úradníci, policajti, colníci, takisto aj cudzí štátni vojenskí príslušníci alebo policajti z Českej republiky. Ja si vážim, že aj vy osobne ste sa ujali niektorých utečencov a im pomáhate osobným príkladom.
Treba povedať, že tento konflikt na Ukrajine pre Slovensko neznamená len humanitárnu krízu a utečeneckú krízu, ale zároveň predstavuje aj bezpečnostné riziko. Preto je tam ten prílepok, ktorý kritizujete, lebo na východnom Slovensku ľudia majú naozaj obavy aj z toho, že nejaká zblúdilá raketa môže ohroziť obyvateľov východného Slovenska. Sami veľmi dobre viete, že niektoré letecké útoky boli pár kilometrov od slovenských hraníc, 120 km, 20 km od poľských hraníc, preto je veľmi dôležité zabezpečiť aj bezpečnostnú situáciu našej krajiny a tento vzdušný priestor.
Preto je tu ten prílepok.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.3.2022 15:14 - 15:14 hod.

Krúpa Juraj