Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2022 o 9:31 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2022 9:31 - 9:33 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Dnes tie dva roky spochybňovania polície, prokurátorov, sudcov a vlastne všetkých prichádza do finále. Dnes zisťujeme, dokonca že aj komisárka Jourová vlastne miluje Matoviča a vlastne aj ju možno riadi ten bájny bábkar Lipšic.
Dnes, alebo kedy k tomu príde, rozhodujeme o tom, či je Fico nadčlovek, alebo obyčajný človek. Ešte pred tým, než príde tá tiráda poslancov novodobého paktu Ribbentrop - Molotov, teda komunistov a fašistov, toto treba jasne povedať. Budeme hlasovať o tom, či Robert Fico ako bežný občan bude môcť na základe rozhodnutia nezávislého súdu ísť alebo neísť do väzby. Nepošlú ho tam poslanci, nepošle ho tam Matovič, pošle alebo nepošle ho tam nezávislý súd.
A je totálne paradoxné, že SMER viní koalíciu, že prenasleduje opozíciu. My dnes vidíme na základe dôkazov, na základe obvinenia, že počas vašich vlád ste nerobili nič iné, ako že ste zneužívali OČTK na ničenie opozície. Včera prišiel dôkaz z Úradu inšpekčnej služby o tom, že opoziční politici boli nezákonne lustrovaní a ich rodiny boli nezákonne lustrovaní. A tieto informácie išli nevedno kam, nevedno komu. My ale všetci vieme, že kam tieto informácie za vlády Fica asi mohli ísť, pretože vy sa teraz pozeráte do zrkadla a viníte nás za to, čo ste tu dvanásť rokov robili vy.
A ja budem hlasovať tak, ako by som vydal za vydanie Matoviča alebo Mikulca. (Reakcie z pléna.) Budem hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.4.2022 9:09 - 9:17 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb... o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do... Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022.
V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc., bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.
V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. David Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada, právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.,
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc., sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. David Lindtner.
JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie poslanca... na vzatie... pardon, na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 17:06 - 17:08 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa poslankyňa Saková, vo svojom vystúpení ste povedali, že keď minister vnútra Roman Mikulec vo svojej funkcii zotrvá, budeme rukojemníkmi toho, čo sa na ministerstve vnútra deje. Pani Saková, vy viete, čo sa na ministerstve vnútra deje? Práve toto ja vytýkam pánovi ministrovi, že na postoch na ministerstve nechal vašich ľudí, ktorých ste tam vy dosadili. Práve títo ľudia vo svojich pozíciách zlyhali, ukázalo sa to hlavne na odbore krízového riadenia, ktoré nezvládlo situáciu na hraniciach po vypuknutí vojny na Ukrajine. Keby ich pán minister Mikulec okamžite po svojom nástupe vymenil, nemusel by vysúťažiť externú firmu, ktorú mu teraz vytýkate. Nie je vôbec prekvapujúce, že sa opozícia snaží odvolať ministra vnútra, keď polícia vyšetruje jej nominantov. Ministrovi vnútra je možné vyčítať čokoľvek, ale že sa skutočne začala stíhať aj korupcia na najvyšších miestach, na čo sme čakali roky, je jeden z hlavných volebných sľubov, ktoré minister splnil, rovnako rozviazanie rúk policajtov a vyšetrovateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 15:39 - 15:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Blaha, ja na tú vašu spŕšku klamstiev, ktoré pravidelne dávate na pána Mikulca, ani reagovať nebudem, ale čo vám iné ostáva, ako reagovať na perfektnú prácu a to, že polícia má konečne otvorené ruky, ako klamstvami, ale to už je vaše svedomie. Ale mňa vo vašej rozprave skôr viacej zaujalo to, ako ste povedali, aká je obrovská inflácia, ako sa zdražujú potraviny a že sa tejto téme nechceme venovať, ale ja by som vám pripomenul, že z oficiálnych dát Slovensko bola krajina, kde majú ľudia najnižšie finančné rezervy v rámci celej Európy, a vy ste boli pri moci 12 rokov.
Mali ste aj niečo v rámci tohto robiť, aby sa ľudia mohli hojne žiť, mali dostatočne vysoké dôchodky, ale vy ste namiesto toho ako ovečka poslušne stláčal gombíky, ako vám diktoval váš šéf, a, bohužiaľ, takto to skončilo a jednoducho teraz prišla spravodlivosť, polícia má voľné ruky a vyšetruje. Tak jednoducho nebráňte polícii, aby vyšetrovala, pán Blaha!
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2022 14:46 - 14:50 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1052 z 21. apríla 2022 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitným kontrolným výborom a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov (tlač 1009) prerokovali 25. apríla výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, 26. apríla ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, pre kultúru a médiá, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport a zahraničný výbor, 27. apríla výbor pre obranu a bezpečnosť.
Uvedené výbory neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88. ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o predmetnom návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neboli uznášaniaschopní.
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1009), prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 71. schôdzi 27. apríla 2022. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Podpredseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Peter Pčolinský, poverený riadením výboru, poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Husa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej... na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1009), a poslancov Marcela Mihalika, Jána Benčíka a Annu Zemanovú, aby plnili úlohu spravodajcov.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:19 - 12:19 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne. Mandátový a imunitný bude 12.30 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:19 - 12:19 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Keďže ľudskoprávny výbor mal zasadať o dvanástej, zvolávam ľudskoprávny výbor hneď teraz, teda po skončení, v miestnosti č. 147.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:03 - 12:03 hod.

Pročko Jozef
Prosím, pán predseda, pri hlasovaní č. 26, tlač 832, ma vykázalo proti a bol som za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.4.2022 11:07 - 11:07 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem veľmi pekne. Oznámim len termín hlasovania, tak ako predchádzajúci pán Grendel povedal, hlasovanie bude teraz po tej dvadsaťminútovej prestávke, aby sa pripravil ten špagát, lebo je to dosť zložité hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 10:56 - 10:58 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Som rád a ďakujem, že tento niekoľkomesačný proces reformy súdnej mapy s množstvom stretnutí, rokovaní, predkladaní argumentov a námietok z každej strany je pred cieľom. Som rád a ďakujem, že v mnohých prípadoch došlo k dohode a k ústupkom na základe argumentov a nie väčších sympatií či lepších kontaktov k danému sídlu. Ďakujem, že nakoniec zavážili argumenty aj v prospech Okresného súdu Námestovo, ktoré po schválení reformy bude hlavným sídlom pre tri okresy na Orave. Samozrejme, teší ma, že bude zachované aj, že bude zachovaný aj Okresný súd v Dolnom Kubíne, kde zostane pracovisko. Desiatky závažných pripomienok, analýz a dôvodov nakoniec zavážilo. Nešlo tu o žiadne kupčenie ani politický lobing, ale o niekoľkomesačné rokovania a stretnutia, trvajúce nekonečné hodiny, a presviedčania na základe nevyvrátiteľných argumentov. V tomto prípade určite zvíťazila dobrá vôľa a zdravý rozum.
Ďakujem aj pani ministerke za trpezlivosť a ochotu vyhovieť v tomto prípade.
Ďakujem.
Skryt prepis