Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.9.2021 o 16:45 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.9.2021 16:45 - 16:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Milé kolegyne, kolegovia, myslím, že niekedy aj preto, že si nie celkom rozumieme, tak potom nastanú medzi nami nejaké prestrelky a ja by som sa chcel teraz tak od toho nejak odosobniť a nebudem reagovať na nikoho, ako vystúpil. Ja vám chcem povedať to, čo ja vnímam smerom k tomuto zákonu, ktorého úmysel a obsah vidím ako dobrý, pretože v tom sa, myslím, zhodneme všetci, že naozaj je dôležitá ochrana detí a oblasť sexuality, pohlavnosti je citlivá. A sú to veľmi vážne a dôležité skutočnosti, ale tak ako to tu zaznelo, ja som presvedčený, že je to záležitosť dospelých alebo zrelých osôb a jednak že by sme mali aj tak debatovať o tom v parlamente ako dospelé a zrelé osoby, ale aj všeobecne rôzne nejaké odchýlky alebo komplikácie, alebo problémy treba dobre zvážiť, ako s nimi budeme zaťažovať detskú dušu. A preto súhlasím s tým, že naozaj je potrebné deti chrániť. V každom prípade si neprajem a myslím, že to si nepraje nikto z nás, aj keď sa tu niekedy tým oháňa, neprajeme si urážky niekoho ani vôbec už žiadne násilie.
Treba ale vedieť, že takéto veci sa dejú, že sú ľudia, ktorí majú nejaké, nazvem to, odchýlky od normy alebo aj úchylky, ako je to v tom prípade pedofílie, a ono to bolo vždy a v nejakej, v nejakom percente sa to v spoločnosti nachádza. Ale treba si povedať otvorene, že určite nie je žiaduce, aby sa takéto percento zvyšovalo, ale to sa deje. Napríklad donedávna, keď sa robili prieskumy, tak sa hovorilo, že homosexuálna orientácia, k nej sa hlási zhruba 4 % ľudí. Keď sa robilo, robil nedávno jeden prieskum v Spojených štátoch, tak to číslo v mladšej generácii narástlo až na 15 a viac percent, nie na základe nejakého prirodzeného vývoja, ale na základe propagandy. To znamená, vyslovene sa to prezentuje ako niečo pozitívne, dokonca niečo žiaduce.
Viete, ak máte dieťa, ktoré nejakým spôsobom bude mať nejakú odchýlku od normálu, budete ho milovať, budete ho milovať rovnako, možno ešte viacej, budete sa z neho tešiť, budete ho chrániť, keď uvidíte také dieťa u niekoho, u iného rodiča, tak budete sa k nemu správať s veľkou úctou, ohľaduplne, citlivo, to je normálna vec. Ale určite si nebudete želať, že aby sa vám narodilo ďalšie také dieťa s takou odchýlkou napriek tomu, že všetky tie deti majú rovnakú úctu, hodnotu, dôstojnosť.
A takisto aj my, čo sa týka propagandy, určite nie je dobré, aby sme hovorili, že to je vlastne jedno, či máte takú alebo onakú orientáciu, či sa deje to alebo ono. Treba si povedať pravdu, treba sa držať prirodzenosti. Ak sa dejú nejaké, nejaké odchýlky, snažím sa nájsť také slovo, ktoré nie je urážlivé, tak nebudeme hovoriť, že neexistujú, ale nebudeme ani hovoriť, že to je super a je to vlastne jedno, a budeme to podporovať ešte, aby sa to rozvíjalo. To nie.
Takisto ľudia s rôznymi odchýlkami od bežnej heterosexuálnej orientácie majú všetku dôstojnosť a všetky individuálne práva. Veľakrát sa hovorí, že tí ľudia, že sa na nich útočí v tom, že nemajú práva. No keď použijem slovo homosexuál, aj homosexuáli majú právo oženiť sa. Oni sa nechcú oženiť, lebo proste nechcú, nechcú ženu, ale to je v poriadku. Existuje tu manželstvo a môžeme sa baviť o nejakých spoločenských inštitútoch, aj sa určite o nich budeme baviť, aj na tejto schôdzi sú rôzne návrhy a podľa mňa by sme to naozaj mali robiť citlivo a ohľaduplne, ale neprekrúcali prirodzenosť.
Ja predsa len zareagujem, ale nie menovite, ale zaznelo v tejto rozprave, že je jedno, kto sa vedľa koho budí ráno v posteli, ale je dôležité, či sú ľudia dobrí a zlí. Ja som veľmi rád, že zo strany práve, nazvem to, že liberálov, ale to je v podstate jedno, zaznie slovo, že je rozhodujúce, či je niečo dobré alebo zlé. Otázka je, podľa čoho to určíme, čo je dobré a čo je zlé? Neviem, či celkom hlasovaním alebo dohodou, alebo diskusiou. Ale to, čo fungovalo vždy, na čom sa vieme a musíme zjednotiť a zhodnotiť, je prirodzenosť. Či je niečo dobré alebo zlé, zdravé alebo choré, vieme zhodnotiť podľa prirodzenosti. To moje, moje kritérium, moje nejaké, môj nejaký kompas v tomto je práve tá prirodzenosť, že niečo je dobré alebo zlé. To neznamená, že keď niekto s nejakou odchýlkou sa odchyľuje, tak že je automaticky zlý, ale určite nemôžeme odchýlku propagovať ako niečo žiaduce a dobré a ešte zvyšovať to percento v spoločnosti.
Takže nech sa deti vyvíjajú prirodzene, nech nie sú zaťažované niečím zaujatým alebo preťažujúcim ich dušu, nech sú vychovávané v tom, s tým súhlasím a určite aj vy všetci, aby im bolo zdôrazňované, a myslím, že to sa v našich školách deje, že máme mať úctu ku každému človeku, nemáme byť voči nikomu násilní, urážliví, nemáme nikoho šikanovať, ponižovať, urážať, ale to, čo je prirodzené, to je to, v čom majú deti vyrastať. A keď dospejú a budú dospelí alebo na prahu dospelosti, tak budú dostatočne zrelí, aby tieto veci si vedeli sami zvážiť, rozhodnúť sa a nejak podľa toho, podľa toho reagovať.
Ja vám ďakujem, to bolo všetko, čo som chcel povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:24 - 16:25 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To bol taký typický prejav, pán Mazurek, že taká čierno-biela dichotómia, idete veľmi po povrchu a, samozrejme, maľujete čerta na stenu.
Ja by som chcel možno ešte jednu vec vypichnúť a na tom vlastne ukázať, že ako vlastne vy nechápete, o čom hovoríte, že vy sa tu stále oháňate tým genderom, že tam hovoria, že tu je 75 pohlaví, ale reálne sú iba dve biologicky, takže cha-cha-cha, vy ste všetci hlúpi, my to vieme dobre. Len ten problém je trošku lingvistický, pretože v anglickom jazyku sú dve slová, sú sex ako pohlavie a gender. A keď si pozrete, kebyže už len trošku, vyviniete trošku aktivitu, aby ste si pozreli, čo ten gender vlastne je, tak si pozriete, že gender znamená, že sociálne konštruované očakávania spoločnosti o tom, ako by sa napríklad žena alebo muž mali správať. A to sa vyvíja v histórii. Keď si pozriete napríklad, ako vyzerá Ľudovít XIV. na obraze, tak dneska by ste povedali, že to je transgender, lebo mal mejkap, mal takú bielu parochňu, mal také silónky biele a do toho lodičky. A vtedy to bolo považované za vrchol mužskosti. Tak sa obliekala európska aristokracia. Dnes to je, samozrejme, iné, pretože spoločnosť sa vyvíja. Takže nabudúce aspoň si niekedy trošku prečítajte, o čom hovoríte, lebo ja chápem, že na tom videu to bude vyzerať skvelo a ľudia vám to zožerú, ale tá realita je často oveľa komplikovanejšia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:02 - 16:03 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Urban, ja neviem, či tento váš zákon je kvalitný a dobre spracovaný, ale to, čo ste povedali za rečníckym pultom, so všetkým súhlasím. Úplne s každým jedným slovom, ktoré ste povedali. A celé toto, ako sa začalo aj v tom Maďarsku, tak ja by som len spomenul tú knižku rozprávkovú. A keď len jedno slovné spojenie poviem, tak všetky signálky sa mi rozklikali, rozblikali a nožík sa mi otvoril vo vrecku, a to bolo, že rodovo neutrálny jeleň. Tak to ma dorazilo. Takže... v rozprávke pre deti. Takže s tým, čo ste tu hovorili, so všetkým súhlasím. Neviem ohodnotiť zákon, aký je, ale naozaj s vami súhlasím s každým jedným slovom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 15:40 - 15:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 618. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 633 zo 7. júla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:29 - 14:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za tie pripomienky. Samozrejme, že ten zákon uvidíme, ako bude fungovať. Veď on tu aj doteraz bol, len ako som hovoril, bol jalový. Nedalo sa to presne nejakým spôsobom určiť.
Samozrejme, že ako povedal kolega Suja, nás najviac, samozrejme, trápia tí mladí, hej. A jednoducho problém je v tom, že anaboliká ako také majú byť ako liek. Používajú sa bežne v medicíne, ale sa zneužívajú. A problém je ten, že sú tu na trhu fejky, ktoré proste nikto nevie, čo obsahujú a čo to môže spôsobiť pre organizmus človeka.
Ďalšia vec, že, samozrejme, ako je okolo toho obrovský biznis, hej, na úkor niekoho zdravia niekto bohatne. A nemôžeme sa na to pozerať, akože to necháme tak.
A čo hovoril aj Milan Mazurek, v tom športe, no tak jednoducho všetci sú podpísaní, že sú pod antidopingovou kontrolou, tak čoho sa majú báť? Ako dobre, tak ja som tiež počul taký, takú, také zdôvodnenie, že či by športovec za zlatú medailu z olympijských hier riskoval to, že bude používať takéto veci a do roka zomrie. A boli takí, ktorí povedali, že áno, hej.
Takže v prvom rade my máme na zreteli zdravie. A stále sa tu aj bavíme o tých otázkach zdravia, hej, aj v jednotlivých bodoch, aj teraz práve s COVID-om a s ďalším, a toto je jedna z vecí, ktorá ohrozuje naše zdravie ako také. Takže nám ide v prvom rade o zdravie a kľudne ste mohli, kolegovia, nám pomôcť a dať nejaký pozmeňovák akože, ktorým by sme to nejakým spôsobom možno vylepšili. Ale tá možnosť tu stále do budúcnosti je. Uvidíme, ako to bude v praxi fungovať.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:26 - 14:27 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcel len spomenúť, že nie je primárnym, primárnym cieľom stíhať užívateľov, športovcov a ľudí, ktorí sa rozhodnú, že teda chcem mať väčší biceps, ale hlavne teda tých ľudí, ktorí s tým obchodujú, s týmito látkami, a ktorí ich dovážajú na Slovensko a ktorí ich predávajú. Ale áno, áno, je tam tá, je tam ten desaťnásobok, takže, no, budú si musieť dávať títo ľudia pozor, aby každý deň alebo každý, nie, každý deň nie, ale keď pôjdu do toho fitka, aby to mali maximálne deväť, desať. No, už ak musím to takto, takto sprosto to musím povedať. Ale áno, proste sú to zakázané látky.
A to čo ste, tak mám reagovať na pána v rozprave, ale však jasné, jasné, že sa to používa dlhé roky, od 60. rokov, ale my sme zaspali dobu v tomto boji. Celý svet s tým bojuje, vidíme na Tour de France, proste chodia a zatvárajú doktorov v hotelových izbách, ktorých prichytia, že to tam majú. A toto aj v tomto našom máme ako priťažujúcu okolnosť, že keď sa niekto takýto chytí pri športovom podujatí priamo. Čiže my sme dobu zaspali a my len dorovnávame zahraničie v tomto smere.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 14:13 - 14:23 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci za slovo.
Ja sa chcem samozrejme, poďakovať kolegovi Krošlákovi aj tímu, ktorý okolo tohto zákona robil, a že ma nejakým spôsobom tiež pripojili k tým predkladateľom aj z toho dôvodu, že ja som pracoval v oblasti športovej, takej, kde sme sa stretávali práve so zneužívaním anabolických steroidov, a bol som aj členom Slovenského antidopingového výboru, kde proste sme riešili tie problémy okolo dopingu ako takého. Problém v minulosti bol hlavne, by som povedal, v tej oblasti športu ako takého, to určite viete. A vlastne, samozrejme, športovci by pri ich výkonoch si nemali zvyšovať výkonnosť práve dopingom, čo sa, žiaľ, samozrejme, ale deje.
Čo je ale, by som povedal, problémom je, že doping ako taký, pokiaľ sa, v úvodzovkách, zneužíval ešte v športe, kde častokrát boli mnohí športovci možno aj pod kontrolou lekárov, tak to bolo, samozrejme, zakázané a nesprávne, ale predsa len kontrolované. Čo je horšie, že v poslednej dobe alebo v posledných rokoch sa tento nešvár rozmohol vlastne aj v oblasti rekreačného športu, hlavne, samozrejme, v oblasti fitnes, kulturistiky a tak ďalej.
Ja na podporu tohto zákona, samozrejme, som požiadal aj Parlamentný inštitút, aby nám vypracoval nejakú analýzu a porovnal to, aké tie zákony sú v iných krajinách, aby sme si nemysleli, že tu nejako, sme nejakí výnimoční a že nejako pritvrdzujeme práve v tejto oblasti, pretože tá právna úprava, ktorá tu bola doteraz, a ja som sa s tým, samozrejme, stretával, bola, by som tak, ľudovo povedané, jalová. Vlastne bola nepoužiteľná, tak ako bolo povedané, za tie dlhé roky vlastne vieme, že ten trh s tým fungoval a že k zneužívaniu dochádza, ale postihy neboli. Takže táto právna úprava má práve zvýšiť tú efektivitu a vlastne predísť alebo naplniť práve tú úlohu, ktorú ten zákon ako taký má a my ako zákonodarcovia tiež.
Prečítam niekoľko riadkov zo správy práve z Parlamentného inštitútu, kde sa píše, že používanie liekov zvyšujúcich výkonnosť a ďalšie zakázané látky sú stále väčším problémom v amatérskom aj profesionálnom športe. Je nevyhnutné, aby príslušné úrady držali krok s pokrokom v nezákonnom postupe dopingu, pretože jeho decentralizovaná poloha sťažuje jeho reguláciu. Veľkoobchodníci dovážajú látky na zvyšovanie výkonnosti a zásobujú nimi nelegálny trh, ktorý ich dodáva do telocviční a fitnescentier, zatiaľ čo malé organizované skupiny predávajú tieto látky vyrobené v nelegálnych laboratóriách. Online distribúcia sa tiež stáva čoraz častejšou od neregulovaných online lekární až po používanie nabíjateľných kreditných kariet a kryptomien na nákup týchto látok. Znepokojujúce je, že na ich podporu a predaj sa stále častejšie používajú bežné sociálne médiá.
Primárnym predmetom ochrany určujúcim skutkovú podstatu trestného činu výroby a iného neoprávneného nakladania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom je život a zdravie ľudí. Zároveň tieto ustanovenia chránia aj princíp fair play v športe. Právna úprava neoprávneného nakladania s týmito látkami je teda výrazom záujmu spoločnosti o ochranu ľudí proti možnému ohrozeniu a o kontrolu využívania metód a prostriedkov s dopingovým účinkom.
Ešte by som možno prečítal tak záver z tej správy. Kto bude chcieť, samozrejme, tú správu si môže pozrieť. Na základe doručenej požiadavky sme porovnávali právnu úpravu nakladania s látkami s anabolickým a hormonálnym účinkom v štyroch štátoch: Česká republika, Maďarsko, Nemecko a Poľsko. Naschvál sme dali tieto krajiny, ktoré vlastne sú naši susedia. Zaujímala nás najmä skutková podstata trestných činov z oblasti nakladania s týmito látkami, na základe čoho sa posudzuje, či ide o trestný čin, závažnosť trestného činu a trestné sankcie, výška trestnej sadzby. Sankcie za neoprávnené nakladanie s týmito látkami sú obsiahnuté buď v Trestnom zákone, to je napríklad v Česku a v Maďarsku, alebo v osobitnom zákone upravujúcom boj proti dopingu v športe, to je Nemecko a Poľsko.
V nami sledovaných štátov je obchodovanie, výroba, dovoz a vývoz týchto látok zakázaný vo všetkých z nich. Podanie zakázanej látky inému je trestné v Českej republike a v Nemecku. Neoprávnené predpisovanie zakázanej látky sa trestá v Maďarsku a v Nemecku. V niektorých krajinách sa pri špecifikácii skutkovej podstaty používajú termíny ako "vo väčšom množstve", napríklad to má Česká republika, alebo "významné množstvo" (Nemecko). V oboch týchto prípadoch sa väčšie alebo významné množstvo zakázanej látky nedefinuje priamo v zákone, my to ale máme, alebo predkla... teda ten návrh je taký, ale v podzákonnej právnej norme, ktorá sa môže pravidelne aktualizovať. V prípade Českej republiky je to nariadenie vlády, v prípade napríklad Nemecka je to vyhláška ministerstva zdravotníctva. Základná trestná sadzba za porušenie ustanovenia príslušných zákonov sa v týchto krajinách pohybuje od pokuty po trest odňatia slobody do jedného roka (Česká republika) alebo až do troch rokov. Ďalej sú definované zvýšené trestné sadzby, ktoré dosahujú dĺžku až 12 rokov odňatia slobody, napríklad Česká republika.
Ešte, keďže bol som dlhšie roky prezidentom Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitnes, tak, samozrejme, že tá propagácia v prvom rade, by som povedal, tej čistoty športu, by som povedal, že je u nás nedostatočná. To znamená, máme veľké rezervy v tom, aby vlastne tí, ktorí zneužívajú tie veci, si boli vedomí nielen tých pozitívnych účinkov, ale hlavne aj tých negatívnych. Ja som si dovolil a prečítam vám takú, také vyjadrenie Pavla Maloviča, ktorého možno mnohí poznáte, je to uznávaný lekár na telovýchovnom lekárstve. Názov to má Z lekárskeho kufríka, volá sa to Steroidové šialenstvo.
Otázka: "Môj 19-ročný sused je amatér a cvičí s činkami, aby zosilnel a zlepšil si figúru. Užíva preparáty na zväčšenie svalovej hmoty v rôznych cykloch. Čoraz častejšie na ňom badať zmeny chovania, je nezvyčajne agresívny, máva záchvaty zúrivosti, je bez príčiny podráždený. O čo by mohlo ísť?"
Pavol Malovič píše, citujem presne tak, ako to je napísané: "Podobné príznaky sa vyskytujú pri nadmernom užívaní zakázaných anabolických steroidov. Ich pravidelná konzumácia vyvoláva najprv príjemné zvláštne pocity po vpichu alebo prehltnutí. Prežívanie a pôžitky sa menia podľa typu sypačov a napichávačov a ich povahovej štruktúry, ale stotožňujú sa vo výrazoch ako nárast dobrej nálady a pohody, eufórie a pocity neobyčajnej sily, neprekonateľnosti, rozjarenosti, vášnivosti, náladovosti a popudlivosti. Postupne sa však objavia poruchy spánku, hysterický nepokoj, impotencia, bezdôvodný strach a stihomam. Striedajú sa obdobia veľkolepých nápadov a paranoidných preludov vyúsťujúcich do samovražedných pokusov a kriminálnych činov. Po dlhšom užívaní sa eviduje výskyt paranoidnej schizofrénie, maniakálnych záchvatov a hlbokých depresií. Zistilo sa, že mnohých nepredpokladaných zločinov sa dopustilo, dopustili bývalí mierumilovní muži, ktorí nikdy nemali psychické problémy, ale užívali anaboliká.
Vrcholným prejavom steroidového ovplyvnenia psychiky je steroidové šialenstvo a nutkanie zraňovať ostatných, najmä po užívaní preparátov s vysokou koncentráciou aktívnej látky. Objavujú sa signály stupňovaného násilného chovania, nezvládnuteľné záchvaty zlosti, ktoré môžu vyústiť až do sadistických činov. Úplne nepredpokladaným spôsobom dokážu takíto borci použiť zbrane, ktoré tasia už pri minimálnych podnetoch alebo len tak bez príčiny. Narastajúca agresivita sa môže závažným spôsobom prejaviť hoci aj pri šoférovaní a jej následky vysoko prevyšujú chovanie alkoholika za volantom. Steroidová mánia, ktorá má v niektorých štátoch už skoro charakter epidémie, je prvá významnejšia inovácia ilegálneho narkomanstva v modernej dobe. U anabolík ide v úvode tiež o niečo ušľachtilé, vylepšenie vzhľadu. Na rozdiel od klasických narkomanov pôsobia konzumenti zdravo a čisto a nevidia v užívaní týchto látok nebezpečenstvo. Paradoxne, často sú to jedinci, ktorým na ich tele záleží, ktorí by nevyfajčili cigaretu, nevypili by pohárik, nedali by si do úst žiadne tučné mäso. Skrátka, žijú zdravo, len berú steroidy, aby im pomohli spaľovať tuk a zvyšovať energetický potenciál."
Toto napísal lekár Pavol Malovič, ktorý, samozrejme, tej danej téme sa rozumie. Aj na základe toho, čo som prečítal, troška by som možno mierne nesúhlasil aj čo my máme napísané v dôvodovej správe úplne na konci... Koniec. (Poslancovi uplynul čas určený na rozpravu.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2021 14:08 - 14:13 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Už by som sa nechcel veľmi nejako rozkecávať k tomuto, myslím si, že to všetko najdôležitejšie som povedal.
Chcel by som spomenúť len to, že v podstate od prvého čítania, od júnovej schôdze uplynuli skoro tri mesiace a zaznamenali sme tam nejaké pripomienky z rôznych, z rôznych inštitúcií. Niektoré pripomienky sme aj zapracovali, s niektorými sme nesúhlasili. Bolo tam veľa pripomienok na, hlavne na to, že či nezvýšime tú spodnú hranicu, ten desaťnásobok na nejakú vyššiu, ale tam proste z tých radov vyšetrovateľov a ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, nám bolo jasne povedané, že sa to bude potom zneužívať a že keď tam dáme nie desaťnásobok alebo dvadsaťnásobok, tak sa to bude obchádzať a budú tu proste chodiť s baleniami do dvadsať.
Takže veľkému množstvu pripomienok sme nevyhoveli, nesúhlasili sme s nimi, ale zapracovali sme niektoré pripomienky, ktoré precizujú text, veľmi-veľmi také trefné, ktoré prišli od dekana právnickej fakulty, a potom tam máme ešte nejaké legislatívno-technické úpravy, takže keď dovolíte, chcel by som prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Krošláka a Richarda Nemca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bod 1 § 135a ods. 1 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
2. V čl. I bod 1 § 135a ods. 2 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
3. V čl. I bod 1 § 135a ods. 3 sa za slová "v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku" vkladajú slová "jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä" a slová "jednej tabletky, injekcie, ampulky" sa nahrádzajú slovami "jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky".
4. V čl. I bod 2 v nadpise § 176 sa vypúšťa čiarka.
5. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 sa za slovo "účinkom" pripájajú slová "podľa osobitného predpisu".
6. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. a) sa slová "predpíše na lekársky" nahrádzajú slovami "predpíše na preskripčný záznam alebo lekársky predpis".
7. V čl. I bod 2 § 176 ods. 2 písm. b) sa za slová "propaguje alebo" vkladá slovo "neoprávnene".
8. V čl. II sa slová "15. októbra 2021" nahrádzajú slovami "1. januára 2022".
Skryt prepis
 

22.9.2021 14:02 - 14:06 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som odôvodnil túto novelu Trestného zákona v druhom čítaní. Vzhľadom k počtu poslancov, ktorý sa tu nachádza, tak budem sa snažiť byť čo najstručnejší, lebo už som to odôvodňoval aj v prvom čítaní.
Prečo predkladáme túto novelu a čo je jej cieľom? Keď som vstupoval do parlamentu ako poslanec, tak som si to tak aj predstavoval, že vlastne úlohou parlamentu a poslancov je prijímať právne úpravy, ktoré pomáhajú Slovákom a jeden, jedna z tých oblastí, ktorú si máme plniť, je aj ochrana zdravia obyvateľstva. Táto právna úprava presne spĺňa tento účel. V podstate ideme touto novelou zjednodušiť alebo menej komplikovať dokazovanie tejto trestnej činnosti. Ideme sa priblížiť podobným právnym normám iných európskych štátov, hlavne Českej republiky, a ideme aj sprísniť a rozšíriť postihovanie ľudí, ktorí neoprávnene nakladajú s týmito látkami, ale tu hneď podotknem, že stále ešte nejdeme na také hranice, ako majú napr. Češi, čiže sú tu aj oveľa prísnejšie normy, ako je táto, ktorú predkladáme.
Ako sme sa k tomuto dopracovali? Za posledných pätnásť rokov v tejto trestnej činnosti bola odsúdená iba jedna osoba, práve kvôli tomu, že to dokazovanie bolo veľmi zložité. A iba poviem v krátkosti, tá najdôležitejšia vec, ktorú sme odstránili, je, že vlastne pre túto trestnosť nebude potrebné dokazovať v podstate hodnotu toho zadržaného materiálu, ktorá v tej starej úprave bola 2 650 euro, ale už sa to bude posudzovať podľa množstva, kde sa išlo podobnými pojmami, aké sa používajú pri drogách. To sú tie desaťnásobky, stonásobky a tisícnásobky tých jednotlivých dávok.
Čo je dôležité povedať k tej zdravotnej stránke, je, že užívanie týchto zakázaných látok, ja by som ich v krátkosti nazýval LAHU, sú to látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, prináša, užívanie týchto látok prináša mnohé negatíva, pričom niektoré z nich sú zdravie a život ohrozujúce. Môžu vyvolať už nezvratné fyzikálne zmeny na človeku, ktorý to užíva. Ovplyvňujú kardiovaskulárny systém a hlavne pečeň, zmeny v metabolizme tukov, ako aj zadržiavanie vody v tkanivách. Zadržiavanie vody v tkanivách, to sú takí tí opuchnutí veľkí chlapi, ktorí sypú steroidy. To len tak som podotkol. Veľmi dôležitá je aj stránka, že tieto látky ovplyvňujú psychickú stránku užívateľa. To znamená, dochádza tam k zmenám nálad, podráždenosti, emočná nestabilita a hlavne, čo je najdôležitejšie, sklony k násiliu a k agresivite. Takže toto, to sa týka toho zdravotného hľadiska.
Chceme teda zjednodušiť to dokazovanie, ktoré bude podobné ako pri iných zakázaných látkach, najmä drog, a bude aj, chceme teda, aby bola aj tá trestnosť zvýšená, ale hovorím, že stále to nie je také prísne ako v Čechách.
Na tomto zákone pracovala rok veľká skupina, ktorá pozostávala z členov antidopingovej agentúry, z členov, z vyšetrovateľov z NAKA, ktorí sa zapodievajú takouto trestnou činnosťou, bolo tam zastúpenie aj z Generálnej prokuratúry, aj z kriminalistického a expertízneho ústavu, takže naozaj si myslím, že je to veľmi odborne a kvalifikovane vypracované.
Čo by som ešte k tomu povedal? Myslím si, že ako predstavenie a odôvodnenie postačí, takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 10:02 - 10:04 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, pozorne som si vás vypočul. Chcem vám povedať, že všade vo svete sa vlády snažia zabezpečiť zdravie svojich občanov. To robí aj táto vláda. Vo veľa krajinách vlády dávajú príkazy, že napríklad Francúzi dali príkaz očkovať zdravotný personál. Všade vo svete sa dejú veci v prospech občanov. Na Slovensku sa deje to isté.
Ale čo robíte vy? Celá vaša fašistická strana? Strašíte ľudí, strašíte ľudí, že sú vydieraní, že sú šikanovaní, že sú diskriminovaní, že tu je teror. Vy zneužívate Boha na svoje politické a mocenské ciele. Vy zneužívate najzákladnejšie city ľudské, a to je napríklad láska k dieťaťu, a strašíte ľudí tým, že budeme deti očkovať, že budeme deti brať, že budeme deťom ubližovať. Ja, máte medzi sebou tam jedného, naozaj jedného normálneho človeka, odborníka, ktorý aj teraz povedal obrovskú, veľkú pravdu. Namiesto toho, aby ste počúvali jeho, robíte veci, ktoré rozdeľujú túto spoločnosť. Všetky vaše stránky, všetky vaše vyjadrenia nielen na sociálnych sieťach, ale aj tu, vy ste tá strana, pani Sulanová, ktorá polarizuje spoločnosť, ktorá tú spoločnosť straší, ktorá tú spoločnosť klame. Vy vytvárate taký strach a takú agresivitu v spoločnosti, že to nemá obdobu. A keď hovoríte o Bohu, tak ja si myslím, že vy v takom pekle zhoríte za to, čo robíte, že sa na vašom, ja by som sa na vašom mieste len modlil a modlil.
Ďakujem.
Skryt prepis