Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.11.2021 o 12:09 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

26.11.2021 12:09 - 12:11 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani poslankyňa Šebová, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, veľmi si vážim túto iniciatívu, viem, že pracuješ na nej už veľmi dlho a o to viac si vážim, že si ma prizvala k spolupráci v tejto problematike.
Ty si práve tá osoba, ktorá ukazuje na to, ako by sa mal zákon podávať a akým spôsobom komunikovať. Išla si od, od úplných základov, to znamená od súhlasu pána ministra a zmapovaním situácie, ktorá je. Viem, že si si dala námahu a bola si v poisťovniach zisťovať, koľko takýchto osôb je, ako by to zaťažilo zdravotnícky systém a či je takýto návrh realizovateľný v praxi.
Chcem ešte zdôrazniť, že tento návrh sme spolu aj párkrát trošku modifikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi, a zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný súhlas.
Vnímam tento návrh zákona ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa tejto problematike venovali ďalej, aby sme nadviazali aj na ďalšie návrhy, ktoré tu boli v podobnom duchu už predložené, avšak zatiaľ nie je možné ich realizovať v praxi.
Myslím si, že práve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak ako si to vysvetlila, potrebujú tú svoju blízku osobu, nielen aby tomu pacientovi pomohli, čo je, samozrejme, prvoradé, ale predovšetkým odbremenia aj zdravotnícky systém, čo v súčasnej dobe nedostatku zdravotných sestier, preťaženosti lekára môže len a len pomôcť. A keby náhodou takáto blízka osoba mala nejakým spôsobom narúšať tú zdravotnú starostlivosť, tak, samozrejme, jej prítomnosť sa na tú dobu preruší.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že tento návrh dostane podporu tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

26.11.2021 12:06 - 12:09 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, je to tlač 773.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2021 11:34 - 11:36 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené plénum, ako určený spravodajca výborov si dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 961 z 29. septembra 2021 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona prija... zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva (vyplývajú, pozn. red.) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú uvedené pod bodom VI spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.11.2021 10:56 - 10:57 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na vývoj diskusie a vnímanie tejto problematiky, ktorá prerastá až do paniky a hysterických záchvatov, sa, sme sa rozhodli teda, že tento návrh vrátime na prepracovanie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:52 - 10:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Žiak, ja súhlasím s tým, že naozaj treba pomôcť týmto ľuďom, ktorí za jednu dávku alebo niečo, čo mali pre seba, dostanú nejaký drakonický trest. Ale proste, keď niečo je nám prezentované nejakým spôsobom, ja som ochotný to podporiť, ale potom, keď vidíme v parlamente niečo úplne iné, čo je oveľa širšie, my vám môžeme veriť alebo nemusíme, že ste to dobre mysleli a že to dobre myslíte. Ale tu nefungujeme na viere, ale fungujeme na faktoch a my budeme hlasovať o niečom, čo je tam napísané.
Čiže za takéto niečo ani ja nemôžem zahlasovať a chcem vás naozaj poprosiť, nesnažte sa nás teraz presviedčať, že to je niečo úplne iné, čo vidíme, že zle vidíme alebo zle tomu rozumieme, nemáme päť rokov, skúsme si naliať čistého vína a ja vám úplne čistého vína nalejem, že dajte si povedať od kolegu Pčolinského, ktorý to povedal úplne najjasnejšie, ako sa dá, ak to stiahnete a prepracujete, sme ochotní to podporiť, ale v tejto podobe to, žiaľ, neprejde do druhého čítania. Predpokladám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:41 - 10:42 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Samozrejme, že ten zámer je marihuana, celý čas sme sa o tom bavili, toto bolo vyslovene požiadavka odborníkov, ľudí, ktorí sa, či z polície, alebo z ministerstiev, aby sa to nerozlišovalo. Každopádne, ak je tam tá vôľa podporiť to iba v prípade toho, že tam vyjmeme marihuanu, tak si myslím, že prvé čítanie je o zámere. A okrem toho, že by sa to mohlo prepracovať, je tam určite možnosť aj pozmeňujúceho návrhu a ja si myslím, že by sme sa určite vedeli dohodnúť na tom, že by sme toto zapracovali v prípade posunutia do prvého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:36 - 10:37 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Dostál, keď som hovorila o mladých ľuďoch, ja som myslela aj vás, ja tuším, že my sme ten istý ročník, tak ja som, ja som určite myslela aj vás.
No a súhlasím s vami, vrah piatich ľudí nemôže byť odsúdený na menej rokov ako Košičan, ktorého chytili s dvomi marihuanovými cigaretami.
A, pani Halgašová, ja vás poprosím, aby ste ma neurážali, srandujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:34 - 10:36 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V stručnosti len zareagujem a musím vyzdvihnúť jeden bod, ktorý spomenul pán Dostál ako rečník, a to sú tie tresty, ktoré dávame v podstate zato, že ten človek svojím spôsobom nikomu neubližuje, len sa dostane do situácie, že má pri sebe ilegálne držanú drogu. Väčšinou títo ľudia, bavíme sa o ľuďoch, ktorí sú mladí a snažia sa v podstate porušovať nejaké tie spoločenské konvencie a snažia sa rebelovať, začínajú skúšať, vymýšľať. Drvivá väčšina je týchto ľudí, ktorí sú riešení políciou alebo už prokurátorom v prípade marihuany, tak sú práve títo mladí ľudia. Tie zákony máme nastavené fakt šeredne, to je, to je niečo neskutočné. Dílerom sa stávate napríklad tým, že podávate vlastne tú cigaretu jednému, druhému, to znamená, že už automaticky sa vlastne stávate nejakým priekupníkom. No ale problém je ten, že my tu máme nejaké konvencie, ktoré sme si tu, na ktoré sme si tu zvykli, a myslíme si, že to je kultúra. Alkohol alebo fajčenie. No to nie je.
Čiže to je, to sú také tie určité veci, že toto nám zapadá do toho, do toho koloritu a toto už nám nezapadá, na čo sme zvyknutí. A tým, že to budeme trestať, tak ako keby sme sa tomu vyhli alebo proste jednoducho to budeme ignorovať. Ty patríš do basy, lebo ty robíš niečo iné, ako robíme väčšina, my sa opijeme, ale ty fajčíš. A tam je, bohužiaľ, ten problém, lenže ďalší problém je, že my tu nemáme ani systém prevencie sociálnych terénnych pracovníkov, nič, všetko, čo by stálo peniaze. Čiže my len trestáme, chceme aspoň znížiť tie tresty a vidíme, že tu narážame na odpor len, aspoň pri takejto banálnej z bazál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:29 - 10:30 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže, pán poslanec Dostál, ďakujem, že ste vyjadrili presvedčenie, že rozlíšiť v zákone rozličné druhy drog, konkrétne oddeliť marihuanu od trvalých drog, je legislatívne možné. Asi by to malo rozlúsknuť napokon ministerstvo spravodlivosti a malo by sa s tým vzhľadom na skutočne drakonické tresty za, á, pre užívateľov marihuany, malo by sa s tým ministerstvo poponáhľať.
Ale ja ešte jednu vec z vášho príhovoru vypichnem, keď ste kolegovi Petrovi Pčolinskému navrhli, aby zahlasoval za návrh jedného z opozičných poslancov, ten sa prezentuje ako opozičný poslanec aj je opozičným poslancom a nechcem povedať, že všetky opozičné návrhy musia byť zlé, ale vy ste sa viackrát nechal počuť, že ak ide o opozičné návrhy tak ich podľa koaličnej zmluvy podporiť netreba. Tak to sa mi troška bije s vaším presvedčením.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:21 - 10:23 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vaše vystúpenie bolo korektné, ale v jednej časti s vami nemôžem súhlasiť. Tie účinky marihuany a dlhodobá konzumácia sa u každého konzumenta prejavuje individuálne. Máte ľudí, ktorí fajčia marihuanu 10 – 20 rokov a nič im to nespôsobí, ale ja poznám vo svojom okolí minimálne štyri prípady, ktoré marihuana zásadným spôsobom a tragicky zmenila život celých rodín. Poznám prípad 14-ročného chlapca, ktorý začal príliš skoro užívať marihuanu a sa obesil. Zničilo to celú rodinu. Potom ďalšieho tínedžera, mal približne 23, tiež sa obesil, pretože to v ňom spustilo vážne psychické poruchy.
Takže určite by som nezľahčoval účinky marihuany. Takže určite by som nezľahčoval účinky marihuany. Potom poznám niekoľko prípadov mladých ľudí, ktorí po dlhodobom užívaní marihuany mali vážne psychické problémy a sú na invalidnom dôchodku. Majú spustenú schizofréniu. Takže v tomto prípade by som to určite nezľahčoval.
V čom s vami súhlasím, tak isto ako bežní užívatelia marihuany, tak isto aj bežní konzumenti drog, nie díleri, upozorňujem, ale bežní konzumenti, ktorí užívajú aj tvrdšie drogy, to znamená, či už heroín, alebo pervitín, títo ľudia potrebujú predovšetkým odbornú pomoc a nie tvrdé drakonické tresty. Týmto ľuďom treba pomôcť a treba ísť po krku hlavne organizovanému zločinu s drogami a dílerom.
Ďakujem.
Skryt prepis