Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2020 o 11:11 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:11 - 11:16 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem možno trošku stručnejší, pretože väčšina vecí už bola povedaná, ale v zásade pointa tohto návrhu je tá, že jednoducho chceme nastoliť spravodlivosť.
Počas parlamentných a prezidentských volieb môžu celoplošné televízie a rádiá vysielať politickú reklamu a v čase menších volieb do samospráv nemôžu takúto reklamu vysielať menšie lokálne a regionálne rádiá a televízie. Čiže ten cieľ je naozaj jednoduchý, zaviesť férové podmienky pre všetkých. Nemôže byť menším televíziám a rádiám zakazované niečo, čo iní majú dovolené, my im tieto bariéry odstraňujeme.
No zároveň treba povedať, že sa budú riadiť rovnakými podmienkami ako celoštátne rádiá a televízie pri vysielaní, napríklad na veľké parlamentné alebo prezidentské voľby, to znamená, že budú platiť pre nich rovnaké pravidlá, napríklad časové obmedzenia, kedy reklamu môžu vysielať, v akých, v akých objemoch a koľko dní pred voľbami naozaj tak, aby neobťažovali ľudí veľkým množstvom reklamy. To znamená, že pre kandidátov vznikne nová forma priestoru, kde sa môžu propagovať, čím chceme dosiahnuť aj to, aby neboli odkázaní výlučne na bilbordy a letáčiky, ktoré zaplavili obce a mestá a naozaj často vytvárajú veľký vizuálny smog.
Treba zdôrazniť aj to, že v čase predvolebnej kampane nič neobmedzuje napríklad bilbordové spoločnosti v tom, koľko, komu a za koľko budú prenajímať svoje plochy. Naopak, elektronické médiá podliehajú pomerne prísnej regulácii, je to trochu aj pochopiteľné, pretože ten ich vplyv na, na recipientov, to znamená sledovateľov, divákov a poslucháčov, je, je vyšší, ale myslím si, že tieto bilbordové spoločnosti môžu naozaj predávať a ponúkať a prenajímať svoje plochy v podstate na, bez, bez akýchkoľvek obmedzení.
To znamená, čo sa týka objemu reklamy, reguláciu nemeníme, avšak je nepochopiteľné, že časť týchto médií je úplne postavená mimo toho, aby mohla akúkoľvek politickú reklamu vôbec vysielať. Okrem toho ide o podporu lokálnych médií, teda slovenských firiem, ktoré sídlia v obciach a mestách.
Prečo to hovorím? Pretože veľká časť politickej reklamy sa počas ostatných volieb presunula na sociálne siete a kam odchádzajú, čím do zahraničia odchádzajú státisíce eur. Veľa kandidátov svoje videá a potom na tých sociálnych sieťach cieli na konkrétny región, na konkrétne mesto alebo obec, aby naozaj oslovili tých svojich ľudí, voličov, a pritom majú povedzme v tých svojich mestách televízie a rádiá, kam by mohli časť týchto svojich, týchto svojich píárových nejakých príspevkov dať a zároveň tieto rádiá podporiť a tieto médiá podporiť, avšak doteraz tak nemohli urobiť.
To znamená, je mi jasné, že ten trend takého nárastu sociálnych sietí a aj tej politickej reklamy bude pokračovať a nezastavíme to, ale naozaj budeme radi, ak aspoň časť financií počas politických kampaní nasmerujeme priamo do regionálnych televízií a rádií. Čím viac peňazí budú mať, tým viac si môžu dovoliť zamestnať redaktorov, moderátorov, školiť mladých ľudí, mladých žurnalistov a poskytovať im miesto pre ich prax a prípadne aj prácu.
Ako vyštudovaný žurnalista môžem povedať, že naozaj dnes je trochu problém povedzme vrátiť sa do svojho rodného regiónu a, a hľadať si tam prácu, pretože tie pracovné podmienky nie sú, alebo teda ponuky nie sú tak široké práve v tejto oblasti. Aj keď, samozrejme, trochu sú, ale, ale naozaj tých, tých miest je tam veľmi málo.
Preto verím, že takáto úprava pomôže aj k rozvoju novinárčiny na lokálnej úrovni. A myslím si, že aj toto je signál, že v najbližších mesiacoch a rokoch pôjdeme cestou či už ochrany novinárov, ale aj pomoci a zjednodušovania fungovania mediálneho prostredia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:10 - 11:11 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Áno, pokiaľ sa jedná o Slovenskú televíziu a diskusné relácie v nej, tam to absolútne problém nie je, veď videli sme to aj vo volebnej kampani, myslím, že to bol pán Agócs, ktorý nehovorí slovensky, tak sa mu simultánne tlmočil jeho výstup.
V prípade regionálnych televízií, ktoré vysielajú v regionálnom jazyku a diskusie ich kandidátov, ktorí sú, ja vám môžem garantovať, sú všetci príslušníci tej národnostnej menšiny a spolu s moderátorom hovoria po maďarsky, tak týmto mu to musíme umožniť tým, že im odoberieme povinnosť, týmto regionálnym televíziám, titulkovať tieto vyjadrenia a tieto relácie. Ide tu o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:06 - 11:09 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby nedošlo k omylu, ja tento zákon, samozrejme, podporujem a som rád, že takýto zákon do Národnej rady prišiel. Podporujem myšlienku, podporujem filozofiu tohto zákona a považujem ho za veľmi otvorený a považujem ho za taký, ktorý umožní tým kandidátom skutočne sa predstaviť svojim voličom, lepšie predstaviť svoje vízie a predstaviť aj svoje nápady a prezentovať sa.
Avšak, ako to už vo veľkej väčšine prípadov návrhov zákonov býva, tento zákon absolútne nemyslí znovu na príslušníkov národnostných menšín. My máme množstvo regionálnych televízií, ktoré jednoducho nemôžu vysielať tak, ako by vysielať mohli, ako by vysielať chceli, čiže v jazyku národnostných menšín, kvôli tomu, že zákon o štátnom jazyku to jednoducho nedovoľuje. Zákon o štátnom jazyku hovorí to, že každé jedno vysielanie, ktoré je v inom jazyku, zákon o štátnom jazyku nepoužíva slová jazyk národnostných menšín, ale iný jazyk, tým nerozlišuje, či sa jedná o jazyk iránsky, anglický, maďarský alebo jazyk akejkoľvek autochtónnej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Považujem za veľmi dôležité, ak chceme skutočne umožniť obyvateľom alebo kandidátom patriacim k národnostným menšinám, takým, ktorí kandidujú v obciach a mestách, ktoré majú regionálnu televíziu, kde žije 80 a viac percent príslušníkov tej národnostnej menšiny, aby v diskusných reláciách mohli hovoriť svojím jazykom, pretože dnes to nie je možné a nevyrieši to ani táto novela tohto zákona, pretože nie je možné simultánne titulkovať diskusie, moderované diskusie týchto kandidátov.
Pokiaľ ide o reklamné spoty, tak tie, samozrejme, sa otitulkovať dajú bez akýchkoľvek problémov, prípadne ten istý volebný spot môže kandidát povedať v jazyku národnostnej menšiny a zároveň v jazyku slovenskom, čiže naplní literu zákona.
Problém však vidím v diskusiách, ktoré, asi sa všetci zhodneme v tom, že práve tieto diskusie sú tie, ktoré vedia najviac pomôcť a aj najviac ublížiť kandidátom a vedia urobiť ten najlepší obraz o kvalitách jednotlivých kandidátov, tak práve tieto my nebudeme vedieť vysielať v jazyku národnostnej menšiny, nebudú sa vedieť vyjadriť v jazyku, ktorému najviac rozumejú a ktorým hovoria najlepšie.
Čiže ja by som chcel ctenú snemovňu poprosiť o to, že ak príde návrh veľmi jednoduchý do Národnej rady, ktorý bude novelizovať jazyk o štátnom jazyku s tým, aby vypadlo titulkovanie v jazykoch národnostných menšín, aby takýto zákon podporili, pretože si myslím, že Slovenská republika už dospela a je dospelá k tomu, aby takýto návrh podporili a umožnili aj týmto kandidátom rozprávať jazykom, ktorému najlepšie rozumejú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:05 - 11:06 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vidím tri pozitíva v návrhu tohto zákona.
Prvé pozitívum je v tom, že tento návrh zákona je prínosom pre regionálne televízie a lokálne rádie (rádiá, pozn. red.), ktoré doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá sa týkala komunálnych volieb miest, obcí a vyšších územných celkov.
Ďalšie pozitívum vidím v tom, že to bude prínosom aj pre samotných kandidátov na poslancov, primátorov a županov, ktorí získajú ďalší komunikačný kanál, ktorým sa môžu prihovoriť svojim voličom.
A v neposlednom rade je to pozitívum aj pre samotných voličov, ktorí doteraz nemohli cez regionálne a miestne televízie vidieť kandidátov na poslancov, primátorov a starostov, takže teraz budú mať viac informácií o kandidátoch, ktorí kandidujú v ich regiónoch teda, takže tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:34 - 10:34 hod.

Drdul Dominik
Nemám procedurálny návrh, len by som chcel dať do pozornosti, že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní. (Reakcia predsedajúceho mimo mikrofónu.) Že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní, tým pádom ma neevidovalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:33 - 10:33 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som iba poprosil, aby ste upozornili našich kolegov, ktorí nemajú na sebe rúška, aby si ich nasadili. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh na presunutie dvoch bodov neverejného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vedené ako bod č. 60 a 61 v schválenom programe schôdze, ide konkrétne o Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019, mali byť prerokované dnes o deviatej, aby sa presunuli na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na budúci piatok 25. septembra o 9.00. To je, je to z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných aktivít predkladateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:05 hod.

Kremský Peter
Pán predsedajúci, navrhujem presunutie bodu č. 31, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, tlač 156, na záver rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva návrh Národnej rade, alebo teda podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis