Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 16:53 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, predložiť krátky pozmeňujúci návrh. Jeho obsahom je legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. a Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou (tlač 938), ktorý už obsahuje § 72at.
Teraz pristúpim k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu:
V čl. II v 18. bode v úvodnej vete sa slová „§ 72as“ nahrádzajú slovami „§72at“ a slová „§ 72at“ sa nahrádzajú slovami „§ 72au“. Zároveň sa označenie paragrafu prechodných ustanovení „§ 72at“ nahrádza označením „§ 72au“.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní


návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 174 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:38 - 16:38 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu... (Povedané s ťažkým dýchaním a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
156.
Kľudne sa vydýchajte, pani poslankyňa, počkáme chvíľku. (Krátka pauza.)

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
157.
... dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o služby zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 833).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1207 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 833) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:38 - 16:38 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 16:08 - 16:08 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Beluský, vy ste ma teraz naozaj prekvapili. V čase, kedy krajiny Európskej, ale teda Európy chcú vstupovať do NATO, ako je napríklad Moldavsko alebo Ukrajina, tak vy ste prišli s uznesením, aby Slovenská republiky vystúpila z NATO. Je to nezodpovedné v čase, kedy naozaj tu zúri vojna a okolité štáty Európskej únie alebo Európy robia všetko pre to, aby neprepukla do celej Európy. Vy vyzývate teda na referendum k tomu, aby ľudia vlastne prišli k tomu referendu a hovorili o tom, alebo teda zahlasovali o tom, že chceme vystúpiť z NATO.
Ja si myslím, ja si myslím, že dnes na Slovensku nenájdete dostatočný počet ľudí, aby prišli k takémuto referendu. Vy ste naozaj schopný urobiť toto referendum, aby ste vystavili Slovensko nebezpečenstvu, aby sme doslova odovzdali Slovensko Rusom. Áno, vám by sa to páčilo. Vy by ste sa tým legitimovali a legitimovali by ste tým aj tých svojich pobehajov, ktorí odnášajú správy do Ruska Putinovi na stôl, samozrejme. Odovzdali by ste, ešte raz, Slovensko Rusom.
Tak ako Moldavsko a Ukrajina a okolité štáty, ktoré nepatria do NATO, túžia po tom, aby boli v NATO, tak vy v čase, kedy zúri vojna dajme tomu v celej Európe, idete dať referendum o tom, aby Slovensko vystúpilo z NATO. Nezodpovedné, pán poslanec!
Naozaj myslel som si, že, že vy ste ten, ktorý má ešte ten taký zdravý rozum v strane ľudovej... Ľudová strana Naše Slovensko, ale zrejme vám to podsunul kolega Kotleba, lebo stále si myslím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

15.3.2022 15:38 - 15:38 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Počkám, nech sa ukľudnia, a budem pokračovať. Tak ďakujem.
Pán kolega, vy tu spomínate a sa tu sťažujete, že vraj na Ukrajinu posielame zbrane. No, čo im tam máme podľa vás posielať? Ukrajinci sa chcú brániť, Ukrajinci sa chcú brániť proti teroru, ktorý na nich prichádza z Ruska. Ak by sa Ukrajinci nebránili, tá ruská agresia by mohla pokračovať aj ďalej, a dokonca aj k členom Európskej únie a k členom NATO. Veď začnite konečne premýšľať a kľudne vás pozývam, príďte aspoň na jeden hraničný prechod sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Ako tí ľudia utekajú, koľko je tam tých smutných očí matiek, detí, ktoré plačú a sa pýtajú, prečo nám nepomáhate?
Pán kolega, to nielen sedieť doma, ale príďte aj niečo reálne robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 14:53 - 14:53 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega, ja by som sa pridala k vám a k tej, k tomu vášmu poďakovaniu vláde a ministrovi obrany, pretože to, čo sa deje v Rusku, to naozaj je absolútny precedens. Tá potreba vojsk, to o tom, o tom si myslím, že ani netreba rozprávať, a vôbec ani neviem, načo je zbytočná táto rozprava, ale keď už tu je tak je, lebo medzi nami bratmi tie dva MiG-y, čo máme a dokážu vzlietnuť, len keď mávajú krídlami, tak tým si asi krajinku veľmi, veľmi nezachránime. My tie vojská potrebujeme a potrebujeme aj ich zbrane, pretože tá naša armáda je fakt v katastrofálnom stave.
Ja si, ja si spomínam len na taký, na takú v tej, v tej, v tom marazme na takú veselú príhodu, kedy Ukrajinka z okna zostrelila ruský dron kompótom. Vyslovene cielene inú zbraň v okne nemala, pretože bola doma, ale kompóty už dochádzajú, takže jednoducho bez tohto sa nepohneme nijak.
Pridávam sa k tomu, keď hovoríte, že je tu množstvo ľudí, ktorí tvrdia, že netreba Ukrajine pomôcť zbraňami. No mohli by sme ešte pomôcť čapicami, možno by ich zbili. Ja navrhujem, keby sme tie čapice namočili do betónu a proklamovali by sme to ako jadrové zbrane, jadro tvorí čapica a betón obal, možno by to dali tí Ukrajinci, ale neviem, či by sme to dali my, lebo my sme malí.
To čo sa teraz deje na Ukrajine, to ako keď ôsmak facká prváka, tak takto to nejak vyzerá. V našom prípade by ôsmak fackal škôlkara a ten škôlkar by to už rozhodne nedal. A tieto psychopatické prejavy Putina a teraz... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 14:53 - 14:53 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Na tejto debate je najzaujímavejšie také to ohlušujúce ticho. Ešte pred pár týždňami, keď sme rokovali o tom, či posilníme bezpečnosť tejto republiky dohodou s naším najsilnejším spojencom, tu bol krik, boli tu sirény, boli tu nadávky, vonku nás chceli vešať, nakoniec nás vešali iba na billbordy a to, to aj tak na druhý deň stiahli, pretože tú samotnú firmu oklamali. Toť správa o stave slovenskej opozície. Hovorili nám, že sme vlastizradcovia, a dnes už každý príčetný človek na Slovensku môže povedať, kto háji záujmy tejto krajiny, kto háji bezpečnosť tejto krajiny a kto sa správa ako agent cudzej a agresívnej veľmoci.
Chcem ešte povedať jednu vec o falošných holubiciach mieru, ktoré hovoria, že zbrane na Ukrajinu nič nevyriešia, pretože kto nepomáha obeti, pomáha agresorovi. Kto nepomáha Ukrajine, pomáha Rusku, pretože toto je súboj Dávida a Goliáša, a Slovensko, ako aj celý vyspelý a demokratický svet je na strane Dávida. A my veríme, že napriek tej obrovskej premoci, napriek tých obrovským silám a tomu vyhrážaniu, tak nakoniec ten Dávid predsa len zvíťazí v mene slobody, v mene demokracie a v mene mieru. Pretože tu je jasné, kto je agresor a kto je obeť.
A ešte jedna vec. Som rád, že poslanci HLAS-u zahlasujú za, možno im to vyšlo v prieskume a musia trošku otočiť. No dajme si pozor. Za dva roky ich opozičnej práce sa prvýkrát správajú príčetne a to ešte nie je dôvod na rehabilitáciu odnože SMER-u - SD.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.3.2022 14:23 - 14:23 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol správu výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 978 zo 14. marca 2022 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl z členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 13:55 - 13:56 hod.

Drdul Dominik