Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2022 o 18:43 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 18:43 - 18:45 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Tak ďakujem za všetky faktické poznámky (povedané so smiechom).
Nie, ja chápem ten zámer, jak ste tam aj vy napísali. Ja chápem, ale ja si myslím, že to je zbytočné. Pokiaľ je terajší stav takýto, tak to zmocnenie v zákone musí byť. Ale nemôže sa dať do zákona, že vyhláška bude platiť, až keď to schváli Národná rada. Zmocňovací je zákon. My môžme hlasovať za zákony. Vyhlášky idú, vyhláška je právny predpis nižšej právnej sily a nejde absolútne cez nás. Ale to je tá právna rovina.
Marek sa tu na mňa pozerá. Nie je to len medicínska stránka táto, ale aj právna. A Marek je šachista a vie, že musí pozerať tri kroky dopredu. A takisto je to aj pri ústavnom práve, lebo plno ľudí sa nájde, ktorí dajú tie ústavné sťažnosti a dajú to aj na Európsky súd pre ľudské práva, nájde sa mnoho judikatúry a vždycky je to zložitá téma.
Som za to, aby sa ľudia, pokiaľ to tak cítia, dali očkovať. Pokiaľ to bude nasilu, možno to u niektorých vyvolá úplne opačný efekt. Samotné povinné očkovanie je čo? Kto sa nechce, tak sa ani, aj tak nepôjde očkovať, dostane od regionálneho úradu verejného zdravia voľajakú pokutu, odvolá sa, tak ústredný orgán mu potvrdí tú pokutu a to je asi tak všetko. A nič to nevyrieši. Ale som za to, že z epidemiologického hľadiska je to najlepšia ochrana proti ťažkému ochoreniu, hlavne u tých rizikových skupín.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 18:41 - 18:43 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja som si pozorne pozeral tých, ktorým si to adresoval. Akýkoľvek argument by si použil, Lukáš, absolútne to je bezpredmetné, aj keď si si to pripravil, pretože tu nejde o to, aby počúvali argumenty. Tu ide o to, aby si urobili niečo, čo ich voliči budú brať ako smerodajné, že idú zachrániť Slovensko proti povinnému očkovaniu. Aj keď si to vysvetlil, nie je to pravda.
A mňa mrzí naozaj len to, že zneužívajú takéto citlivé témy na to, aby získavali populistické politické body, aby jednoducho túto ťažkú tému devalvovali. A tak ako tu povedali aj predrečníci, čo tu rozprávali, či už Tomáš, alebo Žiak, že vlastne svojou činnosťou nerobia nič iné, len podsúvajú, že COVID je chripočka, a namiesto toho, aby naozaj povedali ľuďom, dobre, očkovanie nech je dobrovoľné, keď sa nechcete, neočkujte sa, ale očkovanie zachránilo veľmi veľa ľudí. A toto povedal aj pán Urban, predkladateľ. A ja si myslím, že toto je to, pán Urban, čo by ste mali aj vy rozprávať ľuďom, a nerozprávate to. To, čo ste nám povedali tu, tak šíriť všade a svojim kolegom, ktorí agresívnou formou vnucujú ľuďom klamstvá, vysvetľovať pomaly, ale hlavne vedecky, že očkovanie zachránilo najviac ľudských životov na svete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2022 18:33 - 18:41 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Dočkal som sa (povedané so smiechom).
Viete čo? Nezvykám chodiť do debaty, do rozpravy, lebo koľko razy tu je veľa balastu a veľa fightu zbytočného, aj teraz som tu čakal pomaly hodinu a podstata veci tohto zákona čo hovorí? Že nemôže sa nariadiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID vybraným skupinám obyvateľstva bez predchádzajúceho súhlasu Národnej rady. Potom je tam ďalej, že všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa povinného očkovania proti covidu nadobúda účinnosť len po predchádzajúcom súhlase Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán Mazurek chcel fakty alebo hovoril, že koalícia nemá fakty, tak napríklad tu je jeden fakt, keby to prešlo do druhého čítania, tak OLAF to zmetie zo stola, lebo je tu voľajaký zákon o tvorbe právnych predpisov a ten hovorí jasne, ak, proste toto je nezmysel. Vždycky musí byť zmocňovací, zmocňovacie ustanovenie v zákone a potom môže byť niečo nariadené vo vyhláške.
Teraz k tomu zámeru. Čo hovorí pán Urban, ten zámer, ja si myslím, že ten zákon, ktorý predkladáte, je zbytočný. Ja mám tiež taký istý názor, že povinné očkovanie voči covidu musí mať zmocnenie v zákone. Tu ide v prvom rade o to, že už teraz je v zákone povinné očkovanie zavedené vyslovene v § 51 ods. 1d) a 62 1a) v tomto zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ale vzhľadom na biomedicínske aspekty tohto preventívneho opatrenia samotný rozsah povinného očkovania nie je vymedzený už v zákone, ale stanovuje ho vykonávacia vyhláška 585, ktorou sa ustanovujú tie podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Teda na zmenu predmetnej vyhlášky nie je potrebné hlasovanie v parlamente. Len tu ide z toho biomedicínskeho hľadiska o to, že pokiaľ neprešla tá látka treťou fázou klinického testovania, majú len to podmienečné povolenie, tak z toho právneho hľadiska tu nevidím priestor na to, aby to bolo len vo vyhláške, ale to zmocnenie by muselo ísť do zákona. Najprv do zákona a potom do vyhlášky.
Teraz keď, k tým argumentom. Kto čítal tú analýzu, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom spravodlivosti? Tam je napísané, že inštitút povinného očkovania ako záver je legitímnym nástrojom štátu za účelom ochrany verejného zdravia, avšak je ho potrebné aplikovať len v takých prípadoch, kedy takýto zásah do osobnostných práv osôb používajúcich ústavnú, ústavnoprávnu ochranu je preukázateľne spôsobilý naplniť povahu, primeranosť a účel takéhoto opatrenia štátu. Pozitíva povinného očkovania, tam je tá všeobecná povinná, očkovacia povinnosť pre určité profesie a pre najzraniteľnejšie, prevážia negatíva, t. j. povinné očkovanie prejde testom proporcionality, avšak nie pri tých, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov, tam preváži individuálna ochrana zdravia, a zrejme ani tých, ktorí majú dostatočnú imunitu, teda nie sú rizikom pre verejné zdravie a preváži opäť individuálna ochrana ich zdravia a telesnej integrity. Tam to je jasne napísané, že kedy má prednosť alebo kedy môže byť to povinné očkovanie a kedy nie.
Veľa sa tu rozpráva o tom medicínskom hľadisku, je to – nie je to, neviem, ja nie som doktor. Vy ste doktor, viac sa v tom vyznáte. Ale na druhej strane či už veľa antivaxerov, alebo odmietačov, alebo spochybňovačov, alebo aj tých, ktorí chcú očkovanie, hovoria o svojich ústavných právach. Áno, je tu právo na súkromie. Áno, je to porušenie. Áno, ja to plne rešpektujem. Lenže ďalšie ústavné právo je tiež o ochrane verejného zdravia. To je ďalšie ústavné právo. A vždycky, keď aj na Európskom súde pre ľudské práva skúmali porušenie alebo nejaký konflikt dvoch práv ako v tomto prípade, vždycky sa robila takzvaná Alexyho vážiaca formulka. To je taký test proporcionality, že kedy ktoré právo preváži nad tým druhým, teda či ochrana jednotlivca alebo ochrana verejného zdravia, teda všetkých obyvateľov. A z ktorej, z ktorého ústavného práva možno zobrať a u ktorého pridať.
Už v minulosti bol prieskum na Ústavnom súde a v tom prípade tá Alexyho vážiaca formulka, to je intenzita zásahu a miery uspokojenia. Ten výsledok by v tomto prípade, pokiaľ to nie je po tretej fáze očkovania, tak v tomto prípade by ten výsledok na Ústavnom súde nemusel dopadnúť tak, ak by to povinné očkovanie bolo nariadené plošne. Aj závery tej analýzy hovoria niečo v tomto zmysle.
Aj Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že súčasťou práva na súkromný život je právo každého jednotlivca viesť život podľa svojich predstáv, okrem iného aj právo fyzickej osoby odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Zároveň však toto právo nemož... možno obmedziť v prospech verejného záujmu na ochranu obyvateľstva pred šírením prenosných ochorení. Preto by sa musel Ústavný súd vysporiadať s mnohými faktormi, ktoré môžu nakloniť misky váh na jednu stranu, či už ochrany jednotlivca, alebo súkromný život, a na druhej strane ochranu všetkých občanov pri ochrane verejného zdravia vo verejnom záujme. Takže zbytočne to tu budeme rozoberať, ja si myslím, iná situácia by bola, ak by prešla tá očkovacia látka všetkými fázami. Aj teraz máme očkovanie proti chrípke, tuším u vybraných skupín, tuším v domovoch seniorov, kde môžme očkovať osoby nad neviem koľko rokov. Je tam, je tam niečo také vo vyhláške.
Takže len toto v krátkosti, nechcem sa viacej rozkecať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 18:27 - 18:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán doktor Urban, najskôr tak poviem, že všetka česť, že ste sa nedali ovplyvniť kolegami vo vašej strane, a musím povedať, že my sa stretávame aj na zdravotníckom výbore a vy si od začiatku idete to svoje odborné presvedčenie s tým, že ste nespochybňovali ani COVID, tak ako sa to tu dialo vo vašej strane. Nespochybňovali ste ani vakcíny aspoň v rizikových skupinách a niekoľkokrát ste to aj teraz zopakovali, že svojim pacientom hovoríte: Ste rizikoví, dajte sa očkovať, odporúčam vám to. Takže toto chválim.
Ale na druhej strane vy ste predsa len politik a aj keď popierate, aj keď to popierate, že nemáte až taký vplyv, áno, určite v rámci strany nejaký vplyv máte na mnohých ľudí. Takže ja vám chcem povedať, že existujú, tak ako vám to povedal Tomáš Lehotský, existujú ľudia, ktorí vás volia, vás preferujú ako politicky, vašu stranu, sú rizikoví a nedali sa zaočkovať len kvôli tomu, že ste im to povedali, že ste im to povedali. Nie vy konkrétne, ale ako strana. Čiže vy preberáte zodpovednosť aj za to, čo sa deje vo vašej strane. Vy ste mi to raz povedali, že to je politika. Vy ste nám ukazovali na výbore aj pľúca človeka, ako ho, ako mu ich rozožral COVID. A ja som vám hovoril: Povedzte to chlapcom vo vašej strane. A vy ste mi povedali: To je politika. To ste ešte vtedy boli v ĽSNS.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 17:34 - 17:36 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Žiak, oni s tebou súhlasia všetci, oni s tebou súhlasia, že očkovanie zachránilo v histórii ľudstva najviac životov. Oni s tebou súhlasia, aj ich lekár, ktorého aj ja ľutujem, že tam s nimi je, pretože ho pokladám za veľmi inteligentného človeka, ktorý je vedľa ľudí, ktorí želajú smrť, ktorí na námestí aj včera vrieskali také neľudské. Ja ho ľutujem. On je pre mňa človek, ja si myslím, že ktorý vie, čo je ľudskosť, a je tam s nimi. Keď počúvam a keď čítam Sujove a Mazurekove statusy o tom, ako to očkovanie škodí, keď sledujem ľudí v mojom okolí, ktorí zomierajú kvôli týmto fašistom a extrémistom preto, lebo odmietajú; teraz zomrel veľmi blízky človek mne, lebo mu fašisti porozprávali, že to je blbosť, že COVID neexistuje, že to je svinstvo. On išiel domov a doma zomrel. Oni sú zodpovední za ľudské životy a s nimi tam sedí doktor, ktorý ti rozpráva, že áno, zachraňuje to.
Celá tá plejáda, ja sa čudujem Ondrovi Ďuricovi, že toto on, ktorý, ja sledujem jeho Facebook, ktorý má deti a oni šíria tieto, tieto antivaxerské veci a vďaka nim zomierajú ľudia. Oni, oni sú zodpovední za ľudské životy. Oni s tebou súhlasia, ale vytĺkajú si politické body, tak ako včera na námestí. Im je jedno, že či zomrie niekto kvôli tomu, že oni rozprávajú, že COVID neexistuje. Oni chcú politické body a na, a sú naozaj ochotní kvôli tomu obetovať ľudské životy a to je to, to je to, čo pre mňa, ja neviem, oni sú za Boha, za národ.
Mali by ste sa, pán Urban, báť toho Boha, mali by ste sa ho báť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2022 17:09 - 17:10 hod.

Pleštinská Zita
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Ivan Hopta bol slovenský politik, predseda ľavicovej strany Úsvit. Narodil sa 19. septembra 1958 v Humennom. Zomrel 21. decembra 2021. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bol v rokoch 2002 – 2006. Bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva v Humennom a poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, s ktorým som mala možnosť spolupracovať.
Česť jeho pamiatke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 16:15 - 16:16 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Erik, ja si nemyslím, že je správne takto klamať, že nejaký podnikateľ sponzoroval súčasného primátora a koalíciu, veď pán primátor mal transparentný účet, jeho kampaň stála možno 12-tisíc euro a sa na ňu skladali všetci poslanci, ktorí kandidovali v koalícii, veď nič drahé sme nemali, neviem, čo by mohol sponzorovať pri troch bilbordoch a jedných novinách, teda dvoch, čo by tam také drahé akože bolo, aby to sponzoroval podnikateľ. Ale práve ten podnikateľ, ktorého si spomínal aj verejne, napísal, že stranu, ktorú politicky sponzoroval, bola práve regionálna kancelária strany SMER, keď táto kancelária vznikala. A to je priamo napísané aj v novinách, takže netreba kývať hlavou, že to tak nie je, lebo je to napísané v novinách a nikdy nikto proti tomuto nenamietal. Takže prestaňme klamať, plus aj kandidátom za SMER, ktorí boli, dokonca mám doma ešte takú etiketu bravčovej konzervy, ešte keď mal mäsiarenský priemysel, a bol tam kandidát za stranu SMER na bravčovej konzerve a dostal to ako sponzorský dar. Takže si povedzme popravde, čo je pravda a čo zas pravda nie je.
A nie, súčasné vedenie mesta nemôže za zvyšovanie cien energií. Môže za to trh, ktorý v súčasnosti v Európskej únii je, ako tieto ceny rastú, a to, že sa do potrubí neinvestovalo nič. Máme tam abnormálne straty, potrubia sú predimenzované a peniaze, ktoré mali ísť na rekonštrukciu potrubí, tam nešli a doteraz nevieme, kde skončili. A preto sa mesto aj obrátilo na políciu, aby sme to dali vyšetriť, kde skončili peniaze z prenájmu potrubí. A to je ten dôsledok, prečo sú ceny vysoké. Mestá, aj keď sa na Slovensku zvýšila cena tepla, tak mestá maximálne dosahujú hladinu tepla, akú malo Humenné doteraz. A my z tej sumy sme išli ešte hore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 16:07 - 16:10 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, teda kolegovia, popravde som neplánoval vystúpiť v tejto rozprave, ale na záver mojej poslednej faktickej som sa tak rozhodol, pretože asi z mojej poslednej faktickej ste pochopili, že ja veľmi oceňujem totú iniciatívu, ktorú ste do parlamentu predniesli. Hlavne preto, lebo energie v Humennom sú abnormálne vysoké. Jednotková cena tepla v Humennom je vyššia ako jednotková cena elektriny. Áno, a to všetko schválilo ÚRSO, ktoré má obrovské maslo na hlave za to, čo spravil.
Ale tiež je veľmi smutné, že napríklad v Humennom pri výmere bytu, ktorý je dvojizbový a má 50 metrov štvorcových, prišli občanom zálohové platby 230 eur a pri dôchodku 380 eur to je snáď nereálne platiť, aby takúto vysokú sumu platili občania zo svojho dôchodku.
Áno, aj naša samospráva, mesto Humenné navrhuje riešenie, ako týmto občanom v našom meste pomôcť a vyriešiť túto ťažkú situáciu s energiami. Ale, nuž je chlapské si priznať aj tú chybu. No súčasná vláda azda nemôže za to, že za dvanásť rokov vašej vlády sú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 380 eur mesačne! Azda nemôže súčasná vláda za to, že ste v roku 2014 zákonom č. 100 zabetónovali zákon o tzv. centrálnom zdroji tepla, kde ste zakázali sa bytovým spoločenstvám odpájať od centrálneho zdroja tepla. Presne bol to návrh SMER-u a často Humenčania sa aj sťažujú, že za zákon, ktorý predložil pán Kondrót, sa nemohli odpájať a platia vysoké poplatky za teplo. A tým pádom ste zabetónovali biznis rôznym kmotríkovcom, brheľovcom, kvietikovcom a iným oligarchom, ktorí v tomto odvetví podnikajú.
No, posledná vec, sa zameriam hlavne na naše mesto, s čím súvisí aj, prečo mi je táto iniciatíva blízka. Napríklad v roku 2010 až 2018, keď sme mali v Humennom smerácke vedenie mesta, tak prišlo z nájmu teplovodných potrubí do nášho mesta viac ako dva milióny eur. Bohužiaľ, do rekonštrukcie týchto potrubí sa neinvestovalo nič. V dnešnej dobe, keďže máme v Humennom prestarlé potrubia, sa nám na nich stráca ročne okolo 400-tisíc eur len v zemi len preto, že vykurujeme zem a máme deravé potrubia. A za to nemôže súčasná vláda ani súčasný primátor, ale práve bývalé vedenie mesta, ktoré neinvestovalo do potrubí, a do dnešného dňa nevieme, kde tieto peniaze skončili.
Na záver faktickej bolo povedané, podpísali vraj nejakú pätnásťročnú zmluvu. Pán Tomáš, ale to nie je pravda. My sme podpísali desaťročnú zmluvu plus s päťročnou opciou, ktorá padla, keďže náš dodávateľ tepla porušil podmienky a zmluva je desaťročná. Zmluva nie je pätnásťročná. Akú inú zmluvu sme mali podpísať? Táto, v tejto zmluve sa nikde nepíše, že tento centrálny dodávateľ tepla musí dodávať teplo len on. Nepíše sa, v akom objeme má to teplo dodávať. Takže zmluva, ktorú prijalo mesto Humenné, a sa nás snažíte všetkých očierňovať, že my sme zodpovední, nemá nič spoločné. Tú zmluvu si môže ktokoľvek prečítať, je zverejnená a žiadne také podmienky, aké sú hovorené, nie sú pravdivé.
Ja tento zákon, ktorý ste predstavili, beriem ako nejakú sebareflexiu vyriešiť to, čo bolo spôsobené v minulosti, a preto ho podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 15:40 - 15:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie, za akékoľvek, kolegovi Vonsovi za povzbudenie a budem na niektoré reagovať.
Nie je pravda, že som iba povedal a nepovedal som riešenia, pretože hovoril som, čo vláda priniesla. Mali sme hospodársku krízu, kde omnoho viac stúpla nezamestnanosť ako teraz, a sú to aj, je to aj vďaka riešeniam, ktoré prinášala táto vláda. Spomenul som kurzarbeit, potom pandemické óčeerky, navýšili sme jednorazovo prídavky takisto. Vláda dala dôchodcom vianočné dôchodky dva roky po sebe. Tým, ktorí majú nízke dôchodky, dala viac, až do 350 eur. Smeráci iba sľubovali. Korupčník Tomáš, Fico, Pellegrini. Fico s Pellegrinim sa, pán Tomáš, vaši kolegovia bavili o tom, áno, bavili o tom, vy ste boli pri tom, že to bola volebná korupcia, že to bola volebná korupcia, ktorú spravili týmto schválením. A vy sa tu teraz s týmto oháňate. Nič ste im nedali, len ste sľubovali.
Pán Blcháč, moja mama mi vravievala, že, Marek, za chorobu a chudobu sa nikdy nehanbi. Nech sa hanbia tí, čo kradnú. Takže to je k tým mojim rodičom. Ja si ich vážim.
A toto, čo predviedol Ferenčák, ktorý osobne môjho otca pozná, bolo tak tupé a slizké, že to som horšie nepočul. Pán Ferenčák, ja som nikdy nepovedal, že dôchodcovia majú dosť a že im netreba pridať. Vy poznáte môjho otca, viete, že to je čestný človek. A treba tým dôchodcom pridať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 15:39 - 15:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Marek, tak ja som sa tiež prihlásil s faktickou poznámkou, lebo keď som videl, že kto sa tam všetko, ako idú na teba reagovať, tak, samozrejme, určite si nečakal nič pozitívne, že zaznie, ale myslím si, že oni nechcú pochopiť vlastne, čo si im chcel vysvetliť. Ty si im chcel vysvetliť to, že teraz tuná predkladajú návrhy, čo by sa všetko malo robiť, ale keď oni boli pri moci, nič z toho neurobili. Práve naopak. Okrádali nenápadne tento národ a čím dlhšie boli pri vláde, tým si viacej dovoľovali. Výsledky, samozrejme, vieme. Sú na prokuratúre, niektorí sú zavretí a tak ďalej. Takže ja oceňujem tvoju odvahu jednak, že si to dokázal takto povedať aj na príklade. Takže ja ti za to ďakujem, samozrejme, a nenechaj sa znechutiť týmito rečami, pretože nič iné sa ani neočakávalo. Veď vieš, ako sa hovorí, že trafená hus vždycky zagága, takže bola to reakcia taká, aká sa dala čakať.
Skryt prepis