Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.12.2021 o 11:06 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:06 - 11:06 hod.

Horváthová Eva
Ja by som sa k tomu len rada vyjadrila, ja som prečítala len odôvodnenie, ten pozmeňujúci návrh bol v tom znení, ako je predložený aj online podaný, čítala som odôvodnenie, ospravedlňujem sa, nevedela som, že sa to nesmie to odôvodnenie čítať v priebehu toho čítania pozmeňováku, a nebola som dopredu na to upozornená, ale až potom, keď som ho prečítala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:28 - 10:30 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem.
Hlasovanie o tomto návrhu bude dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:50 - 9:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, hoci som to nečakal... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prekvapenie jako na Mikuláša. Nech sa páči.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
22.
Áno, ďakujem pekne. Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 911 sa uzniesla prerokovať návrh poslankýň v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 376 z 19. októbra 2021 odporúčal návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 109 z 13. októbra 2021 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom návrhu s odporúčaním ho schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rady Slovenskej republiky návrh schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe výborov. Moment, ten pozmeňujúci bude asi... (Reakcia z pléna.) Aha.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, z 19. októbra 2021, č. 118.
Týmto uznesením ma výboru poveril ako náhradníka na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 9:11 - 9:12 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Valocký, viete, v akom stave sú nemocnice a celý zdravotnícky systém. Viete, že to reformu potrebuje. Hovoríte tu o úradníckom molochu, o potrebe riešiť veci. Ale vy ste to vedeli celých desať rokov, keď ste boli pri moci, a mali ste dokonca aj jednofarebnú vládu SMER-u. Mohli ste konať. Ale vaši vplyvní, ktorí sa o zdravotníctvo zaujímali, na čele s nebohým pánom Paškom sa oňho zaujímali úplne inak ako tak, že by mali premýšľať nad nejakými reformami. A napokon, keď sa niekto, kto sa predsa odvážil reformovať a chcel reformovať, keď sa niekto taký objavil, mám na mysli teraz pani Kalavskú, tak ste ju s Ficom na čele potopili.
Včera ste nám tu v pléne vykrikovali, že už sme takmer dva roky pri vláde a ešte sme nevykopali ani jamu na nemocnice. Čo spravil SMER za desať rokov, keď bol pri moci?! Vykopal pre zdravotníctvo hrob a snažil sa ho pochovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:03 - 20:05 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické pripomienky a poznámky. A, samozrejme, kolegom ďakujem za milé slová a povzbudenia a myslím, že budeme naozaj povzbudzovať ďalej naše ministerstvo, aby tie veci, ktoré sme si predsavzali a ktoré sú, myslím, že dobre naštartované, aby sa postupne uviedli do praxe, aby sme aj tie jamy postupne začali kopať, aby sa nám podarili vyčerpať tie financie, ktoré z fondu obnovy sa nám na toto podarilo alokovať a získať. A ja chcem povedať teda, že naozaj veľká vec je ten, ten, ten návrh maximálnych čakacích lehôt. Naozaj pacient bude vedieť do tohto termínu, ja to vyšetrenie mať budem. Poisťovňa mi ho zabezpečí, pretože keby mi ho nezabezpečila, tak mi ho bude musieť zaplatiť u nezmluvného lekára a tam zaplatí oveľa viac. A keby nevedela nájsť ani toho nezmluvného lekára, tak má, bude mať nárok dokonca aj na ošetrenie v zahraničí. A toto je veľký bič naozaj na poisťovne a ja verím, že im sa podarí vytvoriť kvalitné informačné systémy a že sa všetci budeme na vyšetrenie objednávať. A tak je to presne v tej ceste pacienta našpecifikované. To znamená, skončia tie dlhé rady pred poliklinikami, dostaneme termíny, poisťovňa bude mať prehľad o každom jednom z nás a bude manažovať naše naozaj kroky tak, ako sa budeme dostávať ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pretože bude mať naozaj na to kopec motivácií a dôvodov, prečo to bude chcieť robiť.
Takže ja sa osobne teším na to, ako sa to postupne rozbieha a verím, že pán poslanec Valocký, že ku koncu nášho volebného obdobia, ak Boh dá, že naozaj uvidíme oveľa oveľa reálnejšie veci, ktoré sme sľúbili ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:00 - 20:01 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja v rámci efektivity času budem naozaj že stručná.
Pán poslanec Krajčí, ja naozaj ti chcem tiež poďakovať, pretože za týmto dielom vidím kus práce, kus tvojej osobnej práce, ale hlavne aj za ten pozmeňujúci návrh ohľadom tých čakacích dôb, čo je skutočne veľmi dôležité. A možnože mnohí obyvatelia si to v súčasnosti neuvedomujú alebo tí potencionálny pacienti, pretože nielenže sa im zabezpečí jasná, efektívna starostlivosť a jasne zadefinovaná aj čo sa týka časového rámcu, ale vytvoria sa aj také tie spravodlivé podmienky.
A naozaj možnože aj zabránime tej korupcii v zdravotníctve a jednak aj pre zdravotníkov to bude ľahšie čitateľné, ale prispejeme aj k väčšej spokojnosti pacientov, pretože skutočne tej spravodlivosti, ktorej sa každý domáha dnes, tak tam to bude jasne zadefinované, takže ešte raz vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:58 - 20:00 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Marek alebo exminister zdravotníctva, ja tebe chcem takisto veľmi pekne poďakovať. Ty si tu ďakoval nejakým ľuďom, ešte reforma nie je schválená, ale veríme všetci, že sa priblížime k tomu zdarnému naštartovaniu tej reformy tým, že ju schválime tu v pléne Národnej rady, ale viem, že ty si popri COVID-e, popri pandémii riešil aj práve to so svojím tímom na ministerstve zdravotníctva, a za to ti patrí vďaka, že si to pripravoval. Takisto pánovi ministrovi súčasnému patrí ďakujem za to, že, za to, že s tým prišiel, že to dotiahol do konca. A áno, možno to bude mať, určite to bude potrebovať nejaké ďalšie a ďalšie vylepšenia, ale potrebujeme to naštartovať.
Keď sme sa, Marek, spolu stretli, ešte keď si bol minister a začali sme sa baviť o tej reforme, tak ja som sa ťa pýtal, že čo je také kľúčové pre teba, čo by si chcel v tom zdravotníctve zmeniť ako prvé, a ty si povedal, že zefektívniť a skrátiť cestu pacienta. Ja som minulý rok mal takú trpkú skúsenosť, že moja mama, po niekoľkých mesiacoch chodenia po nemocniciach ju až v šiestej nemocnici konečne zoperovali a zachránili jej tým život.
Tak hovorím, skrátiť cestu pacienta a zefektívniť cestu pacienta, toto, čo si ty povedal, to je, to je kľúčové a ja sa pod to podpisujem. Musíme to spraviť, pretože si to ľudia, ktorí platia zdravotné poistenie, zaslúžia, lebo si to ľudia na Slovensku zaslúžia, tak verím, že tá reforma prejde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:48 - 19:58 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Príjemný neskorý večer. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani predsedníčka, ctené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že hoci táto vláda dostala do vienko, do vienka pandémiu a v podstate od prvých dní jej vládnutia musela sústrediť väčšinu svojho aktívneho potenciálu a vládnutia práve do zvládania práve najväčšej pandémie za posledných sto rokov, tak aj na ministerstve zdravotníctva sa už v prvom roku rozbehli jednotlivé reformné tímy, ktoré začali poctivo napĺňať programové vyhlásenie vlády, a, samozrejme, aj reformné zámery, ktoré aj hnutie OĽANO si v predchádzajúcom období, najmä v pobyte opozícii postupne pripravovalo, formovalo, aj po, samozrejme, spolupráci s inými odborníkmi, ale aj politickými stranami.
Takýmto spôsobom sa podarilo vlastne zostaviť reformné tímy, ktoré sa zaoberali reformami primárnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotnej starostlivosti s výnimkou tým, keď sa nám podarilo dotiahnuť aj zo zahraničia ľudí, ktorí začali pracovať na vzniku HTA inštitútu. Ďalší tím, ktorý intenzívne pracoval, a je to dôkaz aj v programovom vyhlásení vlády, pripravoval reformu urgentnej zdravotnej starostlivosti, lebo sú tu prepojené nádoby. A teraz som veľmi rád, že teraz koncom druhého roku to reformné úsilie tejto vlády a aj ministerstva zdravotníctva, aj pod súčasným novým vedením, vlastne má v parlamente v druhom čítaní tesne pred, hovorím, že úspešným schválením tejto reformy. Reformu, na ktorú tu čakajú odborníci a hovorí sa o nej posledných 15-17 rokov.
Musíme si priznať, že tá reforma, ktorú tu zaviedol ešte exminister Zajac, za posledné práve toto obdobie 15-17 rokov, žiaľ, nepriniesla nejaké valné výsledky. Slovensko zaostáva za inými krajinami, a najmä keď sa porovnávame s krajinami V4, ktoré nemajú tak probiznisovo naladený zdravotnícky systém. A zaostáva, samozrejme, v takých tých kľúčových parametroch odvrátiteľných úmrtí, civilizačných chorôb a tak ďalej. Takže bolo evidentné, že to, čo trh nevyriešil, musí začať nejakým regulovať štát. Nakoniec aj táto reforma je tu kvôli tomu, lebo zdravotné poisťovne, áno, aj spolu s nemocnicami, neboli schopné nájsť konsenzus a vlastne vytvoriť tú stratifikáciu, alebo teda tú postupnú špecializáciu po vlastných dohodách. A vlastne čakali na pomoc regulátora, teda štát.
A to ministerstvo zdravotníctva teraz, myslím, v tomto zákone prináša a som veľmi rád všetkým, ktorí na tejto reforme spolupracovali, teda najmä tvorcom, keď chcem vyzdvihnúť tím pod vedením Oskara Dvořáka, Angeliky Salajovej na ministerstve zdravotníctva. Ale, samozrejme, potom aj veľká vďaka patrí pani predsedníčke, ktorá od prvej chvíle ešte aj v opozícii (povedané so smiechom) neustále za túto reformu bojovala, a, samozrejme, nášmu novému pánovi ministrovi, ktorý, ktorý pomáha, aby sa tá reforma podarila úspešne presadiť.
Chcel by som takisto poďakovať, samozrejme, celej vláde. A nebolo to úplne jednoduché presvedčiť ju, ale aj Európsku komisiu, aby nám na tieto reformy dala dostatočne veľký balík peňazí. A ja môžem s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo koncom roku 2020 z Fondu obnovy a odolnosti získať pre rezort zdravotníctva takmer 1,5 mld. eur. K tomu, samozrejme, sú tu ďalšie eurofondy, ďalšie programové výzvy, ktoré sú pred nami. A ja si teda myslím, že naozaj je z čoho reformovať, čo je veľmi dobrá správa.
Pri tejto reforme, dalo by sa o nej hovoriť z rôznych pohľadom veľa. Ale dovoľte, aby som sa trošku pozeral na ňu zo strany pacienta. Je to, samozrejme, len prvá, prvá mozaika toho puzzle, toho reformného úsilia, ktoré ministerstvo zdravotníctva ešte má aj pred sebou, dôležitá, pretože je to jeden z dôležitých míľnikov, ktorý nám pomôže uvoľniť potrebné peniaze a rekonštruovať naozaj do veľkej miery zdevastovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá na Slovensku tu je. Však naozaj je pravda, že vznikali nejaké špecializované ústavy, možno nejaké nemocnice, ale samo osebe ten fakt, že rezort ministerstva zdravotníctva za posledných 25 rokov nepostavil ani jednu nemocnicu, hovorí sám za seba. A práve preto bolo potrebné nasmerovať väčšinu financií práve do tohto sektoru. A myslím si, že aj časovo, tak ako je to nastavené, je to správne, pretože, ako už bolo povedané, máme dostatočné množstvo nemocníc a mnohé z nich majú množstvá, množstvo kvalitných, skúsených, erudovaných lekárov, ktorí sú schopní ako špecialisti viesť aj - a mnohí z nich aj majú - ambulancie špecializované, a, samozrejme, pôsobia ešte na oddeleniach. To znamená pri dobre nastavenej reprofilizácii mnohí z týchto ľudí, samozrejme, môžu ďalej pokračovať aj v tých nemocniciach prvej úrovne vo svojich špecializovaných ambulanciách. Ja osobne predpokladám, že budeme svedkami nárastu veľmi modernej jednodňovej chirurgie, ktorá je schopná obsiahnuť až 60-70 % chirurgických zákrokov. Myslím si, že nikto z nás, pokiaľ potrebuje zdravotnú starostlivosť, netúži ležať v nemocnici. A vieme aj, že množstvo ľudí, ktorí teraz ležia v nemocnici, by tam ležať naozaj nemuseli a bolo im to len odporúčané. Mnohé nemocnice naháňajú pacientov, aby mali akú-takú obložnosť, a tá obložnosť je na území Slovenskej republiky len okolo 60 %. To znamená, že zo 60 % akútnych lôžok je efektívne využívaných 40 %. V podstate živíme a živíme ich úplne zbytočne. Práve preto je veľmi dôležité prinášať zvýšenú kvalitu tým, že budeme centralizovať poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti. No a tuná, samozrejme, prichádza pohľad pacienta a ten pohľad je, samozrejme, kľúčový. A ja som preto veľmi rád, že v tomto zákone je tzv. stať o maximálnych čakacích lehotách, a teda v rámci tej cesty pacienta, ktorú pacient môže po prijatí tejto reforme potom konkrétne zakúsiť tým, že bude manažovaná jeho zdravotná starostlivosť, bude sa objednávať a bude objednávaný na jednotlivé vyšetrenia v časových termínoch, ktoré mu stanovia odborníci, nebude musieť blúdiť ako bludný Holanďan a hľadať si, kto by ho ošetril, ale pôjde z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D a všetko bude garantovať zákon tak, aby dostal zdravotnú starostlivosť v tom čase, v ktorom on potrebuje.
Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za jeho manažment a budú sa snažiť mu vytvoriť naozaj tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu a v prípade, že by mal niekto pochybnosti, že sa to nebude dariť, tak, samozrejme, pacient bude mať nárok do stanoveného času, ktorý stanovia odborníci, si eventuálne nájsť potom aj zdravotnú starostlivosť, eventuálne u nezmluvného lekára, keby nedostal ju vo svojej sieti zdravotnej poisťovne, alebo dokonca, keby nebola dostatočná kapacita na území Slovenskej republiky, tak ako to garantuje aj Európska charta práv v rámci Európskej únie, máme nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v iných zdravotných zariadeniach tak, aby v prípade, že nám nemôže byť poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky, mohla nám byť poskytnutá aj tam.
Takže pacient po prijatí tejto reformy dostane novú úroveň svojich práv, bude poznať svoj nárok. Táto reforma definuje jeho geografickú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale nielen geografickú, aj časovú dostupnosť, ktorá musí byť realizovaná tak, ako to doteraz nie je, lebo doteraz mnohí pacienti zbytočne dlho čakajú, a naozaj domáhajú sa zdravotnej starostlivosti. To by sa po prijatí tejto reformy diať nemalo.
Takže ja len chcem zapriať aj pánovi ministrovi, ministrovi zdravotníc... a ministerstvu zdravotníctva a naozaj, by som povedal, plodnú ďalšiu ťažkú prácu, ktorá je pred nimi, pretože keď Národná rada schváli tento zákon, tak všetko sa len začína a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí vybudovať naozaj lepšie zdravotníctvo pre všetkých. A my sa, samozrejme, všetci k tomu veľmi radi pridáme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:17 - 19:18 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán Raši, ja som presvedčený o tom, že vy ako lekár viete o pomeroch v tých nemocniciach, že vy ako odborník, lekár máte k tomu čo povedať, to nepopieram, ale troška mi prekáža to, že hovoríte o tom, že netreba nepokoje, netreba zneisťovať tých ľudí, treba ísť za nimi, treba im vysvetľovať - a vy ste chodili za ľuďmi, aj teraz som si to otvoril tú, pardon, 11. júna 2021 ste na tlačovke, hovoríte o referende, ale je tu aj fotka, kde pán Blcháč, myslím, drží zoznam pôrodníc, ktoré sa majú zrušiť, a ja som vtedy na to upozorňoval, vy ste do obehu pustili zoznam lôžok, vlastne pardon, pôrodníc a oddelení, ktoré sa majú zrušiť, a medzi pôrodnicami ste mali napríklad pôrodnicu v Levoči, ktorá sa zrušila v roku 2011, a mali ste tam aj pôrodnicu v Malackách, ktorá sa zrušila v roku 2003.
Tak mi povedzte, pán Raši, že či toto je dobrý spôsob, ako ľuďom vysvetľovať, že či nie ste náhodou na tej druhej strane, tak ako Fico chodí po Slovensku a rozoštváva ľudí, a vy prídete s nejakým zoznamom, že 30 pôrodníc sa má rušiť, ja to tu mám pred sebou pekne otvorené a sú tam napríklad Malacky a Levoča, ktoré dávno pôrodnice nemajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 18:58 - 18:59 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Martin, tu presne, tu presne je vidieť, že ten zákon asi si ani nečítal alebo si ho nevidel, len si parafrázoval niečo, ktoré prišlo z nemocnice, a ja viem, že sa tu staváš do takej roly, že zastávaš tých občanov, čo je, čo je na jednej strane O. K.
A na druhej strane tu volanie, sám ich poznáš, tých odborníkov. Ja sa tiež do toho nestavám tak, že tomu rozumiem, ale poctivo som si vypočul aj všetkých tých našich poslancov, tých odborníkov, ktorí tieto pozmeňováky pripravovali, robili, ktorí to predkladali, predkladali, a myslím si, že sa tam urobili dobré veci, že proste tie komisie, ktoré to majú posudzovať jedna je, jedna dáva odporúčanie, jedna dáva, jedna rozhoduje, jedna a ten minister, ten minister, samozrejme, naprieč týmto komisiám, ktoré sú, ktoré budú spravené celým tým spektrom zdravotníkov a tých odborníkov, nemyslím si, že to bude robené len tak pre nič za nič, a si myslím, že to bude na odbornej kvalite a už tu konečne potrebujeme, aj z Plánu obnovy aby sa naozaj postavili nemocnice, aby sa to celé zreformovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis