Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2022 o 11:40 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2022 11:40 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj
Ja sa ospravedlňujem, neskoro som sa prihlásil. Ja si len dovolím pripomenúť, že dnes o 12.00 bude mimoriadny výbor v miestnosti č. 34. Ďakujem.

(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:43 - 9:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Blcháč, ja som reagoval na to, čo pán Ferenčák hovoril ohľadom Slovenského pozemkového fondu počas rozpravy niekoľkokrát, takže ja si myslím, že som zareagoval k veci. Nie možno k predmetu zákona, ale k rozprave áno.
Mne len vŕta v hlave, že vy nie ste predsa primátori prvý rok. Vy ste tu boli 10 rokov a mali ste tú moc, dokonca jednofarebnú vládu SMER-u a takéto veci ste mohli vyriešiť úplne v pohode. Mohli ste to vyriešiť. A teraz, teraz ste múdri, proste teraz by ste vyriešili všetko. (Reakcia z pléna.) Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:29 - 9:31 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj za vaše vystúpenie, pán Ferenčák. A dovolím si zareagovať na to, čo ste hovorili viackrát vo svojom prejave. Hovorili ste o Slovenskom pozemkovom fonde, že to je obrovský problém. No ja súhlasím, ale to nie je problém dvoch rokov. Aj s tým asi súhlasíte vy.
Takže ja, keď som sa bavil s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, bol som za ním a pýtal som sa, ako to funguje alebo fungovalo, tak najväčší problém tam bol, že tam bolo 30-tisíc žiadostí nevybavených z minulosti a to je obrovský priestor na korupciu. Niekto príde, vytiahnu jeho žiadosť, pretože niečo zaplatí, povedzme, a takto to fungovalo za smerákov desať rokov, za vás. Nezmenili ste to. Neposilnili ste personálne Slovenský pozemkový fond, aby sa tie žiadosti rozriedili a vybavovali priebežne. Tridsaťtisíc žiadostí to nie je len tak vybaviť.
Primátori a starostovia, s ktorými som hovoril, nedostávali odpovede zo Slovenského pozemkového fondu. Oni nevedeli, ako sú na tom tie ich žiadosti, ako sú na tom vybavovania tých ich žiadostí. A to ste potvrdili v rozprave aj vy, teraz pred chvíľkou, že s primátormi a starostami sa nekomunikovalo. Áno, pretože ste tam vytvorili obrovský priestor na korupciu. Teraz sa snaží generálny riaditeľ rozriediť tie žiadosti. Je to personálne posilnené. A pýtal som sa ho, že koľko. Rok alebo rok a pol to bude trvať ten biľag z minulosti, ktorý ste tam nechali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2022 9:06 - 9:08 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 981.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2022 9:04 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Budem stručný. Je to, povedzme si to na rovinu, nachádzame sa vo vojne. Táto vojna nezačala 24. februára tohto roku, ale začala v roku 2014 inváziou Ruska na Krym a na Donbas, čo vlastne viedlo aj k rozpútaniu intenzívnej informačnej vojny. Táto informačná vojna má za následok, že dochádza k ovplyvňovaniu, zásadnému a negatívnemu ovplyvňovaniu našej spoločnosti šírením rôznych dezinformácií, hoaxov a rôznej propagandy, ktorá sa, samozrejme, transformovala aj do nášho mediálneho priestoru. A je v našom národnom záujme chrániť naše princípy, naše hodnoty a našu demokraciu. Čiže potrebujeme sa aj my brániť v tejto informačnej vojne, a preto v rámci zákona tzv. lex Ukrajina sme zaviedli aj systém, ako sa pred týmito dezinformáciami, hybridnými aktivitami brániť a tento zákon alebo táto časť zákona platí vlastne do 30. 6.
Zároveň sme sa rozhodli, že je potrebné, vzhľadom na prebiehajúcu informačnú vojnu, tento návrh zákona posunúť, teda ešte predĺžiť jeho platnosť do 30. 9., ale s tým, že naďalej prebieha taká komplexnejšia legislatívna príprava zákona, ktorá by mala toto komplexnejšie upraviť. Pretože predsa len si uvedomujeme veľmi dobre, že sa jedná aj o slobodu slova. Takže potrebujeme sa v tejto veci ešte nejakým spôsobom vysporiadať s niektorými detailmi, takže bude zatiaľ platiť táto úprava legislatívna, ktorú tu máme. Takže to je z mojej strany stručne všetko.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

4.5.2022 18:43 - 18:49 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto bode bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 18:43 - 18:47 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Slobodu, Miroslava Žiaka a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 928, druhé čítanie.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1324 zo 17. marca 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady, tlač 928, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom 3 tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov, tlač 928, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedeným návrhom zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov, tlač 928, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 159 na svojej 70. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 18:41 - 18:43 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Takže v krátkosti, návrh zákona reaguje troška na aplikačné problémy a vlastne odstraňujeme diskrimináciu, čo sa týka škodových udalostí. Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, keď dôjde ku škode na hmotnom majetku v súvislosti s cestnou premávkou do 3 990 eur. Odstraňuje sa vlastne diskriminačný prvok, pokiaľ je škoda zjavne nad tých 3 990, tak sa to berie ako dopravná nehoda, dopravná polícia úplne inak dokumentuje túto dopravnú nehodu, ukladá tam pokutu vinníkovi, pri škodovej udalosti sa to vybaví jedným záznam, idú na poisťovne. Je rozdiel teraz, či spôsobíte niečo takou istou intenzitou, že narazíte trebárs do felície, dôjde tam dopravný policajt, určí tam škodu 1 000 eur, je to ako škodová udalosť. Pokiaľ by ste narazili do nejakého Porsche Cayenne takou istou nejakou intenzitou alebo škrabnete tam blatník, už tá škoda môže byť 7-, 8-, 10-tisíc a už je to riešené ako dopravná nehoda. Ide vám to do karty vodiča a tak ďalej a tak ďalej. Takže odstraňuje sa tento diskriminačný prvok, samozrejme, ostáva tam možnosť zavolať policajtov, pokiaľ sa vinníci nevedia na mieste dohodnúť, kto je vinný za uvedenú nejakú tú zrážku alebo pokiaľ je tam alkohol za volantom, alebo dôjde k zraneniu. To je asi tak všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2022 18:38 - 18:39 hod.

Pollák Peter
O tomto bode navrhujem, aby sme hlasovali zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2022 18:38 - 18:39 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1086 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov, sú uvedené v IV časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis