Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:38 - 17:38 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3) tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča

hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 176 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 835).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1209 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 835) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Erik, spomínal si, že sme vraj podosadzovali ľudí na okresné úrady bez výberových konaní, ale myslím, že už viackrát to tu bolo povedané, dokonca aj odprezentované na tlačových konferenciách a besedách nášho hnutia, že aj na miesta prednostov okresných úradov boli výberové konania. Na každý úrad sa zaujímalo oveľa viac uchádzačov a porota komisie vybrala toho najvhodnejšieho. Teda je to klamstvo, ak hovoríš, že výberové konania neboli, lebo tie výberové konania boli. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Hatráková Katarína
Poprosila by som, aby hlasovanie bolo zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, predložiť krátky pozmeňujúci návrh. Jeho obsahom je legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. a Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou (tlač 938), ktorý už obsahuje § 72at.
Teraz pristúpim k doslovnému predneseniu pozmeňujúceho návrhu:
V čl. II v 18. bode v úvodnej vete sa slová „§ 72as“ nahrádzajú slovami „§72at“ a slová „§ 72at“ sa nahrádzajú slovami „§ 72au“. Zároveň sa označenie paragrafu prechodných ustanovení „§ 72at“ nahrádza označením „§ 72au“.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní


návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 174 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:38 - 16:38 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu... (Povedané s ťažkým dýchaním a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
156.
Kľudne sa vydýchajte, pani poslankyňa, počkáme chvíľku. (Krátka pauza.)

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
157.
... dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o služby zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 833).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1207 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 833) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:38 - 16:38 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 16:08 - 16:08 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Beluský, vy ste ma teraz naozaj prekvapili. V čase, kedy krajiny Európskej, ale teda Európy chcú vstupovať do NATO, ako je napríklad Moldavsko alebo Ukrajina, tak vy ste prišli s uznesením, aby Slovenská republiky vystúpila z NATO. Je to nezodpovedné v čase, kedy naozaj tu zúri vojna a okolité štáty Európskej únie alebo Európy robia všetko pre to, aby neprepukla do celej Európy. Vy vyzývate teda na referendum k tomu, aby ľudia vlastne prišli k tomu referendu a hovorili o tom, alebo teda zahlasovali o tom, že chceme vystúpiť z NATO.
Ja si myslím, ja si myslím, že dnes na Slovensku nenájdete dostatočný počet ľudí, aby prišli k takémuto referendu. Vy ste naozaj schopný urobiť toto referendum, aby ste vystavili Slovensko nebezpečenstvu, aby sme doslova odovzdali Slovensko Rusom. Áno, vám by sa to páčilo. Vy by ste sa tým legitimovali a legitimovali by ste tým aj tých svojich pobehajov, ktorí odnášajú správy do Ruska Putinovi na stôl, samozrejme. Odovzdali by ste, ešte raz, Slovensko Rusom.
Tak ako Moldavsko a Ukrajina a okolité štáty, ktoré nepatria do NATO, túžia po tom, aby boli v NATO, tak vy v čase, kedy zúri vojna dajme tomu v celej Európe, idete dať referendum o tom, aby Slovensko vystúpilo z NATO. Nezodpovedné, pán poslanec!
Naozaj myslel som si, že, že vy ste ten, ktorý má ešte ten taký zdravý rozum v strane ľudovej... Ľudová strana Naše Slovensko, ale zrejme vám to podsunul kolega Kotleba, lebo stále si myslím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

15.3.2022 15:38 - 15:38 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Počkám, nech sa ukľudnia, a budem pokračovať. Tak ďakujem.
Pán kolega, vy tu spomínate a sa tu sťažujete, že vraj na Ukrajinu posielame zbrane. No, čo im tam máme podľa vás posielať? Ukrajinci sa chcú brániť, Ukrajinci sa chcú brániť proti teroru, ktorý na nich prichádza z Ruska. Ak by sa Ukrajinci nebránili, tá ruská agresia by mohla pokračovať aj ďalej, a dokonca aj k členom Európskej únie a k členom NATO. Veď začnite konečne premýšľať a kľudne vás pozývam, príďte aspoň na jeden hraničný prechod sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Ako tí ľudia utekajú, koľko je tam tých smutných očí matiek, detí, ktoré plačú a sa pýtajú, prečo nám nepomáhate?
Pán kolega, to nielen sedieť doma, ale príďte aj niečo reálne robiť.
Skryt prepis