Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.2.2022 o 17:14 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.2.2022 17:14 - 17:14 hod.

Šipoš Michal
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky pla... platné pravidlá, a keď majú nejaký problém, nech si naštudujú vyhlášky, aby vedeli, ako to funguje. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.2.2022 17:14 - 17:14 hod.

Šipoš Michal
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 16:40 - 16:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili štyria poslanci, z toho pán poslanec Milan Vetrák podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Vetráka podaný dnes, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty, tak ako to prezentovala pani spoločná spravodajkyňa.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 81, proti 44, zdržali sa 4, hlasovali všetci.
Konštatujem, že sme skrátili lehotu.
Nech sa páči, pani spravodajkyňa, ďalšie návrhy.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán poslanec Milan Vetrák, ktorý navrhol vyňať bod 2 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1, 3 a 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1, 3 a 4 zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 82, proti 40, zdržali sa 6, hlasovali všetci.
Konštatujem, že body 1, 3 a 4 zo spoločnej správy sme schválili.
Prosím, ďalšie návrhy.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale upozorňujem, že pán poslanec Vetrák podal v tomto bode lepší pozmeňujúci návrh.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 2 zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 126, za 0, proti 115, zdržalo sa 10, nehlasoval 1.
Konštatujem, že bod 2 zo spoločnej správy sme neschválili.
Prosím, ďalšie návrhy.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Vetráka vyplývajúceho z rozpravy.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Vetráka.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 81, proti 37, zdržalo sa 10, hlasovali všetci.
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Vetráka sme schválili.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, predložte... na pokračovanie rokovania o návrhu zákona treťom čítaní.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 81, proti 40, zdržalo sa 7, hlasovali všetci.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
A pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram teda rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Teraz teda pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 81, proti 40, zdržali sa 7, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve.

Teraz budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (tlač 787), bod 38 schváleného programu. Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodárske záležitosti pán poslanec Milan Kuriak, prosím ho, aby hlasovanie uvádzal.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 787.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, boli podané tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, najskôr je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli dnes v rozprave.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4.
(Hlasovanie.) Prítomných 130, za 79, proti 37, zdržalo sa 12, nehlasovali 2.
Konštatujem, že lehotu sme skrátili.
Prosím, ďalšie návrhy, pán spravodajca.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy. Upozorňujem, že podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Miloša Svrčeka komplexnejšie rieši problematiku upravenú vo všetkých troch bodoch spoločnej správy výborov.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 3 spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za nikto, proti 91, zdržalo sa 36, nehlasoval 1.
Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme neschválili.
Prosím, ďalšie návrhy.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov Miloša Svrčeka, Jozefa Lukáča, Anny Zemanovej, Jaromíra Šíbla a Petra Libu.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch, tak ako to prezentoval pán spravodajca.
(Hlasovanie.) Prítomných 130, za 83, proti 16, zdržalo sa 31, hlasovali všetci.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh sme schválili.
Prosím, ďalšie návrhy.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, tak ako to prezentoval pán spravodajca.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 84, proti 18, zdržalo sa 27, hlasovali všetci.
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pánov poslancov Šíbla a Šudíka sme schválili.
Prosím, ďalšie návrhy.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcich návrhov, ktoré odzneli v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spravodajcu.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 81, proti 14, zdržalo sa 32, hlasovali všetci.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Sme teda v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpite teraz k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 83, proti 12, zdržalo sa 34, hlasovali všetci.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Ďalej budeme hlasovať o bode 69 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (tlač 763).
Prosím spoločnú spravodajkyňu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyňu Annu Zemanovú, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 763.)

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Vážený pán podpredseda, v rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Spoločná správa obsahuje dva pozmeňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že pozmeňujúci návrh bol podaný dnes, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 81, proti 25, zdržalo sa 23, nehlasovali 2.
Konštatujem, že lehotu sme skrátili.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, ďalšie návrhy.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Pán podpredseda, teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy, a to s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o 1 a 2 zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 13, za 84, proti 14, zdržalo sa 32, hlasovali všetci.
Konštatujem, že body 1 a 2 zo spoločnej správy sme schválili.
Prosím, pani spoločná spravodajkyňa, ďalšie návrhy.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy. Teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu podanom v rozprave.
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o mnou prednesenom pozmeňujúcom návrhu.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyni Zemanovej.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 80, proti 16, zdržalo sa 30, nehlasovali 3.
Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pani poslankyni Zemanovej sme schválili.
Poprosím, ďalšie návrhy.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán podpredseda, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.
Skryt prepis
 

16.2.2022 16:25 - 16:29 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa, ešte pani ministerku poprosím, aby si sadla na miesto určené pre navrhovateľa.
Pokračujte, prosím.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, navrhujem vyňať bod 15 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem, koniec.
Skryt prepis
 

16.2.2022 16:25 - 16:29 hod.

Šipoš Michal
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky pla... platné pravidlá, a keď majú nejaký problém, nech si naštudujú vyhlášky, aby vedeli, ako to funguje. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:59 - 16:04 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako správne pán predkladateľ kolega Taraba povedal, na Slovensku z ústavy vyplýva poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzané zo zdravotného poistenia. A nielen to. To zdravotné poistenie je uhrádzané bez podmienok. To znamená, že len preto, že je pandémia, len preto, že sa vyskytlo takéto ochorenie, len preto, že je problém so zaočkovanými alebo nezaočkovanými, nemôžeme proste meniť tieto podmienky a hovoriť to, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, budú prispievať alebo si budú platiť zdravotné ošetrenie, alebo zdravotnú starostlivosť.
Ja chcem poukázať ale na iný aspekt. Budžet zdravotnej poisťovne, to, čo je určené na zdravotnú starostlivosť, je limitované, sa nedá nafúknuť a rozpočet, štátny rozpočet ukáže, koľko môžeme minúť na nasledujúci rok. A preto by som chcela poprosiť, že okrem tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, lebo ochoreli na COVID, sú tu aj tí, ktorí potrebujú inú zdravotnú starostlivosť, a rovnako urgentnú, pretože ochorenie na rakovinu nepočká. Čiže ja by som chcela, aby sme rovnako, tak ako hovoríme, že nech neplatia tí, ktorí nie sú zaočkovaní, vyzývali k zodpovednosti a hovorili, že keď už nie sú zaočkovaní, aby sa aspoň chránili, aby neochoreli, lebo aj im sa môže stať, že nebude im poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú budú potrebovať.
Čiže poďme sa pozrieť na to z druhej strany, poďme vyzývať k tomu, aby sme čo najviac šetrili ten budžet zdravotnej poisťovne a ste vošli sa do toho rozpočtu, pretože potom možno málo pozeráme na tých, ktorých ošetrenie a vyšetrenie je odkladané, a často to hrozí s vážnym ohrozením zdravia, až smrťou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:55 - 15:56 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 870).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vyplývajúc z oprávnení... vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od predlože... prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:49 - 15:50 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Výborne. Ďakujem za slovo. Chcel by som ešte predtým pochváliť poslancov z SaS, už som to pani Zemanovej povedal, sú fanúšikovia Dunajskej Stredy, tak to ma tak hreje pri srdci. (Povedané so smiechom a reakcia z pléna.)
Čiže, vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:13 - 15:21 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 15:13 - 15:18 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predloženému návrhu prednesiem pozmeňovací návrh, ktorého hlavným zmyslom je zadefinovať novú výnimku zameranú na opatrenia starostlivosti o chránené územia. K tomu by som uviedol toľko, že ako iste viete, na Slovensku je množstvo chránených území, ktoré v zásade sú v dvoch takých základných režimoch. Jednak sú to tie známe a mnohokrát diskutované tzv. bezzásahové chránené územia, kde vlastne chránime tie prirodzené procesy a prírodné spoločenstvá v tom stave, v akom sa nachádzajú, resp. tie vývojové procesy, aké tam prebiehajú. Čiže zmyslom a súčasne nástrojom tej ochrany je nezasahovanie do tých procesov.
Na druhej strane máme tu množstvo chránených území v rôznych kategóriách, ktoré sa vytvorili počas dlhodobej, zvyčajne mnoho stáročí trvajúcej ľudskej prítomnosti a takého tradičného využívania týchto území. Ide najmä o rôzne typy nelesných spoločenstiev. A vďaka tej dlhodobej starostlivosti a využívaniu týchto území sa v nich vytvorili spoločenstvá a podmienky pre mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov... (k rečníkovi pristúpil minister životného prostredia a na krátky okamih prerušil jeho vystúpenie) ... ktoré, ktoré jednoducho, jednoducho potrebujú tie vklady dodatkovej energie a tú starostlivosť, tú starostlivosť v tom dnešnom slova zmysle.
Čiže sú na to k dispozícii, samozrejme, značné finančné prostriedky či už zo štátneho rozpočtu, alebo z rôznych eurofondov a zmyslom tejto výnimky je, aby sa nemuseli obstarávať tieto práce súvisiace so starostlivosťou o chránené územia v príliš veľkých objemoch, ale, naopak, aby bolo možné objednať ich, obstarať na lokálnej úrovni, na úrovni tých jednotlivých regiónov, tak aby úspešne tieto zákazky mohli získavať a realizovať najmä miestni dodávatelia. Čiže to, čo sme diskutovali aj v tej dlhotrvajúcej diskusii okolo reformy národných parkov, aby sa dostupné financie na starostlivosť o chránené územia a chránené druhy rastlín a živočíchov dostávali bližšie do regiónu, bližšie k ľuďom, ktorí tam žijú, ktorí tam hospodária, tak presne toto sledujeme týmto pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňovací návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787).
1. V čl. I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. V § 1 sa odsek 13 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
aa) kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie,25g).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 25g) znie:
25g) § 17 ods. 1 a § 28 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 31. 3. 2022 z dôvodu zosúladenia účinnosti so zákonom č. 395/2021 Z. z., čo sa premietne do článku II upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis