Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.10.2021 o 9:02 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 21.10.2021 9:02 - 9:05 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Príjemné dobré ráno vám prajem. Dámy a páni, na tento zákon sme čakali päť rokov. Dovoľte mi v krátkosti vyjadriť sa k novelizácii zákona o cestnej premávke.
Navrhuje sa v nej upraviť pravidlo o obiehaní účastníkov cestnej premávky. Súčasný zákon hovoril o tom, že vodič je povinný pri obiehaní dodržať dostatočný bezpečný odstup. Každý z nás si ale dostatočnosť môže vysvetľovať po svojom. Preto prichádzame s úpravou, kde sa zavádza: Navrhovaný odstup spravidla najmenej jeden meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 metra v prípade rýchlosti vyššej ako 50 km/h.
Oproti súčasnému zneniu zákona sa upravujú pravidlá vodičov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel, čiže segvejov, a taktiež kolobežiek s pomocným motorčekom. Budú pre nich platiť rovnaké pravidlá, ako sa dodržiavajú voči vodičom malých motocyklov, cyklistom a chodcom.
Nový zákon by mal následne platiť od 1. marca 2022.
Na tomto zákone sme pracovali od februára, nechali sme si počas leta vypracovať porovnávaciu analýzu cez Parlamentný inštitút, ktorý zmapoval situáciu v celej Európskej únii. Od júna prebiehali intenzívne rokovania s odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru a nakoniec sme dostali aj súhlas ministrov.
Samozrejme si plne uvedomujeme, že stanovenie bočného odstupu nevyrieši všetky problémy cyklistov. Tých zmien musí prísť viac a toto je len začiatok.
Vnímame požiadavky cyklistov, ale aj vodičov. Sme si vedomí, že sa musia najmä stavať nové cyklotrasy. Ja vám v tejto súvislosti pripomeniem, že v rámci fondu obnovy je vyčlenených 100 mil. eur na cyklodopravu. Do roku 2026 sme sa zaviazali postaviť 200 km nových cyklotrás. Rozmýšľa sa dokonca aj o inovatívnom prístupe, kde by sa nepoužívané železničné trate prerábali na cyklotrasy pomocou panelov vyrobených z recyklovaného odpadu, navyše bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Aj takéto nápady sa rodia na Slovensku vďaka Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity.
Ak tento návrh zákona zachráni aspoň jeden život, bude mať zmysel. Dúfam, že tento zákon sa bude páčiť aj Petrovi Saganovi. A týmto by som chcela poďakovať, čo pre nás robí a ako reprezentuje Slovensko vo svete.
Na záver už len dodám radu od Petra Sagana: "Hlavne robte, čo milujete."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:58 - 18:59 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Svrček, ďakujem vám za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu iniciatívu. Som veľmi rada, že ste spomenuli, že my k tomuto zákonu máme súhlas pána ministra Mikulca. Máme k tomuto súhlas od pána ministra Doležala. Tiež máme súhlas od policajného prezídia.
Čo sa týka argumentov pána Takáča, žiadali sme vás, aby ste váš návrh zákona prepracovali. A jediné, čo ste prepracovali je, že ste v návrhu zákona zamenili slová zastavené územia obce za slovo obec. To bola, to bola vaša zmena. Vaše argumenty považujem za Wima Hofa argumenty. Vy ste tento zákon na kolene napísali pred septembrovou schôdzou, lebo ste vedeli, že to dávame na október... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím, reagovať na pána Svrčeka.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
... nie, a proste tento zákon vy ste odpísali od klubu SaS spred 5 rokov. Nie je o čom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:57 - 18:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Miloš Svrček, za predstavenie návrhu zákona. A dúfam, že v druhom čítaní sa ešte doprecizuje. Vieme, že veľká väčšina vodičov sa správa voči cyklistom rozumne a ohľaduplne. Nájdu sa však aj vodiči, ktorí sú neohľaduplní.
Asi 86 % Slovákov by podporilo zákon o 1,5-metrovom odstupe pri predbiehaní, zaznel však aj názor, že je to nekontrolovateľné a tým pádom aj zbytočné. Ale napríklad v Španielsku je však bežné, že polícia kontroluje šoférov, či jazdia pri cyklistoch opatrne. Ak je niečo zákonom stanovené, už len podvedome si na to budeme dávať pozor. Ak by ešte pribudli na cestách aj značky, určite by si dávali vodiči väčší pozor a cyklisti by sa cítili bezpečnejšie. Ak sa aj cyklista náhodou vyhýba rozbitej krajnici, môže vodič na pár sekúnd spomaliť, počkať a predísť ho, keď to bude bezpečné.
Naše cesty sú však úzke a dodržať 1,5 meter bude v každom prípade asi nemožné. V prípade, že nepôjde žiadne auto oproti pri predchádzaní, predchádzaní mohol vodič teda prejsť aj do protismeru, ale, samozrejme, toto bude treba ešte možno v zákone doprecizovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 18:40 - 18:42 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 730). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:39 - 18:40 hod.

Kučera Karol
Termín hlasovania navrhujem zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:35 - 18:36 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za konštruktívnu debatu aj pani primátorke, akceptujem to a týmto aj vyhlasujem, keďže však sme aj vo vysielaní, sme na verejnom mieste, že dvere aj pre Úniu miest, aj pre ZMOS, aj pre kohokoľvek sú otvorené, poďme hľadať spôsoby. A súhlasím aj s tým, že cez tie podielové dane, ja to beriem, beriem tak, že teraz je to medzikrok. Vyrovnajme to medzi všetkými školami, evidentne je to, ale nie je, a školskými zariadeniami, nie je to teraz dostatočné.
My to naozaj vnímame ako, ako taký istý medzikrok, ktorý niektoré problémy vyrieši, ale niektoré nevyrieši, a hľadajme teda spôsob ako toto financovanie nastaviť inak. Ale toto bol krok, ktorý môže pomerne jednoduchým a priamym spôsobom vyriešiť tú nerovnosť medzi tými neštátnymi a štátnymi školami. To, že bude mať nejaké následky na rozpočty obcí a ďalších samospráv, tak áno, to je, to je fakt, ale dosiahne sa to vyrovnané, vyrovnané financovanie na každé dieťa a hovorím, moje ucho je otvorené, poďme rokovať ďalej, 18. septembra pravdepodobne budem, pardon, septembra, novembra bude výbor a potom to bude v druhom čítaní, ak sa rozhodnete to podporiť, predpokladám, že budeme hlasovať asi zajtra o 11.00 hod., však povie pán spravodajca.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:33 - 18:34 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať kolegyne Janke Garstkovej za jej vystúpenia a za zhrnutie takej aplikačnej praxe, ako sa to vlastne deje, a čo je problém v podstate aj na tých mestských zastupiteľstvách, kde vlastne mestá hľadajú finančné prostriedky, ale aj skutočne zrovnoprávniť financovanie cirkevného a... školstva vlastne je veľmi dôležitou, tým signálom vlastne pre tieto školy.
Dôležité, dôležitý je vlastne, dôležité je dieťa a myslím si, že dať mu kvalitné vzdelávanie v školách, ktoré si vlastne vyberú pre neho rodičia, je veľmi dôležité, preto som za to, aby bolo zrovnoprávnené vlastne financovanie všetkých škôl, rovnako štátnych, a tak isto aj cirkevných.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 18:31 - 18:33 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je problém, ktorý ja osobne dlhodobo vívam... vnímam. (Povedané so smiechom.) V meste Kežmarok, odkiaľ pochádzam, sa každoročne vedú búrlivé diskusie na pôde mestského zastupiteľstva práve na túto tému.
Najväčším problémom zákona v jeho súčasnej podobe je, že samospráva je povinná neštátnym, teda súkromným a cirkevným zriaďovateľom poskytnúť len 88 % finančných prostriedkov napočítaných na jedného žiaka oproti žiakovi v mestskej škole či škôlke. Konkrétne v meste Kežmarok sa v minulosti, asi do roku 2019, kedy sa prvýkrát podarilo vybojovať podľa mňa spravodlivé financovanie, takýmto spôsobom ukrátili súkromní a cirkevní zriaďovatelia o čiastku v priemere 200-tisíc eur ročne. Tieto peniaze samospráva zapojila do rozpočtu a financovala aktivity, ktoré so vzdelávaním nemali nič spoločné.
Druhým problémom je nejednotnosť výpočtu koeficientu a jeho následného použitia, kde taktiež dochádza ku kráteniu finančných zdrojov pre tieto zariadenia zo strany samosprávy. Tento zákon podľa môjho názoru vyrieši nespravodlivosť, ktorá sa deje na rodičoch a deťoch, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia u súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Všetci platíme rovnaké dane, tak nerozumiem, prečo jedni dostanú príspevok viac a iní menej. Je potrebné si uvedomiť, že toto sú finančné prostriedky na prevádzku a mzdy, a pod pojmom prevádzka ja osobne chápem aj materiálno-technické vybavenie škôl, škôlok, detských klubov, družín a podobne. Všetci predsa chceme, aby naše deti vyrastali v prostredí, v ktorom sa môžu plnohodnotne vzdelávať.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja vás ako spolupredkladateľka chcem aj touto cestou požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:29 - 18:29 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem len tak krátko reagovať na pána poslanca Čepčeka, ktorý vystupoval v rozprave.
Úprimne sa priznám, že, tak keďže som nikdy neviedol centrum voľného času, tak úplne všetky podrobnosti neviem, ale jedna zásadná vec. Táto novela primárne nerieši financovanie centier voľného času, ale škôl a ďalších zariadení, napríklad ako sú základné umelecké školy. Čiže tie otázky, ktoré sa týkajú toho, sú tiež vážne a tiež ich treba riešiť, tiež je to, beriem to ako podnet do druhého čítania a tie otázky, však ja si to, ja si to pozriem aj z rozpravy, budeme sa pýtať tých, ktorí sú naozaj do detailu, do šrôbiku vedia presne, čo sa týka toho financovania školstva a budem na ne hľadať odpovede.
Na pani poslankyňu Pivkovú nebudem reagovať, lebo mám reagovať na predrečníka. (Povedané so smiechom.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:14 - 18:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za poznámky. Možno dve veci.
Jednu, ktorú som zabudol ešte doplniť, že okrem toho, že sme rokovali teda so samosprávami, tak aj na tom veľkom stretnutí, ale aj pri podrobnej tvorbe a pripomienkovaní tvorby tohto zákona bola aj pani riaditeľka zo sekcie financovania regionálneho školstva, kde sme to všetko dopodrobna prebrali, niekoľkokrát sa to aj upravovalo. Čiže tie veci by mali byť naozaj veľmi tak prakticky s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a ktorých sa to dotýka, vychytané. Je tam možno filozoficky, filozofická otázka, hej, že akým spôsobom sa na to pozeráme.
Poviem vám takú zaujímavú vec (povedané so smiechom), že keď sme mali to stretnutie so ZMOS-om prvýkrát, ešte kým sme to odštartovali vlastne celé, tak oni povedali, že my máme taký návrh, že veď zoberte si, že ministerstvo, štát, zoberte si tie neštátne školy, nám nechajte celý balík tých peňazí na tie deti, koľko ich je všetkých, aj tie, čo chodia na tie cirkevné a súkromné školy, no a vy si nájdite niekde financie na cirkevné a na súkromné školy, čo, samozrejme, zobrali sme ako teda... (povedané so smiechom), však dobre, hej návrh, ale nie reálny.
Súčasťou, súčasťou rokovania o tom, že či vôbec môžme predložiť tento návrh zákona, bolo aj sedenie s ministrom financií na ministerstve financií, kde sme si tieto veci tiež prebrali. Bola tam napríklad jedna vec, ktorá, ktorá by bola tiež istým zrovnoprávnením, týkala sa dopravného u súkromných škôl, ktoré nie je na rozdiel od štátnych a cirkevných, a odhadli sme, stálo by to zhruba okolo 500-tisíc eur, pol milióna eur, a ministerstvo financií nám to stoplo a to sme napríklad stade vyhodili. Čiže vopred sme si ako keby urobili my také pripomienkové konanie s tým ale, že očakávam, tak ako ste povedali, pán poslanec, že sa nám ozvú znova samosprávy a budú chcieť, budú chcieť teda pripomienkovať.
Máme na to vyše mesiac, predpokladám, že 18. novembra by mal byť asi školský výbor, a potom ten ďalší týždeň by sa to malo prerokovať, takže moje dvere sú otvorené, resp. aj ďalších kolegov, ktorí sú spolupredkladatelia.
Skryt prepis