Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 10:42 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:42 - 10:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia.
Pán kolega Vážny, vo svojom príspevku ste sa venovali doprave, tak prečo nemáme sľúbenú diaľnicu Bratislava – Košice, ktorá nám bola sľúbená v roku 2010? Zápchy v Ružomberku a diaľnica v nedohľadne. Chodíme tam teraz týždenne a čakáme v kolónach. Konečne sa ľady pohli a konečne vidíme, že sa niečo robí. Tunel Višňové je tiež vaša kauza. To už nehovorím o mýtnom tendri. Máte alebo nemáte morálne právo kritizovať programové vyhlásenie vlády, ktoré je v oblasti dopravy ambiciózne? A verím, že táto vláda svoje sľuby v oblasti dopravy splní lepšie ako tá, ktorej ste boli 12 rokov členom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:23 - 10:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán kolega Šutaj Eštok, boli ste súčasťou vládnej koalície, boli ste predsedom Úradu vlády, kritizujete dokument, ktorý je víziou. Možno by ste mali zhodnotiť, či sa aj vám podarilo naplniť váš vládny program. My v samospráve sme čakali audit kompetencií, ktorý je nevyhnutná inventúra, audit verejnej správy je kľúčový, aby sme poznali pravdu, realitu, fakty. Napokon v minulom volebnom období na pasivitu vlády v tejto oblasti v pléne Národnej rady poukázal aj predseda NKÚ pán Karol Mitrík. Vláda sa však k činu dlho nemala. Bolo uznesenie vlády č. 52 z 19. 12. 2010, uznesenie vlády z 8. 12. 2011, uznesenie vlády z 22. 2. 2012 a nič. Vláda prijala uznesenie 14. 5. 2014, kde hovorila, že spraví súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a nič. Čiže ani vám sa nepodarilo všetko naplniť, čo ste si vo volebnom programe dali. A preto ja vítam ambíciu auditu verejnej správy v programovom vyhlásení a zároveň je to príležitosť porovnať zistenia s tým, čo konštatuje ZMOS. Nič lepšie sa nám nemôže stať, ako keď porovnáme fakty a dáme nabok neraz falošné pocity.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:11 - 10:12 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať mojim kolegom za podporu. A počas celého svojho angažovania v politike, na čo som kládla dôraz, bola spolupráca, ale spolupráca pri rešpektovaní názoru toho druhého. A ja verím, že toto bude systém práce aj v tom volebnom období, ktoré momentálne začína.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:10 - 10:11 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa Anka Záborská, dovoľ takisto podporiť tvoje vystúpenie. Poznám tvoj dlhoročný postoj k jasným otázkam ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, ako aj tvoj postoj k problematike rodín. Obetavo si hájila tieto otázky na pôde Európskeho parlamentu a som rád, že takisto je tu zastúpenie v tomto parlamente aj tvojou prítomnosťou. Je mnoho príležitostí a skvelých iniciatív, ako sa spojiť pre dobro všetkých.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:09 - 10:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem poďakovať pani poslankyni Anne Záborskej, predsedníčke Kresťanskej únie. Podobne ako ona, aj ja som rád, že sme išli do volieb spolu s hnutím OĽANO, s Novou, so Zmenou zdola a že sme sa stali víťaznou stranou, ak to chceme takto chápať, a že sa nám podarilo s ďalšími kolegami z koaličných strán vytvoriť vládnu koalíciu a postaviť vládu, ktorej programové vyhlásenie máme v týchto dňoch možnosť prerokovávať.
Tiež je tam viacero vecí, ale súhlasím s tým, že čo je veľmi podstatné, spolupráca školy a rodiny, kde to prepojenie musí byť naozaj čím živšie a čím efektívnejšie, lebo to sú naozaj základy našej budúcnosti, rodina a škola, kde, kde formujeme našu mládež, naše deti, našu budúcnosť. A ja tak isto, ako aj ďalší naši poslanci, spolu nás je tu päť za Kresťanskú úniu, podporujeme toto programové vyhlásenie vlády, ktoré je rôznorodé, ale zároveň svojím spôsobom bezprecedentné, čo sa týka ľudskej dôstojnosti, ochrany života, a vyjadríme svojím hlasovaním dôveru vláde Igora Matoviča.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 10:00 - 10:09 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda parlamentu, ctená snemovňa, vážení páni ministri, pani ministerka, pán minister, rokujeme v čase krízy. A nie hocijakej, bezprecedentnej krízy v mierových časoch, ktorá celosvetovo prekonáva ekonomickú krízu spred desiatich rokov i tú migračnú spred piatich rokov a ktorá potencuje tú environmentálnu.
Nestojím tu iba sama za seba, som tu aj ako predsedníčka Kresťanskej únie. Som rada, že Kresťanská únia išla do parlamentných volieb s hnutím OĽANO, Novou, Zmenou zdola a desaťtisíce väčšinou kresťanov, ktorí nás volili, tu majú svojich zástupcov. Kríza prišla znenazdania a našla nás nepripravených. A toto konštatujem bez akejkoľvek výčitky. Viacerí moji koaliční kolegovia vo svojich príhovoroch zdôrazňovali, koľko z ich volebných programov sa dostalo do programového vyhlásenia vlády, ale zatiaľ nevieme, aké budú východiská pre naplnenie týchto plánov. A to je najväčšie riziko dokumentu, ktorý prerokovávame.
Vďaka rýchlym a rozhodným opatreniam – či už bývalej, alebo súčasnej vlády – sme zachránili mnoho životov. Naša vlasť však naďalej trpí a okrem riešenia pandémie COVID-19 sa musíme snažiť podľa možnosti napĺňať paralelne aj tento program. Rokujeme o programovom vyhlásení vlády, ktorý z veľkej časti je programom v čase krízy, ale nie programom pre jej riešenie. Napriek tomu je to program národnej záchrany, ale aj jednoty a spolupráce. Spolupráca by mala byť imperatívom nielen pre koalíciu, ale aj pre všetky dobré riešenia pre našich spoluobčanov. Jednotu a spoluprácu potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým za 30 rokov existencie našej republiky.
V programovom vyhlásení ma tešia mnohé body. Nedá sa reagovať na všetkých a viacerí kolegovia už niektoré spomenuli, ktoré oceňujem, a preto mi dovoľte aspoň niektoré.
Dôraz na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o chorých, starých a odkázaných na našu pomoc. Ak hovoríme o tejto starostlivosti, nie je to len o rovnakom financovaní štátnych a súkromných sociálnych služieb a zlepšení odmeňovania ich pracovníkov, ale aj o spravodlivom ocenení rodinných príslušníkov, ktorí sa o svojich blízkych starajú doma. Títo ľudia nesmú byť odkázaní žiť v chudobe len preto, že nechcú dať svojich rodičov do domovov dôchodcov alebo sociálnych služieb. Úroveň podpory solidarity medzi generáciami je tiež vizitkou úrovne spoločnosti. Rovnako to platí aj o ocenení práce matiek, ktoré sa starajú o domácnosť a svoje deti. Práca v domácnosti nie je našou spoločnosťou považovaná za produktívnu, len možno vtedy, ak to robí opatrovateľka alebo pomocnica v domácnosti. A to radšej nehovorím o zodpovedných mnohodetných rodinách, ktoré sú na Slovensku diskriminovanou menšinou. Napriek demografickej kríze ich v našej politike nezohľadňujeme.
Oceňujem, že vláda našla pochopenie pre to, že rodina a rodinné podnikanie je to, čo nám môže pomôcť čeliť ekonomickému prepadu, ktorý nás očakáva. Ak dáme rodine v spoločnosti miesto, ktoré jej patrí, a prestaneme ju vnímať len ako objekt sociálnej starostlivosti, rodina dá spoločnosti to bohatstvo, ktorým oplýva. Zmienka o ochrane nenarodených a jasné odmietnutie eutanázie ako asistovanej samovraždy, inými slovami uznanie hodnoty života a jeho dôstojnosti, sa v programovom vyhlásení vlády objavilo prvýkrát v moderných dejinách nášho národa.
Oceňujem, že vláda Slovenskej republiky podporí rozvoj následnej zdravotnej starostlivosti aj z pohľadu kúpeľnej liečby vo vzťahu k doliečovaniu pacienta po prepustení z akútneho lôžka. Je to ambiciózny plán, ale bez neho sa nepohneme, lebo je to bytostne dôležité pre urýchlenie návratu občanov do produktívneho života alebo zabezpečenia ich sebestačnosti. Z národohospodárskeho hľadiska podpora slovenského kúpeľníctva znamená podporu udržateľnosti a rastu pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou zložkou a zabezpečujúcou prevenciou najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb.
Nedá mi nespomenúť ambíciu vlády zaviesť demografické a geografické kritériá pri sieti lekární. Nebude to jednoduché, ale tento cieľ oceňujem. Ekonomický úspech a inovatívnosť si vyžadujú nielen znalosť technických a prírodovedných disciplín, ale najmä kreativitu a dôveru vo vlastné schopnosti. Ako laik si myslím, že úlohou dobrého školstva a dobrých učiteľov je dať žiakom solídny prírodovedný a humanitný základ, no zároveň posilniť ich sebadôveru. Tu niekde vidím priesečník, v ktorom sa kresťanské hodnoty Západu, predovšetkým absolútna hodnota ľudského života a dôstojnosti každého človeka, solidarita s druhými, zodpovednosť a sloboda, stretávajú so schopnosťou kriticky myslieť, ktorá je výsledkom nielen odborného, ale aj ľudského vedenia zo strany pedagóga. Tento priesečník je zároveň miestom, kde vidí Kresťanská únia, ako sa škola a rodina navzájom dopĺňajú. A ak jedna z týchto inštitúcií zlyháva, musí pomôcť tá druhá.
Viem, že slovenskí učitelia to vôbec nemajú ľahké. Viem, že si zaslúžia lepšie ohodnotenie, že potrebujú viac slobody vo vyučovaní a viac času na to, aby sa mohli naplno venovať každému svojmu žiakovi tak intenzívne, ako to potrebuje. Napriek tomu, že uznávame, že rodičia majú rozhodujúce postavenie pri výchove a vzdelávaní svojich detí, ako politici Kresťanskej únie sa budeme snažiť, aby sa postavenie učiteľov zlepšilo. Pretože aj od nás záleží, kam sa bude západná spoločnosť uberať o 20 rokov a na akých hodnotách bude stáť.
Navrhované programové vyhlásenie vlády je rôznorodé, ako je rôznorodá táto vládna koalícia. Verím však, že to bude vláda spolupráce, a je to veľmi dôležité a dosiahneme to len vtedy, keď tieto rôzne prúdy, ktoré sú v koalícii zastúpené, pôjdu jedným smerom. Áno, mám predstavu o Slovensku, o Slovensku postavenom na univerzálnych hodnotách. Pandémia ju možno odsúva na neskôr, ale mohla by sa stať súčasťou jej naplnenia. Ja i Kresťanská únia podporujeme predložené programové vyhlásenie vlády, podporujeme navrhované riešenie súčasných výziev a v hlasovaní programové vyhlásenie vlády podporíme.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 9:55 - 9:56 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Áno, pán Kuffa, úroveň Slovenska bude taká silná, aké v nej budú rodiny. Preto s vami súhlasím, že potrebujeme riešiť rómsky problém, pretože v rómskom probléme sa nachádza množstvo rodín a práve tieto, tie najhoršie podmienky musíme čím skôr vyriešiť, aby sme konečne zvýšili úroveň Slovenska. Musíme tam začať a práve týmto ľuďom pomáhať.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 9:53 - 9:53 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Hovorí sa, že všetko je raz po prvýkrát, a ja musím teraz prvýkrát s vami súhlasiť, pán Kuffa. Ja si naozaj myslím, že nemôžeme bagatelizovať problém rómskych osád, ale rozhodne by sme nemali démonizovať týchto chudobných ľudí, ktorí žijú naozaj v extrémnych podmienkach chudoby, démonizovať deti, ktoré sa rodia do týchto podmienok, kde nemajú nádej na lepšiu budúcnosť, a rozhodne by sme týchto ľudí nemali napríklad volať osadníkmi, asociálmi a potom ďalšími invektívami a rozhodne by sme nemali ich teraz už skromné podmienky, ešte dokonca aj skromné domy bagrovať. Takže ďakujem veľmi pekne za tento názor, otázka je, že či sedíte v správnom klube.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 9:49 - 9:50 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán poslanec Kuffa, ja len neverím svojim ušiam a očiam, že za desať dní si nedokážete prečítať programové vyhlásenie! A zjavne je to tak, že ste ho nejak nestihol prečítať, lebo ak ste tam nenašli nič o rodine, resp. že sa jej málo venujeme, tak som naozaj veľmi prekvapený. Ja som si to programové vyhlásenie prečítal viackrát a veľmi tvrdo som pracoval na tom, aby tam tie ustanovenia o rodine boli, o podpore rodiny, a myslím si, že je tam ich dosť. Ak sa nám ich podarí naplniť, tak život rodín na Slovensku sa výrazne zlepší a bude to platiť aj pre tie najchudobnejšie rodiny, ktoré ste spomínali. Myslím si, že je to niečo, čo máme naozaj na srdci. Máme aj v našom poslaneckom klube viacero Rómov a vo vašom nevidím teda žiadneho, ale možno časom sa to zlepší. A myslím si, že naozaj si na to dáme veľký pozor a budeme na tom trvať, aby život týchto ľudí sa zlepšil, čo sa týka energetickej chudoby, čo sa týka prístupu k práci, prístupu k základným ľudským podmienkam, ako je voda, kanalizácia, elektrina a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že ak toto chcete podporiť, takéto dobré veci, ktoré tam máme, tak budeme veľmi radi, keď za takéto programové vyhlásenie zahlasujete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 9:48 - 9:49 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, neviem, možno by bolo fajn pozrieť si občas aj nejaké správy a to, čo sa deje na krízovom štábe, pretože mám pocit, že veci, ktoré sa dejú okolo opatrovateliek, už sú vyriešené, čiže toto bolo úplne zbytočné. Chcem vám povedať, že nie ste jediný, kto bol v rómskej osade, ja som tiež bola niekoľkokrát v rómskej osade, viem, aká je tam situácia. A myslím si, že aj my sami cítime vzhľadom na to, že v našom poslaneckom klube sú Rómovia, akým spôsobom a kam to máme viesť a čo s tým chceme dosiahnuť. Nestavajte sa, prosím, do takej polohy, že len vy, lebo naozaj je nás tu viac a to nehovorím o ľuďoch, ktorí z tej osady aj vyšli.
Takže len toľko, ďakujem.
Skryt prepis