Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.12.2021 o 9:57 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.12.2021 9:57 - 10:02 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 686, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 997 z 19. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 396 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 252 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 122 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 79 zo 16. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 11 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 124 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:53 - 9:54 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som možno jednu vec ešte tuná povedal, som nestihol reagovať na pána Suju. Áno, súhlasím s vami, to, čo ste povedali na záver, ale musím povedať, že z profesijného hľadiska ja som to nevysvetlil úplne, ja som totižto náčelník mestskej polície vyše 20 rokov, takže to mám na vlastnú ochranu to A-čko, mám aj B-éčko, aj E-čko. Takže len na vysvetlenie.
A na záver by som chcel povedať, že hlasovanie o tomto bode bude dnes o 11.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 9:50 - 9:51 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ja zareagujem len na kolegu pána poslanca Pročka. Asi by sme si mali ísť dozadu to vydiskutovať. Áno, je to vec, ktorá sa týka poľovníctva, ibaže africký mor ošípaných nebude čakať, kým sa príjme nový poľovný zákon, kým nadobudne účinnosť, pretože prejde ešte dosť veľa mesiacov, kým my tento zákon vôbec budeme mať v Národnej rade na prejednanie a zatiaľ ten africký mor by sa tu šíril a by tu zúril po celom Slovensku. Čiže áno, máš pravdu, je to vec, ktorá sa týka poľovníctva, ale zároveň sa týka aj afrického moru ošípaných, ktorý nebude čakať na účinnosť zákona o poľovníctve. Takže potrebujeme to riešiť urgentne, potrebujeme to riešiť hneď a vhodná príležitosť sa objavila práve v tomto zákone.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 9:48 - 9:50 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že mi nezoberie predsedajúci slovo.
Ja chcem na teba reagovať v tom, čo si nepovedal, a to je to, že tu dnes v rozprave zazneli také populistické, naozaj populistické vyjadrenia. Tento zákon nijako neobmedzuje nosenie zbrane. Tento zákon nijako neobmedzuje slobodných ľudí, ktorí chcú nosiť zbraň, ktorí sa chcú postarať o svoju bezpečnosť, o bezpečnosť svojej rodiny, o bezpečnosť svojich blízkych, ktorí si chcú zastrieľať, keď je to v ich záujme, majú hoby. Prípadne keď chcú trénovať nejakých vrahov, nejakého mafiána, tak ho môžu trénovať. Kľudne, nijako ich to neobmedzuje. Tento zákon ja vnímam jedine ako naozaj zamedzenie tomu, aby niekomu, keď poviem to tak, ako to cítim, prepne, tak aby nevystrieľal zo zásobníku, ktorý má 20 nábojov, aby nevystrieľal rodinu, prípadne niekoho, koho nemá rád.
Ja si myslím, že tento zákon je dobrý a to, čo si ty predložil v rozprave, ja by som to navrhol do, je to trošku pre mňa prekvapivé, ja by som to navrhol do zákona o poľovníctve, takže alebo nech sa to týka, alebo tam by sme to mali riešiť. Toto je pre mňa dosť prekvapivé a keďže som ja sám poľovník, tak by som sa o tom rád s tebou porozprával, pretože toto je pre mňa veľmi nová informácia.
Ale opakujem, tento zákon sa nijako nedotkne ľudí, ktorí chcú mať zbraň a ktorí chcú nosením zbrane chrániť svoje rodiny a svoj majetok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2021 9:44 - 9:47 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.
Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme, že africký mor ošípaných, ktorý tu máme na Slovensku už nejaký ten čas, je skutočne vážnym problémom. Problémom je nielen pre obhospodarovateľov poľovných alebo užívateľov poľovných revírov, ale je obrovským problémom, môže byť obrovským problémom aj pre súkromné chovy ošípaných, ak sa ten africký mor dostane do takýchto chovov, tak je celkom zjavné, že takýto chov skončí a musí byť zlikvidovaný celý, čo zase spôsobuje obrovské finančné problémy a straty daným majiteľom takýchto prasacích fariem.
Úlohou našej spoločnosti, hlavne poľovníkov, je tlmiť diviačiu zver, tlmiť premnoženú diviačiu zver tam, kde to možné je a tam, kde sa objaví africký mor ošípaných, tak ju tlmiť ohňom a mečom. A týmto ohňom a mečom sú aj zariadenia na streľbu v noci, sú to noktovízory a termovízie, čiže nočáky a termá, ktoré patria medzi zakázané prostriedky, lebo resp. lov prostredníctvom týchto zariadení je zakázaným spôsobom lovu, avšak pri tlmení diviačej zveri za účelom potlačenia afrického moru ošípaných by mohol byť alebo po schválení tohto zákona bude takýto lov umožnený a bude zákonný. Avšak keďže situácia je veľmi zlá, tak navrhujem, aby sa účinnosť toho ustanovenia týkajúceho sa používania týchto zariadení na lov diviačej zveri v noci posunul pozitívnym smerom, čiže nie dňom, ktorý je uvedený v zákone, ale dňom vyhlásenia v Zbierke a za týmto účelom by som teraz predniesol pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. 4 sa za slovo "2021" vkladajú slová "okrem čl. I bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, a".
A toto bolo všetko, pán podpredseda, dámy a páni, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2021 9:33 - 9:35 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, s niektorými vecami by som aj s vami súhlasil, ale musím takisto spomenúť jednu vec, že skutočne zbraň je na ochranu. Teroristi a ľudia, ktorí v podstate si chcú zadovážiť túto zbraň na čiernom trhu, si ju zadovážia, či bude zákon momentálne v platnosti, taký aký je, alebo či bude zmenený. Čiže s týmto skutočne nič nespravíme.
Ale na druhej strane musím povedať, že hovoríte o slušných ľuďoch, no ja sa tiež považujem za slušného človeka. Som vlastník a držiteľ skupiny A zbrojného preukazu a vlastník niekoľkých zbraní. Som športový strelec takisto, čiže v podstate ja to mám čisto z profesionálneho hľadiska to áčko, takže ja nevidím v tom absolútne žiaden problém, keď sa táto smernica alebo tento zákon trošičku pritvrdí a v prvom rade si treba uvedomiť, že skutočne je to, je to aplikovanie smernice Európskej únie do našeho právneho systému.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:12 - 9:15 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte aby som ako spravodajca výboru predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej Republiky k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada pridelila vládny návrh na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované v spoločnej správe. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 113 na svojej 50. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2021 9:05 - 9:07 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 736.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2021 18:23 - 18:23 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem predkladateľovi. Povedal aj za mňa, hlasovanie zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.12.2021 18:19 - 18:23 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Tak ja len skúsim v skratke sa ešte vyjadriť ku všetkým kolegom, kolegyniam, ktorí sa vyjadrili alebo ktorí sú ešte v tomto čase na schôdzi, tak chcem veľmi pekne poďakovať. Čo sa týka, čo sa týka možno aj vystupujúcich, ktorí vystúpili v rozprave, ja si vážim každého jedného človeka názor.
Čo sa týka pána Kotlebu, tak on tu spomínal, že Slovensko je už lokajom Európskej únie. My už sme tu úplne v područí a všetko nás tu organizujú nejakí západní agenti a neviem čo všetko ešte možné narozprávali v minulosti a stále to hovoria svojim voličom. Pravidelne im posielajú noviny, kde píšu množstvo klamstiev, množstvo výmyslov. Dokonca už ani neviem, ktorý rok organizujú tu petíciu, a to referendum za vystúpenie z Európskej únie. Neviem, ako ste na tom s tými podpismi, či už máte dosť, ale vďaka tomu, že my sme dnes demokratický Európsky štát, aj vďaka tomu, pán Kotleba, tu dnes môžte byť a aj vaši kolegovia. Ste zvolení, zastupujete nejakých svojich voličov.
Takisto vďaka tomu, že sme lokajmi, ako hovoríte, ja hovorím, že sme demokratická krajina, ste mohli byť zvolený za župana, mohli ste ukázať, aký ste dobrý župan, ako ste tam perfektne vládli. Potom na ďalšie voľby vás už nezvolili a toto, tomu sa hovorí demokracia. To, že tu dnes môžte byť, ste volený, môžte si rozprávať svoje názory, že sa vám páči možno ten bieloruský režim, ten Lukašenko, toto je demokracia a ja som rád, že každý z nás sa tu môže slobodne vyjadriť. Len mali by sme hovoriť pravdu a nemali by sme klamať, nemali by sme zavádzať a tá situácia na tej hranici je fakt taká vážna, že, že to, ako spomínali moji kolegovia, že ten režim Lukašenkov vyslovene zneužíva bezbranných nevinných chudobných ľudí na to, že im vymýšľa alebo sľubuje im svetlé zajtrajšky a nakoniec ich postavia na hranicu a vytláčajú ich v tomto prípade do Poľska, do Litvy, do Lotyšska. Čiže toto je na tomto zvrátené.
A zvrátene na tom bieloruskom režime je to, že tam napríklad Sviatlana Cichanovská, ktorá tu aj na Slovensku bola, rozprávala, ako tam funguje, tam to nefunguje tak ako tu, že tuná by ona mohla prísť a si v bieloruskom parlamente takto pekne rozprávať, hovoriť si svoje názory. Jednoducho ona bola, tam boli hrubo porušené demokratické práva, jednoducho nebola zvolená za prezidentku, aj keď všetci sme videli, aká tá situácia tam je a jednoducho, bohužiaľ, jednoducho nebola zvolená, mala smolu.
Takto to funguje v Bielorusku momentálne. A to že vy tam, to že vy tam dávate nejaký alebo chceli by ste dať nejaký doplnok, že všeobecne o migrácií by ste chceli, aby tam bolo, že nezáleží, akí migranti, kde, kto, akej hranici. My sa bavíme konkrétne o bielorusko-poľsko-lotyšsko-litovskej hranici, čiže toto je vyslovene zamerané na to. A keď chcete prijať nejaký doplňujúci návrh, je to vaša demokratická možnosť, získajte väčšinu v pléne, keď máte dostatok, zahlasujú za to a presadíte to.
Ďakujem všetkým poslancom za podporu. Verím, že zajtra o jedenástej, predpokladám, budeme o tom hlasovať a že vyjadríme solidaritu a podporu tak Poľsku, Litve, Lotyšsku, ako aj ostatným demokratickým krajinám. Pretože táto hranica je aj našou hranicou.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis