Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.10.2022 o 15:25 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Pročko Jozef
No tento ačohentizmus, čo ste teraz predviedli pani Zemanová, to je
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Tak ja síce nie som právnik takisto, ale budem reflektovať vlastne na tú rozpravu, ktorá tu prebehla a aký pocit z toho vlastne mám. Takže Jožko, ty hovoríš, že vlastne tento zákon je na požiadavku najmä občanov Slovenskej republiky. Preto sme to samozrejme priniesli a chceme to splniť. Čiže prinesieš zákon, za ktorý už SaS-ka zahlasovala. A SaS teraz hovorí, že teda podľa nich to nie je pripravené alebo nie je nutné, alebo dôležité, alebo teraz riešiť, dajme tomu. Ale iné riešenie vlastne oni nepriniesli žiadne. Takže inak povedané, že buď nechcú teda vyjsť žiadosti občanom, občanov Slovenskej republiky alebo, ja neviem, sa im nechcelo pracovať alebo, ja neviem, nepriniesli jednoducho žiadne riešenie. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja budem reagovať na pána Pročka. Vlastne chcem, aby ešte raz tu v sále zaznelo. Že prečo je ten zákon potrebný. A to nie je z mojich úst. To je z úst ministerky Kolíkovej, resp. papiera, ktorý nám predložili ohľadom pripomienok k jednej novele alebo teda k novele tohto zákona, alebo čo nám pripomienkovali náš návrh zákona. Ale v sumáre ide o to, že sami napísali ako gestorské ministerstvo, že čo sa týka nakladania s verejným majetkom a konkrétnych povinností príslušných subjektov pri správe verejného majetku, že toto porušenie týchto pravidiel je sankcionované. Avšak sankcia je ukladaná zväčša subjektu, v ktorom došlo k porušeniu zákonnej povinnosti a nie osôb, ktoré majú priamu rozhodovaciu právomoc v tomto smere, okrem zákona o štátnom podniku.
Aktuálna právna úprava však neobsahuje jednotný štandard hmotnej zodpovednosti osôb s priamymi rozhodovacími právomocami v súvislosti s nakladaním s verejným majetkom a jeho správou. Neexistuje všeobecná právna úprava povinnosti týchto osôb konať pri výkone svojich právomocí s odbornou starostlivosťou a právna úprava sankcionovania porušenia tejto povinnosti okrem trestnoprávnej. A tá je ultima racio. Teda prostriedky občianskeho obchodného práva by sa mali predovšetkým riešiť v týchto konaniach a trestné právo by malo nastúpiť ako ultima racio až ako posledné. Ďakujem. Budem rád, ak budú ďalšie debaty ohľadom tohto zákona či už v druhom čítaní alebo na novom zákone. ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No pán Baránik, vy si púšťajte tú vašu faktickú poznámku dookola. Dookola, ako ste sa zajakával, ako ste sa vo vlastných hľadaní vo vlastných výmyslov ako ste sa strácal. Pán Baránik, opakujem vám ešte raz. V roku 2016 ste hlasovali za tento zákon identický zákon, predložili sme, nediskutujem s vami, prihláste sa do faktickej. Hlasovali ste vy, Cigániková, Dostál, hlasovali ste za tento zákon. Teraz tento zákon, tento identický zákon o hmotnej zodpovednosti robíte a hovoríte o ňom, že to je sprostosť, že to je nehorázna a vtedy to nebolo. Ondro Dostál, áno, vystúpil som emotívne, pretože nikdy v živote som si nedovolil tebe povedať, aby si sa ty hanbil za niečo, čo si vystúpil. A ty mi tu ideš rozprávať, že sa mám hanbiť za to, že predkladám tento zákon. Opakujem ešte raz. Po rokovaniach, ktoré boli a potom ako pani Zemanová povedala, že vy tento zákon nepotrebujete. V 2016 ste ho potrebovali, teraz ho už nepotrebujete.
Ja s vami nediskutujem. Prečo diskutujete, prosím vás, pekne. Prihláste sa do faktických poznámok. Opakujem ešte raz. Naschvál sme predložili túto verziu, za ktorú SaS v 2016 hlasovala. A som zvedavý, som naozaj zvedavý, či budete obhajovať svoje opozičné, teraz opozičné tvrdé spojenie s HLAS-om tým, že za všetko, za všetko, čo sa tu deje je Matovič. Za všetkým. V 2016, kedy Baránik, Cigániková, Dostál, Zemanová hlasovali za tento zákon, Matovič vtedy nebol. Vtedy zaň hlasovali. Teraz s týmto zákonom prichádza OĽANO, tak proti nemu musíme, samozrejme, byť. A Ondrík, ty sám veľmi dobre vieš, prečo nehlasoval nikto za ten Kollárov návrh, pretože sme boli, pretože Kollár bol v opozícii a taká bola všeobecná dohoda. Taká bola všeobecná dohoda. Darmo sa smejete, pani Zemanová, darmo sa tu smejete. Taká bola dohoda, že s koalíciou sa nehlasuje, teda s opozíciou. Čo tu rozprávate.
Chcem len povedať na záver tejto, tohto môjho vystúpenia, že hmotnú zodpovednosť sme pripravili naozaj nielen v jednej verzii vo viacerých. A dnes sme sa rozhodli predložiť tú najjednoduchšiu verziu hmotnej zodpovednosti. A opakujem to a budem to opakovať, za ktorú Baránik, Dostál, Zemanová, Cigániková a celá SaS-ka 2016 hlasovala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No Lukáš Kyselica, Jožo Pročko a ďalší, ktorí sa už takmer dva roky snažia o to, aby zákon o hmotnej zodpovednosti vošiel do platnosti, aby sme ho schválili. Ja viem, v prvom rade im za to ďakujem, a ja viem, že mali dokonca viaceré verzie. Ja som ich kontaktoval viackrát, že čo je s tým zákonom. Ľudia sa na nás obracajú, že čo je s tým zákonom. SaS neviem, či taký nejaký zákon pripravila. Ale viem, že s pani ministerkou spravodlivosti a s ľuďmi ministerstva spravodlivosti sa rokovalo a stále sa to odkladalo. Už sme za polovicou volebného obdobia a stále odkladáme tento zákon. Teraz tu je a tá konfrontácia, čo, čo tu teraz medzi niektorými poslancami je, pred chvíľočkou sa preberal nejaký zákon a tam sme odbočili v diskusii a predstavitelia strany SaS nám obviňovali, že dve naše poslankyne nezahlasovali za vydanie Fica do väzby, atď., atď. a že akí to sme protikorupční. A teraz robíte čo? Jožo Pročko vám to presne povedal. Robíte opak toho, čo ste predtým hlásali. Chcete zákon o hmotnej zodpovednosti? Ak nechcete tento, tak ktorý ste predložili. Kde je ten zákon. Prečo vaša pani ministerka to blokovala? Prečo to stále odsúvala? Ja nemám úplne presné informácie o tých rokovaniach, ale tak som sa dopočul, že stále to bolo neskôr, neskôr, neskôr. Táto verzia má takú chybu. Táto verzia má takú chybu. Skôr to bolo o odmietaní spolupráce. Nie o spolupráci. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 12. septembra 2022
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 9. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 12. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky k hlasovaniu o vrátenom zákone ako celku. Návrh odporúčania nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom predmetnom vrátenom zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 13. septembra 2022. Uznesením ma výbor zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka a Jaroslava Karahutu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
čl. I bod 4 znie:
"4. V § 39 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. vymenuje nasledovne vodné cesty a úseky nasledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd, ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti dopravného úradu, má za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,"."
Ďakujem. To bol prečítaní pozmeňujúci a doplňujúci návrh a v krátkosti len pridávame právomoc ministerstvu životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je na nejakej, nejakej trase nejaký problém, tak nezaradí túto trasu.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1062) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1510 zo 16. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 562 z 9. septembra 2022 a
výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 328 z 12. septembra 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 338 z 13. septembra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 18:25 - 18:25 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať za ten návrh, ktorý prichádza ohľadom toho generálneho pardonu pre tých ľudí, ktorí aj v čase pandémie museli pozatvárať svoje prevádzky a nevládali splácať to, čo mali a narástli im samozrejme dlhy. Mnohí to, mnohí tak tajne dúfali, že príde takéto nejaké opatrenie. Ja osobne skôr ako som sa stal týmto poslancom Národnej rady som sám podnikal vyše tridsať rokov a zažil som tiež takýto generálny pardon. A veru padlo nám to vtedy vhod, keď sme nemuseli tie penále zaplatiť. Takže verím, že to bude veľká pomoc pre mnohých, ktorí zostali dlžní a ktorým možno, ak by to nevládali splácať, aj čo sa týka tých penálov, že by im hrozilo možno zase ďalšie exekúcie a ďalšie mnohé zatvorené cesty na to, aby mohli sa nejako vzschopiť a pokračovať v tom podnikaní ďalej. Takže verím, že to prejde, že to schválime a že zároveň ministerstvo to bude vedieť odkomunikovať aj cez sociálne poisťovne, aby sa títo ľudia dozvedeli o tom, že majú takúto možnosť, aby sa nejakým spôsobom zmobilizovali a poplatili si to, aby sa mohli zbaviť tých penálov. Takže ja osobne za toto ďakujem a podporím to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Šofranko Mária
Vážený pán predseda, chcem uviesť do zápisu, že v prípade hlasovania č. 181 o parlamentnej tlači 1147 o 11.00 hodine ma zariadenie vykázalo, že som hlasovala "za" predčasné voľby, pričom som hlasovala
====
Skryt prepis