Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2022 o 9:40 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 9:40 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Raši, za vecný prístup k návrhu o stavebnom zákone. Už niekoľkokrát som tu spomenula útvar hlavného architekta, kde som pracovala od roku 1985. Vtedy bol môj nadriadený orgán Útvar hlavného architekta v Košiciach, ktorý viedol váš otec Ing. arch. Ján Raši. Toto obdobie pokladám za najlepšiu prax v mojej praxi na stavebnom úrade. Obdobie špecializovanej štátnej správy pokladám za obdobie, z ktorého by sme mali taktiež čerpať skúsenosti.
K samotnému návrhu zákona budeme mať ešte pozmeňovacie návrhy, ktorými by sme chceli zabezpečiť vykonateľnosť zákona, a, samozrejme, budeme hľadať konsenzus so ZMOS-om aj Úniou miest, aby sme zakomponovali ich pripomienky, ktoré budú relevantné v tomto zákone.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 9:25 - 9:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela vlastne vyzdvihnúť tú jednotnú metodiku územných plánov, ktorú vlastne tento zákon vlastne ponúka vo svojich paragrafoch. Tým pádom by mal byť taký jednotný postup v rámci vydávania záväzných stanovísk a vlastne ten aj vlastník, aj budúci stavebník vlastne budú vedieť v rámci regulatív, čo môžu na danom území realizovať.
Máme prechodné obdobie 2030, mňa ešte napadá, že čo sa stane, keď sa toto obdobie alebo tento rok nestihne, tak bude treba ešte zapracovať, že čo potom, keď obce nestihnú do roku 2030 územné plány si vypracovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 9:10 - 9:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať pani kolegyni za vecný prístup k tomuto zákonu, možno doplniť, že vlastne najväčším problémom územného plánovania je, že mu nebola venovaná taká pozornosť, ktorú by si zaslúžilo.
A vlastne 42 % obcí, teda 1 686 obcí z 2 926 obcí nemá územné plány, takže vlastne týmto zákonom sa vytvorí ten poriadok v rámci územného plánovania, a toto, myslím si, že treba kvitovať. Tým pádom vlastne obce, ktoré majú územné plány, tak sa dostanú vlastne do toho systému a konečne vlastne na Slovensku by tento princíp mal v podstate fungovať, pretože veľa obcí, samozrejme, ako aj ja sa tiež prikláňam, tak ako kolega povedal, že nemôžeme obviňovať každého starostu aj poslancov z nejakej korupcie. Myslím si, že každý, každé zastupiteľstvo má záujem, aby jeho obec bola v rámci rozvoji, rozvoja najkrajšia, že všetci by sa mohli vlastne zapojiť ako do súťaže ako najkrajšia obec. Myslím si, že každý komunálny politik aj... či má záujem na tom, aby obec fungovala.
Ale v konečnom dôsledku vlastne štát vyskúšal určité stupne, keď vlastne preniesol vlastne výkon štátnej správy na obce, čiže my už máme vlastne v tom období, čo len ja sama som zažila od roku 1985, určité stupne, kedy vykonával vlastne túto správu, či útvary hlavného architekta, toto som pokladala za najlepšie, pretože vlastne boli tam ľudia v regióne, ktorí pomáhali starostom. Nie každý starosta je zdatný v tejto oblasti a myslím si, že toto bol veľmi dobrý stupeň. A potom boli tie rôzne špecializované... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:19 - 20:20 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Pán Fico, sledujúc celý dnešný deň aj vaše vystúpenie, ja vás nechcem kritizovať, ja vlastne vám chcem zalichotiť, vám to medzi tými fašistami veľmi slušilo. (Potlesk. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:02 - 20:04 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To, že z tejto štandardnej rámcovej zmluvy NATO spravili humbuk extrémisti od Republiky a ĽSNS, to sa dalo čakať. To, že ale tento humbuk spravil trojnásobný premiér, to už je na zaplakanie.
Pán poslanec Fico, vy ste nás ako premiér chceli dostať do jadra Európskej únie a dnes nás ťaháte do periférie Ruska. Je veľmi smutné pozerať, ako zrazu meníte kurz, keď, keď už hovoríme o tom, že kto slúžil americkým záujmom, kto slúžil americkému vojenskému priemyslu, tak to boli vaše vlády. Vaše vlády, ktoré nakúpili stíhačky za dve miliardy eur, ktoré dokonca podľa našich spojencoch ani nepotrebujeme, napriek tomu sme, radšej ste mohli kupovať nejaké obilné vozidlá a nakúpili ste taktiež helikoptéry za stovky miliónov eur. To je naozaj, že vláda, ktorá koná v záujme amerických zbrojárskych spoločností, takže Lokheet Martin mal z vás skutočnú, skutočnú radosť.
Čo sa týka generálneho prokurátora, tak ten sa vydal na veľmi temnú cestu a jeho spolubojovníci sú fašisti, SMER a HLAS. Je to veľmi temná cesta, z ktorej niet návratu do slušnosti a normálnosti, ale zdá sa, že politické úmysly sú predsa len viac.
Takže pánovi generálnemu prokurátorovi prajem veľa šťastia v jeho ďalšej politickej kariére.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Kerekréti Ján
Poprosil by som pán ministra, aby nám tú prednášku poslal mailom, pretože sme skoro nič nerozumeli.
A veľmi pekne poďakujem pánovi Kotlebovi, že nám predstavil aj celému národu, ako si on predstavuje demokraciu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Opäť začal krik z pléna a pískanie, ktoré zaznievalo počas celého prejavu.) Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 915 zo 4. februára 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Smiech rečníka.)
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 123 zo 7. februára 2022 ho odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (potlesk);
B. rozhodnúť, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu, predniesť spoločnú správu výborov a stanovisko gestorského výrovu, výboru. Zároveň poveril poslancov Igora Husa, Jána Benčíka a Lukáša Kyselicu, aby tiež plnili úlohu spravodajcov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 124 zo dňa 7. februára 2022 na svojej 57. schôdzi. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. (Pískanie prestalo, keď začal reagovať poslanec Marian Kotleba, ktorý celý čas stál pred rečníckym pultom a na ktorého začali reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:20 - 13:20 hod.

Kyselica Lukáš
Pán Susko sa v 74-ke odsek 2 odvoláva na tú lehotu do 30 dní, ale je tam odsek 3, „ak národná rada neprijme uznesenie podľa odsekov 1 a 2, postupuje sa podľa návrhu predsedu národnej rady“. A tam to bolo jasné. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:17 - 13:17 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, rád by som len upozornil, že vo svojom úvode ste povedali, že takto, ako vy ste navrhli, sa bude hlasovať, pokiaľ nikto nenavrhne inak. Takže rád by som vás upozornil, že (potlesk) rokovací poriadok požaduje, aby ste nechali o tomto procedurálnom návrhu pána Šeligu hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:14 - 13:14 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste vykázali poslancov, ktorí nedodržiavajú protipandemické opatrenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis