Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2021 o 15:48 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 15:48 - 15:49 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán premiér, keď si tu menoval ten dlhý zoznam tých štátnych úradníkov, ktorí vlastne boli skorumpovaní, roky tu fungovali v tomto systéme, je dôležité si položiť jednu základnú otázku. Vedel o tom všetkom bývalý premiér pán Fico alebo nevedel? Sú len dve možnosti. Ak o tom vedel, že bola skorumpovaná Finančná správa, Štátne hmotné rezervy, polícia a tak ďalej, to znamená, že to kryl a bol hlavou mafie. Ak pripustíme možnosť, že o tom nevedel, že sa táto korupcia diala na Slovensku, že Fico o ničom nevedel, tak potom to znamená, že bol ten najneschopnejší premiér v histórii Slovenska.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.9.2021 15:25 - 15:25 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca gestorského výboru predniesol informáciu 628 a o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 628, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 646 z 23. júla 2021 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 628, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov, tlač 628, prerokovali: 23. júla 2021 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, 24. júla 2021 Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Uvedené výbory neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neboli uznášaniaschopní.
Návrh správy o výsledkoch prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 628, prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 36. schôdzi 24. júla 2021. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 628, a poslancov Igora Husa, Marcela Mihalika a Lukáša Kyselicu, aby plnili úlohu spravodajcov..
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

23.9.2021 14:58 - 14:58 hod.

Šefčík Marek
Ja sa iba chcem poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď a, pani ministerka, ďakujem za to, že ste to predniesli. Vďaka. (Reakcia ministerky: "Ďakujem veľmi pekne.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 19:00 - 19:01 hod.

Marcinčin Radovan
Ďakujem za školenie, ja som si doteraz myslel, že predkladateľ návrhu zákona vystupuje kvôli tomu, aby jeho zákon prešiel, ale teraz vidím, že takýto úmysel niektorí predkladatelia vôbec nemajú, pretože urážať partnerov poslancov a tým získať podporu svojho zákona asi nie je celkom reálne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 18:50 - 18:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 630). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán presedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 18:47 - 18:48 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja sa tiež chcem poďakovať za túto diskusiu a priznávam, že jediné, čo mi v tejto chvíli napadá, je biblické, že Hosana! a Ukrižuj!
Zopakujem len, čo som povedala v tej rozprave, že ten zákon mi je obsahovo a ideovo blízky, my sme s kolegom o tom včera hovorili, ale tým, že je skopírovaný z maďarskej legislatívy, žiaľ, nesedí na našu legislatívu. A tak ako som hovorila, nebolo by dobré, aby z tohto parlamentu vychádzali len papiere, aby to bolo, chcela som, aby to bolo realizovateľné.
A teda priznávam, že ma mrzí záver tej diskusie, pretože to, že nám tu chýbajú hranice a počúvanie a vnímanie a bazálna slušnosť, to sme vedeli, ale teda dopracovať sa až k tomu, ako chránim pedofilov, tak to som naozaj neočakávala. Takže to mi je naozaj ľúto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 18:42 - 18:44 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kuffa, hovorí sa, miluj blížneho svojho ako seba samého. Pri všetkej úcte, pán Kuffa, vy nemáte ani šajnu o problematike LGBT. Rozprávate tu o žene z Ameriky, ktorá spáchala samovraždu, ale nič o tej žene neviete. Vy len využívate nejakú správu. Ja som mal spolužiaka, ktorý žil... (rečník si sťažka vzdychol), žena žila v mužskom tele a také mal problémy z toho konškoláka, že spáchal samovraždu. Bol to silne veriaci človek, silne veriaci človek. Obesil sa preto, lebo nenašiel pochopenie v rodine, nenašiel pochopenie v spoločnosti. Vy, pán Kuffa, o tomto probléme a tá vaša spoločnosť a tamto ten pán, čo teraz ide, čo si teraz, čo robí tie gestá, Suja, čo teraz robil tie veľmi agresívne gestá, nič o tom nevie, nič.
Ja a keďže ste sa obrátili na pani Hatrákovú, tá o tom naozaj veľmi veľa vie. Pani Hatráková pri svojej dlhoročnej práci s deťmi sa stretávala s problémami aj takýchto detí, ktoré vyrastajú s problematikou so svojou orientáciou. A ja som hlboko presvedčený, že pani Hatráková to urobila preto, lebo má na to dobrý dôvod. A tak ako poznám pani Hatrákovú, pána Szőllősa, pána Marcinčina, pani Záborskú u nás, tak to naozaj ich kresťanské sa s vaším radikálnym fanatizmom, s vaším nekresťanským ponímaním Boha, to, čo predvádzajú tam vpredu sediaci fašisti aj vy, to nemá s láskou k blížnemu nič spoločné.
Katka, ja ti držím palce a máme ťa radi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2021 18:24 - 18:24 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja by som chcel poprosiť, áno, dvakrát som tuná zakričal, aby rozprávali poslanci k téme, teda k predrečníkovi. Robia si z toho tuná, a chcem vás poprosiť aj ja, aby ste ich umravňovali, pretože nerozprávajú vo faktických poznámkach k predrečníkovi, ale všetci tu vyplakávali a obracali sa na pani Hatrákovú a dávali tie svoje žalospevy na to, ako to tu ona ide zničiť. Práve to, toto som chcel, na toto som upozornil, nebol som vulgárny.
A chcem poprosiť, aby ste upozornili aj pána Podmanického, aby reagoval na predrečníka a nerobil si tu z toho politickú kampaň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 18:05 - 18:07 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja, tak ako som na začiatku povedala, tá diskusia bola z môjho pohľadu veľmi zaujímavá a práve sa, myslím, točila nie okolo veľmi podstatnej témy. Ja ten zákon naozaj vnímam ako, viac ako zákon o práve rodičov, a sme tu trochu točili o LGBTI, kde nehovorím, že to o tom nie je, ale to právo rodičov na výchovu detí a ich vedenie by som zdôraznila. To je jeden moment.
A druhý moment, že keď som hovorila o potrebe ten zákon dopracovať, tak by som bola rada a sme tu za ten rok a pol naozaj svedkami toho, že mnohé právne normy, ktoré z tohto parlamentu vzišli, sú veľmi komplikovane implementované alebo teda rovno že nerealizovateľné. A bola by som rada, aby takto dôležitý zákon, keď sa dostane do reality, bol realizovaný, bol zreteľný, bol vykonateľný. Takže preto tento môj návrh. Môžme o ňom, samozrejme, ešte diskutovať.
Ale inak veľmi pekne ďakujem za pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 17:53 - 18:00 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega predkladateľ, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v rámci prvého čítania teda stručne vystúpila k vášmu návrhu zákona. Asi ako spravodajca som mohla aj trochu skôr, ale zrejme by sme potom čiastočne prišli o túto psychologicky nesmierne zaujímavú diskusiu.
Ja sa nechcem na ten návrh zákona pozerať len politickou optikou. Vnímam ho ako hodnotový a týkajúci sa predovšetkým práv rodičov. Práv rodičov na rodičovskú výchovu, práva rodičov vychovávať svoje dieťa v súlade so svojím filozofickým presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava. Takže by som prešla k detailom.
Ja som si ho pozrela, ten zákon, a teda možno pár takých momentov, ktoré vnímam ako trochu problematické. Napriek všetkým tým témam, ktoré tu zazneli, eticky, morálne, kde, samozrejme, že s tým zákonom sa môžme len stotožniť, ale v čl. I je, kde hovoríte o novele ústavy, teda novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, je úplne zrozumiteľné, že sa snažíte zabezpečiť bezúhonnosť osôb, ktoré dochádzajú do kontaktu s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované, dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona.
On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná, ako osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.
V tomto vašom návrhu chýba práve právny základ, ako sa dostanú vymenované subjekty, teda espeočka, čiže orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne cédeerká alebo teda, alebo Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, obec alebo aj vyšší územný celok, ako sa dostanú k výpisom z registra trestov. Tam by sme potrebovali nastaviť zmeny v zákone o registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky týmto subjektom vydala výpis z registra trestov. Je to technická otázka, dá sa to, samozrejme, dopracovať.
Čo sa týka bodu 2 v čl. II, štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia. Tu máme tiež trochu otáznik, že ak dáme povinnosť štátu v zákone, tak aký bude mať štát na to nástroje, aké nástroje? Tuto to trochu tak akoby zaváňa tým, že je to norma, ktorá je v tejto chvíli nevykonateľná. Možno by sme mohli teda ešte viac hovoriť o tom, že čo ste v tejto časti mali na mysli, lebo v dôvodovej správe sa o tom bližšie nehovorí.
V čl. II, kde hovoríme o novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, kde, rovnako ako som spomínala, s celým zákonom aj tu súhlasím s obsahom, ale platí to, čo som uviedla v čl. I o potrebe zmien zákona o registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vydala výpis z registra trestov.
No a k čl. III a k čl. VI uvediem spoločnú pripomienku. Považujem za správne, že v zákone o rodine, ako aj v novele zákona o výchove a vzdelávaní sa snažíte posilniť práva rodičov na rodičovskú výchovu a právo rodičov vychovávať dieťa v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava, a teda návrh vašej legislatívnej zmeny čítam ako reakciu na trendy, ktoré sa aktuálne pri sexuálnej výchove na školách presadzujú.
Prípady, kedy sa rodičia dostávajú do sporov alebo rozporov s obsahom vzdelávacích aktivít týkajúcich sa sexuálnej výchovy, sa nám množia a sú reálne. To nie sú vymyslené veci. Svedčí o tom aj skutočnosť, že týmito prípadmi sa zaoberá aj Európsky súd pre ľudské práva a slobody v Štrasburgu. Už teraz sa tam eviduje mnoho podobných prípadov. Jeden za všetky sa odohral vo Švajčiarsku, kde matke dcéry, ktorá si neželala, aby sa jej dcéra zúčastňovala sexuálnej výchovy, vlastne nepomohol ani Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Zamietol jej sťažnosť s odôvodnením, že švajčiarska právna úprava vzdelávania spadá pod národnú otázku a je nastavená tak, že škola je tá, ktorá prioritne zodpovedá za obsah vzdelávania. Švajčiarska úprava neobsahovala obdobnú normu, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona, a náš školský zákon, rovnako ako ten švajčiarsky, nedáva škole konkrétne mantinely na rozsah sexuálnej výchovy. Riaditeľ školy u nás na Slovensku aj samospráva školy má tiež voľnú úvahu, ako tomu bolo v prípade rozhodovania vo Švajčiarsku. No a, takže vo svetle aj týchto výrokov európskeho súdneho, Európskeho súdu pre ľudské práva si myslím, že by bolo potrebné aj v školskom zákone nastaviť práve na národnej úrovni limity pre riaditeľov škôl a zvýšiť tak ingerenciu rodičov.
Takže aj kvôli týmto pripomienkam a teda v tomto zmysle si teda dovoľujem podať v tejto chvíli procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis