Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2021 o 13:55 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 13:55 - 13:57 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán kolega Cmorej, možno sa vám zdalo, že som nepočúvala list komisárky. Počúvala som ho. Nehovoriac o tom, že ten list veľmi dobre poznám, pretože tento list pani komisárka len recykluje a píše a prepisuje dátumy. Napísala ho už niekoľkokrát. A nepíše ho len nám, ale píše ho aj iným krajinám. A možno do tých afrických krajín, keď to píše, tak tam ešte pripíše, že ak ju teda neposlúchnu, tak sa im obmedzia, obmedzí finančná pomoc v rozvojovej politike. Ja už len čakám, kedy nám povedia, že budú kvôli takémuto zákonu krátiť plán obnovy.
Tie listy, ktoré ste čítali, ja som síce pozorne prečítala aj list tých odborníkov, aj, aj tých mimovládnych organizácií, aj tie medzinárodné organizácie. Na 95 % sa to vôbec netýkalo nášho zákona. To vôbec nie je o našom zákone. Tento zákon o tom nehovorí. Ten zákon hovorí o pomoci tehotným ženám. A tie tri výtky, ktoré tam boli, no tak už sú bezpredmetné, pretože ako vyhlášky, tak reklama aj bezprostredné ohrozenie života a 92 hodín sme navrhli zmeniť v pozmeňovacích návrhoch. Čiže verím, že aj vy za tie pozmeňovacie návrhy zahlasujete, aby to nebolo tak, ako nám to vyčítajú tie mimovládne organizácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2021 13:10 - 13:11 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za ústretovosť aj za upozornenie pána spravodajcu.
Čiže prečítam posledný pozmeňovací návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ja vás si dovolím prerušiť, mne tu z organizačného odboru hovoria, že ste prečítala všetkých päť, takže teraz neviem, kde sa stala chyba, pán spravodajca.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Nie, asi, asi som neprečítala ten o reklame. (Reakcia spravodajcu.) No potom som povedala ďalší a ďalší, hej, čiže už som nečíslovala. Čítala som reklamu? Tak potom som, tak potom som prečítala všetky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 13:09 - 13:10 hod.

Záborská Anna
Áno, áno, prepočítavam to.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
V poriadku.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Dobre. Pán spravodajca, ďakujem veľmi pekne, ja sa potom prihlásim do rozpravy ako spravodajca (ako navrhovateľka, pozn. red.) a prečítam ten posledný.
Ďakujem za upozornenie. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.11.2021 12:49 - 13:08 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ctení poslanci a poslankyne, dlhšie som rozmýšľala nad tým, čo povedať v tomto úvodnom prejave. Mám reagovať na množstvo ´fake news´ a hoaxov, neprávd a otvorených klamstiev od oponentov tohto zákona? Bolo a je ich neuveriteľne veľa. Vlastne veľmi často sa pod ich spŕškou nedala ani len nájsť pravda, toľko ich naši politici, aktivisti a hlavne médiá dokázali zhromažďovať a dokola opakovať. Vlastne išlo iba o tvrdenia, ktoré nemali základ vo faktoch, ale nájsť novinára, ktorý by sa bol šíriteľov lží opýtal, odkiaľ to berú, sa prakticky nedalo. Načo si robiť poriadne svoju prácu, však stačí opakovať s davom rovnako lenivých podhodené nepravdy. A tak som si povedala, nie. Médiá a aktivisti už mali svoju príležitosť pýtať sa a využili ju poriedko. Nakoniec aj tak závisí od nás, od vás poslancov v tejto sále, čo bude zákonom na Slovensku. Nie sú to ani médiá, ani aktivisti či experti. Ste to vy, dámy a páni poslanci a poslankyne, jedine vy, teda my. Vaša-naša zodpovednosť je najväčšia či už pred národom, súdom dejín alebo pred Bohom.
Pozerám sa na našich mladších kolegov v tomto parlamente a rozmýšľam nad tým, ako budú o desať alebo dvadsať rokov posudzovať toto svoje dnešné konanie. Už budú vidieť jeho ovocie. Nechcem však hovoriť ani o nich, ani o médiách či takzvaných aktivistoch. Toto nie je na to správny čas. Treba hovoriť o ženách, o ich potrebách, keď sú v ťažkostiach, o ženách matkách, ktoré stoja pred celoživotným rozhodnutím, o ich narodených aj nenarodených deťoch. To je to, o čo tu dnes ide. Nie je to len prostá politika. Sú to osudy konkrétnych ľudí. Ľudí, ktorých sme sa zaviazali chrániť a pomáhať im.
Koľko z tých 1,6 milióna počatých a potratených detí by sa od začiatku platnosti zákona o umelom prerušení tehotenstva bolo narodilo, keby bol platil taký zákon, o akom dnes rokujeme? Keby neboli mnohé ženy ponechané napospas svojmu osudu a mnohé dokonca na potrat nahovárané. Preto namiesto svojich slov vám prečítam otvorený list viac ako pol tisícky slovenských zdravotníkov, ktorý ste všetci dostali do svojich mailových schránok od profesorky Ľudmily Matulníkovej, pôrodnej asistentky.
"Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľujeme si vás požiadať o podporu návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predkladá skupina 24 poslancov z dvoch poslaneckých klubov. Je nespochybniteľný fakt, že osobitná ochrana a podpora žien pred a po pôrode je súčasťou mnohých medzinárodných a európskych zmlúv. Zároveň Dohovor OSN o právach dieťaťa hovorí: "dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom".
Návrh zákona je výrazom širokej zhody, že život matky a jej dieťaťa nie sú v rozpore. Aj napriek viacerým zavádzajúcim tvrdeniam, ktoré v nedávnej dobe odzneli v rámci verejnej diskusie, návrh nikoho nestigmatizuje ani neobmedzuje. Práve naopak. Jeho snahou je poskytnúť ženám v čase tehotenstva dostatok informácií a času pre ich rozhodovanie sa. Zároveň, ak sa rozhodnú svoje dieťa priviesť na svet, aktuálny návrh prináša konkrétne nástroje praktickej, sociálnej a finančnej pomoci. Osobitne oceňujeme, že návrh zákona:
1. Prostredníctvom predĺženia lehoty na rozmyslenie dáva ženám väčší priestor pre slobodné rozhodnutie založené na dostatočnej informovanosti. Podotýkame, že vo viacerých krajinách západnej Európy je táto časová lehota určená na kvalifikované rozhodnutie dlhšia, ako súčasný stav na Slovensku. Taliansko 168 hodín - sedem dní, Belgicko 144 hodín - šesť dní, Holandsko 120 hodín - 5 dní, Luxembursko, Nemecko a Portugalsko 72 hodín, čiže tri dni.
2. Prináša zlepšenie informovaného súhlasu, teda rozšírenie množstva informácií, ktoré žena žiadajúca o vykonanie umelého ukončenia tehotenstva dostáva.
3. Predpokladá odovzdanie informácií o možnosti pomoci pre ženu v listinnej podobe, aby si tehotná žena mohla lepšie premyslieť svoje rozhodnutie a prípadne konzultovať ho s ďalšími odborníkmi.
4. Mení názov samotného úkonu z umelého prerušenia tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva, čo objektívne popisuje realitu zákroku.
5. Zjasňuje termíny a prináša väčšiu istotu pri výkone zdravotnej starostlivosti.
6. Prináša nóvum v podobe každoročnej správy o potratovosti na Slovensku, ktorá už nebude len sumárom štatistík, ale analytickou správou s návrhmi opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu založených na kvalitných a aktuálnych dátach.
7. Zavádza zisťovanie príčin umelých potratov, čo výrazne napomôže nastaveniu účinných opatrení zdravotného aj sociálneho charakteru pre tehotné ženy do budúcnosti.
Pre všetky tieto dôvody vás, poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vyzývame hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu a podporiť tak dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ktoré sú potvrdené aj Ústavou Slovenskej republiky. Zároveň vyzdvihujeme pridanú hodnotu tohto návrhu zákona z hľadiska práva žien na dobrú informovanú voľbu a lepšiu finančnú a sociálnu podporu v životnom období, kedy to najviac potrebujú."
Toľko slov lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, farmaceutov, záchranárov a ďalších.
Myslím, že v plnosti pochopili, o čo v tomto zákone ide. Len to zhrniem. Nejde o kozmickú zrážku dvoch ideológií, progresivizmu a konzervativizmu, o vymazanie oponentov z povrchu zemského. Ide o nastavenie konkrétnych politík, ktorých ambíciou je pomáhať tehotným ženám v ťažkých situáciách sa rozhodnúť pre donosenie svojho dieťaťa. Ide o podčiarknutie toho, že každý, aj ten najchudobnejší a najpostihnutejší život matky či dieťaťa má rovnakú hodnotu a dôstojnosť. Ide o zvýraznenie toho, že interrupcia je skutočne ťažké, vážne a nezvrátiteľné rozhodnutie s trvalými následkami. Proste to nie je forma antikoncepcie.
Na začiatku som načrtla, aká som znechutená z formy debaty o tejto otázke v posledných týždňoch. Tiež si myslím, že to aj mnohé ukázalo o mentálnom stave našej verejnej debaty. Minimálne to, že opäť sa tu objavili ľudia, ktorí tvrdia, že ľudský život v istej fáze je iba zygota. Áno, mentálny komunizmus je späť. Tridsať rokov po tom, čo sme si mysleli, že sme ho porazili, sa opäť ozýva nielen na uliciach, ale dostal sa aj do parlamentu. Nuž máme na čom pracovať. Bude to výzva, naša výzva.
Zároveň chcem spomenúť dôležitú vec, ktorá aj súvisí s mojimi predchádzajúcimi slovami o veľkej výzve. Podľa reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska o hodnotách mladých, teda nie prieskumu, ktorý by som si sama zaplatila a zmanipulovala, ako to robia niektorí, 32 % mladých od 19 do 29 rokov zásadne odmieta umelý potrat. Ďalších 22 % ho odmieta u seba alebo svojej partnerky; 29 % ho akceptuje a zvyšok nevie. Z týchto čísiel vidno, že mladšia generácia už omnoho viac rozumie hodnote a dôstojnosti života, ako tie staršie poznamenané komunizmom. Samozrejme, stále ostáva výzva tých 29 % mladých ľudí, ale aj tak sú to dobré výsledky.
Dobrý boj bojujeme, milí priatelia, v tejto sále. Máme však pred sebou ešte cestu. Parafrázujúc Jána Pavla II. mi dovoľte povedať: "Nebojme sa. Je čas hlásať pravdu zo striech.".
Pán predseda, z diskusií, ktoré boli medzi prvým a druhým čítaním, vystalo niekoľko návrhov na zmenu textu tohto zákona a myslím si, že viacerými týmito pozmeňovacími návrhmi sme vyjasnili termíny, ktoré boli alebo sú v tom zákone používané, a týka sa to, týka sa to hlavne otázok reklamy, otázok vyhlášok. Niektoré, niektoré praktické veci, do akej kapitoly v zákone patrí zníženie registračného poplatku pre automobily pre väčšie rodiny a tak isto pozmeňovací návrh, ktorý sme zaradili medzi naše pozmeňovacie návrhy. Nakoľko v žiadnom výbore nebolo prijaté platné uznesenie, legislatívno-technické pripomienky legislatívneho odboru a odboru aproximácie práva sme zaradili ako jeden náš pozmeňujúci návrh.
Dovoľte mi, pán predseda, aby som teraz prečítala pozmeňujúce návrhy.
Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa dopĺňa takto:
V čl. VII, § 7b sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie:
„Za reklamu umelého ukončenia tehotenstva sa nepovažuje plnenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyplývajúcej z osobitných predpisov13c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c) znie:
13c) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov.".
Druhý pozmeňovací návrh.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
1. V čl. III, text za úvodnou vetou znie: „V § 3 ods. 6 sa slová „tretieho pôrodu.6c)" nahrádzajú slovami „štvrtého pôrodu.6c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) § 4 ods. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.".
2. V čl. V, 1. bode sa za slovami „vrátane nadpisu" vypúšťa čiarka a slová „§ 6c".
3. V čl. V, 3. bode, § 6b ods. 7 sa slová „podľa odseku 3" nahrádzajú slovami „podľa odseku 2".
4. V čl. IX (príloha č. 4) sa slová „za slová „sú povolené" vkladá čiarka a" sa nahrádzajú slovami „bodka na konci tretej vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto".
5. V čl. IX (v čl. XI, pozn. red.) (§ 2 ods. 1), poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa slová „v znení niektorých (neskorších, pozn. red.) predpisov" nahrádzajú slovami „v znení zákona č. .../2021 Z. z.".
Tretí pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
V čl. V, 2. bode, § 6b odsek 3 sa slová „Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2." nahrádzajú slovami „Ak ide o umelé ukončenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé ukončenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 72 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2.".
Ďalší pozmeňovací návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
V čl. XII sa slová „I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA" nahrádzajú slovami „VI. DOPRAVA", slová „sadzobníka správnych poplatkov" sa vypúšťajú a slová „Poznámka 3" sa nahrádzajú slovami „Poznámka 2".
Posledný pozmeňovací návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
V čl. V sa 7. bod vypúšťa.
Vypustenie 7. bodu sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem pekne, pán predseda. To sú všetky pozmeňovacie návrhy. Možno hlavne podčiarknem jeden, v ktorom plníme sľub, ktorý sme dali, že 92 hodín, teda štyri dni, ktoré sa ocitli v predloženom návrhu zákona, sme tak ako sme sľúbili, zmenili v pozmeňovacom návrhu na tri dni.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.11.2021 12:43 - 12:44 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne a kolegovia, vážení poslanci a poslankyne, v druhom čítaní sa uchádzam o vašu podporu pre zákon skupiny poslancov o pomoci tehotným ženám. Od prvého čítania boli viaceré diskusie, pripravené viaceré pozmeňovacie návrhy a preto vítam každú, každý príspevok, ktorý v tejto diskusii zaznie.
Pán predseda, skončila som úvodné slovo a do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.11.2021 12:20 - 12:21 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyni Jarke Halgašovej za možnosť vystúpiť v rozprave. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pardon. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 12:18 - 12:20 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne. Možnože ma opravíte, pán predsedajúci, ale som jeden z predkladateľov, pretože som tiež podpísaný akože pod novelu tohto zákona.
Pani kolegyňa, si zle prečítala článok XV (bod 15, pozn. red.), kde sa na konci, hovoríš, že sa uskutoční po 1. decembri, bolo tam, že sa uskutočnia, a má byť ukončí.
Áno, takže neviem, či môžem to ja opraviť alebo predkladajúca, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

5.11.2021 11:57 - 12:00 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona reaguje na dlhodobý a nedoriešený problém, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve osôb, ktoré nemajú postavenie pôvodcu alebo povinnej osoby. Výška refundácie, čiže finančnej náhrady je určená ako rozdiel trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.
V súčasnosti sa pomerne často stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú environmentálne záťaže, nemajú známeho pôvodcu environmentálnej záťaže, nie je ani určená povinná osoba a zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže sa tak stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva. Pritom sanácia environmentálnych záťaží má zvyčajne pozitívny vplyv na zvýšenie trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti, čo možno považovať za istú formu nepriamej štátnej pomoci.
Cieľom tohoto návrhu je preto vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorým by bolo možné na jednej strane zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže a na druhej strane príliš ekonomicky nezaťažovať dotknutých vlastníkov vzniknutým ekonomickým bremenom, ktoré spočíva v poskytnutí nepriamej štátnej pomoci. Z tohto dôvodu návrh zákona vytvára priestor pre alternatívne riešenie tak, aby dotknutí vlastníci mali možnosť namiesto vyplatenia rozdielu v trhovej cene sanovanej nehnuteľnosti, tzv. finančnej náhrady, aby mohli uzavrieť záložnú zmluvu v prospech štátu, to znamená príslušného ministerstva, pričom príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ môže potom pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.
Súčasťou predkladaného návrhu je takisto novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so zápisom záložného práva k sanovanej nehnuteľnosti s tým, že od uvedenej položky budú oslobodené príslušné ministerstvá v kontexte vkladu záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.11.2021 11:42 - 11:49 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, väčšina argumentov už v rozprave k návrhu novely zákona 543/2002, týkajúce sa prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch, väčšina týchto argumentov už v rozprave odznela. Niektoré sa dokonca viackrát opakovali, niektoré síce ešte nezazneli, ale v tejto chvíli mám pocit, že táto rozprava v tejto chvíli už do značnej miery splnila svoj cieľ.
Niektoré argumenty neodzneli a je mi to veľmi ľúto, ale vnímam to tak, že nie je toto jediná reforma, ktorá je pred nami, a jediný návrh zákona, takže stručne by som len zmienil zopár podnetov možno do ďalších diskusií a je mi ľúto, že tu nesedia tí kolegovia najmä zo strany opozície, ktorým boli tieto pripomienky určené. A chcel by som rehabilitovať možno niektoré témy a niektoré, niektoré druhy, takže určite, určite by si podstatnú, podstatne viacej pozornosti zaslúžila téma vzťahu lykožrúta a iného podkôrneho hmyzu v smrečinách, či už v národných parkoch alebo mimo národných parkov. Odporúčam teda kolegom v tejto oblasti preštudovať si viaceré odborné publikácie, ktoré sú publikované, čiže kto má záujem, môže sa o tom dozvedieť, niečo z toho zaznelo aj v rozprave.
Osobitne mi tu je ľúto, že tu nie je prítomný pán poslanec Suja, mal som preňho pripravený pomerne rozsiahly príspevok, aj pre ďalších, samozrejme, o význame niektorých na prvý pohľad menej významných alebo menej známych druhov živočíchov. Viem, že pán Suja je veľký priaznivec tých periodických mokradí, ktoré stále nejako ťažko, ťažko vníma ich význam, tak som mu chcel niečo pripomenúť o pijavici lekárskej hirudo medicinalis, ktoré, ktorá okrem iných biotopov sa vyskytuje najmä v takýchto prechodne vysychajúcich mokradiach. Ide o druh európskeho významu s enormným významom z hľadiska jeho medicínskeho využitia, čiže pre lekárske využitie je to druh naozaj nenahraditeľný.
Kolegom, ktorí tu kritizovali tie rôzne projekty na hraboše, nie sú to, upozorňujem, hraboše bežné, čiže hraboš poľný, ale ide o extrémne ohrozený druh hraboša, ktorý je kriticky ohrozený na území celej Európskej únie, čiže netreba si to zamieňať.
Tak isto tu boli pripomienky voči projektom na ochranu či skôr záchranu sysľa. To by som možno trošku podrobnejšie zmienil, lebo naozaj syseľ pasienkový spermophilus citellus je jedným zo súčasných symbolov slovenskej prírody a jej ochrany, a to práve v poľnohospodárskej krajine. Čiže v krajine vlastne vytvorenej človekom a tento druh si naozaj vyžaduje ten aktívny manažment, po ktorom viacerí tuná volali, ale, samozrejme, nielen syseľ je kriticky ohrozený v súčasnosti, a to nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých okolitých krajinách v dôsledku zmien vo využívaní poľnohospodárskej krajiny, ku ktorým došlo najmä v období po druhej svetovej vojne z príčin všeobecne známych. Ale aj ten syseľ je vlastne len jednou zo zložiek ekosystému a potravného reťazca a je strategicky významnou potravou alebo korisťou pre ďalšie ešte oveľa vzácnejšie druhy, vrátane viacerých druhov dravcov, ako je napríklad orol kráľovský, ďalšie druhy orlov, sokol rároh a ďalšie dravce. Ten sokol rároh je na území Slovenska už prakticky vyhynutý a tak isto aj tieto druhy, ktoré sú bytostne závislé, okrem iného, okrem iných faktorov aj od dostatočne silných populácií tých druhov, ktorými sa živia, a to je najmä syseľ. Tak koniec koncov aj ten orol, tie orly, viaceré druhy a sokoly sú symbolom slovenskej prírody.
Nie nadarmo sa do zlatého fondu slovenskej literárnej tvorby dostala aj báseň Orol vták od Janka Kráľa, no a keby tu kolegom, žiaľ, stále neprítomným, ani to nestačilo, tak ja som si len tak narýchlo našiel vo Wikipédii, že aj v nacistickej symbolike, ktorá by možno mohla byť trochu bližšia, orlica na vrchole svastiky je jedným z takých významných symbolov tejto symboliky, čo v žiadnom prípade nehovorím, že ju chcem propagovať, to sa nepatrí a myslím, že to aj zákon zakazuje, len som chcel upozorniť vecne, že keby ich neoslovili tie predchádzajúce argumenty, tak možno aspoň toto by mohlo byť pre niektorých z nich dôvodom, že aspoň toho sysľa ako zdroj potravy pre toho orla či orlicu by mohli rehabilitovať, keď už tie ostatné druhy im ležia v žalúdku.
Takže verím, že k týmto témam bude ešte príležitosť sa v budúcnosti vrátiť či už na pôde výborov k tomu určených, alebo aj tu v pléne pri vhodnej príležitosti a v tejto chvíli si naozaj myslím, že každý, kto mal záujem sa dozvedieť základné informácie o reforme národných parkov, ktorú predkladáme, mal v tejto rozprave šancu.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválime.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:39 - 11:40 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani poslankyňa Zemanová, súhlasím s tebou, že spolupráca je dôležitá. Názorové rozdiely medzi týmito dvoma komunitami boli, sú a budú, ale mali by zostať vo vecnej rovine a zohľadňovať klimatickú krízu a krízu biodiverzity. Lebo kým sa tu vedú lesnícko-ochranárske zákopové vojny, tak hrozia Slovensku zo strany Európskej komisie sankcie. Navyše sa v niektorých kruhoch začína spochybňovať samotný zmysel národných parkov a vznikajú iniciatívy za zníženie kategórie a spochybnenie veľkoplošnej ochrany územia. Rastie napätie, ktoré vnímame na všetkých úrovniach riadenia, alebo sa šíria nenávistné výzvy a petície.
Máme za sebou neštandardný pandemický rok, no ten nás nemôže ospravedlniť, aby sme plnili programové vyhlásenie tejto vlády vo sfére ochrany prírody a krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis