Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

27.5.2021 o 9:47 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 27.5.2021 9:47 - 9:48 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predseda, predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:42 - 10:43 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja ďakujem, pán kolega, za konštruktívne zhrnutie toho návrhu zákona, lebo po tom všetkom, čo tu bolo povedané, si naozaj treba zdôrazniť, že ide v prípade návrhu zákona pani, pani poslankyne Hajšelovej o skrátenie lehôt, o dôraz na alternatívne spôsoby väzby a, a tiež o sprísnenie podmienok vzatia do väzby.
A teda pripomínam, že tu na pôde parlamentu ide tiež o otvorenie diskusie o, o ľuďoch, ktorých týrajú inštitúcie a tam, tak ako sme spomínali, je jedno, že či je jeden, alebo ich je sto. Proste to treba urobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:12 - 10:13 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za váš prejav. Pani ministerka nemala náhodou ako štátna tajomníčka na starosti väzenstvo? Ja mám informácie, že mala. Nebolo náhodou pri podpisovaní odpovedí výboru CPT za Slovenskú republiku, keď sa materiál chystá na rokovanie vlády? Mám informácie, že mala.
Tak ako ste povedal, pani ministerka by mala mať úctu k legislatívnemu procesu a parlament je tu nato, aby kontroloval vládu, a nie naopak. To znamená, pre ochranu ľudských životov treba konať rýchlo, a nie čakať, pokiaľ nám zomrú ďalší ľudia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:09 - 10:10 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako ste spomínali, pán predseda, áno, sme tu rok my, sme, je tu rok pani ministerka, a keď sa ideme baviť o pravidlách a procesoch, tak treba brať zreteľ na plynutie času. Pretože pokiaľ sú niekomu porušované základné ľudské práva, ak je ponižovaný, ak je vysmievaný, ak je likvidovaný on a jeho rodina, tak tam ten čas plynie trochu inak ako pri nejakých akademických debatách o, nechcem teraz nič, ako ju nejakým spôsobom podceniť, ale o akademických debatách o povedzme hospodárskych otázkach. Tu sa bavíme o porušovaní ľudských práv, pani ministerka, a tak, ako na to, tak, ako na to poukázal aj pán predseda.
Čiže v takejto situácii sa takpovediac kašle na procesy a na ambície kohokoľvek. Tu proste treba konať a ten čas plynie aj pre iných ľudí v iných, v iných oblastiach. Lebo ja napríklad čakám od pani ministerky odpovede už od októbra, čo sa týka napríklad zákona o, o, alebo teda o reforme opatrovníckeho práva alebo o deťoch a zákone o rodine.
Čiže, čiže to len na margo toho, že, áno, procesy treba dodržiavať, ale treba si uvedomiť, v akých sme témach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:43 - 9:45 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja nadviažem na kolegyňu, lebo nerozumiem, pani ministerka, tej panike, lebo naozaj sme v prvom čítaní, a myslím, že sedem ľudí je dostatok na to, aby sme sa takouto situáciu zaoberali aj na pôde parlamentu. Takže ja myslím, že ak ide len o to, aby sme otvorili diskusiu, tak nevidím dôvod, prečo nie. Pretože tých sedem ľudí, z ktorých to niektorí neprežili, alebo teda mimo nich to niektorí neprežili a z niektorých sú trosky, to je, to je obrovský dôvod, aby sme na pôde parlamentu otvorili diskusiu o téme, ktorá je stará niekoľko rokov.
Pretože tie situácie, ktoré sme včera popisovali, nie sú vymyslené. To sú, to sú reálne situácie, o ktorých hovoria tí ľudia, o ktorých píšu v relevantných aj Advokátskych listoch, napríklad. Takže ja neviem, čo z toho bolo vymyslené. Veď koniec koncov na pôde výboru pre ľudské práva sme mali pána riaditeľa, s ktorým som hovorila o spánkovej deprivácii, to je presne ten kontrolný mechanizmus, že každú polhodinu vás niekto zobudí. To je spánková deprivácia. A on nepovedal, že to nie je pravda. Povedal, že je to kontroling. Takto by to nemalo vyzerať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 9:39 - 9:39 hod.

Čepček Martin
Ďakujem. Pani ministerka, vašou úlohou je pripraviť legislatívny proces na úrovni vlády. Nechajte, prosím, Národnú radu autonómne rozhodovať. Iba pripomínam, že k vášmu návrhu, ak sa nemýlim, prišlo 56 pripomienok, z toho 36 zásadných. K tomuto návrhu sa, samozrejme, budete môcť vyjadriť na úrovni stanoviska vlády. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:57 - 18:58 hod.

Záborská Anna
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:56 - 18:57 hod.

Čepček Martin
Pán poslanec Baránik, pripomínam, že programové vyhlásenie vlády hovorí: "Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v humanizácii a v zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií." To znamená, ja citujem programové vyhlásenie vlády, tým pádom je to náš záväzok, aby sme s tým niečo spravili do budúcna. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:53 - 18:54 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja som tu nedávno stála za tým pultom a predkladala som novelu zákona o zdravotnom poistení. To bolo kvôli jednému dieťaťu. Čiže mne deväť ľudí v kolúznej väzbe príde že celkom veľa. (Potlesk.) Vnímam ako povinnosť zákonodarného zboru alebo nás poslancov tvoriť takéto zákony, dokonca niekde na západe sa to volá že lex niečo.
A ešte k tomu, čo ste hovorili. Zdá sa, že existuje nejaká sivá zóna medzi tým, čo môžme nazvať excesom niektorých jednotlivcov, lebo áno, asi sú tam ľudia, ktorým nerobí problém, nazvime to, jednoducho, že týrať tých druhých a medzi tým čo nazveme, že konanie zo zákona. Pretože, ako som spomínala, možnože niekde nemáme ten zákon až tak zle nastavený, problémom je jeho výkon. A preto potrebujeme diskusiu o tejto téme, pretože len tak môžeme vytvoriť tlak na tých ľudí. Takže ešte raz, vítam to, že sa tu takáto diskusia otvorila a očakávam ju aj v ďalšom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:42 - 18:43 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tí, ktorí porušili zákon, nech sú spravodlivo súdení podľa zákona, ale ľudským spôsobom a zachovaním dôstojnosti odsúdených. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto návrhu. Na dodržiavanie ľudských práv treba prihliadať všade. Určite aj u odsúdených ľudí, ktorí niečím v živote pochybili a zlyhali a boli za svoj skutok odsúdení a sú vo výkone väzby.
Za socializmu bolo bežné, že vo väzniciach aj krivo obvinených ľudí kruto týrali a aj mučili. Toto sa v súčasnej dobe nesmie opakovať a pripustiť. Som za to, aby odsúdení ľudia mali právo na ľudské zaobchádzanie od vyšetrovateľov či väzenských dozorcov. Trvanie kolúznej väzby je aj podľa mňa neprimerané a neopodstatnené.
Tento návrh zákona podporím a verím, že aj väčšina z vás v tomto pléne, aby čo najskôr prestali prehnane trpieť ľudia vo väzniciach. Určite medzi nimi aj mnohí nevinne.
Ďakujem.
Skryt prepis