Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 14:51 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:51 - 14:53 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Jarjabek, na to, že ste člen výboru pre kultúru a médiá, vaše vystúpenie ma sklamalo, bolo to veľmi povrchné. A tak ako povedal kolega Čekovský, zbytočne strašíte. Najmä ma mrzí to, že ste prezentovali tento zákon, ako keby ho pani ministerka teraz priniesla na poslednú chvíľu.
Neviem, či vy o tom viete, ale že od roku 2017 bola na ministerstve kultúry zriadená pracovná skupina, ktorá v priebehu rokov 2017 až 2019 konzultovala problematiku novej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb, a členmi tejto pracovnej skupiny boli najmä rozhlasoví a televízni vysielatelia vrátane verejnoprávneho vysielateľa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorú ste spomínal, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie, Asociácia regionálnych televízií, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, SOZA, LITA a ďalšie, ja by som mohol pokračovať, takže nemôžte vytýkať pani ministerke, že tento zákon tu teraz doniesla na poslednú chvíľu a nikto o ňom nič nevedel.
So všetkými zainteresovanými stranami tento zákon bol konzultovaný, mohli tam vniesť svoje pripomienky, požiadavky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:49 - 14:51 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Jarjabek, ja si z vášho vystúpenia odnášam veľmi cenné poznatky, napríklad, napríklad ten poznatok, že roky existuje skupinka ľudí - podľa vás -, ktorá vyciciava rôzne fondy a peniaze a v minulosti sa nacicli aj na vášho ministra Maďariča.
Neviem, teda že či ste to aj v minulosti spomínali v pléne, alebo teraz to spomínate prvýkrát, ale teda, patrilo sa teda ozvať možno aj vtedy. Zároveň, že vy tých ľudí poznáte, a to je tiež akože celkom zaujímavý moment, a teda to ma akože prekvapuje, že vy ste za tých snáď 100 rokov v politike, a teda, prepáčte, neútočím na váš vek, ale teda na ten politický, na to politické pôsobenie, vy ste s tým nič neurobili. Vy ste tu boli 10, 12 alebo koľko rokov - a absolútne nič. Vy ste vytvorili živnú pôdu, priestor pre naozaj ľudí, ktorí sa tu zrejme pohybujú, vy s nimi máte ešte priateľské vzťahy a možno nejakým pokútnym spôsobom mohli vyciciavať rôzne fondy a možno ešte stále vyciciavajú. A ja verím, že nám sa takéto niečo podarí preťať, a z toho, ja cítim, že z tohto môže byť veľká obava.
K tomu zániku verejnoprávnosti a verejnoprávneho média, ja k tomu pôjdem kľudne aj do rozpravy, ale, ale to je také to vaše tradičné strašenie, že ak náhodou sa niekde v zákone mihne zmienka o RTVS, tak my ideme, tu ide hroziť zánik verejnoprávnosti. Ako? Že sa má navýšiť počet, množstvo vysielania, objem vysielania pre menšiny alebo hendikepovaných? Tie sumy, ktoré tu strieľate, ktoré vystrieľala aj Rada RTVS od brucha, podložte tie sumy. Odkiaľ majú tie sumy? Z toho, že majú vysielať pre národnostné menšiny, čo majú už dlhé roky, ale porušujú zákon, lebo, lebo nevysielajú?
Pozrite sa spätne, ako ste vy ukrátili RTVS zrušením rôznych koncesií a manipuláciim s nimi... manipuláciami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:48 - 14:48 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať, nechcem nejak do tohto moc vstupovať, len sa ťa chcem, Duško, spýtať, si hovoril, že teda toto, to robili ľudia, ktorí sú pricucnutí, si použil to slovo, pricucnutí už dlhé roky na ministerstvo kultúry a vždy majú tú šancu a možnosť sa tam pricucnúť a teraz vlastne takýto, si to nazval, teraz nechcem, si tu paškvil alebo ako... vytvorili.
Mňa by len zaujímalo, nehovoril si menovite, veď nehovoríme menovite, len by som sa ťa chcel spýtať, či by si mi tie mená potom niekde vzadu nepovedal. Možnože sú to aj moji známi, kamaráti, neviem, teda že... tak ťa poprosím (povedané so smiechom), keby si mi povedal mená, mňa by to dosť zaujímalo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:35 - 14:37 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, je úplne prirodzené, že narastie počet zamestnancov, ktorí sa budú venovať regulácii médií, ktoré poskytujú audiovizuálne služby, pretože narastie ich úloha, keď veľmi dobre viete, že tento zákon prináša už kontrolu aj internetových portálov, čo doteraz nebolo. To znamená, že tá kontrola sa musí posiliť. A máte pravdu, ten počet zamestnancov narastie približne o 20, 17 zamestnancov bude spadať pod Radu pre vysielanie a retransmisiu, jeden zamestnanec pod Slovenský filmový ústav a ďalší dvaja pod ministerstvo kultúry.
Tu narážate na to, že narastú, tu si trošku protirečíte. Na jednej strane narážate na to, že RTVS stúpnu náklady, a na druhej strane hovoríte o tom, že by sme mali viac priestoru... vyhla... vyradiť titulkovanie pre ľudí, ktorí sú sluchovo postihnutí. A práve to zvyšuje náklady RTVS, pretože chceme zabezpečiť viac programu pre ľudí, ktorí sú hendikepovaní, a preto RTVS-ke a ďalším televíziám, prirodzene, narastú náklady. Preto tie náklady stúpnu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 14:26 - 14:27 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:50 - 11:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Oceňujem duch, tú atmosféru pri tejto rozprave, že teda sa pozeráme na to jednotne, a je to naozaj aj správne. A dovolím si využiť teraz túto faktickú poznámku na pani bývalú ministerku v tom, že by som veľmi rád bol, keby sme dokázali sa pozrieť na pamiatku Štefánikovu aj cez takú drobnosť, ako je tabuľa na radnici v Campoformide neďaleko Udine. Je to, tá bola teda na mieste, kde neďaleko je letisko, z ktorého 4. mája 1919 v ten pamätný a zároveň tragický deň Štefánik odletel. Keď som navštívil tamojšiu pani primátorku, tak mi povedala, že áno, tá bola aj tam z iniciatívy aj v spolupráci so zastupiteľstvom v Ríme, akurát mi tam chýbalo, že tá tabuľa je iba v jazyku talianskom, tak som vtedy s ňou rozprával, že bolo by dobré, keby tam teda pribudla aj textácia v slovenskom jazyku, predsa len by sme si aj takto aj uctili aj národnosť Štefánikovu a bolo by to aj veľmi vľúdne z hľadiska návštevníkov zo Slovenska.
Tak ja si myslím, pani ministerka, že túto drobnosť by sme mohli vyriešiť bez toho, aby sme hovorili o nejakých veľkých financiách. Určite by to bolo veľmi milé, keby sme v Campoformido doplnili túto tabuľu na tomto pamätnom mieste aj o obdobný slovenský text, ktorý by bol vhodným doplnkom na budove radnice.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:48 - 11:50 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Laššáková, že tak ste zhodnotili nasledovníčku, ktorá prišla po vás, a myslím si, že tak by to malo fungovať pri takýchto, by som povedal, že našich dejateľoch v minulosti. A keďže ste spomenuli, že vyžaduje si to veľa peňazí, udržiavanie tohto majetku, tak, samozrejme, musíme ten majetok aj identifikovať nejakým spôsobom, a keďže v návrhu zákona je to identifikované cez parcelné čísla, takže ja to teraz beriem zo svojej oblasti, viete, že som pozemkár, takže keby sme na Slovensku už mali iba tak, že stačí zadať parcelné čísla, vieme, ktorá to je parcela, chvalabohu, to by sme chceli mať po pozemkových úpravách, ktoré stále tu ja obmieľam, ale momentálne tento stav neni a v daných územiach, či už Brezová, Priepasné a ďalšie, máme nezjednotený operát takzvaný, to znamená, máme éčkový a céčkový stav.
Keď som si to teraz pozrel, tak prakticky, keď napíšeme do prílohy, že parcela číslo, nevieme, ktorá to je. A poviem konkrétne, keď som si teraz na ZBGIS zistil, tak máme parcelu toho istého čísla v céčku aj véčku, a výmera je rozdielna o... asi 45 %.
To znamená, pani ministerka, dobré by bolo dopracovať, aby tam bolo jasne povedané, či ideme obhospodarovať a udržať parcelu v éčkovom stave, ktorý je obyčajne menšia výmera, alebo v tom céčkovom, veľkom socialistickom, ako my hovoríme. Takže v takomto duchu by som to chcel potom upresniť, aby to tam bolo jasné, lebo nebudú vedieť z toho tí, ktorí budú mať tam na tú parcelu ísť, ktorú hranicu majú brať, lebo tam neni zjednotený operát. Zjednotený znamená, že mám pozemok knižne aj katastrálny tú istú parcelnú... číslo. Tieto oblasti, ktoré tam máme, či už Priepasné, Brezová a ďalšie, nie sú v zjednotenom operáte, takže musíme v tej kategorizácii uviesť, že či to je parcela registra C alebo E, a tým to bude jednoznačné.
Takže toľko, pani kolegyňa, to asi bude treba dopracovať, lebo ináč to bude pre tých, ktorí budú musieť tú parcelu nejakým spôsobom udržiavať, nebudú vedieť ktorú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 11:36 - 11:37 hod.

Kozelová Monika
Páni kolegovia, ja by som vás rada pozvala cez obed do kinosály. Prídu ro... prídu rodiny mladých ľudí uväznených za marihuanu, ktorí dostali práve tie drakonické tresty, a prídu vám porozprávať o tom, akým spôsobom sa ich to dotklo aj celých rodín, ako sa rozpadali celé rodiny.
Takže prosím vás, kto máte záujem, o 12.00 hod. v kinosále stretnutie s rodinami.
Ďakujem.

(Krátka prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:48 - 10:50 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, je tu mnoho miest, ob... miest, obcí, ale aj teda skupín obyvateľov, ktorí sa o pamätníky vo svojom okolí naozaj starajú. Ak teda v Modre je taký stav, ako hovoríte, tak potom nie je niečo v poriadku a musím povedať, že je to vizitka aj samotnej, samotnej samosprávy.
Viete, Bradlo sa zo všetkých síl snažia domáci udržiavať, naozaj, bola som tam niekoľkokrát poznám tých ľudí odtiaľ, ktorí, ktorí sa o to naozaj pravidelne starajú, čistia to tam, upratujú to tam, čo sa dá, to opravia. Čiže toto isté, si myslím, že by mohli robiť aj domáci obyvatelia pre pietne miesto pri... teda Ľudovíta Štúra, a možno, ak odtiaľ pochádzate, možno by ste vy aj sám mohli iniciovať takúto, takúto iniciatívu v okolí, a resp. v miestnej samospráve. A určite by veľa, ak by, ak by teda naozaj všetci takýmto spôsobom pristupovali k svojim pamätníkom, ako pristupujú obyvatelia okolia Bradla k Bradlu, tak možno, možno by nevyzerali tak katastrofálne ani, ani ostatné pamätníky.
Ale teda súhlasím, že, že treba tie pamätné miesta udržiavať, a hovorím, navrhujem, že možno, ak ste odtiaľ, ja to tam nepoznám, nepoznám tam tú samosprávu, že či, či, či možno aj vy sám budete iniciovať niečo také, nejakú, možno nejakú občiansku iniciatívu. A bude to tam vyzerať fajn.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 10:37 - 10:38 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavný právny výbo... Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis