Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 10:46 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:46 - 10:46 hod.

Hatráková Katarína
Ja som sa len chcela poďakovať za diskusiu a poprosiť o podporu, pretože je to, vnímam to ako prvú lastovičku v podpore náhradných rodín. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:44 - 10:46 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za pozitívne reakcie, či už aj opozičných a, samozrejme, aj koaličných poslancov, skutočne veľká vďaka vám patrí.
Jednej veci sa dotknem, ktorú spomenul pán poslanec Kočiš. Len ste vraveli, že niekedy je lepšia tá náhradná starostlivosť alebo tá náhradná rodina ako tá biologická. S týmto nemôžem úplne až tak súhlasiť. To je veľmi diskutabilné, to je na takom tenkom ľade, pretože, opakujem, nám musí všetkým záležať hlavne zo strany štátu, aby sme sanovali tú rodinu. Dnes máme kopec detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti. Ja poviem veľmi otvorene, dúfam, že sa nikto na mňa nenahnevá, ale neoprávneným a neopodstatneným spôsobom toto treba naozaj jasne pomenovať.
Čo ja veľmi intenzívne komunikujem a budem za ten čas, čo budem poslancom, bojovať, aby sme posilnili terénnu sociálnu prácu na Slovensku, ktorá je neskutočne poddimenzovaná. Neskutočne poddimenzovaná. Rokujem s tým, s týmto návrhom aj s pánom ministrom práce, čiže je to v štádiu riešenia, pretože kto môže jedine pomôcť patologickým rodičom napríklad alebo rodičom, ktorí jednoducho nezvládajú výchovu svojich detí, sú terénni sociálni pracovníci na všetkých úrovniach. Absolútne súhlasím, že pri tomto návrhu, samozrejme, treba dbať aj o to, aby sme pomohli finančne, čo, vďakabohu, nadobúda tento zákon účinnosť od 1. augusta, ale treba pomôcť po tej odbornej stránke. Čiže prevencia, poskytovanie sociálneho poradenstva aj v rámci teda už dieťaťa umiestneného v náhradnej starostlivosti.
Čiže opakujem, ďakujem za všetky podnety aj za reakcie pozitívne, ale my sa musíme v prvom rade postarať o to, aby deti boli pri svojich biologických rodičoch. To jednoducho musí byť pre nás ako zákonodarcov, pre štát jednoducho alfou a omegou.
Ešte raz veľká vďaka, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:42 - 10:44 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Janko, chcem sa k tebe pripojiť. Tiež som veľmi rada, že som mohla byť spolupredkladateľkou tohto návrhu zákona. Mám vo svojom okolí, poznám mnoho ľudí, ktorí si takto vzali dieťa do starostlivosti. Takisto som tam vnímala naozaj veľké problémy s tými lehotami a vôbec komplikovanosťou celého procesu.
Teším sa, že naozaj sme to takto nastavili, aby to bolo spravodlivejšie. Osobná náhradná starostlivosť je podľa mňa asi tou najlepšou formou pomoci a je to zároveň taká misia, pretože to, že biologické rodičovstvo je náročné a prináša mnoho výziev, je ešte možno vystupňovanejšie v prípade toho náhradného rodičovstva, kedy do rodiny prichádza dieťatko, ktoré či už počas vnútromaternicového vývinu, alebo aj krátko potom zažívalo množstvo stresov, nemalo možnosť byť v blízkosti milujúcej matky, nemalo možnosť rozvíjať vzťah s ňou a prežívať naplnenie všetkých svojich potrieb. Čiže toto prináša naozaj veľké výzvy pre týchto náhradných rodičov. Častokrát detičky prichádzajú aj s abstinenčným syndrómom alebo so zdravotnými postihnutiami.
Som presvedčená, že tento zákon, návrh zákona je dobrý a pevne verím, že prinesieme ešte mnoho ďalších, pretože táto oblasť je naozaj poddimenzovaná a myslím si, že by sme mali umožniť všetkým detičkám, ktoré žijú v tej ústavnej starostlivosti, ktorá by mala byť naozaj tou poslednou, aby sme im umožnili žiť aj v náhradných rodinách a týmto náhradným rodinám vytvoriť naozaj také podmienky, aby mali zabezpečené aj finančné potreby, ale aj, samozrejme, všetkú odbornú pomoc, ktorú potrebujú.
Týmto by som chcela aj oceniť všetkých náhradných rodičov, ktorí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:30 - 10:36 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Na začiatku by som chcel veľmi pekne poďakovať, že môžem byť spolupredkladateľom tohto návrhu, čiže ďakujem hlavnej predkladateľke pani Žitňanskej, že ma teda pripísala, že som teda mohol participovať.
Táto téma je mi neskutočne veľmi blízka a aj sa tejto téme venujem. Poznám teda mnoho rodičov, a teda mnoho náhradných rodín, ktoré jednoducho vykonávajú túto svoju prácu naozaj veľmi zodpovedne s láskou. Treba povedať aj to, že tá práca náhradných rodičov je istým spôsobom veľmi komplikovaná. Z osobnej skúsenosti teda naozaj viem, že, že dokonca aj môj brat hovorí, jak sme boli v pestúnskej starostlivosti a tí náhradní rodičia jednoducho po tej finančnej stránke to naozaj nemali jednoduché. Ale to nemá byť to dôležité alebo to hlavné memento pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho to sú tie holé fakty.
Pani Žitňanská povedala, že v roku 2020 máme umiestnených 6 879 detí a deti, ktoré boli teda zverené do konca roka 2020, čiže ide o 5 269 detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti. Je ale pravdou, že ja tiež veľmi úzko spolupracujem s organizáciou Úsmev ako dar a my naozaj sa snažíme roky rokúce, aby deti sme sanovali, aby jednoducho tá biologická rodina zostala pokope, aby sme skutočne ochránili rodinu pred nežiadúcimi patologickými javmi, ak to mám takto odborne nazvať. Ale je pravdou, že máme teda mnoho tých rodín v pestúnskej starostlivosti alebo teda v náhradnej starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme naozaj to dieťa ochránili pred ústavnou starostlivosťou. To je tá posledná fáza alebo posledná akcia, hovorím to veľmi tak familiárne, aby teda dieťa nemuselo jednoducho ísť do ústavnej starostlivosti. Čo dnes vieme, že v ústavnej starostlivosti máme okolo 5-tisíc detí v rámci celého Slovenska od východného až po západné Slovensko.
Ale je aj pravdou to, že nám za posledné roky ubúda možnosť alebo resp. zo strany náhradných rodičov (reakcia z pléna) záujem, ďakujem pekne, záujem teda o náhradnú starostlivosť ako takú. A ja si kladiem otázku, že prečo to tak je, samozrejme. Samozrejme, nie je to absolútne žiadne zlyhanie štátu, ale možno je tá príprava na to náhradné rodičovstvo trolinku slabšia ako možno v minulosti, možno aj tie prirodzené obavy si vziať dieťa do náhradnej starostlivosti. Je pravdou, že tam mnoho tých faktorov skutočne do toho vstupuje, čiže možno to je otázka a následne sa budem tomu určite aj ja venovať. A hovorím, venujem sa tomu, aby sme aj tých budúcich náhradných rodičov dostatočne pripravili na to, aby si deti vzali do náhradnej starostlivosti.
Ale v prvom rade o čo nám ide, je sanovať rodinu ako takú a nedbať a nepozerať sa na to, či to je dieťa rómskeho pôvodu, alebo pochádza z málopodnetného prostredia alebo, ja neviem, ak ide o marginalizované skupiny. Jednoducho sanácia je naozaj alfa a omega.
Hlavným cieľom návrhu zákona, aby som teraz sa dostal k meritu veci, je skutočne upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to podmienku veku v čase zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverejnenia do predosvojiteľskej starostlivosti.
Pani Žitňanská tiež vravela, že v súčasnosti definuje platná úprava právo dieťaťa na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čiže za podmienky, že dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f), je mladšie ako šesť mesiacov. Túto podmienku v mnohých prípadoch v praxi nie je možné splniť, a to aj v súvislosti s dĺžkou súdnych konaní. Čiže je veľmi vynikajúce, že naozaj nebudeme absolútne brať do úvahy jednoducho ten vekový limit, pretože častokrát tie náhradné rodiny alebo náhradní rodičia jednoducho mali potom možno aj takú demotiváciu si teda vziať to dieťa do náhradnej starostlivosti, ale to nemá byť. Samozrejme, finančný príspevok nemá byť absolútne tým hlavným momentom si dieťa vziať do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho vziať si dieťa preto, lebo si to dieťa zaslúži mať naozaj plnohodnotný a zdravý život v milujúcej rodine.
V dôsledku nesplnenia tejto podmienky je naozaj strata nároku oprávnenej osoby na tento príspevok. To som vravel. Z tohto dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť, a preto pri zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Áno je to, v súčasnosti tá suma predstavuje okolo 540 euro. Ak sa nemýlim, bude to až okolo 829,86 eur, ktoré sa v prípade úpravy zákona, samozrejme, bude automaticky valorizovať.
Čiže ešte raz by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Žitňanskej. Samozrejme, teším sa, že môžem byť spolupredkladateľom a vyzývam a povzbudzujem všetkých budúcich náhradných rodičov, aby sa toho nebáli. Skutočne reflektujeme na potreby mnohých tých náhradných rodín alebo rodičov. Mnohí to skutočne robia veľmi, veľmi zodpovedne, s láskou. A poznáme dokonca aj mnohých tých domovákov alebo teda tých detí, ktoré už teda boli zverené do tej pestúnskej starostlivosti alebo teda do úplného osvojenia, sú to plnohodnotní občania, ktorí ďakujú za to, že mohli byť práve umiestnení v náhradnej starostlivosti. Ale opakujem treba sa pozerať v prvom rade na to, aby deti sme dokázali po tej materiálnej, po tej duševnej hlavne, čo sa týka sanácie rodiny, ochrániť.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 10:28 - 10:29 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený po tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 525 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna.
Otvorte, prosím, pán predsedajúci, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:22 - 10:24 hod.

Kuriak Milan
O skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 10:22 - 10:23 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem iba krátky. Nebyť pandémie, ktorá nás postihla, a boja s pliagou COVID určite by sme v tomto pléne neriešili navýšenie štátneho rozpočtu. Dnes rokujeme iba o skrátenom legislatívnom konaní. Verím, že na vaše otázky vám zajtra v prvom čítaní určite zodpovie pán minister financií osobne a v rozprave aj niektorí poslanci.
Niektorí kolegovia máte výhrady voči navýšeniu štátneho rozpočtu z dôvodu zjemňovania následkov pandémie COVID. Mňa by zaujímalo, ako by ste riešili vy túto situáciu, ktorí ste proti navýšeniu štátneho rozpočtu, a najmä, z akých finančných zdrojov by ste financovali nepredpokladané následky COVID, za ktorú nikto z nás nemôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:14 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, hovoríte správne, že pandémiu sme tu mali aj minulý rok. Pandémia minulý rok a pandémia začiatkom tohto roku sú dve veci. Pandémia podobne ako niektoré iné krízy je typická aj tým, že je nepredvídateľná. To, ako vyzerala druhá vlna COVID-u, si dovolím povedať, sa ťažko dalo predpokladať minulý rok.
Áno, vláda prijala rozpočet, ktorý uvažoval nad pokrytím všetkých tých výdavkov, avšak priebeh druhej vlny pandémie priniesol ďalšie nové výzvy. Čím navyšujeme ten rozpočet? Máme tu množstvo príplatkov pre COVID oddelenia, rôzne dávky pomoci či už pre ľudí v núdzi, pre rodiny, pre pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve. Tých výdavkov bolo naozaj mnoho a bolo ich oveľa viac, ako sa dalo minulý rok predpokladať. Takisto nemocnice a celé hospodárstvo bolo zaťažené oveľa viac, ako sa dalo predpokladať minulý rok.
Čo sa týka hospodárskych škôd, veď pokiaľ štát má hospodáriť a už nie sú kryté tie ďalšie výdavky, ktoré vystali práve preto, že tá druhá vlna bola taká silná, pretože nám sem prišli britské mutácie, pretože sme tu mali nezodpovedných občanov, aj preto ako haprovali rôzne dodávky vakcín a podobne, preto potrebujeme mať tie výdavky kryté. Toto je dôvod a toto sú podľa môjho názoru naozaj vážne dôvody na to, aby ten rozpočet bol upravený pre potreby toho, čo už teraz vieme, ako sa tá pandémia a tie náklady vyvíjali za týchto päť mesiacov tohto roku.
Čiže takto to ja vidím a verím, že aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:53 - 9:54 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, musím ťa ubezpečiť, aj keď to celkom nie je v téme, pretože rozhodujeme o celkom inom, ale spomenul si plán obnovy a ja ťa musím ubezpečiť, že obsahuje investície naviazané na reformy. Nebol postavený na zelenej lúke, rešpektuje roky pripomienok Európskej komisie na zlepšenie vzdelávania, zdravotníctva. Musím ťa ubezpečiť, že slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie.
V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie máme veľmi dobrý plán obnovy a ministerstvu financií bolo avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj na tomto základe sme boli napríklad kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkou neformálnej diskusie, ako pristupujeme k reformám alebo k procesu príprav plánu obnovy. Takže aj keď to nie je celkom téma, ale mal si ten prejav taký veľmi skeptický, takže ja ťa chcem tak možno naladiť pozitívne, že plán obnovy určite Európska komisia schváli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:41 - 9:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ako ľahko sme zabudli, asi nám už je veľmi dobre, čo celý svet postihlo. Pandémia COVID-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďovala mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijímala opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.
Správne si povedal, pán minister, po vojne je každý generál. Desaťročia sme tu mali vlády plné komunistov a ich nasledovníkov, desaťročia tu politici rozkrádali našu krajinu, metastázovala tu korupcia obludným spôsobom, a to pravdepodobne asi nikomu nevadilo a vďaka vláde Igora Matoviča a jeho viac ako desaťročnému boju, sme sa nadýchli k očiste Slovenska.
Žiaľ, prišla pandémia a neprajníci a nepriatelia situáciu zneužívali. Posledný rok bol hodnotovým sporom medzi slobodou a ochranou ľudských životov. Na základe mnohých covidových príbehov, ktoré mi naháňali strach a zimomriavky, v čase, keď zomreli mi blízki a priatelia, nebola som na strane slobody, ale stále stojím za vládou a jej úprimným bojom za zdravie a životy ľudí, do ktorého vložil obrovské úsilie.
Ďakujem ti za tvoj príhovor, ktorý vniesol taký pokoj, a dneska je 13. máj, takže myslím si, že ten príhovor bol adekvátny k dnešnému dňu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis