Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.10.2021 o 14:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 14:40 - 14:50 hod.

Šefčík Marek
Osem faktických poznámok na vystúpenie pána poslanca Šefčíka.
Ako prvá, pani poslankyňa Vladimíra Marcinková, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:38 - 14:39 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za vaše faktické poznámky. Táto téma je naozaj ťažká, boľavá a, žiaľ, častokrát sa v tej diskusii využívajú rôzne argumenty, ako napokon aj naša kolegyňa teraz na Facebooku hovorí o kyretáži po zamĺknutom potrate v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva. Budem rada, ak to pani Marcinková vysvetlí. Ja som jej odpísala.
Bola by som veľmi rada, ak by sme sa vedeli držať naozaj vecných argumentov, a myslím si, že tých vecných argumentov aj v návrhu zákona je, a veľmi rada venujem knižky, ktoré som spomínala aj v rozprave, práve do Parlamentnej knižnice, aby boli tuto dolu k dispozícii všetkým tým, ktorí si chcú prečítať o príbehoch ľudí, ktorí sa síce narodili značne hendikepovaní a však napriek tomu ich život preukázal veľký zmysel a boli prínosom aj pre svoje okolie, aj veľkým povzbudením.
Tak ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:37 - 14:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Lucia, v rozprave si mala pravdu, že niektorí strácajú nervy. Aj kolegyňa Janka Bittó Cigániková bola nesvoja, sedela ako na ihlách, dúfajúc, že jej to aj tentokrát výnde, aby sa naďalej potraty bez ujmy vykonávali, bola nesvoja, nervózna, lebo ani o krôčik nemá záujem skutočne pomôcť ženám a znížiť počet nešťastných žien, ktoré pod tlakom z nerozvážnosti podstúpili potrat. Sú iné možnosti okrem potratu, ako pomôcť ženám - budúcim matkám. V tomto návrhu zákona sú konkrétne pomoci spomenuté a nie je ich málo.
Nepochopím, ako si niektorí aj naďalej živia tému o zákazoch a obmedzeniach. Tu sa nič nezakazuje ani nikto sa neobmedzuje. V tomto návrhu sa hľadajú riešenia, ako pomôcť ženám správne rozhodnúť sa v tak v ťažkej a dôležitej životnej situácii, a zvýšiť šancu, ako darovať život počatému dieťaťu a nepodstúpiť potrat, lebo rozhodnutie zabiť dieťa je nezvrátiteľné a nemenné a spôsobuje veľa bolesti a trápenia. Na tému potratu sa vyjadril jasne aj pápež František, po odchode zo Slovenska povedal, že potrat je vražda a manželstvo je zväzkom len medzi mužom a ženou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:36 - 14:37 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, kolegyňa, že si spomenula aj hendikepovaných ľudí vo svojej rozprave. Hendikepovaný človek, samozrejme, nemusí byť človek na okraji spoločnosti, ale na druhej strane by som pripojil jeden príklad.
Prenedávnom bola paraolympiáda a všetci sme sa tešili z medailí, ja však chcem upozorniť na jeden príbeh, príbeh filipínskeho plavca Ernieho Gawilana, ktorý nejakým záhadným spôsobom prežil potrat, a jeho túžba žiť bola taká veľká, že sa stal paraolympijským víťazom v plávaní. Sila žiť je veľká. Aj hendikepovaní ľudia dokážu veľké veci. Je veľa takýchto príbehov, ktoré ukazujú, že aj zdravotne postihnutí ľudia môžu byť prínosom pre našu spoločnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:34 - 14:35 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Lucka, že si spomenula konkrétne veci, ktoré sú v zákone, konkrétnu pomoc, a vrátila si vlastne diskusiu k meritu veci, čo je v tom zákone.
Spomenula si, že nezakazujeme ukončenie tehotenstva týmto zákonom. Celá diskusia je, žiaľ, o tom, akoby to tento zákon zakazoval. Myslím si, že kolegovia z druhého tábora sú úplne zaseknutí v tom, že nijako nie je možné sa ani dotknúť zlatého teľaťa zastaraného zákona o potratoch. Ideologickú zaseknutosť vnímam (ruch v sále a zaznievanie gongu), kolegovia, na druhej strane s vašimi rádoby liberálnymi názormi, slobodu rozhodnutia ženy týmto zákonom nikto neobmedzuje.
Zákon, naopak, vytvára podmienky, aby sa žena mohla skutočne zodpovedne rozhodnúť, aby na to mala dostatok času. Vy ju v tom chcete obmedziť, a to si hovoríte liberáli?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:32 - 14:34 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Milá kolegyňa Lucia Drábiková, rovnako ako ty, aj ja si veľmi vážim aktivity neziskových organizácií, ako je napríklad Fórum života, ich projekt Poradne ALEXIS, ktorý si vo svojom vystúpení spomenula, je jeden z projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám, ktorý sa začal realizovať v decembri 2009. Počas svojho fungovania si Poradňa ALEXIS vybudovala funkčný systém profesionálnej práce s klientmi, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom. Práve vďaka Poradne ALEXIS sa mohlo narodiť stovky detí. Zatiaľ fungujú tieto neziskové organizácie prevažne na báze dobrovoľnosti. Financovanie týchto neziskových organizácií a pomoc štátu pre zriadenie nových poradní pre tehotné ženy by pomohlo v prevencii pred potratom. V súčasnosti je pomoc a poradenstvo zvyčajne len na pleciach mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. Štát by mal prevziať zodpovednosť za stav potratovosti.
Slovo interrupcia znamená prerušenie. Tehotenstvo sa však nedá prerušiť a pokračovať v ňom o pár mesiacov neskôr. Umelý potrat znamená ukončenie tehotnosti. Konzervatívna a liberálna čas spoločnosti sa v tejto otázke rozchádzajú. Napriek tomu je dôležité eliminovať vášne, nevraživosť, nenávisť a hľadať celospoločenský konsenzus v podpore prevencií pred potratmi. Ľudský život treba rešpektovať. Tento princíp je jasný. Tretí týždeň po počatí, v treťom týždni, koľkokrát skôr, než si to mamička všimne, sú tam už všetky orgány a dokonca aj DNA, je to ľudský život. Bodka.
Každé dieťa, ktoré sa vďaka do tohto návrhu zákona narodí, bude úspechom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2021 11:18 - 11:18 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som len chcela, aby sa dalo do záznamu, že o správe generálneho prokurátora som hlasovala za, neviem prečo mi nefungovalo zariadenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.10.2021 10:57 - 10:59 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci júl 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021. Správa o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 bola predložená v neutajenej verzii vrátane verzie na elektronickom nosiči (CD). Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 9. schôdzi výboru dňa 23. septembra 2021, zobrel... zobral ju na vedomie a odporúča Národnej rade vziať ju tiež na vedomie. Teraz prečítam návrh.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 30. septembra 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave a použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 678).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru (ruch v sále a zaznievanie gongu) Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 678).
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.10.2021 10:54 - 10:56 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 676).
V súlade s § 9 zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií, Finančná správa, o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v prílohe, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 13. septembra 2021 na 39. schôdzi. Prijal k nej uznesenie č. 90, ktorým ju zobral na vedomie, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 9:36 - 9:37 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem ti, Juraj, že si upozornil aj ty na kontrast medzi tým, ako reagoval generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, a nie je tam len kontrast v komunikácii. Ja som sa o tom presvedčil aj v týchto dňoch, keď som sa pýtal na zničenie nahrávky Gorily. Pán generálny prokurátor mi odpovedal, že si mám naštudovať to a to, v tom a v tom spise a na tej a tej strane a tam sa dozviem odpovede. Pán špeciálny prokurátor, za čo mu ďakujem, mi odpovedal tak, že to mohol pochopiť aj laik.
Zachytil som, že Fico tvrdí, že Lipšic musí odísť pre upokojenie situácie. Ja si myslím, že toto najlepšie svedčí o tom, že si pán špeciálny prokurátor robí svoju prácu dobre. Kováčik Ficovi a jeho ľuďom doprial pokoja až až.
Ďakujem.
Skryt prepis