Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.9.2020 o 15:42 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2020 15:42 - 15:43 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás trošku o kľud v sále, aby mohla pani poslankyňa dokončiť.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ja by som sa chcela poďakovať za všetky vecné pripomienky k tomuto návrhu. Tak ako ste už počuli od pána Dostála, pre presnejšie upresnenie, kto je predstaviteľ fašistického, nacistického a komunistického režimu, budeme pripravovať pozmeňujúci návrh, aby všetkým bolo jasné a čítanie s porozumením pochopili, čo je tento návrh zákona. Už iba pár pripomienok, možno nie až tak vecných.
Verím, že ten hendikep s mojím vekom, keďže som nezažila tento režim, iba ako dieťa, sa bude časom len zlepšovať. A rovnako, čo sa týka slobody prejavu slova. Ja som za slobodu prejavu aj slova, pokiaľ, samozrejme, nepodnecuje k násiliu.
A čo sa týka... Ešte tam boli zločiny. Zločiny sa podľa mňa diali počas celého komunistického režimu, to znamená, že aj v 80. rokoch, aj v 70., aj v 60., aj 50. A všetko sú to politické zločiny podľa mňa. A mohli by o tom rozprávať všetci tí ľudia a všetci tí politickí väzni, ktorých bolo na Slovensku 71 168 osôb, plus ich rodiny a všetci, ktorí trpeli. Rovnako vďaka aj za vecné pripomienky k biskupovi Vojtaššákovi.
Ďakujem. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 15:38 - 15:39 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja chcem poďakovať pani poslankyniam, aj tebe, pán poslanec Kuffa, za to, čo sme tu počuli a čo je navrhované. To, o čom chcem krátko informovať alebo doplniť, spadá do tých rokov 1948 až 1989.
Boli to roky 1950 až 1954, kedy vznikli pomocné technické prápory. Boli to pracovné útvary Československej ľudovej armády. Boli v nich zhromažďovaní občania, tzv. politicky nespoľahliví, bohoslovci, študenti a boli využívaní na ťažké a nebezpečné práce. PTP vznikli na jeseň 1950. V roku 1954 boli reorganizované na technické prápory. Celkom nimi prešlo, dobre počujte, asi 60-tisíc osôb. Ich vznik bol v príkrom rozpore s viacerými medzinárodnými konvenciami. Začiatkom februára ’52 nastúpilo na výnimočné vojenské cvičenie asi 2-tisíc politicky nespoľahlivých osôb a vtedajšie ministerstvo národnej bezpečnosti plánovalo do konca roka pripraviť zoznamy ďalších 6-tisíc osôb a pri jarný odvodoch vziať do PTP viac ako 5-tisíc politicky nespoľahlivých brancov. Armáda si jednoznačne takýmto spôsobom zabezpečovala lacné pracovné sily.
Ja chcem poukázať, aby sme týmto zákonom nielen takú, prejavili takú satisfakciu, ale aj úctu k tým, ktorí boli obeťami tohto totalitného komunistického systému. Je málo pamätníkov PTP na Slovensku. Jeden z nich je aj v Žiline v lokalite Studničky, kedy sme začiatkom septembra sa stretli s tými, čo prežili alebo čo ešte žijú z obdobia, kedy boli pétepákmi, ako sa im ľudovo hovorí alebo v skratke, a položili sme tam veniec ako pietnu spomienku na tých, ktorí toto neprežili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 15:19 - 15:21 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som zareagoval iba na tú... Alebo dve veci. Tá poznámka o tom, že ako pôjdeme teraz strhávať pomníky, hviezdy a neviem čo. Tak pokiaľ ja dobre viem, tak zákon alebo pripravovaný zákon je nastavený tak, že nebude platiť do minulosti, ale odkedy ho prezidentka podpíše, tak bude platiť do budúcnosti. Čiže ani ulice, ktoré sú teraz pomenované, sa nebudú, ktoré sú pomenované po nejakých funkcionároch, nebudú sa meniť ich názvy alebo pôjde to pekne do budúcnosti.
No a čo sa týka otca biskupa Jána Vojtaššáka, tak ja si takisto vážim tohto človeka. A už pán Dostál povedal v svojom vystúpení, že človek sa môže zmeniť a existujú ľudia, ktorí boli verní tomu komunistického zločineckému režimu a ubližovali ľuďom, ale potom existujú ľudia, ktorí, naopak, trpeli za toho režimu, aj keď predtým možno boli..., boli v strane. Takže preto si myslím, že, alebo dúfam, že to bude v zákone vyprecizované a bude jasné, kto je na tej strane a kto na tej druhej strane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:59 - 15:00 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, iba egoista, ktorému za socializmu bolo dobre, bude hovoriť o práci, o istotách, o bytoch a schválne opomenie obludné politické procesy, zločiny toho zverského režimu. Komunisti ľudí tyranizovali a nehovoríme o jednotkách alebo desiatkach, ale o desaťtisícoch ľudí.
Vy ste spomenuli v svojej reči Alexandra Dubčeka, pred chvíľou bolo spomínané, že, že on tu nepatrí momentálne, ale to, že bol Alexander Dubček človekom, ktorý sa snažil ten režim vylepšiť, predsa neznamená, že ten režim zločinecký nebol. Socializmus nikdy nemal a ani nikdy nebude mať v žiadnej podobe ľudskú tvár.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:53 - 14:55 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, ja by som rád reagoval možno na pár bodov. Vy ste tam spomínali, že za socializmu sa budovalo. Naozaj, to je pravda, na druhej strane to je taký trošku smiešny argument, lebo to ako keby v Rakúsku sa nič nebudovalo, a tá krajina stagnovala celých 70 rokov, a pritom dokonca po vojne sme HDP na obyvateľa mali vyššie ako Rakúsko, ale tých 40 rokov socializmu si daň aj na našej ekonomike zobralo.
Súhlasím ešte s tým, čo ste povedali, že tu sa kradlo od 90. rokov, to je pravda, veď 12 rokov ste boli pri vláde, tak viete najlepšie.
Argument Adolf Hitler a socializmus verzus fašizmus, to tiež nechcem spochybňovať, veď v 30. rokoch bol Sovietsky zväz vedený ako hlavný antagonista fašistického Nemecka, to je to je pravda, ale čo sa stalo počas, po pakte Ribbentrop - Molotov, tak si podajú ruky, rozdelili si Poľsko, a zatiaľ čo, zatiaľ čo nacisti decimovali západ, tak Sovieti decimovali celé východné Poľsko a elitu poľského národa vyvraždili v Katyni.
Ten Kiska, to je asi nejaký váš líbling, keďže sa na neho stále odkazujete, ale on už v politike nie je, nie je ani poslanec dokonca, takže to je trošku možno aj zbytočné teraz vyťahovať.
Zločiny kapitalizmu tu nikto neobhajuje, my nechceme obhajovať to, čo robil Suharto v Indonézii, to boli naozaj hrozné masakre, ale o tomto ten zákon nie je.
No a na konci ste hovorili, že nacisti kriminalizovali ľudí s opačnými názormi. No, neboli jediní, toto tu robili komunisti 40 rokov, toto robili počas monsterprocesov, keď tí, čo nesúhlasili s režimom, končili vo väzení alebo na popravisku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:40 - 14:41 hod.

Hus Igor
Ďakujem. Podľa mňa, ak zákon prejde do druhého čítania, mali by sme vyšpecifikovať, koho sa to nebude týkať. Prečo by sme v budúcnosti nemohli pomenovať ulicu napríklad po Alexandrovi Dubčekovi, podľa človeka, ktorého si vážia najmä v zahraničí, a Slovákov preslávil a identifikuje ho najmä staršia generácia práve podľa jeho mena? A myslím si, že tiež je to osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Slovenska, resp. Československa ako takého.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:26 - 14:29 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, prosím, predniesť tento pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 249). Pôjde o legislatívnotechnické úpravy a úpravu..., a o úpravu v záujme dosiahnutia súladu s ostatnými, s ostatnými posunutými termínmi. Takže konkrétne ide:
1. V čl. II bode 1. v § 38 v odseku 13 sa slová „15. januára 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
2. V čl. III v bode 1. v § 86 odsek 1 znie:
„(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok podľa § 8a, § 8b a § 30 vo forme preddavku na príspevok vo výške podľa prílohy č. 3; preddavok na príspevok poukazuje zdravotná poisťovňa najneskôr do 20. decembra 2020.“
3. V čl. III v bode 1 v § 86 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami
„§ 8a alebo § 8b“, ďalej slová „odseku 1 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“ a slovo „preddavkov“ sa nahrádza slovom „preddavku“.
5. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú „§ 30“, za slová „výškou preddavku na“ sa vkladá slovo „tento“ a slová „odseku 1 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“.
6. V čl. III v bode 2. v prílohe č. 3 vo vysvetlivke sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „preddavkov na príspevky“.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:17 - 14:19 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán Kažimír, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 (tlač 150).
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 154 zo dňa 1. júla 2020 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 7. júla 2020, ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 46 zo dňa 7. júla 2020. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 48 zo dňa 7. júla 2020. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť túto správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní, zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej ban..., Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 14:01 - 14:01 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Chcela by som nahlásiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Do mikrofónu, pani, pani poslankyňa.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
Chcela by som nahlásiť, že pri tlači 158 som evidovaná, akože som nehlasovala, ale hlasovala som za.

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
V poriadku, ďakujeme. Páni technici to uvedú do zápisu.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
6.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru teraz na 12.05 hod. v rokovacej miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis