Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 16:37 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 16:37 - 16:39 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Takáč, kvitujem váš návrh, tak isto aj my sme, teda Romana Tabák ma oslovila, že či by sme dali takýto istý návrh. Vychádzal vlastne z tej českej úpravy. Neviem, mám dve minúty, tak nebudem mať moc času, ale máme tam stanovisko z ministerstva vnútra, ktoré sme chceli ďalej rozoberať a hľadať nejaké riešenia. No, ako v krátkosti len poviem, ak je niektorý údaj v zákone uvedený presne merateľnou fyzikálnou veličinou je tiež potrebné ju zo strany policajného zboru aj kontrolovať a dodržiavať a dokazovať. Služba Dopravnej polície nemá vedomosť o žiadnom technickom zariadení, ktoré by vedelo požadovaným spôsobom zadokumentovať a zákonným spôsobom dokazovať, že došlo k porušeniu príslušného ustanovenia zákona. Exaktne je stanovenie dostatočného bočného odstupu má nepriamy súvis aj s dokazovaním vzniku dopravnej nehody zapríčinenej jeho nedodržiavaním ak vodiť motorového vozidla bude tvrdiť, že on požadoval minimálny odstup 1,5 metra dodržal. K tomu sú tam rozvinuté jak to je v iných krajinách. A napríklad v najvyspelejších štátoch z hľadiska cyklodopravy Holandsko, Dánsko takúto úpravu nemajú a rozvoj cyklodopravy riešia dopravnou infraštruktúrou a nespornou exaktnou úpravou bočného odstupu. Takže my sme tiež nad tým uvažovali. Len naozaj problém je to dodržiavať to. Treba hľadať riešenia. Naozaj ako zámysel je to dobrý, jasné, ochrana cyklistov to je to najpodstatnejšie na cestách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:13 - 16:19 hod.

Vons Peter
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:11 - 16:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 829 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 339 z 9. septembra 2021 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 209 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 216 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 15:55 - 15:58 hod.

Kerekréti Ján
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu...
=====
Skryt prepis
 

21.9.2021 15:55 - 15:58 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčiho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 827 z 23. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 569) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 128 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 15:49 - 15:52 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Už nechcem byť dlhý, ale tiež som chcel zareagovať na niekoľko tých pripomienok, čo tu boli počas rozpravy nadnesené. Čiže nechcem sa o nich hádať. Chcem len naozaj povedať, ako fakty sú.
Čo sa týka nákladov, ktoré nás tento inštitút bude stáť. Áno, je riešený percentom z verejného zdravotného poistenia, ale práve kvôli jeho nezávislosti. To neznamená, že v zdravotníctve alebo v poisťovniach budú tieto peniaze chýbať. Každoročne sa rozpočet stanovuje tak, že ministerstvo financií zistí, koľko nás stála zdravotná starostlivosť ten-ktorý rok a nasledujúci rok sa v podstate navyšujú zdroje podľa všetkých kategórií, ktoré tie zdroje navýšili. To znamená, sa dopĺňa to, čo ľudia prispejú do poisťovní zo svojich odvodov potom tým príspevkom štátu. Takže toto je presne tá suma, ktorá tam bude, pán minister ju tam bude vidieť, my ju budeme vidieť, takisto návrh rozpočtu. To znamená, tie peniaze skrátka zdravotníctvu chýbať nebudú. Ide však o to, aby tento inštitút bol nezávislý.
Keď je tu daná otázka, že prečo nemôže byť pod ministrom, ja som si kládol úplne podobnú otázku. Treba si uvedomiť, že samostatnosť a nezávislosti sú, sú veľmi úzko spojené a takisto síce minister odvoláva riaditeľa inštitútu, ale môže to urobiť naozaj len za presne zákonom definovaných podmienok, podmienkach, a pokiaľ by tam boli podozrenia, že dotyčný riaditeľ napríklad neplní úlohy, ktoré mu zákon definuje, alebo sa nejakým iným spôsobom previnil, tak minister toho môže odvolať len na základe opäť zasadnutia tej komisie a jej teda rozhodnutia a treba povedať, že čo sa týka na riaditeľa aj na túto komisiu, je tam veľmi prísne kritérium, títo ľudia nesmú byť v konflikte záujmov. To znamená, oni nemôžu byť žiadnym spôsobom prepojení s nejakými farma-firmami alebo výrobcami zdravotníckych pomôcok, alebo dokonca aj so samotnými poisťovňami.
Takže naozaj snažil, snažili sme sa, snažilo sa ministerstvo tento zákon postaviť tak, aby tá inštitúcia bola nezávislá, aby skončilo obdobie lobingu a korupcie, ktoré na ministerstve zdravotníctva prebieha, pretože každý jeden výrobca má, samozrejme, svoje zdôvodnenie, prečo tú-ktorú pomôcku, ten-ktorý liek musíme kúpiť, musíme mať. Ale častokrát tie zdôvodnenia nie sú správne, častokrát neprinášajú ten efekt, ktorý výrobca tvrdí, a je niekedy veľmi ťažké, veľmi ťažké naozaj rozhodnúť, či tá-ktorá, ten-ktorý liek naozaj ten efekt má, či tá-ktorá zdravotnícka technológia naozaj ten efekt má.
Teda úspora je, samozrejme, jeden, jedna z vecí, ktorú agentúra HTA prináša, avšak ešte dôležitejší rozmer a cieľ je, že táto agentúra smeruje peniaze tam, kde sú efektívne využité. To znamená, nakupuje sa to za disponibilné zdroje, čo prinesie najväčší úžitok a kvalitu našim pacientom.
Takže ešte raz, ja chcem veľmi pekne poďakovať za rozpravu, za všetky vaše pripomienky, aj za návrhy, ktoré sa premietli do pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme mohli spolu s pani predsedníčkou predniesť, ktoré ste reflektovali aj na ministerstve zdravotníctva, aj na výbore, a teda dovolím si vyjadriť nádej, že tento predložený návrh zákona schválite.
Ešte raz, pán minister, ďakujeme.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ešte, pán spravodajca, keby ste mohli oznámiť termín hlasovania.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Hlasovanie, o tomto návrhu by sme hlasovali zajtra o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 14:31 - 14:33 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázky. Ja by som chcel len pána poslanca Baláža uistiť, že tak ako každý rok rozpočet pre zdravotníctvo v podstate rozpočet pre poisťovne sa dopĺňa tzv. balíkom z ministerstva financií, v ktorom sú presne vyšpecifikované jednotlivé položky. To znamená, v tomto prípade dôjde k navýšeniu samozrejme tohto balíka a to je samozrejme na pánovi ministrovi zdravotníctva, aby si postrážil pri tvorbe toho rozpočtu to, že táto kapitola tam bude explicitne uvedená, takže poisťovne by naozaj nemali prísť vlastne ani o jeden cent. Tie peniaze by takýmto spôsobom mali dotiecť z ministerstva financií na základe reálneho rozpočtu, ktorý sa takým spôsobom každoročne robí. Čo sa týka medicínskych technológií, to sú naozaj veľmi rýchlo napredujúce technológie nové lieky. Sme svedkami toho ako neustále sme tlačení na náš na naše zdravotnícke zdravotnícky rozpočet rôznymi liekami, kde nie je vôbec istá ich účinnosť a sú enormne drahé. Ja môžem len uistiť pána poslanca Tarabu, že už z môjho ministrovania títo ľudia, ktorí sú momentálne základom nového inštitútu ušetrili naozaj desiatky miliónov eur práve pritom keď sme revidovali vyhlášku čo sa týka revízie úhrad liekov. Ono nejakým spôsobom bolo pripravené, dali sme to im a naozaj tam došlo k obrovskej úspore desiatky miliónov eur. Tam nie je pochýb o tom, že tento inštitút prinesie úsporu a teda financie, ktoré budú môcť investovať do kvalitnej zdravotnej starostlivosti to nakoniec bude posudzované aj tými ďalšími kontrolnými mechanizmami a pokiaľ by to tak nebolo nie je problém ten inštitút zastaviť ale je to skúsenosť iných krajín, že tento inštitút prinesie obrovské úspory a hlavne zefektívnenie procesov. Práve preto je to bežná prax v Európe, preto je tu EUNET, HTA, celoeurópska
Skryt prepis
 

21.9.2021 14:25 - 14:27 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022.
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.".
Skončil som čo sa týka môjho podaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ak ešte môžem pán presedajúci, hoci sa vrátiť k rozprave, môžem ešte? Jeden bod som zabudol vysvetliť hoci v podstate on bol zjavný aj z toho prečítaného textu. Ale ide o to, že sme doplnili vedeckú radu a poradný výbor. Jedným členom poradného výboru sa musí stať zástupca pacientov. Vedecká rada má pomáhať k smerovaniu inštitútu v odborných a metodologických témach, jej členova majú byť odborníci s medzinárodnej vedeckej komunity obzvlášť v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií. Poradný výbor má byť zostavený zo všetkých relevantných strán v oblasti slovenského zdravotníctva. Má pomôcť inštitútu pochopiť ich potreby a preferencie. Medzi relevantné strany patria predovšetkým pacienti, zdravotníci, farmaceutický priemysel aj zdravotné poisťovne. Pacienti sú explicitne zmienení, nakoľko sú v rozhodovacích procesoch v oblasti zdravotníctva často opomínaní. Toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 14:06 - 14:26 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dovoľte mi aj z tohto miesta poďakovať vám, že máme tento návrh zákona už v druhom čítaní. Ide o jeden z by som povedal kľúčových reformných zákonov na ktorom začala, začalo pracovať Ministerstvo zdravotníctva už po zvolení novej vlády v roku 2020 a ja som mal tú česť spoznať aj pána Michala Staňáka, ktorý pracoval v HT agentúre v Rakúsku. Mal už dostatočnú skúsenosť a prax a toto bol jeden z takých dôvodov pre ktorý som sa aj ja rozhodol ho požiadať, aby prišiel na Slovensko a pomohol nám naozaj po rokoch kedy sa o takejto agentúre na Slovensku hovorilo, založiť tento inštitút. Som teda veľmi rád, že máme tu v druhom čítaní tento návrh zákona a naozaj vyzerá to tak, že Slovenská republika bude mať tento inštitút od budúceho roku, za čo chcem teda poďakovať aj poslancom Národnej rady a chcieť ich aj poprosiť samozrejme o podporu tohto zákona. Ako ste už spomenuli vo svojej úvodnej reči, a ide o relatívne dôležitý inštitút, ktorý nám pomáha nastaviť efektívne procesy, najmä čo sa týka neustále napredujúcej, napredujúceho vývoju v oblasti medicíny, liečenia, nových zdravotníckych pomôcok. Tento inštitút má vlastne posudzovať a efektivitu a kvalitu jednotlivých týchto procesov a technológií a tak vlastne dávať relevantné údaje aj k ich kategorizácii. A nielen ku kategorizácii ,aj teda sa vyjadrovať k liekom, technológiám, ktoré majú ambíciu do kategorizácie vstúpiť, eventuálne sú hradené len na základe takzvaných výnimiek. Vzhľadom na to, že, ako ste správne povedali, tento inštitút na základe vedeckých údajov môže výrazne prispieť k odpolitizovaniu, tak isto aj vieme, že v zdravotníctve je obrovské a množstvo lobingu, kedy si vlastne jednotlivé farmafirmy ale aj rôzni výrobcovia zdravotníckych pomôcok vypracovávajú vlastné hodnotenia na základe ktorých potom sa ministerstvo rozhodovalo alebo kategorizačná komisia rozhodovali a naozaj aj z mojej skúsenosti ako ministra bolo, že častokrát tých údajov nebolo dostatok, neboli komplexné. A teda verím, že tento inštitút výrazným spôsobom pomôže k tomu, aby sme obmedzené zdroje, ktoré v zdravotníctve máme, využívali čo najefektívnejšie a prispeli tak k zvyšovaniu úrovne kvality zdravotnej starostlivosti.
Po relatívne intenzívnej debate už v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ale aj po tom, ako sa tento návrh zákona predostrel v prvom čítaní tu v Národnej rade Slovenskej republiky, vzišli ďalšie, by som povedal veľmi dobré návrhy a nápady či už od poslancov tejto snemovne alebo aj ďalších stalk holderov, ktoré som si osvojil. Tak isto aj s pani predsedníčkou výboru, ktorá bude mať druhý pozmeňujúci návrh, by som ich teraz rád prečítal a samozrejme aj niečo o nich povedal. Jedná sa z jednej strany najmä o legislatívno-technické úpravy, ktoré precizujú samotný text zákona. Na druhej strane sú tu však aj určité, určité, by som povedal vylepšenia v zmysle, že navrhli sme, aby došlo k zverejneniu koncepcie inštitútu a teda popri profiloch kandidátov by mali byť známe aj plány...
===== ... ide najmä o legislatívno-technické úpravy, ktoré precizujú samotný text zákona. Na druhej strane sú tu aj určité, určité by som povedal vylepšenia a v zmysle, že navrhli sme, aby došlo k zverejneniu koncepcie inštitútu a teda popri profiloch kandidátov by mali byť známe aj ich plány ako smerovať ďalšiu činnosť tohto inštitútu. Tak isto sme sa rozhodli, že by bolo dobré, aby vo výberovej komisii, ktorá bude rozhodovať o riaditeľovi tohto inštitútu bol teda okrem jedného zahraničného experta z oblasti AT agentúry s minimálne s 10 ročnou praxou, jedného nominovaného člena z ministerstva zdravotníctva, člena z ministerstva financií, člena Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej akadémie vied, reprezentanta zamestnanca inštitútu, reprezentanta Asociácie zdravotných poisťovní aj člen nominovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako inštitúcie vykonávajúcej nezávislý dohľad nad viacerými procesmi v zdravotníctve a ďalší člen výberovej komisie bude aj pokiaľ poslanci schvália tento pozmeňujúci návrh aj zástupca pacientov navrhnutých verejným ochrancom práv s cieľom zabezpečenia nezávislosti pri výbere riaditeľa inštitúcie je samozrejme pohľad pacientov dôležitý pre zhodnotenie plánov ako viesť inštitút vo vzťahu k jeho činnostiam a výstupom.
Ďalej sa v mojom pozmeňujúcom návrhu precizuje bezúhonnosť, ktorú samozrejme si bude ministerstvo zdravotníctva na základe údajov, ktoré dostane od uchádzača zabezpečovať sama, kde ide k určitej debyrokratizácii ... ako to bolo v pôvodnom návrhu zákona a tak isto sa tu precizuje výdavková časť inštitútu. Rozpočet a samozrejme výdavkovú časť schvaľuje dozorná rada. Ak však dôjde k potrebe transakcie s hodnotou nad 10 000 euro, ktorú neobsahuje schválený rozpočet dozorná rada má zhodnotiť jej opodstatnenosť, primeranosť. Výdavky inštitútu nad 10 000 euro, ktoré sú obsahom schváleného rozpočtu dozorná rada samozrejme opätovne nebude schvaľovať.
Tak isto vznik novej inštitúcie spojený s určitou mierou neistoty ohľadom jej reálneho fungovania a preto je nutné jej činnosť zhodnotiť v čase, keď už ju nemajú ovplyvňovať okolnosti spojené so začiatkom budovaním procesov a kapacít. Má to byť externé zhodnotenie plnenia úloh podľa zákona v oblasti kategorizácie nad rámec kontrolných mechanizmov nastolených v tomto zákone. Teda Najvyšší kontrolný úrad už v minulosti hodnotil procesy a činnosti v rezorte v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a môže pôsobiť aj ako externý hodnotiteľ práve pri tomto inštitúte. Teda navrhujem, aby minister zdravotníctva v januári 2026 požiadal Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona. Bude to zhruba dva roky po tom ako vlastne bude zvolený riaditeľ, teda vlastne minimálne do konca jeho funkčného obdobia by toto hodnotenie malo byť k dispozícii aj pre výberovú komisiu, ktorá bude ďalej hodnotiť samozrejme pôsobnosť tohto inštitútu. Tak isto aj kompetenciu zvoleného riaditeľa.
Je to ďalej samozrejme precizovanie aj čo sa bude diať v prípade, že v komisii keďže tam bude 9 členov nie všetci sa musia zhodnúť na kandidátovi, aby sa stal víťazom výberového konania, resp. aby mohol byť riaditeľ odvolaný. Tento počet je nutný bez ohľadu na počet prítomných členov výberovej komisie a ten počet bol teda stanovený na počet púť. Teda je dôležité, aby rozhodnutie komisie bolo platné, aby za ňu hlasovalo najmenej 5 jej členov. Teda, aby náhodou nemohlo dôjsť pri opakovanej neúčasti k obštrukcii alebo k účelovej obštrukcii výber riaditeľa inštitútu.
No tento zákon je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z roku 2011 20/24 z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Táto smernica podporuje spoluprácu európskych HT agentúr skrze platformu EUnetHTA. Hodnotenie má obsahovať všetky domény európskej metodiky EUnetHTA Core model 30 vypracované v rozsahu podľa potreby konkrétnej technológie.
Ešte tu bola jedna pripomienka aj zo strany súčasných ľudí, ktorí kreujú tento inštitút, že hodnotenie generických a biologických podobných liekov, ktoré prichádzajú so zákonom definovanou nižšou cenou k liekom, ktorých prínos je známy a overený praxou neprináša až takú hodnotovú úsporu ako hodnotenie nových technológií. Zároveň dôkazová báza pre generické a biologické podobné lieky spočíva primárne v štúdiách bioequivalencie, ktoré nie sú predmetom hodnotenia tohto inštitútu a preto pre inštitút nie sú prioritou a súčasťou hlavnej náplne jeho práce. Samozrejme pokiaľ minister zdravotníctva, ministerstvo bude mať potrebu hodnotenia aj prínosu nejakých generík, eventuálne biologicky podobných liekov, inštitút samozrejme sa bude takouto žiadosťou zaoberať a bude samozrejme vyhodnocovať aj ich, ale teda nebude to by som povedal v tej, v tej hlavnej náplni inštitútu.
Dobre takže jak by som teraz mohol by som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý podávam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( tlač 561).
1. V čl. I § 2 písm. b) sa slovo „alebo“ (2x) nahrádza slovom „a“ (2x).
2. V čl. I § 3 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „kategorizácia“),“ vkladajú slová „okrem generických liekov a biologicky podobných liekov,“.
3. V čl. I § 3 ods. 5 písm. b) sa slovo „hodnotiť“ nahrádza slovom „sledovať“.
4. V čl. I § 3 ods. 5 písm. d) sa slová „plne alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1“.
5. V čl. I § 3 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
6. V čl. I § 3 ods. 6 sa slová „sa podieľať“ nahrádzajú slovom „spolupracovať“.
7. V čl. I § 5 ods. 5 písm. c) sa slová „súvisiacej s hodnotením zdravotníckych technológií“ nahrádzajú slovami „medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied“.
8. V čl. § 5 ods. 6 sa slová „iným obdobným spôsobom“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace“.
9. V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „a Národnej rady Slovenskej republiky“.
10. V čl. I § 5 ods. 17 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä Vedeckú radu a Poradný výbor; jedným členom Poradného výboru musí byť zástupca pacientov.“.
11. V čl. I § 5 ods. 17 druhá veta sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý schvaľuje riaditeľ.“.
12. V čl. I § 6 ods. 1 prvej vete sa slovo „Výberové“ nahrádza slovami „Ak nie je ustanovené inak, výberové“.
13. V čl. I § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. a), vyhlási minister zdravotníctva výberové konanie bezodkladne po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie. Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. b) alebo c), vyhlási minister zdravotníctva výberové konania bezodkladne.“.
14. V čl. I § 6 ods. 3 písm. d) sa za slová „podľa písmena a)“ vkladajú slová „a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu podľa písmena b)“.
15. V čl. I § 7 ods. 1 sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „deväť“, za slová „po jednom na návrh“ sa vkladajú slová „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ a na konci sa pripája táto veta: „Jedného člena komisie vymenuje minister zdravotníctva na návrh verejného ochrancu práv ako zástupcu pacientov.“.
16. V čl. I § 7 ods. 2 sa za slovo „bezúhonná“ vkladajú slová „[§ 5 ods. 5 písm. b)]“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.
17. V čl. I § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
18. V čl. I § 7 ods. 5 sa prvá až štvrtá veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: „Rozhodnutie komisie je platné, ak zaň hlasovalo najmenej päť jej členov.“.
19. V čl. I § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
20. V čl. I § 11 ods. 10 sa za slovo „eur“ vkladajú slová „nad rámec schváleného rozpočtu“.
21. V čl. I § 13 odsek 7 znie:
„(7) Od 1. januára 2022 prijme inštitút do pracovného pomeru na neurčitý čas s nie nevýhodnejšími platovými podmienkami osoby, ktoré podľa opisu ich štátnozamestnaneckého miesta zabezpečovali ku dňu 31. decembra 2021 vykonávanie úloh súvisiacich so založením inštitútu. Ak osobám podľa prvej vety bolo vyplatené odstupné pri skončení štátnozamestnaneckého vzťahu z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry, sú povinní vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od vzniku pracovného pomeru v inštitúte do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.“.
22. V čl. I sa § 13 dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Minister zdravotníctva v januári 2026 požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
23. V čl. III sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) poukazovať príspevok podľa § 15a.“.“. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. IV bodoch 3., 5., 7., a 9. sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
25. V čl. IV bode 11. sa za slovo „orgánov“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 2“.
26. Čl. IV sa dopĺňa bodom 15., ktorý znie:
„15. Za § 98f sa vkladá § 98g, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 98g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022. Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
Skončil som, čo sa týka...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 14:06 - 14:26 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dovoľte mi aj z tohto miesta poďakovať vám, že máme tento návrh zákona už v druhom čítaní. Ide o jeden z by som povedal kľúčových reformných zákonov na ktorom začala, začalo pracovať Ministerstvo zdravotníctva už po zvolení novej vlády v roku 2020 a ja som mal tú česť spoznať aj pána Michala Staňáka, ktorý pracoval v HT agentúre v Rakúsku. Mal už dostatočnú skúsenosť a prax a toto bol jeden z takých dôvodov pre ktorý som sa aj ja rozhodol ho požiadať, aby prišiel na Slovensko a pomohol nám naozaj po rokoch kedy sa o takejto agentúre na Slovensku hovorilo, založiť tento inštitút. Som teda veľmi rád, že máme tu v druhom čítaní tento návrh zákona a naozaj vyzerá to tak, že Slovenská republika bude mať tento inštitút od budúceho roku, za čo chcem teda poďakovať aj poslancom Národnej rady a chcieť ich aj poprosiť samozrejme o podporu tohto zákona. Ako ste už spomenuli vo svojej úvodnej reči, a ide o relatívne dôležitý inštitút, ktorý nám pomáha nastaviť efektívne procesy, najmä čo sa týka neustále napredujúcej, napredujúceho vývoju v oblasti medicíny, liečenia, nových zdravotníckych pomôcok. Tento inštitút má vlastne posudzovať a efektivitu a kvalitu jednotlivých týchto procesov a technológií a tak vlastne dávať relevantné údaje aj k ich kategorizácii. A nielen ku kategorizácii ,aj teda sa vyjadrovať k liekom, technológiám, ktoré majú ambíciu do kategorizácie vstúpiť, eventuálne sú hradené len na základe takzvaných výnimiek. Vzhľadom na to, že, ako ste správne povedali, tento inštitút na základe vedeckých údajov môže výrazne prispieť k odpolitizovaniu, tak isto aj vieme, že v zdravotníctve je obrovské a množstvo lobingu, kedy si vlastne jednotlivé farmafirmy ale aj rôzni výrobcovia zdravotníckych pomôcok vypracovávajú vlastné hodnotenia na základe ktorých potom sa ministerstvo rozhodovalo alebo kategorizačná komisia rozhodovali a naozaj aj z mojej skúsenosti ako ministra bolo, že častokrát tých údajov nebolo dostatok, neboli komplexné. A teda verím, že tento inštitút výrazným spôsobom pomôže k tomu, aby sme obmedzené zdroje, ktoré v zdravotníctve máme, využívali čo najefektívnejšie a prispeli tak k zvyšovaniu úrovne kvality zdravotnej starostlivosti.
Po relatívne intenzívnej debate už v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ale aj po tom, ako sa tento návrh zákona predostrel v prvom čítaní tu v Národnej rade Slovenskej republiky, vzišli ďalšie, by som povedal veľmi dobré návrhy a nápady či už od poslancov tejto snemovne alebo aj ďalších stalk holderov, ktoré som si osvojil. Tak isto aj s pani predsedníčkou výboru, ktorá bude mať druhý pozmeňujúci návrh, by som ich teraz rád prečítal a samozrejme aj niečo o nich povedal. Jedná sa z jednej strany najmä o legislatívno-technické úpravy, ktoré precizujú samotný text zákona. Na druhej strane sú tu však aj určité, určité, by som povedal vylepšenia v zmysle, že navrhli sme, aby došlo k zverejneniu koncepcie inštitútu a teda popri profiloch kandidátov by mali byť známe aj plány...
===== ... ide najmä o legislatívno-technické úpravy, ktoré precizujú samotný text zákona. Na druhej strane sú tu aj určité, určité by som povedal vylepšenia a v zmysle, že navrhli sme, aby došlo k zverejneniu koncepcie inštitútu a teda popri profiloch kandidátov by mali byť známe aj ich plány ako smerovať ďalšiu činnosť tohto inštitútu. Tak isto sme sa rozhodli, že by bolo dobré, aby vo výberovej komisii, ktorá bude rozhodovať o riaditeľovi tohto inštitútu bol teda okrem jedného zahraničného experta z oblasti AT agentúry s minimálne s 10 ročnou praxou, jedného nominovaného člena z ministerstva zdravotníctva, člena z ministerstva financií, člena Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej akadémie vied, reprezentanta zamestnanca inštitútu, reprezentanta Asociácie zdravotných poisťovní aj člen nominovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako inštitúcie vykonávajúcej nezávislý dohľad nad viacerými procesmi v zdravotníctve a ďalší člen výberovej komisie bude aj pokiaľ poslanci schvália tento pozmeňujúci návrh aj zástupca pacientov navrhnutých verejným ochrancom práv s cieľom zabezpečenia nezávislosti pri výbere riaditeľa inštitúcie je samozrejme pohľad pacientov dôležitý pre zhodnotenie plánov ako viesť inštitút vo vzťahu k jeho činnostiam a výstupom.
Ďalej sa v mojom pozmeňujúcom návrhu precizuje bezúhonnosť, ktorú samozrejme si bude ministerstvo zdravotníctva na základe údajov, ktoré dostane od uchádzača zabezpečovať sama, kde ide k určitej debyrokratizácii ... ako to bolo v pôvodnom návrhu zákona a tak isto sa tu precizuje výdavková časť inštitútu. Rozpočet a samozrejme výdavkovú časť schvaľuje dozorná rada. Ak však dôjde k potrebe transakcie s hodnotou nad 10 000 euro, ktorú neobsahuje schválený rozpočet dozorná rada má zhodnotiť jej opodstatnenosť, primeranosť. Výdavky inštitútu nad 10 000 euro, ktoré sú obsahom schváleného rozpočtu dozorná rada samozrejme opätovne nebude schvaľovať.
Tak isto vznik novej inštitúcie spojený s určitou mierou neistoty ohľadom jej reálneho fungovania a preto je nutné jej činnosť zhodnotiť v čase, keď už ju nemajú ovplyvňovať okolnosti spojené so začiatkom budovaním procesov a kapacít. Má to byť externé zhodnotenie plnenia úloh podľa zákona v oblasti kategorizácie nad rámec kontrolných mechanizmov nastolených v tomto zákone. Teda Najvyšší kontrolný úrad už v minulosti hodnotil procesy a činnosti v rezorte v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a môže pôsobiť aj ako externý hodnotiteľ práve pri tomto inštitúte. Teda navrhujem, aby minister zdravotníctva v januári 2026 požiadal Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona. Bude to zhruba dva roky po tom ako vlastne bude zvolený riaditeľ, teda vlastne minimálne do konca jeho funkčného obdobia by toto hodnotenie malo byť k dispozícii aj pre výberovú komisiu, ktorá bude ďalej hodnotiť samozrejme pôsobnosť tohto inštitútu. Tak isto aj kompetenciu zvoleného riaditeľa.
Je to ďalej samozrejme precizovanie aj čo sa bude diať v prípade, že v komisii keďže tam bude 9 členov nie všetci sa musia zhodnúť na kandidátovi, aby sa stal víťazom výberového konania, resp. aby mohol byť riaditeľ odvolaný. Tento počet je nutný bez ohľadu na počet prítomných členov výberovej komisie a ten počet bol teda stanovený na počet púť. Teda je dôležité, aby rozhodnutie komisie bolo platné, aby za ňu hlasovalo najmenej 5 jej členov. Teda, aby náhodou nemohlo dôjsť pri opakovanej neúčasti k obštrukcii alebo k účelovej obštrukcii výber riaditeľa inštitútu.
No tento zákon je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z roku 2011 20/24 z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Táto smernica podporuje spoluprácu európskych HT agentúr skrze platformu EUnetHTA. Hodnotenie má obsahovať všetky domény európskej metodiky EUnetHTA Core model 30 vypracované v rozsahu podľa potreby konkrétnej technológie.
Ešte tu bola jedna pripomienka aj zo strany súčasných ľudí, ktorí kreujú tento inštitút, že hodnotenie generických a biologických podobných liekov, ktoré prichádzajú so zákonom definovanou nižšou cenou k liekom, ktorých prínos je známy a overený praxou neprináša až takú hodnotovú úsporu ako hodnotenie nových technológií. Zároveň dôkazová báza pre generické a biologické podobné lieky spočíva primárne v štúdiách bioequivalencie, ktoré nie sú predmetom hodnotenia tohto inštitútu a preto pre inštitút nie sú prioritou a súčasťou hlavnej náplne jeho práce. Samozrejme pokiaľ minister zdravotníctva, ministerstvo bude mať potrebu hodnotenia aj prínosu nejakých generík, eventuálne biologicky podobných liekov, inštitút samozrejme sa bude takouto žiadosťou zaoberať a bude samozrejme vyhodnocovať aj ich, ale teda nebude to by som povedal v tej, v tej hlavnej náplni inštitútu.
Dobre takže jak by som teraz mohol by som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý podávam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( tlač 561).
1. V čl. I § 2 písm. b) sa slovo „alebo“ (2x) nahrádza slovom „a“ (2x).
2. V čl. I § 3 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „kategorizácia“),“ vkladajú slová „okrem generických liekov a biologicky podobných liekov,“.
3. V čl. I § 3 ods. 5 písm. b) sa slovo „hodnotiť“ nahrádza slovom „sledovať“.
4. V čl. I § 3 ods. 5 písm. d) sa slová „plne alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1“.
5. V čl. I § 3 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
6. V čl. I § 3 ods. 6 sa slová „sa podieľať“ nahrádzajú slovom „spolupracovať“.
7. V čl. I § 5 ods. 5 písm. c) sa slová „súvisiacej s hodnotením zdravotníckych technológií“ nahrádzajú slovami „medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied“.
8. V čl. § 5 ods. 6 sa slová „iným obdobným spôsobom“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace“.
9. V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „a Národnej rady Slovenskej republiky“.
10. V čl. I § 5 ods. 17 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä Vedeckú radu a Poradný výbor; jedným členom Poradného výboru musí byť zástupca pacientov.“.
11. V čl. I § 5 ods. 17 druhá veta sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý schvaľuje riaditeľ.“.
12. V čl. I § 6 ods. 1 prvej vete sa slovo „Výberové“ nahrádza slovami „Ak nie je ustanovené inak, výberové“.
13. V čl. I § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. a), vyhlási minister zdravotníctva výberové konanie bezodkladne po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie. Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. b) alebo c), vyhlási minister zdravotníctva výberové konania bezodkladne.“.
14. V čl. I § 6 ods. 3 písm. d) sa za slová „podľa písmena a)“ vkladajú slová „a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu podľa písmena b)“.
15. V čl. I § 7 ods. 1 sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „deväť“, za slová „po jednom na návrh“ sa vkladajú slová „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ a na konci sa pripája táto veta: „Jedného člena komisie vymenuje minister zdravotníctva na návrh verejného ochrancu práv ako zástupcu pacientov.“.
16. V čl. I § 7 ods. 2 sa za slovo „bezúhonná“ vkladajú slová „[§ 5 ods. 5 písm. b)]“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.
17. V čl. I § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
18. V čl. I § 7 ods. 5 sa prvá až štvrtá veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: „Rozhodnutie komisie je platné, ak zaň hlasovalo najmenej päť jej členov.“.
19. V čl. I § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
20. V čl. I § 11 ods. 10 sa za slovo „eur“ vkladajú slová „nad rámec schváleného rozpočtu“.
21. V čl. I § 13 odsek 7 znie:
„(7) Od 1. januára 2022 prijme inštitút do pracovného pomeru na neurčitý čas s nie nevýhodnejšími platovými podmienkami osoby, ktoré podľa opisu ich štátnozamestnaneckého miesta zabezpečovali ku dňu 31. decembra 2021 vykonávanie úloh súvisiacich so založením inštitútu. Ak osobám podľa prvej vety bolo vyplatené odstupné pri skončení štátnozamestnaneckého vzťahu z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry, sú povinní vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od vzniku pracovného pomeru v inštitúte do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.“.
22. V čl. I sa § 13 dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Minister zdravotníctva v januári 2026 požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
23. V čl. III sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) poukazovať príspevok podľa § 15a.“.“. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. IV bodoch 3., 5., 7., a 9. sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
25. V čl. IV bode 11. sa za slovo „orgánov“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 2“.
26. Čl. IV sa dopĺňa bodom 15., ktorý znie:
„15. Za § 98f sa vkladá § 98g, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 98g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022. Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
Skončil som, čo sa týka...
=====
Skryt prepis