Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 18:12 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:12 - 18:13 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blanár, viete, vy tu chcete spájať, teda chcete, aby teda zostalo to múzeum pod ministerstvom kultúry. A áno, rozprávalo sa o tom, že teda peniaze, kde je ich viac. Tu sa 30 rokov na tú kultúru kašľalo, s prepáčením. Vždy tá kultúra na Slovensku bola na konci. Vieme to všetci, keď si pozrieme štátny rozpočet, koľko ide peňazí do kultúry každý rok, tak si to viete všetci veľmi ľahko spočítať.
Ja som na to výbore takisto bol a tam padlo jedna taká, taká veta od ministra Naďa na pána Mičeva, ktorému povedal, že: „Pán Mičev, ja som za vami bol a sme sa rozprávali o tom, že pôjdete pod ministerstvo obrany. Vy sám ste mi povedali, že, chvalabohu, že sa presunieme na, pod ministerstvo obrany a nebudem pod ministerstvom kultúry.“ Toto pán Mičev povedal. Je to určite z toho aj nahrávka. Vravím, ja som na tom výbore bol, čiže toto tam odznelo.
Čiže keď sa bavíme o peniazoch, áno, viacej peňazí je na tom ministerstve obrany ako na ministerstve kultúry. A myslím si, ako aj Monika hovorí, že to, to múzeum by malo byť pod ministerstvom obrany. To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 18:06 - 18:08 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jáj, pán poslanec, keby boli majstrovstvá sveta v demam... v demagógii, tak vy ste normálne na jednom z prvých troch miest úplne bezpečne.
Musím vás znova upozorniť, že toto nie je zákon o Slovenskom národnom povstaní ako takom. My ho nejdeme meniť ani ho nejdeme rušiť, ani mu nejdeme meniť obsah, nejdeme meniť ani Košický vládny program. Toto je zákon o múzeu. O múzeu. V tom múzeu sú exponáty, ktoré sú základom toho múzea. A tie exponáty chceme, aby boli perfektne ošetrené, aby vydržali ďalšie roky, možno ďalšie desaťročia a ďalšie storočia. Takže, prosím vás pekne, my sa tu nebavme o tom, že niekto ide rušiť SNP. Nie, my ideme jednoducho zlepšiť fungovanie múzea SNP.
A čo sa týka digitalizácie, tak digitalizácia a digitalizačné centrum pôvodne malo byť v Slovenskej národnej galérii. To, že išlo do Banskej Bystrice, je vecou Petra Pellegriniho, ktorý si ho tam strčil s tým, že v Bratislave nenašli vhodné priestory. Takže o tomto je digitalizačné centrum. A faktom je, že digitalizačné centrum veľmi slušne zarábalo, takže to len k to... to len tomu, k tej informácii o digitalizácii.
A áno, súhlasím aj s pánom poslancom Kotlebom, že to, akým bol šéfom Mičev, tak to bola jedna katastrofa. Ten tam naozaj celé roky nemal čo robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:53 - 17:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja musím reagovať v úvode. No fašistovi, odsúdenému extrémistovi Sujovi sa o mne musí aj snívať. Ja som bol teraz absolútne ticho, ale ten... to fakt sa musí aj snívať o mne.
Chcem reagovať na pána Blanára. Pán Blanár, ja som bol na tom výbore, počúval som pozorne, keď tam bol aj pán Mičev a boli tam zamestnanci z múzea. Pán Mičev na moju otázku, či mu vadí, že bude patriť pod iné ministerstvo, odpovedal: „Nie, nevadí.“ Povedal, že ani jednému zamestnancovi to nevadí. Tu ide len o to, že to nebude pod ministerstvom kultúry, ale bude to pod ministerstvom obrany a v podstate to schvaľujem, pretože naozaj aj Naď tam vysvetlil veci, ktoré sú veľmi dobré, a bude to fungovať oveľa lepšie. To je môj názor.
Ale vy ste tu zase predviedli demagógiu, zavádzanie a klamstvá. Aj tam bolo povedané, že pani Laššáková, poslankyňa, vtedy ministerka kultúry, mala problémy s ministerstvom, teda, pardon, s múzeom, mali sťažnosti, ako sa to tam vedie a tak ďalej. Teraz, teraz Laššáková a partička zo SMER-u úplne inak točí. Vy, vy ste najkakajúcejšia sa partia do pusy. Čo bolo pred tromi rokmi, tak teraz je zrazu inak. Vy ste naozaj a to robí aj tuná príto... neprítomný Peťo Pellegrini, to vy ste úžasní. Vy dehonestujete to, čo ste dehonestovali predtým, a negujete to, čo ste negovali včera.
Ešte raz opakujem, ministerstvám... múzeu vôbec nevadilo, ani jednému zamestnancovi, že sa bude meniť a že to bude patriť pod ministerstvo obrany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:50 - 17:51 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, vy ste asi sami neverili tomu, čo ste hovorili, a to, čo ste povedali na konci, tak to už bol naozaj, naozaj veľmi vysoký vrchol demagógie.
To, že nechápete ten sarkazmus, ktorým Igor Matovič hovoril o NSDAP, myslím, že nikto súdny asi nie je presvedčený o tom, že Igor Matovič chce, aby bolo OĽANO (povedané so smiechom) naozaj ako NSDAP, na to tu máme iné strany.
Vy ste to ešte potom spájali s pánom Naďom a vy ste spravili takú zvláštnu, taký zvláštny mostík, ako kebyže chcete naznačiť, že vlastne cieľom ministra obrany Jara Naďa je prepísať dejiny SNP, pretože my sme vlastne nejakí fašisti. Tak to, tak to v podstate vyznelo a to už je fakt tak hrubá demagógia a také skrúcanie toho, čo bolo povedané, že tomu sám nemôžte uveriť, a v podstate to aj tak vyznelo, že to ste len dali len tak do éteru.
Každopádne nie je to OĽANO, ktoré sa bratríčkuje s fašistami, na to sa treba pozerať do vlastnej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 17:43 - 17:45 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Prosím, pán poslanec Blanár, plakali ste dlho, s pátosom, ale na zlom hrobe teda. Čo má história SNP s tým, kam bude Múzeum SNP patriť?!
Múzeum SNP je vo svojej podstate vojenské múzeum, a tak jeho zaradenie pod Vojenský historický ústav je len logickým vyústením, najmä s ohľadom k exponátom a ich odbornému ošetrovaniu, lebo verte, alebo nie, reštaurovať obrazy, nábytok a tank či delo je sakra rozdiel. A verte, alebo nie, najlepšie to vedia tí, ktorí to majú v popise práce, lebo to len vy ste dokázali sprznúť, sprzniť reštaurovanie tak, že lafety natierali brigádnici olejovou farbou a oltár Majstra Pavla babráci s epoxidom. Ak Banské múzeum patrí pod ministerstvo životného prostredia, Múzeum SNP v správe ministerstva obrany je viac ako logické.
A ešte nezabudnem pripomenúť zabudnutú správu kontroly, ktorú tam poslala svojho času pani Laššáková, správa mala 35 strán a z toho bolo 30 strán nedostatkov. O tomto všetkom sme sa bavili na samostatnej schôdzi výboru pre kultúru.
Takže myslím si, že to, že to bude patriť pod Vojenské múzeum, je len a len dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 17:25 - 17:40 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce, doplňujúce návrhy ani procedurálne návrhy. Spoločná správa obsahuje 1 pozmeňovací návrh.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 133.
Uvedený návrh sme schválili.
Pán spoločný spravodajca, predložte návrh na pokračovania rokovania o návrhu zákona v treťom čítaní.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predseda, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadny, zdržali sa 2,nehalsoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Otváram, nakoľko sme v treťom čítaní, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 131, proti žiadny, zdržali sa, nezdržal sa nikto a nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Pristúpime k hlasovanou o bode 38 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (tlač 574).
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Vonsovi, aby hlasovanie uvádzal.

[Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 574.]

Vons, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, bol podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pán predsedajúci, dajte najskôr, najskôr je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý odznel dnes v rozprave.
Dajte, prosím, o tom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 87, proti 11, zdržalo sa 32, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Spoločná správa obsahuje jeden bod. Dajte, prosím, hlasovať o tomto bode.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 104 (pozn. red.: správne „124“), proti žiadny, zdržali sa 6, nehlasoval žiadny.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Miloša Svrčeka.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 129, proti žiadny, zdržali sa 3, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Vons, Peter, predseda NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, ktorý odznel v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujem v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 128, proti: žiadny, zdržali sa 3, nehlasovali: žiadny.
Pristúpime... Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Vons, Peter, predseda NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti žiadny, zdržali sa 2, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely leteckého zákona.

Než budeme pokračovať, vyhlasujem päťminútovú prestávku.

(Päťminútová prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 16:37 - 16:39 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Takáč, kvitujem váš návrh, takisto aj my sme, teda Romana Tabák ma oslovila, že či by sme nedali takýto istý návrh. Vychádzal vlastne z tej českej úpravy. Neviem, mám dve minúty, tak nebudem mať moc času, ale máme tam stanovisko z ministerstva vnútra, ktoré sme chceli ďalej rozoberať a hľadať nejaké riešenia.
No, ako v krátkosti len poviem, ak je niektorý údaj v zákone uvedený presne merateľnou fyzikálnou veličinou, je tiež potrebné ju zo strany Policajného zboru aj kontrolovať a dodržiavať a dokazovať. Služba Dopravnej polície nemá vedomosť o žiadnom technickom zariadení, ktoré by vedelo požadovaným spôsobom zadokumentovať a zákonným spôsobom dokazovať, že došlo k porušeniu príslušného ustanovenia zákona. Exaktné stanovenie dostatočného bočného odstupu má nepriamy súvis aj s dokazovaním vzniku dopravnej nehody zapríčinenej jeho nedodržiavaním, ak vodič motorového vozidla bude tvrdiť, že on požadoval, minimálny odstup 1,5 metra dodržal. K tomu sú tam rozvinuté, jak to je v iných krajinách.
A napríklad v najvyspelejších štátoch z hľadiska cyklodopravy - Holandsko, Dánsko - takúto úpravu nemajú a rozvoj cyklodopravy riešia dopravnou infraštruktúrou a nespornou exaktnou úpravou bočného odstupu. Takže my sme tiež nad tým uvažovali. Len naozaj problém je to, dodržiavať to. Treba hľadať riešenia.
Naozaj ako zámysel je to dobrý, jasné, ochrana cyklistov, to je to najpodstatnejšie na cestách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:13 - 16:19 hod.

Vons Peter
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

21.9.2021 16:11 - 16:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (tzv. letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 829 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 339 z 9. septembra 2021 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 209 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 216 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2021 16:06 - 16:08 hod.

Kerekréti Ján
Takže dnes o 17.00 hod. by sme hlasovali o tomto zákone.
Skryt prepis