Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2023 o 9:20 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 9:20 - 9:29 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Rád by som uviedol novelu tohto zákona, ktorú predkladáme spolu s kolegami, a táto novela má aj podporu ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Aby som to nejak tak stručne predstavil, v prvom rade ide o zavedenie novej, novej možnosti pre sporiteľov, a to osobitný, osobitný výber, ktorý pochádza z dobrovoľných príspevkov. Už teraz sú možné dobrovoľné príspevky do II. piliera, ktoré môžu prispieť k tomu, že sporiteľ keď ide do dôchodku, má lepší dôchodok, peniaze v II. pilieri, keď ich má dobre zainvestované v dobrom fonde, ktorý rastie, tak sa mu zhodnocujú a pri odchode do dôchodku to môže preňho byť výrazná pomoc, pretože keď sa mu zníži príjem zo zamestnania alebo z podnikania, tak dostáva dodatočný príjem vlastne z II. piliera.
V tomto, v tejto novele zákona však navrhujeme jednu veľmi zásadnú vec, a to, aby takéto dobrovoľné príspevky boli daňovo zvýhodnené. Daňové zvýhodnenie môže pomôcť tomu, aby to bolo atraktívnejšie pre sporiteľov vkladať takéto dobrovoľné príspevky do II. piliera, pretože im to pomôže znížiť svoje dane a bude to vlastne forma štátnej podpory takýchto, takéhoto postupu. Samozrejme, je v záujme štátu, aby ľudia si sporili na dôchodok, aby si ukladali peniaze, ktoré potom v dôchodkovom veku môžu využívať. V opačnom prípade vlastne títo, títo, mnohí z týchto ľudí môžu sa vlastne dostať do sociálnej siete a v podstate peniaze, ktoré im chýbajú, im vlastne musí dopĺňať štát z prostriedkov všetkých ostatných občanov. Čiže je v záujme štátu podporovať takýto, takúto prax, takýto postup.
Tie dopady na štátny rozpočet, určite sa na to budete pýtať, sú pomerne malé, je to v desiatkach tisíc eur v prvom roku, čiže a v ďalších rokoch je to veľmi malý rast, takže nepredpokladáme, že by došlo k nejakým masovým veľkým vkladom a, samozrejme, aj tá výška daňového zvýhodnenia je obmedzená, čiže nepôjde o nejaké zásadné dopady na verejné financie.
Čo je dôležité pri tomto, pri týchto dobrovoľných príspevkoch je to, že si ich sporitelia budú môcť takisto vybrať osobným výberom. Určite by ste sa pýtali, že potom prečo to daňovo zvýhodňujeme, keď človek si to tam vloží a zase si to odtiaľ vyberie, áno, ale tento osobitný výber je obmedzený, je možný až po 55 roku života sporiteľa. Čiže ak to tam si človek dobrovoľne vkladá trebárs po tridsiatke, keď dobre zarába, tak možno v šesťdesiatke, keď už možno tak dobre nezarába, možno stratí prácu, tak môže si časť z týchto peňazí vybrať a vtedy je to vlastne bez akéhokoľvek postihu. Ak by si to chcel vybrať skôr, bude to možné, ale musí vlastne vrátiť toto daňové zvýhodnenie, ktoré vtedy dostal, čiže v prípade, že si to vyberie, dajme tomu, v štyridsiatichpiatich, v päťdesiatich rokoch, tak musí toto daňové zvýhodnenie vlastne vrátiť za tú sumu, ktorú si vybral. Samozrejme, on si nemusí vybrať celú tú sumu.
Čiže toto je vlastne návrh, ktorý prinášame, je to v prvom čítaní, čiže znovu opakujem, je možná diskusia aj o tomto návrhu, sme otvorení takejto diskusii, vylepšeniam, pretože ide nám o to, aby naozaj sme vylepšili ten II. pilier, aby sme umožnili aj jeho iné využitie ako len povinné príspevky, aby sme umožnili aj jeho iné využitie ako len povinné príspevky, aby sme umožnili ľuďom lepšie si sporiť, aby sme umožnili lepšiu flexibilitu, prístup k týmto prostriedkom a, samozrejme, aby sme aj motivovali práve tým daňovým zvýhodnením ľudí, aby to využívali.
Ďalším bodom tohto, tejto novely zákona je tam viacero legislatívno-technických úprav, ustanovení, ktoré vlastne sa možno nie úplne presne upravili v tej poslednej novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Čiže tie sa upravujú. Ďalej potom sa navrhuje nová hranica pre vyplatenie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom v jednej splátke z celej nasporenej sumy a to tak, aby táto suma, táto hranica sa zvýšila. Vysvetlím to veľmi jednoducho.
Existuje objem nasporených prostriedkov, pri ktorom žiadna poisťovňa vám neposkytne akoby tie mesačné výplaty dôchodku, čiže to poistenie vlastne, ten doživotný dôchodok, pretože tá suma je proste príliš malá a jednoducho nedáva zmysel administrovať takú sumu a vyplácať ju mesačne. Sú to sumy, dajme tomu by to vychádzalo desať eur mesačne a podobne, čiže tam sa predpokladá jednorazový výber, pretože je to jednoducho malá suma. A túto, túto sumu by sme radi zvýšili. Doteraz to bolo, myslím, že okolo nejakých päťsto eur, teraz by sme to zvýšili na vyššiu sumu. Takže to je, to je, táto referenčná suma sa navrhuje zvýšiť. Prepáčte, nepresné číslo som povedal. Doteraz to bolo zhruba vo výške 894 eur a navrhujeme to posunúť na približne 3 400 eur. To je, samozrejme, ona bude pohyblivá, bude sa pohybovať podľa úrovne mediánu a strednej dĺžky života. Čiže áno, dobre som to povedal, pretože tam sa vypláca polovica tej sumy. Čiže doteraz to bolo nejakých 450 a teraz to bude zhruba 1 700. Pretože vlastne upravili sme to tak, že môže sa vyplatiť len polovica tejto sumy. Čiže, čiže v takomto prípade sa táto suma vyplatí naraz. To je, to je navrhovaná zmena.
A samozrejme, ešte spomeniem asi jednu vec dôležitú. Asi si pamätáte, že keď sa naposledy schvaľovala táto zmena zákona o starobnom dôchodkovom sporení, dostala sa tam vlastne možnosť zdanenia týchto, tejto, tohto programového výberu, tej polovice sumy, ktorá sa vypláca, ktorú je možné vyplatiť teda za určitých podmienok. Ja som vtedy sľúbil, že keďže som musel v tom ustúpiť, že sa tam takéto ustanovenie do pozmeňujúceho návrhu dostalo, že sa zasadím o to, aby sa to znova odtiaľ vymazalo, a svoj sľub plním tým, že je to súčasťou tohto, tejto novely. Čiže ak parlament schváli takúto novelu, tak vlastne táto, táto možnosť alebo pripúšťanie, uzákonenie možného zdanenia sa vlastne z takejto, z tohto zákona vypustí.
Takže to je asi všetko, čo by som konkrétne k tomu povedal. Prípadné ďalšie otázky môžem zodpovedať. Opakujem znova, sme otvorení diskutovať o tom a o každom jednotlivom návrhu v druhom čítaní môžeme upraviť, pokiaľ sa tak na tom dohodneme, že nájdeme lepšie riešenie. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.2.2023 9:18 - 9:19 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážení kolegovia, za vaše vyjadrenia, ja už len zhrniem v podstate, aby sme mohli ďalšie zmeny urobiť, tak potrebujeme sa dostať do druhého čítania. Možno ešte jednu takú drobnosť. Hovorilo sa tu aj o námietkach Európskej únie voči niektorým ustanoveniam a ja som si teraz práve pozeral nejaké prípady, kde Európska únia vlastne podala infringement proti krajinám pri úprave týchto registračných poplatkov, a jedna výhrada tam bola, že vlastne tie registračné poplatky by mali odrážať pokles hodnoty vozidla v čase. Čiže myslím si, že aj týmto sa treba trošku zaoberať. A myslím si, že to bude práve diskusia aj pred tým druhým čítaním, takže veľmi vítam, že sa chcete zapojiť do takejto diskusie a myslím si, že podarí sa nám nájsť riešenie, ktoré bude dobré aj pre občanov a takisto ne, ne, nezníži výrazne príjmy štátu a v podstate pre mňa takým hlavným cieľom je zjednodušiť celý ten systém, aby sa v tom občania mohli lepšie orientovať.
Takže ďakujem a ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 19:06 - 19:07 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko. Jasne, som otvorený každej diskusii, možno ešte na pána Kotlebu zareagujem. Práve ten hybrid Lexus, ak je to plagin hybrid tak to vydrží tých 100 km, len problém je, že veľká väčšina tých hybridov, ktoré sa predávajú, sú bežné hybridy, ktoré sa ani nedajú nabíjať zvonka, ktoré v podstate sú elektroautá jazdiace na benzín a väčšinou majú elektrický dojazd tak 10, 15 km a reálnu spotrebu majú často 10, 12 litrov. Hej, čiže tam je tiež na diskusiu, že či podporovať ekologickosť takýchto áut, ktoré v podstate nie sú elektrické, síce majú výhody elektrického auta a dobré zrýchlenie a pod., ale pritom v podstate spaľujú benzín a v podstate zamorujú to životné prostredie rovnako ako bežné benzínové, alebo naftové auto. Čiže je tam veľa vecí na diskusiu a treba si to prejsť, ja som tomu otvorený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.2.2023 18:57 - 19:01 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, chcel som povedať záverečné slovo, ale keď sa pán Viskupič ešte prihlásil do rozpravy, tak dobre, potiahneme to ešte zajtra ráno. Chcel som povedať len toľko, že samozrejme mojím záujmom je čo najviac zjednodušiť ten systém, doteraz sme tam mali strašne veľa rôznych kategórií v tom návrhu, čo presadil pán Viskupič v decembri, dokonca sú dve tabuľky. Jedna je pre benzín, druhá pre naftu, tak tam naozaj sa nám podarilo zlúčiť tie dve tabuľky dokopy. Už dnes je na tých dopravných inšpektorátoch taká prax, že človek, keď si ide prihlásiť auto, tak ide najprv k tomu okienku, opýta sa aký kolok si má vlastne kúpiť, v akej hodnote má ten registračný poplatok zaplatiť, lebo naozaj v tom sa nevie zorientovať, a potom ide k tomu kiosku, aby tam naťukal presnú sumu, teda aký kolok si má kúpiť a zase ide naspäť a samozrejme obrovsky to zdržuje, čiže čím to bude jednoduchšie, čím budú tie sumy okrúhlejšie, lepšie zapamätateľné, čím bude tých kategórií menej, tým lepšie, tým aj uľahčíme život policajtom na tých dopravných inšpektorátoch a samozrejme v prvom rade uľahčíme život a orientáciu občanom.
K tým veciam, ktoré tu boli spomínané, k tej výške poplatkov, no, naozaj ja si myslím, že urobiť z toho teraz akoby otočenú daň z luxusu, teraz z toho urobíme daň z nejakých starých áut, asi nie je šťastné. Práve preto ja som navrhol aj tento, túto novelu zákona, pretože si myslím, že to, čo urobil vtedajší minister financií Kažimír a minister vnútra Kaliňák, bola trošku taká pomsta Bratislavčanom a Košičanom a daň z luxusu, čiže nových áut a áut s väčším výkonom, že keď na to máte, keď kupujete autá za 50 tis. euro, 80 tis. euro, alebo aj 25 a sú trošku silnejšie, tak plaťte. Tak si za to zacvakajte a, a my vás odiereme. Samozrejme nebolo to spravodlivé, každý si na to nejako zvykol, ľudia ktorí naozaj majú tých 50 tis. euro, tak už a tých 500, alebo 1000 navyše nejako zaplatia, ale v každom prípade nie je to spravodlivé. Ale ešte menej spravodlivé by bolo to teraz otočiť a povedať, že tak ako tí čo máte na nové auto, budete platiť 300 a tí čo nemáte, čo kupujete staré auto, tak šup, zacvakajte 3 tisícky, jak chcete si takéto auto kúpiť. Aj keď je to staré Porsche, aj keď je to, aj keď je to nejaké luxusnejšie auto, stále je to jednoducho staré auto, ktoré si vyžaduje veľkú starostlivosť, opravy. Ak ste niekedy mali staré auto, ja som ich teda mal dosť, viete čo to je, že každú chvíľu sa vám niečo pokazí, niečo vám odíde, niečo tam lepíte, rozmýšľate, či vôbec ešte do toho investovať, či to ešte niečo vydrží. Potom to dáte dokopy, za dva mesiace vám to zase odíde.
Čiže myslím si, že naozaj na úkor takýchto ľudí, plniť štátny rozpočet by určite nebolo spravodlivé. Čiže ja som tomu otvorený a my sme aj tú tabuľku upravili, samozrejme vždy bude ministerstvo financií protestovať a treba to zobrať do úvahy. Už vlastne tento návrh Maroša Viskupiča mu zobral 30 mil. eur, čiže pokiaľ by sme to zmenili tak, aby im nezobralo nič, alebo aby to zobralo menej, tak budú len radi, ale pokiaľ teda by sme to chceli úplne zrušiť a naozaj to nechať na tom, že to bude len registračný poplatok, tak by určite veľmi protestovali, ale myslím si, že keď si k tomu sadneme a dáme hlavy dokopy, tak nájdeme rozumné riešenie. No, ale na to, aby sme to vôbec mohli urobiť, musí prejsť teda tento návrh zákona cez prvé čítanie, takže chcem vás požiadať o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 18:53 - 18:54 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci. Pán poslanec, súhlasím s vami, že mnohí ľudia by jazdili radi na nových ekologických autách, ale žiaľ si to nemôžu dovoliť. Ja sa opriem o štatistiky, aby som toto vaše tvrdenie potvrdil. Vlani bolo na Slovensku evidovaných vyše 2,6 milióna osobných vozidiel, z tohto počtu až 60 % boli staršie vozidlá. To znamená vozidlá, ktoré mali od viac ako 10 a 15 rokov bolo 559 tisíc, vozidlá, ktoré mali viac ako 15 až 20 rokov bolo 521 tisíc a vozidiel, ktoré mali viac ako 20 rokov je 652 tisíc. To znamená, že ten vozový park na Slovensku je veľmi starý a to dosvedčuje, že ľudia si jednoducho nemôžu dovoliť drahé ekologické autá, a preto jazdia na starých autách, ale nemôžeme týchto ľudí ešte viacej zaťažiť rôznymi poplatkami a daňami. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 18:41 - 18:43 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Marián, ja si tiež vecnú úroveň tejto debaty a verím, že to tak aj ostane a nielen dnes, ale chcem zareagovať len na jednu vec, ktorú si spomínal, že Európska únia nás tlačí do ekologických daní a že teda keď, tak takto a ja si myslím, že toto nie, toto by nemala byť náhrada ekologickej dane. Ja si myslím, že ekologická daň, keď už, tak by sa mala vzťahovať na spotrebu. Tak emisné povolenky sa kupujú podľa vypúšťaných CO2 a spotreba vždy závisí od množstva spotrebovaného paliva. Čiže ak chceme nejaké ekologické dane vzťahovať na autá, čo teda ja si myslím, že zatiaľ nie je nutné, ale OK, tak potom to vzťahujme na spotrebu. Lebo je rozdiel keď ja jazdím na auto pokojne a mám spotrebu 6 litrov a niekto jazdí pretekársky na tom istom aute, má spotrebu 9 litrov. Prečo by sme mali platiť rovnakú ekologickú daň? Keď ja to životné prostredie šetrím a on ho nivočí. Okrem iného aj možno hlukom a možno nebezpečnou jazdou. Čiže ja si myslím, že toto je niečo úplne iné. V podstate tento návrh, ktorý ste presadili v decembri, áno, znižuje zdanenie nových áut, znižuje poplatky na nové autá, ktoré si väčšinou môžu kúpiť bohatší ľudia, ľudia vo veľkých mestách, ale znižuje ich na úkor práve tých najchudobnejších. Práve tých ľudí, ktorí si tie dobré, kvalitné šetrné autá, ktoré šetria životné prostredie, dovoliť nemôžu. A okrem toho keď spomínaš, že tie poplatky sa platia pravidelne. Áno, práve tí chudobnejší ľudia tie autá musia aj častejšie meniť, lebo keď kúpi niekto 20 ročné auto, určite mu nevydrží 10 rokov. Možno mu vydrží 2 roky, musí ho vymeniť a znova platiť tie vysoké poplatky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 18:40 - 18:41 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Marián, vieš, vy ste takí, že to, čo sa vám hodí, tak to necháte na trh, a čo sa vám nehodí, tak to dávate úplne iným spôsobom. Ale aj tvoje vystúpenie bolo presne dôkazom toho, že komplikujete veci namiesto, aby ste to zjednodušovali. Ty sám si nevedel, či 46 %, či štyri celé, či 46,2. Opravoval si sa stále. Marián, zaznela tu jedna veľmi dôležitá vec a to je to, Marián, že naozaj Slovensko je štát, ktorý je veľmi chudobný. A namiesto toho, aby sme tým ľuďom pomáhali, tak im veci komplikujete. Preboha, vaše ministerstvo hospodárstva nijako nepomáhalo. A to ti hovorím veľmi úprimne, Marián. Nijako nepomáhalo. Opak je pravdou. Pomáhali ste bohatým, ktorí tu zarábali na covide. Marián, vy vôbec ste nepomohli tým ľuďom, ktorí to potrebujú. A na záver ti to ešte raz poviem, keď sa vám to hodí...
===== A namiesto toho, aby sme tým ľuďom pomáhali, tak im veci komplikujete. Preboha, vaše ministerstvo hospodárstva nijako nepomáhalo a to ti hovorím veľmi úprimne, Marián. Nijako nepomáhalo. Opak je pravdou. Pomáhali ste bohatým, ktorí tu zarábali na Covide, Marián, vy vôbec ste nepomohli tým ľuďom, ktorí to potrebujú a na záver ti to ešte razu poviem, keď sa vám to hodí, tak idete trhom riešiť veci a keď sa vám to nehodí, tak idete riešiť veci Európskou úniou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 18:40 - 18:41 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Marián, vieš, vy ste takí, že to, čo sa vám hodí, tak to necháte na trh, a čo sa vám nehodí, tak to dávate úplne iným spôsobom. Ale aj tvoje vystúpenie bolo presne dôkazom toho, že komplikujete veci namiesto, aby ste to zjednodušovali. Ty sám si nevedel, či 46 %, či štyri celé, či 46,2. Opravoval si sa stále. Marián, zaznela tu jedna veľmi dôležitá vec a to je to, Marián, že naozaj Slovensko je štát, ktorý je veľmi chudobný. A namiesto toho, aby sme tým ľuďom pomáhali, tak im veci komplikujete. Preboha, vaše ministerstvo hospodárstva nijako nepomáhalo. A to ti hovorím veľmi úprimne, Marián. Nijako nepomáhalo. Opak je pravdou. Pomáhali ste bohatým, ktorí tu zarábali na covide. Marián, vy vôbec ste nepomohli tým ľuďom, ktorí to potrebujú. A na záver ti to ešte raz poviem, keď sa vám to hodí...
===== A namiesto toho, aby sme tým ľuďom pomáhali, tak im veci komplikujete. Preboha, vaše ministerstvo hospodárstva nijako nepomáhalo a to ti hovorím veľmi úprimne, Marián. Nijako nepomáhalo. Opak je pravdou. Pomáhali ste bohatým, ktorí tu zarábali na Covide, Marián, vy vôbec ste nepomohli tým ľuďom, ktorí to potrebujú a na záver ti to ešte razu poviem, keď sa vám to hodí, tak idete trhom riešiť veci a keď sa vám to nehodí, tak idete riešiť veci Európskou úniou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 18:39 - 18:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. A ďakujem ti, Marián, že si uznal, že decembrový pozmeňujúci návrh o registračných poplatkoch bol prijatý v časovej tiesni a musím ti povedať, že ľudia sa ho veľmi zľakli. Mala som veľmi veľa esemesiek, telefonátov. Nie každý si môže kúpiť nové vozidlo, preto tieto registračné poplatky zdvihli adrenalín nielen vodičom, ale aj majiteľom autobazárov. Teší ma v tom tejto rozpravy hľadanie riešenia. Politika je umenie možného, viac hláv, viac rozumu. A verím, že sa podarí nájsť také riešenie, ktoré ľudí, vodičov, aj majiteľov autobazárov znovu upokojí. Ďakujem aj kolegovi Peťovi Kremskému a kolegom, ktorí predložili tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2023 18:14 - 18:14 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Ja som len chcel zareagovať na pána poslanca Kotlebu, len aby sme si urobili jasno. Aby sme tu sa nedostali do zmetku. Poplatok za vydanie evidenčného čísla a registračný poplatok sú dve rozličné veci. 33 eur sa platí vždy za vydanie nového evidenčného čísla a k tomu ešte platíte registračný poplatok podľa výkonu vozidla a podľa tej kategórie podľa veku. Čiže bavíme sa teraz o tej druhej veci. Samozrejme, keď sa evidenčné číslo nové nevydáva, tak sa žiadny poplatok zaň neplatí. Keď si ho teda ten človek nechá. Čiže hovoríme len o tom registračnom poplatku. To sú dve odlišné veci.
Skryt prepis