Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 14:58 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 14:58 - 15:00 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Marečku, veľmi pekná správa, veľmi pekne si to povedal, tak decentne.
Pán Mitrík, ja vám gratulujem, vy ste vlastne vystavili úmrtný list s pitviacou správou minulej vláde. Tak krásne ste to tam rozpitvali všetko. Tie výrazy, nehospodárne nakladanie s financiami a majetkom štátu, došlo k skutkom, ktoré vykazovali znaky nezákonnosti, uzatváranie zmlúv bez preukázania transparentného verejného obstarávania, nekompetentné, nedostatočné, neefektívne riadenie štátnych podnikov, nedostatočná ochrana verejného záujmu, to sa tam opakuje dokola, dokola, dokola, každá tretia strana. Tá správa je výborná a je dôkazom toho, že ľudia sa prestávajú báť, tak ako vidíme každý deň v televízii, že policajti sa prestávajú báť vyšetrovať, tak aj úradníci v kontrolných orgánoch sa prestávajú báť vyšetrovať a potom to aj napísať do správy.
Pán Mitrík, chcem vám povedať, že vo vašom úrade sa ešte dlho prepúšťať nebude. Skôr si myslím, že budete musieť prijímať nových zamestnancov, pretože máme pre vás pripravené ešte rôzne koláčiky v podobe pozemkového fondu, v podobe TIPOS-u a s Karolom sme sa teraz pozreli trošku na financovanie športu v poslednom období a máme tam pre vás jeden 130-miliónový balíček tiež na pozretie.
Ďakujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2020 14:53 - 14:58 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený predseda kontrolného úradu, pán spravodajca, kolegyne poslankyne, poslanci, pán Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ďakujem vám za vynikajúco, odborne spracovanú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti úradu, ktorý vediete, za rok 2019.
Veľmi zle sa to číta a veľmi zle sa to počúva, nie preto, že by to bolo zle spracované, ako už som povedal, opak je pravdou. Je ale ťažké počúvať, ako tu vláda riadila v roku 2019 štát. Predpoklad, že tak konala nielen v roku 2019, je takmer so stopercentnou pravdepodobnosťou pravdivý. My sa tu môžme hádať v pléne, môžme argumentovať, vyčítať si veci politicky, môžme sa kritizovať navzájom, dokonca môžme aj útočiť na seba, ako sme to už neraz zažili, tu je však to pravé zrkadlo pre SMER – sociálna demokracia.
Pán podpredseda Pellegrini pripomenul nám poslancom, že záleží len na nás, kedy sa táto schôdza skončí. Neberiem mu dobrý úmysel, ale práve tu je potrebné povedať, že do tohto odborného zrkadla sa smerákom dívať nechce a chceli by to mať čím skôr za sebou. Aj pani exprimátorka Humenného hneď zareagovala, aby sme sa nezaoberali len vecami ex post, ako sa hovorí – to teraz bez urážky – trafená hus zagága. Práve toto treba hovoriť, treba si vziať správu NKÚ ako niečo, čo nám je vodítkom a poukazuje na veci, ktorým sa treba v budúcnosti venovať a takým prešľapom sa vyhnúť.
Takže si dovolím niekoľko vecí iba stručne zopakovať a zdôrazniť. Ide o veci, ktoré ležali na srdci predsedovi NKÚ a považoval za nutné to verejne povedať. Hovoril: Hospodársky rast z minulých rokov nebol dostatočne využitý na tvorbu rezerv. Navrhovaný rozpočet bol vyhodnotený ako vysoko rizikový. Pán predseda upozornil na nízku úroveň zodpovednosti a nezodpovedné riadenie. Pripomenul, že vládu nielen pri schvaľovaní 13. dôchodku nezaujímal rozpor so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pri cieľoch štátneho rozpočtu označil veľký rozdiel medzi plánom a realitou, pričom to podľa neho nebolo nepredvídateľné. Šlo podľa pána predsedu jednoducho o nezodpovedné politické rozhodnutia. NKÚ bol prinútený podávať podnety, bolo spomenutých sedem trestných oznámení, 16 oznámení na prokuratúru a sedem podaní na Úrad pre verejné obstarávanie za jeden jediný rok! To tiež o niečom svedčí. V správe je výčitka k ďalším prešľapom, ktoré si môže verejnosť podrobnejšie pozrieť priamo v tomto dokumente.
Nezdôrazňujem svoje slová ani slová politikov, ale slová šéfa NKÚ. Nie politici, ale ľudia, ktorí si odborne podali záver vládnutia SMER-u, teda rok 2019, a zhodnotili to, nastavili to jasné a čisté zrkadlo, do ktorého je pravdivý pohľad. Niekto sa v tejto nahej pravde vidí len veľmi, veľmi nerád.
Ešte raz vám, pán predseda, ďakujem za precíznu správu a žiadam vás, aby ste rovnako dôsledne pracovali aj naďalej.
Ja chcem zdôrazniť, že nejde len o SMER, ale pozerajme sa aj do budúcna. Je úplne jedno, kto je práve vo vláde. To, čo sme tu mali, musí byť mementom a výstrahou, aby sa k takémuto nezodpovednému vládnutiu v našej krajine už nikdy nikto nevrátil.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 14:45 - 14:45 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Aj v súvislosti s vystúpením pani kolegyne Anny Zemanovej a jej zisteniami v oblasti kontrolnej činnosti poukazujem opäť na nutnosť reformy verejnej správy a samosprávy, presne tak ako to vo svojej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti každý rok v rámci svojej správy v parlamente zdôrazňuje pán predseda NKÚ Karol Mitrík. O nutnosti auditu nás presviedča vo svojich stanoviskách aj ZMOS, spomeniem národný projekt ZMOS-u s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
Vo svojom vystúpení ste, pani kolegyňa Zemanová, poukázali na ochranu kultúrnych pamiatok. Na Slovensku deklarujeme záujem na ochranu kultúrneho dedičstva, náklady naň však prakticky výlučne ponechávame na ich vlastníkoch. To sa potom dobre deklaruje verejný záujem, keď finančné bremeno znáša niekto iný. Vo viacerých krajinách západnej a severnej Európy je ochrana kultúrnych pamiatok v súkromnom vlastníctve ako verejného záujmu riešená preplatením rozdielu nákladov, ktorý vzniká pri bežnom užívaní budovy, a tým, ktoré je požadované príslušným štátnym orgánom. Na túto formu kompenzácie má vlastník pamiatky v prípade splnenia určitých podmienok nárok, na rozdiel od Slovenska, o udelení dotácie rozhoduje štátny orgán, komu dotáciu udelí a komu nie, nehovoriac o daňových zvýhodneniach či iných formách nepriamej podpory.
Pokiaľ nebudeme mať na Slovensku relevantný audit kompetencie, budeme sa boriť s poukazovaním, kto je za problémy v oblasti životného prostredia, ochrany kultúrnych pamiatok a v iných oblastiach zodpovedný, či je to štátna správa, všeobecná alebo špecializovaná, alebo samospráva. Mohla by som tak prejsť naprieč jednotlivými agendami, v rámci ktorých mestá a obce realizujú štátne úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy, bez... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

19.5.2020 14:39 - 14:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o prerokovaní správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019 (tlač 18a) vo výbore.
Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 25 z 31. marca 2020 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 10 z 30. apríla 2020 schváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade, po prvé, schváliť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019, a po druhé, vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Súčasne ma výbor určil za spravodajcu výboru a poveril ma, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výbore.
Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 11 zo dňa 30. apríla 2020. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:42 - 11:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Súhlasím so svojím predrečníkom, ktorý poukázal na hospodárenie, netransparentné hospodárenie v Slovenskom vodohospodárskom podniku.
Ja chcem poukázať na ďalší závažný problém, a to je prenájom štátnych pozemkov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Konkrétne sú to pozemky v okolí našich vodných nádrží, napr. na Zemplínskej šírave. Pláže sa menia v posledných rokoch na privátne zóny, kam sa rekreanti, turisti ani rybári nedostanú. Slovenský vodohospodársky podnik prenajal tieto pláže a zátopové územia na desiatky rokov za smiešne sumy firmám a súkromným osobám, ktoré si tieto územia ohradili. Toto svojvoľné správanie Slovenského vodohospodárskeho podniku obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a športového rybárstva na našich vodných nádržiach. Slovenský vodohospodársky podnik prenajíma tieto pozemky, ktoré využívali rekreanti a rybári, bez toho, aby to prejednal so Slovenským rybárskym zväzom, s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ale aj s krajskými organizáciami cestovného ruchu. Bude preto potrebná zmena legislatívy, aby Slovenský vodohospodársky podnik nemohol takto nezodpovedne a svojvoľne konať. Ale aj bude potrebná vyššia kontrola zo strany ministerstva životného prostredia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:41 - 11:42 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Cmorej, ja som si pozorne vypočul vašu správu, veľmi pozorne a ja nechcem s vami súhlasiť a nemôžem v tom, že ste povedali, že všetci vieme, ako to dopadne, to vyšetrovanie. A ja nechcem, aby to vyšetrovanie dopadlo tak, ako to vyšetrovanie dopadlo vždy, keď vyšetrovali vyšetrovatelia, ktorým bývalý minister vnútra alebo ministerka vnútra za SMER prikazovali, ako to má dopadnúť. Tak ja si myslím a môžem povedať aj za svojich kolegov, že práve opak musíme dôrazne žiadať, aby tie veci, ktoré sa tu diali, nezostali zabudnuté, ale aby sa vyšetrili. A všetky tieto veci, ktoré ste vy povedali, to je niečo neskutočné, čo sa tu dialo, aby páchatelia týchto trestných činov, ktorí nás okradli o obrovské, obrovské sumy, boli potrestaní. Takže nie tak, ako to dopadne, veď všetci vieme, ale nech to dopadne, ako spravodlivo má. A absolútne s vami súhlasím, to, čo sa tu dialo, bolo katastrofálne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:21 - 11:22 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Súhlasím so svojím predrečníkom aj s pani Pleštinskou. Bývalá vláda zlyhala vo viacerých oblastiach. Správa NKÚ je aj naozaj veľmi rozsiahla a objektívna pri hodnotení viacerých pochybení a nedostatkov. Veľmi pekne im ďakujem, kontrolórom, ktorí vykonali veľa dobrého pre samosprávu aj pre Slovenskú republiku.
Osobne ma veľmi mrzí najmä toto: Mýtny systém na Slovensku funguje od roku 2010 a za svoju existenciu dokázal zarobiť viac ako 1,5 mld. eur. Bohužiaľ, viac ako polovica týchto prostriedkov putovala do súkromných rúk. Spoločnosť SkyToll zinkasovala približne 750 mil., to znamená takmer 50 % z celkového výnosu a ďalších 108 mil. získali ďalší súkromníci. To znamená, len 20 % výnosu putuje na výstavbu nových ciest.
NKÚ negatívne hodnotí prístup bývalej vlády k informatizácii. Kým mestá a obce sa podľa správy úspešne snažia vybavovať čo najviac agendy cez počítač, vláda im v tejto oblasti nepomáhala dostatočne informovať občanov o možnosti riešiť veci cez internet.
Z analýzy takisto vyplýva, že obedy zadarmo stáli Slovensko takmer 123 mil. eur. NKÚ zároveň dodáva, že toto opatrenie bolo nepripravené a výrazným spôsobom zaťažilo rozpočty samospráv. Zároveň NKÚ poznamenáva, že efekt pre zdravú výživu detí vôbec nie je podložený, takže obedy nielenže nepriniesli žiadne merateľné výsledky, ale neboli ani pripravené zo strany vlády a všetky problémy opäť padli na plecia samospráv. Môžeme teda povedať, že bývalá vláda sa štedro postarala o súkromné spoločnosti, ale pokiaľ sa jednalo o samosprávy, tak týmto pridávala len zodpovednosť za svoje omyly.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:19 - 11:21 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako by som sa chcela pripojiť k poďakovaniu pána spravodajcu Jozefa Hlinku pánovi riaditeľovi Karolovi Mitríkovi a kontrolórom NKÚ Slovenskej republiky. Podľa mojich informácií primátori miest a starostovia obcí, ktorí sú aktívni pri čerpaní štrukturálnych fondov, veľmi oceňujú ústretovosť pri vykonávaní kontrol, ktoré vykonáva NKÚ Slovenskej republiky. Nie sú iba výpočtom negatívnych zistení, úlohou kontroly je poukázať aj na dobrú prax a poskytnúť tak návod ostatným, aby hospodárne, efektívne a účelne využívali svoje zdroje a plnili svoje úlohy. Elektronizácia verejnej správy je významnou výzvou a v jej napĺňaní v súlade s európskou legislatívou máme ešte veľké rezervy. Informatizácia katastra, využívanie kataster portálu, nehovoriac o využívaní portálu slovensko.sk.
Tak ako tu odznelo, hlavne malé obce sa potykajú s obrovskou byrokraciou a zvládnuť 4 000 kompetencií je priam nemožné. Štát preniesol na mestá a obce množstvo kompetencií bez financií. V oblasti výkonu, v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku sa potykáme s nedostatkom financií hlavne v oblasti personálu. Verím, že sa nám aj na základe zistení NKÚ Slovenskej republiky a skúseností pána riaditeľa NKÚ, ktoré získal v pozícii primátora mesta Spišská Nová Ves, podarí urobiť v oblasti verejnej správy pokrok smerujúci k efektívnej verejnej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2020 11:07 - 11:07 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som pripomenúť poslancom, ktorí sú členmi výboru pre hospodárske záležitosti, že máme mimoriadne zasadnutie tohto výboru dnes o dvanástej hodine, tak ako bolo v pozvánke. Prosím, nezabudnite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2020 11:06 - 11:07 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam, prosím o opravu hlasovania v prípade hlasovania č. 62, teda Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, nefungovalo mi hlasovanie zariadenie, chcel som byť proti. Ďakujem.
Skryt prepis