Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.5.2021 o 14:28 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.5.2021 14:28 - 14:29 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
No nejako sme sa neuspokojili, ale však môžme mať na to rozdielny názor (povedané so smiechom), to je v poriadku, ale verím, že aj občanom to priblížime.
Chcel by som zdôrazniť, že pre niektorých to môže po nahliadnutí do mapy vyzerať ako cesta len cez nejaké hory, lesy, lúky, háje, ale nie je to tak. Denne tadiaľ prejdú stovky kamiónov, ktoré veselo túto cestu využívajú ako tranzit zo severu na juh. Ja som nenarážal na nové trasovanie cesty, hovorím o aktuálnom stave. Je to aj pripojenie na rýchlostnú cestu R3. Ak by sme hovorili iba o osobnej doprave, tak po menších úpravách by táto cesta možno na pár rokov stačila, ale pri dnešných podmienkach začína byť nebezpečná.
Verím, že ani vy to nemáte jednoduché, ja tak isto vnímam rekonštrukcie ciest I. triedy, ktoré pod vaším vedením začalo ministerstvo riešiť, ale tiež berte aj situáciu v tom regióne, že zo žiarskej strany je tá cesta proste okachličkovaná, z tej strany okresu Turčianske Teplice sa proste prepadáva, takže vždy sa tvorí nejaký lievik, ktorý proste nezapadá do tej mozaiky.
Takže ja budem rád, keď aj nie sú finančné prostriedky, že ministerstvo túto cestu si zaradí na pracovný stôl a dá si tam nejakú, nejaký nadpis: Nutná oprava. To asi by tak všetko bolo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

6.5.2021 14:09 - 14:09 hod.

Tabák Romana
Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. Takže znamená to, že títo pacienti sa majú hlásiť poisťovniam samoiniciatívne?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:29 - 11:29 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov výboru pre hospodárske záležitosti, že zasadnutie je dnes o 12.00 hod., ako ste dostali do mailu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:28 - 11:28 hod.

Čekovský Kristián
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby prišli teda na schôdzu o dvanástej, alebo teda 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 10:07 - 10:08 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, rovnako ako kolega Blcháč, aj ja by som chcela vyzdvihnúť vysoko odbornú a prehľadnú správu NKÚ na čele s jeho predsedom Karolom Mitríkom. Nedávno sme mali stretnutie s pánom podpredsedom Ľubomírom Andrassym, ktoré hodnotím ako veľmi vecné a zaujímavé. Rovnako ako rečník v rozprave kolega Blcháč mám tiež pripomienky k vykonávaniu kontrolnej činnosti v samosprávach.
Vieme, že v počte viac ako 2 930 obcí máme veľmi malé obce s úväzkovým starostom, ktoré nemajú vo svojom rozpočte financie na plat kontrolóra. Viem si predstaviť, že by NKÚ ako najvyššia autorita v štáte v oblasti kontroly zastrešovala aj kontrolórov v samospráve, no bolo by to asi veľmi náročné, ale vítam iniciatívu stavovských organizácií miest a obcí, ZMOS-u aj Únie miest, ktoré majú v ambícii pripraviť legislatívu v spolupráci s parlamentom v oblasti kontroly v samospráve možno formou zdieľaných služieb alebo nejakým iným možno návrhom, a verím, že nájdeme vlastne podporu aj u pána predsedu NKÚ a vytvoríme dobrý systém kontroly v samosprávach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2021 9:51 - 9:53 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výberu, výboru predniesť správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania správy o výsledku kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu.
Správu pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 3. mája 2021. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 169 zo dňa 27. apríla 2021. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 184 zo dňa 4. mája 2021. Určil ma za spravodajcu výboru.
Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, závoreň, zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.,
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 9:13 - 9:15 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2020.
Správu o výsledku hospodárenia pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie do 3. mája 2021. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 177 zo dňa 4. mája 2021. Uvedený výbor predloženú správu vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 183 zo 4. mája 2020. Určil ma za spravodajcu výboru, výbor ma poveril taktiež predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 18:22 - 18:24 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som nechcel zachádzať do detailov v tom predstavení, keďže sme v prvom čítaní. Ale, samozrejme, očakávam určitú diskusiu v druhom čítaní k tomuto zákonu a prípadne aj pozmeňovacie návrhy, ktorým by ho mohli vylepšiť.
Možno len zareagujem na pani poslankyňu. Ja si myslím, že najlepší liek na tie, na to predražovanie tepla je konkurencia. Pretože keď ten dodávateľ tepla je ohrozený tým, že sa naozaj tie bytovky začnú odpájať, tak si veľmi dobre rozmyslí, akú cenu im ponúkne. A myslím si, že k tomu aj tento návrh smeruje.
Samozrejme, nejde nám o to, alebo chceme, chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby teplárne, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov, do zlepšenia kvality, zabráneniu úniku tepla a tak ďalej a tak ďalej, aby to potom prinieslo, že sa bude veľmi veľa tých odberateľov odpájať, to by sme neradi. Ale, ale samozrejme, je dôležité, aby dostali dobrú cenu tepla, pretože ak jedna bytovka dostala trojnásobnú cenu oproti inej, ktorá si vykuruje sama, tak niečo nie je v poriadku a proste tam tá konkurencia nefunguje a to nie je dobré.
Možno ešte jednu vetu. Táto problematika je upravená aj v práve EÚ, smernica 2018/2001, čl. 24 Diaľkové vykurovanie a chladenie vrátane podmienok odpojenia sa od sústavy CZT a to aj v bytových domoch. A máme lehotu na transpozíciu tejto smernice do 30. 6. 2021. Tak aj preto bolo veľmi dôležité, aby sme vlastne tento návrh zákona podali, pretože keď sa nám to teda podarí schváliť, tak nám to tak tesne s odretými ušami vyjde.
Takže chcem vás poprosiť o dôveru v prvom čítaní a ďakujem za podnetnú diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 18:20 - 18:22 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, takto, pomôže to čiastočne. Určite by to malo pomôcť v prípadoch, kde dochádza k tzv. reťazeniu cien, tam by to malo pomôcť. Pretože dneska, keď to prechádzalo cez primár, ktorý mal jeden vlastník, potom sekundár, druhý vlastník, nabaľovali si tie marže, tak ak bude vydaný potom, ak bude vydané to, myslím, že to opatrenie alebo rozhodnutie ÚRSO, proste právny predpis ÚRSO k tomu, že zastropuje tie marže, tak, samozrejme, dôjde k zníženiu, lebo tie marže sa narátavali, jak si to vyúčtovali primár, sekundár, niekde až terciár. Čiže pri reťazení cien to určite pomôže.
Pri tom tzv. teplárenskom nevoľníctve, tam sme naozaj len otvorili tú tému. Tam to môže v niektorých prípadoch pomôcť, ale nie asi úplne. Ak je váš problém alebo problém tých, ktorých spomínate v bytovom dome, v tom, že tam doteraz bolo záväzné stanovisko dodávateľa, my ho nerušíme teraz. Lebo keď sme v minulosti rozprávali o tom teplárenskom nevoľníckom zrušení, tak sme chceli zrušiť záväzné stanovisko dodávateľa. My ho teraz nerušíme, my to len, my to len spresňujeme tak, že naozaj by sa mal vyjadrovať len ako dotknutý orgán len vo verejnom záujme.
Čiže uvidíme, ako to bude fungovať. A pokiaľ to budú ďalej tí dodávatelia tepla zneužívať, že budú naozaj v tých stanoviskách riešiť svoje osobné, biznis a podnikateľské problémy, no tak sa vrátime k tomu, že asi budeme musieť zrušiť to záväzné stanovisko dodávateľa. No, otázka je, že ono nie, nie alebo niekedy môže byť aj nešťastné to, že to necháte úplne potom iba na tých obciach, lebo môžu byť extrémne prípady, keď tam nebude ešte žiadne záväzné stanovisko nikoho, tak aby niektorí starostovia troška neuleteli a nezničili si tú infraštruktúru, že toto musíme ešte domyslieť. A mali by sme to domyslieť aj tak, že prípadne možno to nahradíme, to záväzné stanovisko dodávateľa, niekým, kto nebude ani obec, ani... ale bude to možno nejaká štátna agentúra a podobne. Nad tým ešte rozmýšľame, na to budeme mať čas medzi prvým, druhým čítaním. Uvidíme, jak sa nám podarí. Ak sa nepodarí, tak v najbližšej dobe vypozorujeme, ako to funguje v praxi a prípadne to pritvrdí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 18:08 - 18:15 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Keďže som jedným zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona, dovoľte mi pár slov uviesť k jeho obsahu.
Ja nadviažem na to, čo hovoril hlavný predkladateľ, predseda hospodárskeho výboru pán poslanec Kremský, že tento návrh zákona je naplnením istej časti programového vyhlásenia vlády. Tých ustanovení a tých cieľov v programovom vyhlásení vlády v oblasti energetiky je viacero, vytvorenie tých férových podmienok, korektných cenových podmienok je jedným z nich, z tých cieľov.
Myslím, že všetci máme záujem, aby ľudia na Slovensku platili za energie aj za teplo primerané ceny, na tom sa asi zhodneme všetci. Možno sa nezhodneme na tom, že akým spôsobom sa dopracovať k tým primeraným cenám.
My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby, ako sa vieme dostať k primeranej cene. Prvý okruh, ktorý riešime, je zákaz tzv. reťazenia cien. V princípe to spočíva v tom, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách, kde je to primerané, asi nespôsobovalo žiadne problémy, ale na Slovensku chcú niektorí podnikatelia zbohatnúť zo dňa na deň a tie marže si neúmerne naťahujú a navyšujú. Ide v podstate o prípady, kedy nejde o jednu osobu, ktorá vlastní aj primár, aj sekundár, prípadne terciár, až kým sa to nedostane do bytového domu alebo do rodinného domu, či do iného obydlia, ale je ich viac. A tento návrh zákona vytvára predpoklady pre to, aby sa zabránilo takému neúmerného navyšovaniu tých obchodníckych marží medzi jednotlivými podnikateľmi, ktorí vlastnia tú tepelnú infraštruktúru.
Nebude stačiť na to len samotný zákon, ale zákon vytvára predpoklady na to, aby ÚRSO potom mohlo vydať ďalšie právne predpisy, ktorými zastropuje tie marže.
Dalo by sa to riešiť, samozrejme, aj inak, že priamo v zákone povieme, že si to majú povedzme tí podnikatelia medzi sebou nejakým spôsobom vykompenzovať. Nechceli sme ísť do tohto. Myslím si, že je vhodnejšie zveriť tú koncovku na regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čiže to je ten prvý okruh, ktorý riešime, a to je zákaz neúmerného reťazenia cien, čiže zákaz neúmerného navyšovania si marží medzi podnikateľmi, ktorí, ktorí vlastnia alebo spravujú na základe nájomných zmlúv tepelnú infraštruktúru. A takto by sme sa mali dopracovať k primeranej cene za teplo.
Druhý spôsob, ako by sme sa vedeli dopracovať k primeranej cene za teplo, je v podstate prax, ktorú vieme nazvať aj tzv. teplárenským nevoľníctvom, aj keď my priamo toto teplárenské nevoľníctvo nerušíme týmto návrhom zákona, čo mne je osobne ľúto, ale možno sa k tomu v priebehu volebného obdobia ešte dopracujeme. My len spresňujeme to, čo povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval dvakrát o zákone o tepelnej energetike. Prvýkrát, keď rozhodoval o tom, že či platný zákon porušuje vlastnícke právo v zmysle ústavy, a druhýkrát, keď rozhodoval o tom, či súčasný systém, ktorý je zavedený zákonom o tepelnej energetike, porušuje základné slobody, menovite slobodu, slobodu podnikania. A práve keď Ústavný súd a, myslím, že v novembri minulého roka je to rozhodnutie z Ústavného súdu k tomuto zákonu o tepelnej energetike, keď rozhodoval o tom, či porušuje platný zákon slobodu podnikania, tak vtedy konštatoval, že, alebo áno, konštatoval, že dochádza v praxi k prípadom, kedy dodávateľ tepla zneužíva svoje postavenie dotknutého orgánu alebo dotknutého subjektu v procese, ktorý vedie k vybudovaniu nového tepelného zariadenia a to spôsobom, že sa nevyjadruje vo svojom záväznom stanovisku iba k veciam, ku ktorým sa má vo verejnom záujme, ale v tom stanovisku popridáva ešte ďalšie veci, ktoré s verejným záujmom nemali nič spoločné. A konštatoval takisto Ústavný súd, že bolo by vhodné, aby keď dodávateľ tepla sa vyjadruje, tak sa naozaj vyjadroval iba k tomu, k čomu sa podľa zákona má ako dotknutý subjekt, a teda k tomu, či dochádza k zásahu buď do ochranného pásma, alebo k zásahu do samotnej tepelnej sústavy.
A keďže v platnom zákone to nie je presne vyjadrené, pretože je to umiestnené v zlom ustanovení, tak my len robíme to, že presúvame v tejto veci to oprávnenie dodávateľa tepla vydať záväzné stanovisko do vhodnejšieho ustanovenia s tým, že ho naozaj prísnejšie obmedzujeme v tom, aby sa v stanovisku vyjadroval iba k tým veciam, ku ktorým sa má vyjadrovať vo verejnom záujme aj v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu z novembra minulého roka. Čiže dochádza k spresneniu. A pokiaľ toto spresnenie sa bude a malo by sa naozaj už teraz striktne dodržiavať aj zo strany dodávateľa tepla, tak by to malo viesť k tomu, že v odôvodnených prípadoch, ak sú všetky zákonné podmienky splnené, samozrejme, aj s prihliadnutím na záväzné stanovisko tohto dodávateľa, tak bude sa môcť v týchto prípadoch aj žiadateľ odpojiť od tej sústavy a bude to viesť teda aj k zníženiu alebo k primeranej cene za teplo u tých, ktorí o to požiadali a bolo im vyhovené.
Takže to sú také dva základné okruhy, ktoré sa v tomto návrhu zákona riešia. Ja verím tomu, že všetci chceme, aby ľudia mali primerané ceny za teplo a, samozrejme, rešpektujem, že každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. My sme zvolili tento spôsob a ak je vám tento spôsob sympatický alebo s ním súhlasíte, tak vás takisto chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis