Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.3.2023 o 20:29 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 29.3.2023 20:29 - 20:29 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne všetkým, aj čo ste zostali, aj za diskusiu a chcem potvrdiť samozrejme aj pani poslankyňa Žitňanská, ale aj všetci ostatní budete pozvaní ak aj oboznámení s tým, že ak bude taký výbor k Plánu obnovy, predpokladaný plánovaný klasický výbor k druhému čítaniu bude 27. apríla zatiaľ, tak tam tiež vám dáme vedieť. A chcem ohlásiť, že hlasovanie by bolo zajtra o sedemnástej. Prajem pekný večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 20:28 - 20:28 hod.

Šofranko Mária
Viem, že môžem vystúpiť v poslednej faktickej. Súhlasím s tebou, pani poslankyňa, že je škoda, že takto dôležitý zákon je prerokovaný práve v tejto večernej hodine. A pýtala si sa, či je prioritou školstvo pre všetky politické strany. Ja verím, že áno, že to nie je len vo volebných programoch a že každý to myslí smrteľne vážne. Ďakujem všetkým a pekný večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 20:11 - 20:12 hod.

Pollák Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 20:10 - 20:10 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem, ja len veľmi krátko. Peter, povedal si
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 20:10 - 20:10 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem, ja len veľmi krátko. Peter, povedal si
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2023 20:00 - 20:10 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený predseda, ešte predtým než načnem rozpravu tak podávam návrh na pridelenie tohto návrhu zákona aj Výboru Národnej rady pre, Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Daný návrh zákona sa totiž venuje aj oblastiam vzdelávania ktoré sa vyslovene týkajú aj ľudských práv.
Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, ja som rád, že tu máme aj bývalého pána ministra a oceňujem tak jak vašu prác pán minister, tak aj prácu bývalého pána ministra. A beriem vás za serióznych naozaj ľudí, ktorí chceli pomôcť školstvu a jednoducho že so školstvom to naozaj myslia dobre.
Ja by som, ak dovolíte, rád sa dotkol možno aj tušíte ktorých tém v rámci vzdelávania. Áno, je to integrácia a inklúzia, ale aj segregácia. Áno, Slovensko čelí pripravovanému infringementu od roku 2015 za nedostatočnú integráciu a inklúziu práve rómskych žiakov do vzdelávacieho procesu, kde sme neustále upozorňovaní na to vlastne že práve rómski študenti sú buď segregovaní alebo nevieme ich integrovať do toho vzdelávacieho procesu.
Dlhodobo je tu otázka naozaj tých materských škôl pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a túto definíciu vlastne po komunikácie aj z ľuďmi z Európskej komisie sme zadefinovali tento termín materské školy pre sociálne znevýhodnené prostredie, alebo pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tento termín vypracovala samotná Európska komisia a neskôr nás požiadali aby sme dali vypracovať aj či tento termín alebo teda návrh, ktorý o ktorom sme aj v minulosti hovorili je protiústavný. Tak sme to dali ústavným právnikom posúdiť, že či je to protiústavné alebo diskriminačné. A dostali sme k tomu vyjadrenie že nie.
Ja som naozaj rád aj za pána bývalého ministra Gröhlinga, ktorý, áno, aj za jeho doby bola tu vlastne snaha počúvať na túto tému a aj s pani štátnou tajomníčkou Síthou sme viedli k tomuto bodu dlhosiahle diskusie s cieľom naozaj priniesť nejakú legislatívu k tomu, aby pomohli hlavne tým deťom, ktoré sú, ktoré končia napokon v špeciálnych základných školách, ale k tomu sa dostanem neskôr. A tak isto ďakujem aj pánovi ministrovi Horeckému, s ktorým sme sa tak isto stretli k tejto téme. A naozaj je tu ochota diskutovať k tejto téme a riešiť tento problém práve detí, ktoré sú nesprávne zaradené do tých špeciálnych škôl.
Ja by som sa dotkol teraz vlastne konkrétne tých špeciálnych škôl a prečo vlastne rómske deti končia v špeciálnych základných školách. Častokrát je to preto, ale teda častokrát, vo veľa prípadoch je to hlavne preto, lebo prichádza vlastne na pohovor do základnej školy a tým že neovládajú slovenčinu tak sú zaradené do špeciálnej základnej školy. Tie isté deti, ktoré, a máme jasný príklad v Bystranoch, ktorí navštevovali možno tú špeciálnu základnú školu, tak tým že sa presťahovali do Anglicka, tak boli zaradené do klasickej základnej školy s tým, že tam mali naozaj taký individuálny prístup možno aj asistentov učiteľa alebo teda konkrétnych učiteľov a tie deti dnes neovládajú po slovensky, alebo ovládajú plynule po anglicky, po rómsky a zvládajú učivo základnej školy. Dnes už sú
Na rastúce sa nejaké vášne v spoločnosti, kedy tu kolegovia z ĽSNS alebo z REPUBLIKA ukazujú práve na týchto ľudí, že sú poberačmi sociálnych dávok. A poďme s tým niečo robiť. Lebo toto je voda a plyn pre, pre takýchto ľudí ako sú oni a tým pádom rastie tu aj extrémizmu. Ja budem končiť. Verím tomu, že aj pán minister bude súhlasiť so mnou a že bude pokračovať diskusia k tomu, aby sme naozaj tie deti neodkázali na to, aby končili v špeciálnych základných školách, ale pripravme ich naozaj na to, aby sa dostali do základnej školy, aby dostali rast ten krištáľ do ruky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 19:57 - 19:57 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Odznelo tu dnes aj to, že reforma bude závažný a obrovský problém. Ja si to nemyslím, pretože 109 škôl sa prihlásilo do pilotného overovania. Ako ste vraveli, tak 89 je pripravených a to znamená, že záujem o reformu tu je. A ja verím, že naši pedagógovia a žiaci do zvládnu. Netreba sa báť cyklov, netreba podceňovať našich pedagógov. Myslím si, že roky príprav a tri roky pilotného overovania je dostatočná príprava a nemôžeme to porovnať s reformou v roku 2008. Ja verím, že nájdeme spoločný konsenzus. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2023 19:28 - 19:30 hod.

Dobeš Peter
 

Vystúpenie 29.3.2023 19:23 - 19:27 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, prečítam zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby, ktoré sa konalo 29. marca 2023.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za Andreja Cox - hlasovalo za 78 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 45 poslancov;
Andrea Erdősová - hlasovalo za 2 poslanci, hlasovali proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za Martin Figura - hlasovalo za 0 poslancov, hlasovalo proti 10 poslancov, zdržalo sa hlasovania 119 poslancov;
Martin Kasarda - hlasovalo za 42 poslancov, hlasovalo proti 9 poslancov, zdržalo sa hlasovania 79 poslancov;
Zoltán Pék - hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za...
===== poslancov, hlasovalo proti 9 poslancov, zdržalo sa hlasovania 78 poslancov;
Zoltán Pék - hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za Vladimír Repčík hlasovalo za 3 poslanci, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 114 poslancov;
Tomáš Sasák hlasovalo za 0 poslancov, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 118 poslancov;
za Milan Sedláček, hlasovalo za 35 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 88 poslancov;
Nataša Slavíková, hlasovalo za 37 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 86 poslancov;
Mária Tóthová Šimčáková, hlasovalo za 6 poslancov, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 112 poslancov;
Roman Vavro, hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 117 poslancov
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2023 19:23 - 19:27 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, prečítam zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby, ktoré sa konalo 29. marca 2023.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za Andreja Cox - hlasovalo za 78 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 45 poslancov;
Andrea Erdősová - hlasovalo za 2 poslanci, hlasovali proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za Martin Figura - hlasovalo za 0 poslancov, hlasovalo proti 10 poslancov, zdržalo sa hlasovania 119 poslancov;
Martin Kasarda - hlasovalo za 42 poslancov, hlasovalo proti 9 poslancov, zdržalo sa hlasovania 79 poslancov;
Zoltán Pék - hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za...
===== poslancov, hlasovalo proti 9 poslancov, zdržalo sa hlasovania 78 poslancov;
Zoltán Pék - hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 116 poslancov;
za Vladimír Repčík hlasovalo za 3 poslanci, hlasovalo proti 12 poslancov, zdržalo sa hlasovania 114 poslancov;
Tomáš Sasák hlasovalo za 0 poslancov, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 118 poslancov;
za Milan Sedláček, hlasovalo za 35 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 88 poslancov;
Nataša Slavíková, hlasovalo za 37 poslancov, hlasovalo proti 6 poslancov, zdržalo sa hlasovania 86 poslancov;
Mária Tóthová Šimčáková, hlasovalo za 6 poslancov, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 112 poslancov;
Roman Vavro, hlasovalo za 1 poslanec, hlasovalo proti 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 117 poslancov
Skryt prepis