Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

30.3.2023 o 18:52 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 30.3.2023 18:52 - 18:54 hod.

Dobeš Peter
 

Vystúpenie 30.3.2023 18:50 - 18:52 hod.

Kavecká Monika
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2023 17:27 - 17:42 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
poslankyňa Šofranko a poslanec Vetrák. Obaja podali pozmeňujúce návrhy. Keďže tieto pozmeňujúce návrhy boli podané dnes, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 91, proti 10, zdržalo sa 30. Uvedený návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Informácia obsahuje jeden bod, dajte, prosím, o ňom hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 92, proti žiadni, zdržalo sa 38, nehlasovali 4. Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Šofranko.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 121, proti žiadni, zdržalo sa 8, 4 nehlasovali. Konštatujem, že uvedený návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Ako o poslednom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil poslanec Vetrák.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za 92, proti 5, 33 sa zdržalo, 4 nehlasovali. Konštatujeme, že aj tento návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch a podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 92, proti 38 (správne: zdržalo sa 38), 4 nehlasovali. Uvedený sme schválili.


Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Otvorte rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za 93, proti žiadni, zdržalo sa 37, 4 nehlasovali. Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov.
Pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že včera 29. marca 2023 vo verejnom hlasovaní o návrhu člena Rady pre mediálne služby (tlač 1420) a o návrhu na voľbu členov Rady rozhlasu a televízie (tlač 1431) nebol zvolený potrebný počet týchto rád, pristúpime k opakovanej voľbe. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti, zdržiavam sa. Pri voľbe člena Rady pre mediálne služby, člena Rady rozhlasu a televízie za oblasť televízneho vysielanie, ako i za člena Rady rozhlasu a televízie za oblasť ekonómie je možné na hlasovacích lístkoch označiť za najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prvý. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:57 - 16:58 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:57 - 16:58 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:37 - 16:45 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:37 - 16:45 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2023 16:34 - 16:35 hod.

Vetrák Milan
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2023 16:19 - 16:20 hod.

Kyselica Lukáš
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.3.2023 16:14 - 16:19 hod.

Vetrák Milan