Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:41 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:41 - 9:46 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sme tu všetci zajedno. Ja si myslím, že všetci si ctíme týchto ľudí, týchto bojovníkov a takisto myslíme aj na ich rodinných príslušníkov.
A takisto vieme veľmi dobre, že tu mali sme aj iné obete. Sú rôzne iné príležitosti, netreba to tak nejak vášnivo preciťovať, pretože toto sa vyslovene, je také memento, ktoré sa má osláviť alebo sa má prejaviť práve pri príležitosti ďalšieho výročia SNP, kedy vlastne toto vzniklo, ako som hovoril na začiatku, a tiež že sa to čisto viaže práve k Slovenskému národnému povstaniu, a teda veteránom druhej svetovej vojny.
Pán Suja, vy máte možnosť, samozrejme, prísť aj s nejakou legislatívnou iniciatívou alebo s nejakým návrhom, ktorý môže uctiť obete šesťdesiateho ôsmeho. Vcelku dobrý nápad. Ja si viem predstaviť, že by sme si to všetci vedeli predstaviť podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 9:40 - 9:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi stručný. Nás čaká ešte možno aj rozprava potom pri druhom čítaní.
Ja sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Borguľovi za jeho vystúpenie. Veľmi si to vážim. Áno, je smutné, že pri takejto príležitosti a pri takomto zákone, ktorý v podstate má takto symbolicky ohodnotiť našich hrdinov, je tu taký malý záujem, ale to už, bohužiaľ, je to tak bežné, pokiaľ nejde o vybičované emócie, tak parlament nemá záujem. Každopádne si ceníme všetky tie faktické poznámky, ktoré tu zazneli. Ja len na dovysvetlenie dve veci.
Prvá, toto rozhodnutie padlo ešte počas práve osláv 75. výročia v Banskej Bystrici, takto, keď tam sedeli títo veteráni, veteránky, a teda aj vdovy, tieto, títo starci a starenky, tak sa rozhodlo, že nájde sa nejaký spôsob, ako ich nejak symbolicky ohodnotiť a dať im proste, dať im aj nejakú finančnú odmenu a povedať, myslíme na vás, sme pri vás stále. Bohužiaľ, to trvalo strašne dlho, hej, že to bolo, si zoberte rozhodnutie v roku 2019, vláda predošlá prišla k tomu rozhodnutiu až 19. februára, teda týždeň pred voľbami 2020, čiže teraz sa to až podarilo zrealizovať, ale sme radi, že sa to podarilo zrealizovať.
A druhá vec je, tuto máme také tie, tie, tú naučenú premisu historickú, ktorú do nás liali 40 rokov, že SNP bolo komunistické povstanie, partizáni boli komunisti a podobné veci. No to nie je tak, to vôbec nie je tak. Toto boli ľudia, ktorí naozaj boli odvážni a postavili sa, zobrali zbrane do rúk a išli bojovať za správnu vec. Naozaj išli bojovať proti okupantom, proti tyranii, proti všetkým týmto zlým veciam, s ktorými v podstate ešte aj dnes bojujeme. A ja vám poviem na rovinu, to sa nebavíme len o nejakých našich vojakoch alebo teda týchto veteránoch, ktorí bojovali na západnom fronte, že ich zatvárali. Viete, koľko pozatvárali týchto rôznych partizánov?
Ja to viem veľmi dobre, pretože moja rodina pochádza z Javoriny a tam ich bolo strašne veľa. Tá brigáda Uhera alebo koho, polovičku z nich pozatvárali komunisti, hej? Nemali s komunistami nič spoločné. To si len komunisti privlastnili. Preto je veľmi dôležité sa na to pozerať trošku z iného pohľadu. Práve tá tragédia, ktorá bola, a to sme videli veľmi dobre v ´45., v ´46., ako pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy prezliekli uniformy a stali sa z nich Ľudové milície. Čiže, a toto, títo bojovníci to boli tí ľudia, ktorí mali charakter a ktorí bojovali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 9:25 - 9:27 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 505). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021, v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:25 - 9:28 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Takže v podstate sa jedná o návrh zákona, ktorým sa teda dopĺňa zákon 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je to aj, sa dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení, čo sa týka týchto, tejto oblasti, teda účastníkov boja a ich vdov.
Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu, ktorý vlastne bol, je dva roky starý, čiže návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, a ten bol schválený ešte uznesením vlády z 12. februára 2020.
Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo, so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody.
Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie. Je žiaduce, aby bola výplata jednorazového zvýšenia príspevku vo výške 630 eur realizovaná v čo najkratšom čase vzhľadom na vysoký vek týchto osôb.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú poskytnuté na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Čiže z tohto pohľadu to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:22 - 9:24 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, len celkom krátko. Je to, je to veľmi smutné, že pohotovostné služby sú kameňom úrazu na Slovensku viac ako 20 rokov. Tak ako hovorila kolegyňa Horváthová, nie sú to len pohotovostné služby zubných lekárov, ale aj lekárov všeobecných, detských a nakoniec aj lekární. Vieme, že aj tam sú obrovské problémy. Je tu otázka, či je pohotovostná služba súčasťou povinností lekára, ktorá vyplýva zo zákona, alebo nie je. Ak je, tak sú len dve možnosti. Poisťovne uhradia výkony vo výške a aby mohli lekári slúžiť aj pohotovostnú službu a bude to zahrnuté v platbe zdravotnej poisťovne, alebo zriaďovateľ – či už štát, alebo vyšší územný celok – zabezpečí, aby títo lekári mali dôstojnú odmenu. Ja si myslím, že aj toto je problém, ktorý je prejavom plátania fungovania zdravotníckeho systému na Slovensku proste desiatky rokov a ktorého dôsledkom je to, že zo Slovenska odchádzajú lekári a stredný zdravotný personál.
Ja ďakujem mojim kolegom, že pripravili túto novelu zákona, ktorú skutočne veľmi rada podporím. A navrhujem, pán predsedajúci, aby sme hlasovali dnes o jedenástej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:20 - 9:22 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem. No, ďakujem za podporu obom, ktorí sa prihlásili do faktickej a ja by som chcel odpovedať pánovi Sujovi. Časť už povedala moja kolegyňa.
Ale ja keď som hovoril s tými poskytovateľmi zubnej pohotovosti, tak vlastne VÚC-ka im do toho nezasahuje nijakým spôsobom, ako to oni vlastne prevádzkujú. To znamená, sú niektorí, ktorí dokážu zaplatiť tých zubárov adekvátne, majú výborné podmienky, majú sestričky, zdravotné sestry svoje, ktoré tam slúžia u nich, a sú takí, ktorí sa skutočne podobajú na nejakých vykorisťovateľov, ktorí tých zubárov takým spôsobom dehonestujú, by som povedal. No, takže čo sme zistili ďalšie problémy, tak napríklad že chýba kontrola týchto pohotovostí a toho, jak sú prevádzkované, či tam je adekvátna hygiena a tak. Niektorí zubári sa neozvú, zatnú zuby, povedia, že raz za dva mesiace do tej pohotovosti idem a mám pokoj, ale hovoril som o zubárovi, ktorý sa súdi, ktorý má s tým problém a chce pohnúť veci dopredu. Kontaktoval nás, tak chcem povedať aj k tým sestričkám, toto je prvý krok. My sme sa zamerali na tých lekárov, aby tí zubári chodili radšej do tej pohotovosti, aby mali nejakú akú-takú motiváciu. A hovorím, tento predložený zákon je prvý krok a dúfam, že budú nasledovať ďalšie a že sa to v tomto systéme bude zlepšovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:18 - 9:20 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Šefčík, veľmi dobre ste to na začiatku odôvodnil, lepšie by som to sama nepovedala. Ja ako a ty vlastne ako nezdravotník sa dokážeš veľmi dobre vcítiť do problematiky zubárov. Mňa ako lekára sa táto problematika veľmi dotýka. Mnoho možno ľudí aj v tejto sále ani nevedeli o tom, ako vlastne fungujú pohotovosti, a pre mňa je to absolútne nedôstojné, aby sme sa tu bavili o nejakej minimálnej mzde, to malo byť automaticky samozrejmosťou. A keď sme vlastne zisťovali v teréne, že aké sumy na hodinu títo zubári dostávajú, tak je to absolútne nedôstojné. Keď chceme pritiahnuť lekárov naspäť na Slovensku, aby sa zvyšovali stavy zdravotníckych pracovníkov vo všeobecnosti, tak prvá vec je ich ohodnotiť a druhá vec, ide aj to, že im dať späť ich dôstojnosť, hej. Takýmito hodinovými sadzbami, kedy lekár napr. ide na päť hodín do služby a dostane 50 euro alebo dostane 15 euro za celú službu v čistom, to je absolútne nedôstojné. A podotýkam, že ide vlastne o lekárov, ktorých štát im dal povinnosť, aby slúžili v tejto pohotovosti.
Podobný problém bol aj so všeobecnými lekármi pre deti a pre dospelých a my sme sa vlastne, to je aj odpoveď pre pána poslanca Suju, sme sa inšpirovali tým, čo už v zákone je pre týchto, tieto skupiny lekárov, čiže všeobecných lekárov pre deti a pre dospelých, ktorí tiež majú minimálnu mzdu. O tom, či minimálna mzda 12 euro na hodinu je adekvátna, by sme sa tiež mohli baviť, ale zatiaľ nám postačí, keď tam bude aspoň nejaká hranica. A verím, že rozpútame vlastne diskusiu na ministerstve zdravotníctva aj o ďalších podmienkach, ktoré ste aj vy spomínali, to znamená o zabezpečení tých zubných ambulancií, pretože to sú tie ambulancie, kde chodia predovšetkým aj sociálne slabšie skupiny, ktoré nemajú na to, aby si zaplatili drahú súkromnú ambulanciu zubársku so sumami neuveriteľnými, ktoré tam musia zaplatiť za ošetrenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:07 - 9:16 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v zdravotníctve je problémov viac ako dosť. Na tom sa zhodneme asi my poslanci, narážajú na ne asi v každej sekcii na ministerstve zdravotníctva, ale predovšetkým sa s tými problémami boria denne lekári, zdravotné sestry, ďalší zdravotnícki pracovníci a, samozrejme, to pociťujú aj pacienti.
My sme tí, ktorí majú veci meniť a upravovať pomocou zmien v legislatíve. Mali by sme reflektovať na podnety z terénu a snažiť sa veci vylepšiť. Tento predložený návrh zákona je práve reakciou na podnety z praxe a týka sa zubnolekárskych pohotovostí. Samozrejme, že sme nezostali iba pri konkrétnych podnetoch, ale kontaktovali sme ďalších zainteresovaných, napríklad všetky vyššie územné celky, niekoľkých zubných lekárov z praxe, ale aj poskytovateľov zubných pohotovostí.
Pokúsim sa načrtnúť stav týkajúci sa tejto oblasti, v ktorom sa práve nachádzame. Zubní lekári nad rámec svojich ordinačných hodín chodievajú slúžiť na zubné pohotovosti viac či menej ochotne. Tie služby sú im prideľované nasledujúcim spôsobom. Deje sa to cez systém e-VÚC, poskytovateľ zubnej pohotovosti tam nakliká služby zubných lekárov, s ktorými je dohodnutý, to v lepšom prípade. Ak nemá pokrytú túto pohotovostnú službu, tak ten zoznam doplní samotná VÚC-ka. Zubní lekári sú potom pod hrozbou pokuty 3 319 eur nútení do tejto služby nastúpiť. Ak majú motiváciu, dobré podmienky, tak radi nastúpia. Sú však aj prípady, a nie je ich málo, keď sú tie podmienky skôr výsmechom, odhliadnuc od ostatných vecí, ako je nedostatočná hygiena, slabé vybavenie či chýbajúce nástroje, je často aj nedostatočné ohodnotenie. Poskytovateľ zubnej pohotovosti má týmto zubným lekárom zaplatiť mzdu za vykonanú službu. Minimálna mzda však v zákone uvedená nie je, a tak sa stáva, že je to niekedy, ako som spomínal aj v úvodnej reči, 7 eur, 5 eur, 3,50 alebo aj tých 3,39 eura na hodinu. Na túto situáciu nás upozornil zubný lekár, ktorý sa na túto absurdnosť snažil upozorniť aj tak, že nepodpísal zmluvu, kde bola uvedená tak nízka odmena. Chodieva na pohotovosť slúžiť, lebo musí, ale nedostáva žiadnu mzdu. Zároveň má však živý súdny spor s poskytovateľom zubnolekárskej pohotovosti, kde píše aj, organizátor zubnej pohotovosti sa obohacuje na úkor svojich kolegov.
Vážené poslankyne, poslanci, týmto návrhom zákona sa opierame aj o časť programového vyhlásenia vlády, v ktorej sa píše, že vláda Slovenskej republiky, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia, tak aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko. Stav, ktorý tu momentálne aj v spomínanej oblasti je, je skôr demotivujúcim pošliapaním hodnoty lekárskeho povolania ako jeho ocenením či vyjadrením vďačnosti. Prísť na pohotovosť, kde sú nevyhovujúce hygienické podmienky, priniesť si vlastné nástroje, dostať ani nie 4 eurá na hodinu v hrubom a musieť si priviesť vlastnú sestričku a ešte ju sám zaplatiť, je skutočne ponižujúce.
Netýka sa to, samozrejme, každého poskytovateľa pohotovosti. Sú takí, ktorých keď sme kontaktovali, vraveli nám, že teraz platia základ 10 eur a keď sa to zdvihne na 12, nezaťaží ich to. Aj také sme sa dozvedeli, že platia 10 eur, cez víkendy a sviatky 12, ale to je iba základ a s ďalším ohodnotením, s ďalšími príplatkami sa zubní lekári vyšplhajú niekedy aj na sumu 25 eur na hodinu. Samozrejme, že radi prídu, keď majú dobré podmienky.
Keď som sa jedného z majiteľov niekoľkých zubnolekárskych pohotovostí pýtal, tak som sa nedočkal výčitiek, že im znižujeme ich zisk, ale, naopak, povedal: Som rád, že aj zubári na iných pohotovostiach budú lepšie ohodnotení. Vravel mi, že toto opatrenie podľa neho nemôže nikto, kto poctivo prevádzkuje pohotovosť, nemôže to nikoho, kto poctivo prevádzkuje pohotovosť, nijakým spôsobom položiť. Prestane tak aspoň vykorisťovanie lekárov zneužitím diery v zákone, ktorou je nestanovenie minimálnej mzdy, to sú jeho slová.
Pri riešení a skúmaní záležitostí ohľadom tohto problému sa ukázalo množstvo, množstvo ďalších. Jedným z nich je aj zvláštny systém prideľovania služieb, kedy súkromná osoba v systéme e-VÚC nakliká zubárov, ktorých chce, ktorým následne VÚC-ka prikáže do služby ísť. Alebo je tam ďalší problém súvisiaci s financovaním pohotovostí zdravotnými poisťovňami, ale ďalšie, ďalšie.
Verím, že sa podarí venovať v budúcnosti aj niektorým ďalším problémom a zmeniť to k lepšiemu. Teraz sa však snažíme presadiť to, aby sa zmenilo ohodnotenie a tým sa aj zvýšila motivácia zubných lekárov službu vykonávať. Vieme, že je to len náplasť, ale predsa posun dopredu.
Ak zákon prejde prvým čítaním, budeme sa mu venovať, aby sme pred druhým čítaním mali ešte viac informácií. Ministerstvo financií nás požiadalo o finančnú analýzu a budeme ju robiť. Predbežne však platí, že niektoré pohotovosti platia zubných lekárov podobnou sumou, ako zavádzame my, alebo ešte vyššou. A tí, ktorí ju majú výrazne podhodnotenú, tak tým vlastne týmto opatrením siahneme na časť ich zisku, ktorý, sme o tom presvedčení, zubným lekárom za službu na pohotovosti patrí.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ešte na záver poďakovať osobitne mojej kolegyni profesorke Eve Horváthovej, s ktorou sme zákon pripravovali, ale tiež kolegom z ďalších koaličných strán Zuzane Šebovej a Tomášovi Lehotskému, ktorí sa so zákonom stotožnili a pridali sa k nám, čím presadenie zákona podporili. Verím, že tento zákon nájde podporu u všetkých poslaneckých klubov.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2021 9:05 - 9:07 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno všetkým kolegom a kolegyniam. V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 504. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Ďakujem, pán predseda, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 9:03 - 9:05 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v úvodnom slove sa len krátko zmienim, o čom je navrhovaná zmena zákona, a potom vystúpim v rozprave, aby som dal možnosť odznieť prípadným reakciám.
Tento návrh zákona má za úlohu odstrániť nedôstojné odmeňovanie zubných lekárov, ktorí vykonávajú zubársku pohotovostnú službu nad rámec svojich ordinačných hodín a ktorá je v niektorých prípadoch zaplatená piatimi eurami, respektíve dostávajú 3,5 eura na hodinu, ale sú aj prípady, kedy dostávajú 3 eurá 39 centov na hodinu.
V dôvodovej správe sme uviedli, na jednej strane zákon ukladá zubným lekárom povinnosť vykonávať aj na, aj zubnolekársku pohotovostnú službu podľa aktuálneho rozpisu príslušnej VÚC-ky pod hrozbou finančnej sankcie za nedodržanie tejto povinnosti až do výšky 3 319 eur, no a na strane druhej podmienky výkonu tejto služby, teda odmeňovanie ponecháva vyslovene na náhodu zmluvných... na dohodu, pardon, zmluvných strán, t. j. poskytovateľa, ktorý je prevádzkovateľom ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby, a samotným zubným lekárom, ktorý je povinný túto službu vykonávať v danej ambulancii.
V zákone je návrh, aby minimálna hodinová mzda, ktorú je povinný poskytovateľ zubnej pohotovosti zubnému lekárovi zaplatiť, bola 12 eur za hodinu.
Vážené kolegyne, kolegovia, vyjadrujem presvedčenie, že túto pozitívnu zmenu zákona podporíte. Trocha širšie problém rozoberiem v rozprave, tak aby ste mohli ešte reagovať. Do rozpravy sa týmto potom po vystúpení spravodajkyne hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis