Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.9.2022 o 10:40 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ja len poviem, že myslím si, že Slovenský pozemkový fond si zasluhuje príslušnú pozornosť, ktorú by sme mu mali dávať, pretože 660-tisíc hektárov, ktoré má v správe, je predsa kus územia Slovenska, o ktorý sa budú ruvať viacerí, aby to mali. A tých, ktorí to myslia nekalo, tak predpokladám, že Slovenský pozemkový fond uvedie na správnu mieru a povie, že stačilo, dosť, pretože to, čo sa dialo a čo ešte bude odhaľované prakticky, keďže bol na pozemkovom úrade, tak sme spolupracovali s fondom, tak viem, čo to znamenalo aj na východe, aj v Stropkove, aj v Humennom, aj Svidníku. Takže prakticky berme to tak, že poďme to čistiť, pretože národ to očakáva. A keďže mladí farmári a programové vyhlásenie vlády hovorí, že máme dať prioritu malým, mladým, rodinným a začínajúcim poľnohospodárom, tak poďme to, aby tá pôda z fondu bola v prvom rade tam im daná.
Nakoniec, pán predsedajúci, hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Ledecký, ďakujem že ste spomenuli aj ďalšie veci. Takže ja keď som si prečítal, čo znamená podľa Bruselu obhospodarovaná pôda, znamená to, že obhospodaruješ ju tak, že sa nešíria buriny. Že sa nešíria buriny. No tak teraz mi povedzte, ako si to má vysvetľovať od Moldavy až po Kúty jednotliví ľudia, nešíriť buriny. Keď sme mali v socializme, tak bolo, trvalý trávny porast znamená, že má to, to, to, orná pôda že máš tam osevný postup, ovocný sad určitý spon, určité dreviny, záhrada zadefinované. Momentálne máme poľnohospodársky pôdny fond, dobre obhospodaruješ, keď nešíriš burinu. Takže to je iba tak akože na vysvetlenie, že je tam asi tam problém s tou kontrolou. Samozrejme, kontrola, pokiaľ nebude, tak nebude ani ten výkon taký, ako ten zákon prikazuje.
Pán kolega, ďakujem, že ste spomenuli rómske osady, k tomu možnože ešte aj vystúpim teraz v rozprave prípadne, ale tak vám poviem, že momentálne rómske osady majú robený atlas rómskych osád. Ja som si myslel, že v tomto atlase, ešte som ho síce nevidel, ale čo som počul, čo v ňom vlastne je, ja som si myslel, že v tom atlase bude aj to, že mnohé osady sú momentálne usporiadané, respektíve sa nachádzajú na nebezpečnom území na bývanie. Tak to poviem. Sú na plynovodoch, ropovodoch, vodovodoch, zosuvnom území, v kameňolomoch a momentálne ten atlas nezadefinoval, že koľko tých osád je v takomto území, koľko sa dá riešiť vysťahovaním doslova a premiestnením tejto osady, koľko by bolo sčasti treba sanovať a sčasti nechať tak a prakticky a ktoré sú čisté. Momentálne je tam určitý finančný budžet z eurofondov a, áno, aj splnomocnenec, škoda, že tu neni Peter Pollák, aby sme si to trošku vykonzultovali, jak on do toho vstúpil, ale budeme to prípadne komunikovať ďalej, ale, áno, budeme aj toto riešiť, aby sa to dalo, len tam je v prvom rade obec, až potom je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Tak ako si, Vlado, povedal vo svojom príspevku, skutočne čerpanie štrukturálnych fondov niekedy závisí od vysporiadania majetkoprávneho pozemkov a skutočne tým, že Slovenský pozemkový fond niekedy nereaguje, lebo tých žiadostí má veľmi veľa, tým pádom vlastne ohrozuje aj čerpanie štrukturálnych fondov. Obce potrebujú dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok pri pozemku, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce dokážu vysporiadať to spoluvlastníctvo určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme.
Súčasná právna úprava či už v samotnom zákone 138/1991 Zb., a takisto aj v zákone 330 o pozemkových úpravách neumožňuje alebo nedostatočne pokrýva tieto všetky potreby obcí, je to veľmi administratívne zložité, časovo zdĺhavé a najmä právne nenárokovateľné a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí a prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom a môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom. Ja by som sa veľmi, veľmi prikláňala, že by sme vlastne prijali takúto právnu úpravu, aby sme dali vlastne nástroj obciam a skutočne, aby Slovenský pozemkový fond pomáhal a aby nebol brzdou pri čerpaní aj štrukturálnych fondov.
Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok a rovnako sa prikláňam aj k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, Tomáš, ty si hovoril v prvej časti o tom, že ťa Janko Marosz ako generálny riaditeľ prekvapil niektorými vecami, napríklad transparentnosťou, tým, ako s tebou rokoval, ako bol otvorený. No chcem povedať, že nás toto neprekvapuje a som rád, že takto funguje, lebo my sme ho poznali a vedeli sme, kto je Janko Marosz a koho vlastne, kto bude generálnym riaditeľom teda.
No a v druhej časti si hovoril o, o tých pozemkoch a problémoch s tými pozemkami. Ja sa priznám, že ja som o tom ani nevedel, že také sa niečo deje, ale vôbec ma to neprekvapuje. Tak ako teba prekvapil Janko Marosz, tak toto mňa vôbec neprekvapuje, pretože vieme, ako sa tu brali dotácie na asfaltové plochy ako na poľnohospodárske pozemky, takže ešte raz, neprekvapuje ma to a vinári-nevinári, neviem, čo tam, čo tam bude, ako to budú riešiť. Ale súhlasím s tebou, že, že toto je devastácia tých pozemkov, tej pôdy a verím, že sa Janko Marosz k tomu vyjadrí alebo spravodajca, že ako s týmto budú nakladať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No tak v tejto sále pán predsedajúci prišiel teraz, ale vašu správu, pán generálny riaditeľ, o vašu správu nemajú záujem ani v SMER-e, ani v HLAS-e, asi vieme prečo. Už to tu padlo viackrát. No a neviem, či sa pán generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu necíti tak zvláštne, že v tejto sále rad radom v tých faktických mu každý ďakoval, ale tak chcem mu povedať, že nemusí sa cítiť zvláštne, že je to vlastne jeho zásluha, čo sa stalo so Slovenským pozemkovým fondom, ako sa mení pred očami. Takže v tejto reakcii iba poďakujem všetkým za ich faktické a ešte raz generálnemu riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu ďakujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Áno, Marek, dobre, že si pripomenul, to som vo svojom vystúpení zabudol povedať, čo sa týka delimitácia intravilán, extravilán, ako to má byť. Ja razím filozofiu, asi viete, že to, čo je v intraviláne, malo by byť obecné. To, čo je v extraviláne, má mať Slovenský pozemkový fond. Pretože Slovenský pozemkový fond spravuje v prvom rade poľnohospodársku a aj lesnú pôdu. Hoci tam v niektorých prípadoch je tým správcom Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Takže myslím si, že v tomto nastúpenom trende, ktorý myslím si, že zdieľa aj pán riaditeľ, že by sme tie delimitácie mali urobiť, tak budeme pokračovať s tým, že, samozrejme, bolo to od jednotlivých regionálnych odborov, čo mal Slovenský pozemkový fond, od jedného ku druhému inač. Tí, ktorí si robili svoju prácu, tak tie delimitácie prebehli v mnohých prípadoch. Žiaľ, neni to na 100 %. Malo by sa to v tom pokračovať a budem, samozrejme, nápomocný, ak bude treba, či už legislatívne, alebo nejakým iným spôsobom.
Ako tu už bolo spomínané, niektoré prípady, samozrejme, tam ležali desiatky rokov a ja tvrdím jedno a budem tvrdiť stále. Ľudia, ktorí tam pôjdu, by mali mať ten kredit, ktorý hovorí, že idú sanovať, respektíve zveľaďovať verejné financie a človek, ktorý bol naučený kradnúť v malom, bude aj vo veľkom. Ktorý bol naučený klamať v malom, bude aj vo veľkom klamať. A to si musíme uvedomiť. A nehovorím, že všetci sme tu majstri sveta a neviem akí super, ale minulosť, ktorú si mal, tú už nezmažeš. A preto pri tom výbere tých kandidátov, respektíve pracovníkov, ktorí tam pôjdu, mali by sme na tieto hodnoty pozerať a myslím si, že zatiaľ sa to darí. Samozrejme, tak ako my s ministrom sme nemohli vymeniť na ministerstve hneď jednu tretinu, pretože boli tam nejaké, by som povedal, zákony, ktoré by dobre bolo revidovať, tak to isté má aj kolega Maroš problémy, aby sa to hneď všetko povymieňalo aspoň tých toxických, ktorí sú tam. A tá toxicita, samozrejme, sa niekedy veľmi ťažko dokazuje. Pretože je to tak sofistikovane, že prakticky a mnohí ľudia nechcú prísť svedčiť, keď aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondajk pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a, žiaľ, sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci.
Takže ja držím pánovi Maroszovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja voľne naviažem na to, čo sme tu už počuli. Z toho vyplýva, z tohto množstva informácií, že každý máme svoju skúsenosť v oblasti spolupráce alebo sme boli nejakým spôsobom často možno dotknutí, kedy sme museli veci cez Slovenský pozemkový fond vybavovať. Ja sa s jednou absurditou podelím ešte ako štatutár, primátor mesta, sme vybavovali nejaké veci v prospech mesta a povedala a nevedela, ako má odbiť pani sekretárka, takže nemá pán riaditeľ pero na podpis. No tak hovorím, za dve hodiny som u vás a ja to pero donesiem. Čiže boli to skutočne extrémy a ako bolo povedané, nedalo sa dovolať, nedalo sa vybaviť. Ak štatutár nemohol sa dostať alebo boli také problémy, čo potom radový občan, radový človek.
Čiže z tohto miesta sa pripájam k tomuto poďakovaniu, že si sa, pán generálny riaditeľ, nebál ísť do toho. S odvahou si začal robiť zmeny, ktoré bolo potrebné vykonať v rámci Slovenského pozemkového fondu. Svedčí o tom aj nová web stránka, kde sú informácie, kde sa môžu ľudia dočítať, keď majú nejaké problémy. Častokrát sa nám okruh účastníkov rozširuje práve o Slovenský pozemkový fond pri rôznych konania, hlavne stavebných konaniach. Chceme nejakú cestu vysporiadať. Je tam dotknutý nejakou časťou Slovenský pozemkový fond a často bolo treba to vybaviť, ten súhlas, a tu som videl takisto z radov hlavne občanov veľké problémy, ako sa dostať k tomuto súhlasu. Takže ešte raz srdečne ďakujem a držím palce v ďalšej práci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán generálny riaditeľ, vážený pán spravodajca, tak presne ako povedal môj teda kolega Marek Šefčík, keď nemá žiadateľ vysporiadaný pozemok, nemôže žiadať o európske peniaze a nemôže ani aplikovať vlastné peniaze. Preto tieto pozemky nie sú v poriadku. Slovenský pozemkový fond musí byť akcieschopný a verím, že pod vedením pána generálneho riaditeľa sa to tak aj deje. Pretože keď chceme využívať štrukturálne fondy alebo slovenský operačný program, alebo plán obnovy a stability, tak musia mať žiadatelia komfortnejšie prostredie na to, aby mohli žiadať tieto európske peniaze.
Tridsaťročná snaha miestnej územnej samosprávy je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obci. Sú to pozemky, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavanom území obci, na ktorých sa nachádzajú stavby v oblasti intravilánu obci alebo ktoré tvoria verejné priestory obci, alebo sa tieto pozemky využívajú ako na iné verejnoprospešné funkcie. Ide o pozemky, ktorých faktická správa údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady. Už dlhodobá prax zo samosprávy, v ktorej pôsobím už dlhé roky, mi dáva vlastne takú ako prosbu poprosiť pána generálneho riaditeľa, aby sa v tejto veci nejakým spôsobom pohli ľady, preto skutočne hlavne napríklad teraz cyklotrasy a tieto projekty, ktoré obce, mestá realizujú, tak majetkoprávne vysporiadanie je veľmi zdĺhavé a hlavne keď sa tam nachádzajú pozemky, ktoré sú vlastne v správe Slovenského pozemkového fondu, je to veľmi zložité. Takže ja by som poprosila možno takú spoluprácu a my tak ako máme tak v duchu proste prijať nejakú právnu úpravu, aby tie pozemky, ktoré sú v intraviláne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda Národnej rady, pán generálny riaditeľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia poslanci, poslankyne, ja som chcel najskôr zareagovať iba faktickou poznámkou, ale pán generálny riaditeľ vystúpil iba s úvodným slovom a potom už bolo treba asi vystúpiť ešte raz, aby sme mohli reagovať faktickými poznámkami, ale nevadí. Takto mám aspoň troška väčší priestor. Tak skúsim povedať, čo som chcel a dám aj jednu otázku. Tak tá otázka hneď na úvod.
Hovorili sme aj s pánom Feckom o tom, že mestá a obce majú dosť veľké problémy s tým, že keď chcú budovať, chcú nejaké veci robiť v obciach, v mestách, tak niekedy to naťahovanie času kým vybavia tie žiadosti o odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu sú, im komplikujú život a brzdí sa tak rozvoj obcí a miest v tomto zmysle. No a preto sme sa rozprávali o tom, že by pozemky, ktoré sú v obciach a v mestách vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, mohli delimitáciou prejsť na obce, aby tie obce nemali s týmto problémy. Takže chcem sa opýtať, či budeme s kolegom na tom teda pracovať teda že a aký má pohľad na to, lebo to je dôležité, aký má pohľad na to generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu? Či by to bolo dobré a akým spôsobom to nastaviť, aby to bolo na prospech veci?
No a teraz ešte k takým veciam, ktoré som chcel spomenúť. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu za to, čo spravil odkedy tam je, pretože sme sa stretávali s tým, čo bolo na Slovenskom pozemkovom fonde predtým a vieme, ako to funguje teraz, a on, on to naznačil v svojom úvodnom slove, že, že, takým slovom, myslím, že použil, že predtým to bol žalostný stav, že dalo by sa to nazvať žalostným stavom. Tak ja by som to chcel aspoň troška rozvinúť.
Predstavte si, že máte na Slovenskom pozemkovom fonde 30-tisíc žiadostí. Už pán predseda Národnej rady naznačil, že niektoré zavreté, zamknuté, nikto na to neodpovedá. Nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby sú z toho zúfalí. Nevedia sa domôcť toho, čo s ich žiadosťami vlastne je. No a potom si predstavte situáciu, že niekto príde na Slovenský pozemkový fond povedzme s obálkou a povie, viete čo, taký a taký úradník, pozrite sa na túto a túto moju žiadosť. No a keď máme 30-tisíc žiadostí nevybavených, tak je veľmi ľahké, je to obrovský priestor na korupciu a je veľmi ľahko podľahnúť tomuto, že dobre, tak ja sa ti na tú tvoju žiadosť pozriem, ja tú tvoju žiadosť vybavím za to a to. A takto to v našej spoločnosti fungovalo a na Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa diali obrovské kšefty s pozemkami, tak to bolo najvypuklejšie. A hovorím, nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby mali problém domôcť sa tej spravodlivosti.
Generálny riaditeľ spomenul, že rozpracovanosť spisov bola niekedy 20 %, teraz momentálne sa dostali na 45 %. Čiže oni sa snažia rozriediť tých 30-tisíc spisov alebo žiadostí, ktoré tam sú, a viem, že boli aj personálne, personálne posilnení. S niektorými zamestnancami sa museli rozlúčiť práve kvôli tomu, čo som spomínal. Takže ja verím, že postupne, tak ako začal generálny riaditeľ na tom pracovať, tak postupne sa tie spisy rozriedia a budú sa vybavovať priebežne, aby tam nebol tak obrovský priestor na korupciu. A viem o Jankovi Maroszovi, že on je veľkým bojovníkom proti korupcii. Takže on keď zacíti, že sa tam deje niečo nekalé, tak automaticky koná. Mal troška hlavu v smútku, myslím, že neboli dovolení členovia rady a to potreboval. To sme už spravili ako Národná rada. Čiže znova ďalšie a ďalšie veci sa spravili k tomu, aby to bolo na tomto Slovenskom pozemkovom fonde lepšie.
Ešte poviem jeden taký prípad s ktorým, na ktorý ma upozornil jeden človek, že predstavte si, že sa udeje toto. Dáte si žiadosť na odkúpenie pozemku, lebo ho potrebujete vysporiadať, povedzme na ňom stojí alebo na časti toho pozemku stojí nejaká nehnuteľnosť, ktorú vlastníte, a vy potrebujete vysporiadať ten pozemok pod tou budovou. Teraz dáte si žiadosť na Slovenský pozemkový fond a na Slovenskom pozemkovom fonde je človek, ktorý napíše rovnakú žiadosť na iné meno so skorším dátumom. Automaticky je vybavovaný ten človek, ktorému on takto pomohol. Ale on nemá záujem, eminentný záujem o ten pozemok, vy ho máte. Lenže ten človek sa vám ozve a povie, koľko mi dáš, ja ti ten pozemok predám. On ho dostane od Slovenského pozemkového fondu a potom vám ho predá. Samozrejme, takýmto spôsobom som sa dozvedel, že to fungovalo. A tomuto treba zamedziť a tomuto sa v tejto chvíli na Slovenskom pozemkovom fonde pod vedením Janka Marosza zamedzuje.
Takže to som povedal len také možno dva príklady, jeden teraz a predtým v rozprave druhý, ktoré sú problematické, a ja verím, že Slovenský pozemkový fond, nechcel som povedať, že bude výkladnou skriňou, ale tak má kopec zamestnancov, ktorí sú tam aj z predchádzajúcej éry, ale poviem to tak miernejšie, že sa bude snažiť o to, aby tá korupcia, aby sa tá korupcia zabrzdila, aby sa tá korupcia nediala. Na Slovenskom pozemkovom fonde to je veľmi dôležité a tento odkaz by som chcel aj občanom dať, že v roku 2020 tými voľbami sa udialo aj to, že tam prišli takýto ľudia ako Janko Marosz, ktorí sú antikorupčne nastavení a ja verím, že budú pokračovať vo svojej práci aj naďalej. Takže ešte raz ďakujem generálnemu riaditeľovi. Ďakujem aj spravodajcovi, ktorý tu povedal konkrétnosti z tej správy a takisto vyzdvihol veci, o ktorých hovorím ja.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis