Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2022 o 10:38 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 10:38 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za tvoje vystúpenie a chcem len tak skomentovať to, aké, aké je to dojemné, ako sa príslušníci SMER-u dokážu naťahovať o slovíčka, o paragrafy, o nuansy rokovacieho poriadku, ale nedokážu odpovedať na konkrétne veci, ktoré spáchali. Stačí povedať, že je to klamstvo, ale však to sú veci, ktoré sú dokázané dokonca aj orgánmi činnými v trestnom konaní, písali o nich média a vieme, že jednoducho naozaj tu prebiehala rozkrádačka obrovskými lopatami.
A ešte dojemnejšie je, ako si v tom rozumejú a nahrávajú s fašistami, ktorých to vášnivo obhajujú. Neviem, či som tu raz počul za tie posledné dva roky, že by, že by poslanci zvolení za ĽSNS tu kritizovali tie zločiny SMER-u, ktoré sa tu diali. Proste sa nám tu rodí nová koalícia a občania si môžu veľmi plasticky predstaviť, ako by to tu vyzeralo, ak by sa SMER opäť dostal k moci. To je to, po čom im najviac duša piští. A, samozrejme, keďže nikto by ich iný v tom nepodporoval, tak by skončili v horúcom objatí s fašistami a svojimi ideovými súkmeňovcami z HLAS-u. Zase by tu prestreli mafii červený koberec a uviedli by ju do vedenia štátu, tak ako to robili osem alebo aj dvanásť rokov predtým. Zase robi... by robili z čierneho biele a z bieleho čierne, tak ako to robia teraz. Možno by skopávali ľudí po uliciach len za to, že majú iný názor a dovolia si ich kritizovať. Možno by tí najodvážnejších aj zabili ako Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.
Takže toto je obraz toho, čo by nás čakalo, ak by sa SMER dostal opäť k vláde, a toto je presne o to, to, o čo im ide, prečo aj túto schôdzu zvolali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.2.2022 9:42 - 9:48 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 896), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 923 zo 14. februára 2022 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, (tlač 896) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rep... Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Predložený návrh skupiny poslancov (tlač 896) prerokovali výbory: pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport a kultúru... pre vedu a šport, pre kultúru a médiá, 17. februára 2022 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Uvedené výbory neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neboli uznášaniaschopní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval uvedený návrh 16. februára 2022 a prijal k nemu platné uznesenie, podľa ktorého s uvedeným návrhom nesúhlasí a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Návrh správy o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, (tlač 896a) vo výboroch prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 59. schôdzi 17. februára 2022. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Husa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu a poslancov Igora Husa, Jána Benčíka, Lukáša Kyselicu a Marcela Mihalika, aby plnili úlohu spravodajcov.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.2.2022 18:49 - 18:51 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 17. februára 2022, opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatných a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Martina Lukačoviča hlasovalo za 55 poslancov, proti 45, zdržalo sa 29;
– za Michaelu Rokovickú hlasovalo za 9, proti 46, zdržalo sa hlasovania 74 poslancov;
– za Milana Romana hlasovalo za 0, hlasovalo proti 44, zdržalo sa hlasovania 85 poslancov;
– za Dagmar Balúchovú hlasovalo za 4, proti 20, zdržalo sa hlasovania 105 poslancov.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený člen Rady Slovenského pozemkového fondu, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.2.2022 18:46 - 18:48 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Dovoľte prečítať zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 17. februára 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných a 133 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Katarína Hatráková, za hlasovalo 51, proti 46 a zdržalo sa 36;
– za Máriu Vargovú, za 26, proti 26, zdržalo sa 81.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebola za komisárku pre deti zvolená ani jedna z navrhovaných kandidátok. Keďže komisár pre deti nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú obidve kandidátky.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 17:45 - 17:45 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcela uviesť do zápisu, že pri hlasovaní č. 187, číslo parlamentnej tlače 848, ma vykázalo ako neprítomnú a hlasovala som za. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 17:45 - 17:45 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem len do zápisu uviesť, pri tom hlasovaní, ktoré sa opakovalo, č. 188, ma vykázalo, akože som bol prítomný, ale nehlasoval som. Hlasoval som za. Poprosím uviesť do zápisu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2022 17:40 - 17:44 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, predstupujem pred vás so svojím srdcom na dlani (smiech v pléne) a chcem vás pekne poprosiť... (Ruch v sále.) Ja viem, že vám je to smiešne, páni z opozície, pretože my zastupujeme tu teraz občanov a zastupujeme aj sestry. A chcem vás veľmi pekne poprosiť skutočne zo srdca, aby sme pozmeňujúci návrh sestier akceptovali a aby sme riešili túto otázku s tým, že zastavme dehonestáciu tohto statusu sesterského. Pretože zoberme si, že ide o ich profesijný titul.
Ja viem, že vás to nezaujíma, páni z opozície. Ja vidím aký máte rešpekt ku tomuto povolaniu o ktoré, ktoré zneužívate v mnohých razoch, keď ide o kritiku alebo keď ide o získavanie vašich politických bodov. Tak to teraz predneste, dokážte to! Dokážte to, že naozaj vám ide o sestry, pretože vždy ste deklarovali, že pristupujete ku sestrám s rešpektom. (Ruch v sále.)
Ja ďakujem koaličným poslancom, ktorí deklarovali to, že stoja za programovým vyhlásením vlády. Za to, že stoja za sestrami, za ich ťažkým pôsobením v zdravotníctve, za ich ťažkou prácou.
Viete, v predchádzajúcej rozprave pri súdnej mape sa tu veľa rozprávalo, ako zamestnanci súdov prichádzajú so svojimi požiadavkami a štrajkujú pred Národnou radou. Uvedomme si, že sestry nemôžu odísť od pacientov, lebo sa to nedá, lebo v tejto ťažkej pandemickej situácii je to naozaj tak. (Ruch v sále.) To, ako sa teraz správate, jasne deklarujete svoj postoj k tejto profesii. Prosím vás, že to, nejde tu o politiku naprieč politickým spektrom, prosím vás a prosím prostredníctvom zástupkýň sesterských organizácií, aby ste zahlasovali za pozmeňujúci sesterský návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 17:39 - 17:39 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pani kolegyni zo zdravotníckeho výboru, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pretože možnože niektorí si asi robia z toho srandu, ale my si nerobíme srandu hlavne z našich pacientov a z občanov a tento pozmeňujúci návrh prináša, prináša naozaj veľa benefitov, hlavne teda pre mamičky s deťmi a to je to najdôležitejšie. Že to technikáliami alebo rôznymi procesnými vecami trochu viac sa zdržiavalo, prosím vás, je to taká veľká vec, aby sme to odpustili a aby sme prijali ten pozmeňujúci návrh taký, aký je, pretože naozaj ten benefit tu je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 16:01 - 16:02 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja si naozaj neviem predstaviť, že by Kotleba dostal od nejakého sudcu, od nejakého normálneho, spravodlivého sudcu, aby on dostal nejakú informáciu. To je nepredstaviteľné! Naozaj, obhajca fašistických symbolov, aby za ním prišiel nejaký spravodlivý sudca. Áno, boli vonku sudcovia, ale čo som tu počul, stovky sudcov. Boli tam vonku určite ľudia nespokojní a sudcovia sú nespokojní, ale nespokojní sú tí, ktorí naozaj kradnú, kradnú spravodlivosť, tí, ktorí sú skorumpovaní a ktorí dostávajú od ľudí, ktorí chcú vyhrať spor, peniaze. Áno, ja súhlasím, je veľmi veľa spravodlivých sudcov. Veľmi veľa spravodlivých sudcov. A týmto poďme pomôcť aj súdnou mapou, aj súdnou mapou. Kotlebu som nikdy nevidel protestovať počas smeráckej vlády, že by Kotleba bol vystúpil a povedal, že čo sa tu deje, aké je to tu skorumpované. No samozrejme, keď mu Fico, keď mu Fico... Reagujem na neho..

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pokoj, vážení páni poslanci!

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Na toto myslel Kotleba, na toto myslel Kotleba, tak ako Jarjabek povedal, na toto určite myslel Kotleba. Takže Kotleba...
Môžte mi vrátiť čas, prosím.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nechajte pána Pročka, aby dohovoril. Nech sa páči, dajte čas pánovi Pročkovi, nech vyjadrí svoj názor, potom môžete reagovať.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Takže toto je to, čo sa tu deje. Kotleba za vlády, na toto určite myslel, za vlády Fica nikdy nekritizoval. Prečo? No, kde vybavoval Kočner záležitosti, aby Kotleba, aby Kotlebovci neboli zrušení? Čo sa tu dialo? Ako sa tu korumpovalo.
Áno, súhlasím. Súhlasím s tým, že Kotleba je človek, za ktorým nikdy v živote nepríde slušný a spravodlivý sudca. Nikdy v živote za ním nepríde človek, ktorý, ktorý vie, čo je spravodlivosť.
Kotleba nám tu rozprával o tom, čo sme my, akí sme my, pani ministerka aká je neschopná. No kde, kde, viete si predstaviť, že by Fico, ktorý teraz chce vládnuť, spravil ministrom spravodlivosti Kotlebu?! Viete si to predstaviť?! Viete si predstaviť, že by bol minister školstva Mizík?! Že by bol minister vnútra Suja?! Toto si to viete predstaviť?(Reakcia z pléna.) Prosím, nech ma neprerušuje Suja. Takže o tomto to je. (Reakcia z pléna.)
Pán Blanár, môžte upozorniť pána Suju, vyrušuje ma tu, vzadu je tu za mnou. Pán Blanár, raz sa to už stalo. Prosím vás, vyrušuje ma tu za mnou.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, kolegovia, nechajte dohovoriť pána Pročka.
Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Takže o tom to tu je. Skorumpované ĽSNS a odídenci REPUBLIKA, ktorí už nie sú fašisti, ktorí si dali biele goliere, s ktorými už Fico ide spolupracovať, preto oni už nie sú tí, ktorí tu hajlovali v podnikoch, oni to nie sú tí, ktorí tu korumpovali. Nie.
Ja podporujem túto súdnu mapu, budem ju podporovať, ale podporujem aj to, aby naozaj sa očistilo súdnictvo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.2.2022 15:02 - 15:03 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mňa by ešte zaujímalo, ako sa tie opatrenia navrhovali, či sa vôbec aj diskutuje s podnikateľmi, aký to má na nich vplyv, pretože viem, že veľa barov, ktoré sú napríklad nočné kluby, trpia skrz tie opatrenia, ktoré ste nasunuli. A je veľmi ťažká a chabá komunikácia či s hlavným hygienikom, s príslušnými hygienami, alebo priamo s ministerstvom zdravotníctva. Mne to nepríde celkom fér, že nesledujeme aktuálnu aj tú finančnú situáciu v podnikoch, ktorá je, a takto ich kruto obmedzujeme.
Tak ja verím, že sa nám podarí aj v dostupnejšom čase tie prevádzky nechať otvorené do takého času, dokedy to potrebujú, lebo to fakt beriem ako obmedzovanie ich slobody v tomto segmente podnikania.
Ďakujem.
Skryt prepis