Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2022 o 11:32 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 8.2.2022 11:32 - 11:39 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona. Keďže sme, keďže sme v prvom čítaní, tak nebudem zachádzať príliš do detailov, pretože v podstate teraz diskutujeme o tom, či sa má tento návrh zákona posunúť do druhého čítania.
V prvom rade chcem povedať, že územné a stavebné konanie je niečo čo je ťažkou traumou tejto krajiny dlhé roky. To je niečo, v čom pánovi podpredsedovi vlády chcem dať za pravdu. Ďakujem, môžeš aj začať tlieskať ak máš chuť.
Takže to je niečo čo s čím sa naozaj zhodujeme. Žiaľ tie podmienky a fungovanie tohto celého na Slovensku naozaj utlmuje hospodársky rast, utlmuje ekonomiku, škodí občanom, zdražuje bývanie, zdražuje priemyselné investície, v podstate zdražuje všetko. Na Slovenku sa nám vyvinula dokonca taká nová živnosť alebo nový predmet podnikania. Hovorí sa tomu inžiniering. Znie to veľmi dobre, ale v skutočnosti je to legalizácia korupcie do veľkej miery. Spočíva v tom, že niekto pre vás vybaví všetky povolenia, všetky vyjadrovačky, obehá všetkých tých, ktorí sa k tomu vyjadrujú a veľmi dobre sa dá za to skryť korupcia. Pretože už keď mu platíte za to, že to všetko vybaví, tak zvýši tú cenu a dať niečo bokom nie je vôbec žiadny problém.
Ja som o tom kedysi písal ako novinár pred 15 tokmi a odvtedy sa na tom nieže nič nezmenilo, ale ešte sa to rozvinulo.
Čiže to v akej sme dnes situácii na Slovensku v tejto oblasti je veľmi smutné a vedie to aj k tomu, že máme ceny bytov vo veľkých mestách hlavne také ako máme, že v malých mestách sa nestavia skoro vôbec a v podstate keď niekto stavia individuálne, možno, že nemá veľké problémy. Ale pokiaľ niekto chce postaviť niečo trošku väčšie a, a urobiť nejakú väčšiu investíciu, tak je to veľký problém. Postihuje to takisto priemyselné investície už niekoľko veľkých investorov zo Slovenska odišlo kvôli tomu, že zistili ako to tu funguje s územným plánovaním, s povoľovaním. Presunuli sa do Maďarska, do Poľska, kde tieto postupy sú výrazne rýchlejšie a Slovensko tak prišlo o tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest.
Pokiaľ viem, teda hlavne východné Slovensko a to je škoda. To je veľká škoda. V podstate si strieľame sami do nohy a, a robíme si sami zle tým, že si komplikujeme život a vytvárame priestor pre korupciu.
Čiže to je jedna stránka mince. Ale nebudem len chváliť pána podpredsedu vlády, poviem aj tú druhú stranu mince. Myslím si, že veľa dobrých zámerov ktoré sú v týchto návrhoch zákonov a s ktorými ja osobne súhlasím a dokonca sme ich mali aj v našom volebnom programe a v programovom vyhlásení vlády sa tu objavili, ale objavili sa tu v kontexte, ktorý nie je dotiahnutý, ktorý nie je dokončený.
My o tom spolu diskutujeme. Máme pomerne veľa desiatok alebo možno, že aj stoviek pripomienok konkrétnych požiadaviek čo by sa tam malo doriešiť, čo by sa tam malo dotiahnuť. A spomeniem len takú jednu, pretože nechcem zachádzať do detailov, sme v prvom čítaní čiže, čiže nebudem, nebudem chodiť veľmi do konkrétnych drobností. Ale zo strany miest a obcí je tu obrovská, obrovská pripomienka v tom, že nie je dotiahnuté to, že zmena územného plánu trvá roky. A veľa obcí ani nemá územné plány myslím, že 80 % ak si dobre pamätám to číslo. A, a ak, ak aj nejaké okresné mesto potrebuje zmeniť územný plán a niečo tam upraviť tak to trvá roky ak v tomto, v tejto situácii v tomto prostredí príde takáto zmena zákona keď v podstate mesto stráca ako keby tú poslednú nohu vo dverách, tú poslednú brzdu, tak sa môže stať naozaj, že tam vyrastú budovy úplne na hulváta vo vilových zónach, v proste priemyselné objekty všelikde. Pretože jednoducho mesto nebude mať na to dosah.
To je taká jedna vec, ktorá je, ktorú je veľmi dôležité, aby sa dotiahla predtým ako sa tento zákon schváli. Je tam niekoľko takýchto ďalších vecí o ktorých sme hovorili a v podstate to ako, ako ja vidím tento návrh alebo tieto dva návrhy zákonov teda územný aj stavebný trošku to tak spojím dokopy. Že ide to dobrým smerom na jednej strane, na druhej strane je tam veľmi veľa nedotiahnutých vecí nedokončených a tie je veľmi dôležité dotiahnuť predtým ako tento zákon vstúpi do platnosti. Myslím si, že vôbec nie je reálne, aby vstúpil do platnosti 1. 1. 2023. Takže to je jedna úplne kľúčová pripomienka. Takisto si myslím, že s tým pamiatkovým úradom to tam nie je dotiahnuté, to už spomínala kolegyňa Kozelová. A hovorím, že je tam veľmi veľa takýchto vecí ktoré, o ktorých diskutujeme.
Čiže trošku ma prekvapilo, že tento zákon nie je pod gestorským výborom pre hospodárske záležitosti, celkom tomu nerozumiem a ak som dobre rozumel, dokonca ani nebol navrhnutý na prerokovanie v hospodárskom výbore. Neviem či som dobre rozumel pán spravodajca? (Reakcia z pléna: "Ty dostaneš pozvanie.")
Takže ako dávam týmto návrh naozaj, aby sa to tam doplnilo, aby bol prerokovaný aj vo výbore pre hospodárske záležitosti. Myslím si, že stavebníctvo je pod našim výborom a, a investície toto ako je niečo čo naozaj veľmi úzko súvisí s výborom pre hospodárske záležitosti. Čiže toto by som bol rád, aby sa doplnilo. A keďže vlastne je to v takejto podobe aké to je, tak sa pripájam k návrhu kolegu Jara Šíbla, aby sa tento zákon vrátil na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 11:25 - 11:25 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda, chcem len pripomenúť poslancom výboru pre hospodárske záležitosti mimoriadnu schôdzu výboru, ktorá sa bude konať k téme cien energií dnes o dvanástej hodine v miestnosti pri Mikulášskej bráne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:00 - 11:00 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem aj pánovi Benčíkovi aj Zitke Pleštinskej. Ja chcem pripomenúť, že áno ja v podstate súhlasím s tým, že pamiatkari preberú zodpovednosť za pamiatky. Áno treba však doriešiť naozaj veci o ktorých som hovorila, to znamená dovzdelávať pamiatkarov, respektíve podstatne navýšiť počet pamiatkarov a teraz je otázne ako sa s týmto štát popasuje. Takže ďakujem pekne a pevne verím, e do druhého čítania vyriešime všetky otázky, ktoré sú nezodpovedané v oblasti pamiatkarov a ich vstupu do stavebného zákona. Ďakujem.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:57 - 10:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať kolegyni Moniky Kozelovej za tento príspevok myslím si, že pamiatkový úrad je neskutočne dôležitý pre ochranu pamiatok na Slovensku. Samozrejme celý systém ochrany pamiatok aj na Slovensku potrebuje zmeny. Napríklad bežného občana, ktorý žije v pamiatkovom chránenom území napríklad máme v okrese historické centrum obce Hniezdne alebo historické centrum mesta Stará Ľubovňa je
===== samozrejme celý systém ochrany pamiatok aj na Slovensku potrebuje zmeny, napríklad v pohľad bežného občana, ktorý žije v pamiatkovo chránenom území, napríklad máme v okrese historické centrum obce Hniezdne alebo historické centrum mesta Stará Ľubovňa je taký by som povedala negatívny. Stanovisko pamiatkového úradu je niekedy pre vlastníka objektu v tomto historickom objekte tak finančne náročné, že ho nedokáže naplniť hlavne preto, že nemá financie. keď rešpektuje stanovisko pamiatkarov, tak zostane ten objekt nezmodernizovaný, nezrekonštruovaný a potom nám pamiatky teda, pamiatky chradnú a sú vlastne v takom nevyhovujúcom technickom stave. Čiže keď štát si povie, že budeme chrániť toto historické centrum obce alebo mesta a stanovíme vlastníkom podmienky, mal by nájsť aj finančné prostriedky na to, aby týmto ľuďom pomohol tento objekt zrekonštruovať. Čiže samozrejme pamiatkový úrad má veľmi dôležité poslanie a verím, že spoločne s pani kolegyňou Kozelovou aj s pánom podpredsedom nájdeme také riešenie aby aj Pamiatkový úrad a členovia Pamiatkového úradu boli spokojní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:57 - 10:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať kolegyni Moniky Kozelovej za tento príspevok myslím si, že pamiatkový úrad je neskutočne dôležitý pre ochranu pamiatok na Slovensku. Samozrejme celý systém ochrany pamiatok aj na Slovensku potrebuje zmeny. Napríklad bežného občana, ktorý žije v pamiatkovom chránenom území napríklad máme v okrese historické centrum obce Hniezdne alebo historické centrum mesta Stará Ľubovňa je
===== samozrejme celý systém ochrany pamiatok aj na Slovensku potrebuje zmeny, napríklad v pohľad bežného občana, ktorý žije v pamiatkovo chránenom území, napríklad máme v okrese historické centrum obce Hniezdne alebo historické centrum mesta Stará Ľubovňa je taký by som povedala negatívny. Stanovisko pamiatkového úradu je niekedy pre vlastníka objektu v tomto historickom objekte tak finančne náročné, že ho nedokáže naplniť hlavne preto, že nemá financie. keď rešpektuje stanovisko pamiatkarov, tak zostane ten objekt nezmodernizovaný, nezrekonštruovaný a potom nám pamiatky teda, pamiatky chradnú a sú vlastne v takom nevyhovujúcom technickom stave. Čiže keď štát si povie, že budeme chrániť toto historické centrum obce alebo mesta a stanovíme vlastníkom podmienky, mal by nájsť aj finančné prostriedky na to, aby týmto ľuďom pomohol tento objekt zrekonštruovať. Čiže samozrejme pamiatkový úrad má veľmi dôležité poslanie a verím, že spoločne s pani kolegyňou Kozelovou aj s pánom podpredsedom nájdeme také riešenie aby aj Pamiatkový úrad a členovia Pamiatkového úradu boli spokojní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2022 10:49 - 10:57 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, určite všetci ste dostali na maily sťažnosti a rôzne materiály od pamiatkárov, ja sa teda budem venovať dnes pamiatkám a stavebnému zákonu a je to moja parkete tak som si to takto dovolila. Ja som ich tiež dostala nespočet asi najjednoduchšie to zhrnula stránka "Čierne diery" na facebooku. Musím povedať, že urobili kus dobrej práce a budem ich aj dnes citovať takže to len pre informáciu a pre dodržanie autorského zákona. Slovensku hrozí, že si vlastnou vinou odpíše starostlivosť o pamiatky týmto zákonom, všetko je však riešiteľné. Varujú pred tým nielen aktivisti ale teda hlavne samotné pamiatkové úrady. Pamiatkári sa spojili v otvorenom liste ale po pár dňoch ho museli aj stiahnuť z vlastnej stránky a upozorňujú v nich na riziká nového stavebného zákona. Povesť ochrany pamiatok na Slovensku nie je v súčasnosti dobrá. Ale po novom sa môže ešte zhoršiť. Nový systém zahltí odborníčky a odborníkov novou byrokraciou, ktorá je mimo ich záber. A keď nebudú mať námietky v krátkej lehote bude sa to brať tak, že súhlasia a môže sa búrať alebo stavať. Toto je to čo hrozí. Sme zavalení spismi je nás mál nemáme šancu odborne sa vzdelávať a špecializovať. My na Slovensku ani nevieme čo všetko nevieme. Takto by sa dala zhrnúť frustrácia pamiatkárov na Slovensku, takto to píšu samotní pamiatkári. Kým na Slovensku máme dohromady zhruba 200 odborných zamestnancov, na pamiatkových úradoch v susednom Česku je to viac ako dvetisíc ľudí. Minulý rok sa s nimi stretávali aj v rámci nových výskumov a niektorí ešte stále nestratili oduševnenie pres svoju prácu. Ak ste krajským pamiatkárom na Slovensku musíte rozumieť všetkému od stredoveku cez ľudové staviteľstvo, železničné stavby až po neskorú modernu, keďže vaša činnosť je stanovená geograficky podľa regiónu v ktorom pôsobíte a špecializovať sa len na jeden typ architektúry je nepredstaviteľné. Bez toho však nevyhnutne trpí kvalita väčších rozhodnutí.
Na Slovensku chýbajú metodiky obnovy, pamiatkár musí byť zároveň právnikom, úradníkom, musí byť zorientovaný v stavebných konštrukciách aj štukatérskych detailoch. Niet divu, že sa na voľné pracovné pozície takmer nikto nehlási a to už nehovorím o ohodnocovaní pamiatkárov. Na obrovské kraje na Slovensku pripadajú jednotky úradníkov, ktorí majú veľa práce za slabý tabuľkový plat. To, že rozhodujú o stavebnom zámere niekoľko mesiacov nie je preto, že sú pomalí ale zúfalo poddimenzovaní. Máme jednoducho nedostatok ľudí. Jeden úradník má vedieť robiť metodiku, usmerňovať obnovu konkrétnych budov, má si stíhať ustriehnuť zámery na svojom území, dávať pokuty, robiť revízie, archívny výskum a teoreticky aj osvetu. A popri tom všetkom sa stretávať s vlastníkmi pamiatok, architektmi a stavebníkmi. Debata o kultúrnom dedičstve na Slovensku sa začína končiť tým či majú jednotlivci na úrade čas začať konanie na vyhlásenie pamiatky a či nájdu podporu u svojich nadriadených. Je naozaj šialené, že sme si zvykli, že takto to na Slovensku funguje. Pamiatkár často stojí pred ťažkým rozhodnutím, pustiť sa do akútneho prípadu s neistým výsledkom alebo konečne riešiť hŕbu podnetov, ktoré má na stole ohľadom iných budov možno aj niekoľko rokov. Buď alebo. Niektoré odložené prípady sú možno jednoduchšie na vybavenie ale zatiaľ čo čakajú roky na stole možno spadnú alebo budú zbúrané, taká je realita. A ja za seba hovorím, že skôr zbúrané. Ako tieto problémy ovplyvňujú návrhu nového stavebného zákona? Kunsthistoričky, archeológovia, architektky a iní odborníci na pamiatky sa v mene pružnejšieho stavebného zákona majú premeniť na administratívnu zložku.
Možno je pravda, že získajú väčšie právomoci. V skutočnosti ich nebudú mať kedy využiť. Po novom majú posudzovať či má stavba dosť elektrických prípojok alebo parkovacích miest s čím nemajú skúsenosti a nebudú mať ani dostatok času a kapacít. Hrozí, že mnohí z nich zo svojej profesie radšej odídu. Pamiatkový úrad je už dlhšie bez riadneho vedenia keďže výberové konanie na nového riaditeľa bolo zrušené. Inštitúcia je teda momentálne v podstate bezbranná. Pamiatkári kontaktujú aktivistov s prosbou o pomoc. V médiách sa im ťažko vysvetľujú výhrady k legislatíve jednoduchým jazykom. Žilinský pamiatkový úrad to povedal celkom jasne. Systém ochrany pamiatok má veľa nedostatkov ale teraz mu hrozí paralýza, aby nekomplikoval veľké investičné plány. Ak chcú investori rýchlejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie je to v poriadku ale nenájdu ho v národných kultúrnych pamiatkách. Nič nie je nepredvídateľnejšie ako historický dom, nič nie je pomalšie ako kvalitná obnova budovy starej desiatky alebo stovky rokov. V zahraničí majú zavedené mnohé nástroje na kompenzovanie zvýšených nákladov pre majiteľov zákonom chránených pamiatok. Na Slovensku poznáme len ich zlomok, ale napriek tomu máme aj tu množstvo úspešných príkladov obnovy. Nový zákon je viac-menej nepochopením toho čomu sa pamiatkári venujú a majú venovať. Moja zásadná otázka preto znie: Kde vezme pamiatkový úrad ďalších zhruba tisíc pracovníkov, z financií akého ministerstva budú platení a kto ich vyškolí v oblasti stavebníctva ako takého. Je mi jasné, že zmena stavebného zákona je nevyhnutná, je mi jasné, že je to veľký boj preto budem rada ak zákon bude pamätať aj nato ako zákon naplniť technicky.
Lebo ak pamiatkári nebudú stíhať odpovedať do 15 resp. teraz už do 30 dní čo zatiaľ nemajú šancu, budú nám tu pamiatky padať rovnako ako Kelti na hrade. Zároveň aj tu je priestor pre bujnenie korupcie. Veď bude stačiť len nestihnúť vydať súhlas na pamiatku a môže vziať za svoje, preto verím, že aj táto časť sa detailne vyrieši v novom zákone a že sa posunieme ďalej. Takže, za mňa len toľko a verím, že v druhom čítaní už aj s pozmeňujúcimi návrhmi vyriešime aj túto časť stavebného zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:44 - 10:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí vzniesli faktické poznámky k môjmu príspevku. Som veľkým zástancom napríklad zmeny územného členenia na Slovensku, nemyslím si, že v súčasnosti aj keď samozrejme to bolo nastavené podľa určitých politických kritérií, že, že to je nemenné ale uvedomujem si, že štyri roky jedného volebného obdobia jednej vlády a urobiť územné členenie tak, aby boli všetci spokojní je veľmi náročné už z toho dôvodu, že toho roku 2022 budú spojené voľby do samosprávy a o aj do regionálnej, takže, že urobiť vlastne zmenu a štruktúru územného členenia to aj keď som teda obrovským zástancom toho je veľmi náročné. Ale samozrejme vidíme, že z toho sa vlastne odvíjajú aj tie ďalšie veci. A určite keby sa nám to bolo podarilo veľmi rýchlo čo by som bola ocenila, tak bolo by super. Tak ja napríklad stále hovorím, že Spiš malo by byť, mal by byť zjednotený a je pre mňa nepochopiteľné, že Spišská Nová Ves patrí do Košického kraja a ostatné do prešovského, ale toto zmeniť je veľmi náročné. Čiže aj toto je vlastne o územnom plánovaní a samozrejme o ďalšej štruktúre štátnej správy tak ako povedal pán kolega Faič, budeme ešte hovoriť, takže som sa pýtala hlavne na finančné náklady, ktoré to budú stáť, takže môžem potom ešte vo svojom príspevku sa k tomu vrátiť. Takže veľmi pekne ďakujem a verím, že spoločnými silami sa nám podarí vytvoriť tri kvalitné zákony, ktoré nahradia zákon 50/1976 Zb. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:43 - 10:44 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Milá kolegyňa, naozaj to bolo výborné a...
===== Ďakujem milá kolegyňa, naozaj to bolo výborné a je tam ešte jeden taký aspekt, ktorý by som chcel vypichnúť. To je to, že pri tom územnom plánovaní keď je starosta a primátor a poslanci keď sú kriví, tak potom ten verejný záujem nie je verejným záujmom ale je to záujem tých ľudí. Pán Holý, teraz roztvoril tými rukami ale ten zákon by mal byť taký, aby toto nemohlo byť, aby sme zabránili, aby sme zabránili tomu čo tu bolo dlhé roky keď si naozaj verejná správa robila čo chcela a bola krytá zvrchu zprava zľava, korumpovala sa tu, kradlo sa tu, podplácalo sa tu a občan jednoducho doma šúchal nohami a mohol písať všade kde písal nohami. Takže tento zákon by podľa mňa mal v prvom rade zabrániť tomu, aby si územný plán robil kto chcel a ako chcel a verejný záujem pre mňa je super ale nesmie byť nad záujmom občana. Nesmie, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:43 - 10:44 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Milá kolegyňa, naozaj to bolo výborné a...
===== Ďakujem milá kolegyňa, naozaj to bolo výborné a je tam ešte jeden taký aspekt, ktorý by som chcel vypichnúť. To je to, že pri tom územnom plánovaní keď je starosta a primátor a poslanci keď sú kriví, tak potom ten verejný záujem nie je verejným záujmom ale je to záujem tých ľudí. Pán Holý, teraz roztvoril tými rukami ale ten zákon by mal byť taký, aby toto nemohlo byť, aby sme zabránili, aby sme zabránili tomu čo tu bolo dlhé roky keď si naozaj verejná správa robila čo chcela a bola krytá zvrchu zprava zľava, korumpovala sa tu, kradlo sa tu, podplácalo sa tu a občan jednoducho doma šúchal nohami a mohol písať všade kde písal nohami. Takže tento zákon by podľa mňa mal v prvom rade zabrániť tomu, aby si územný plán robil kto chcel a ako chcel a verejný záujem pre mňa je super ale nesmie byť nad záujmom občana. Nesmie, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:42 - 10:43 hod.

Dobeš Peter
aby boli akceptované pre väčšinu. V každom prípade miestna regionálna samospráva tu mala svoje miesto a určite aj v budúcnosti bude mať prioritné miesto, ktoré jej z tohto zákona vyplýva. Ďakujem.
Skryt prepis