Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 9:30 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:30 - 9:31 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Zitka, ďakujem. Teda tá petícia je obrovský problém. Akékoľvek mesto, či veľké, alebo malé, vyzbiera petíciu, vždy sa doteraz našiel prokurátor, ktorý nájde zákon, o ktorom nikto nikdy nepočul, narúšanie poriadku, a sa snaží nejakým spôsobom, absurdným spôsobom zakázať, teda obmedziť mestu, aby mohlo vôbec zakázať hazard. To znamená, ja som rád, keď vypadne petícia, tak ako sme navrhli tento návrh zákona, a treba si uvedomiť, že máme tu Bratislavu, ktorá po piatich rokoch a štyroch mesiacoch ešte nemá zákaz, ešte nie je zákaz hazardu realitou, hoci v máji 2015 petíciu vyzbierali a všeobecno záväzné nariadenie schvaľovali až minulý týždeň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 9:21 - 9:30 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Som jednou z predkladateliek tohto návrhu zákona, ktorý upravuje pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier. Súčasný zákon uberá možnosť samosprávam regulovať hazard. Problémom je hlavne podmienka petície, ktorá je potrebná na to, aby mohlo mesto alebo obec o zákaze vôbec rokovať. Podmienkou je, že petíciu musí podpísať 30 % obyvateľov.
Najväčší problém vznikol hlavne v krajských mestách, napr. petíciu v Nitre podpísalo 23 082 ľudí, čo je viac ako 30 % občanov krajského mesta, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov. Aj keď petícia spĺňala podmienky súčasného zákona a poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre hazard všeobecným záväzným nariadením zrušili, znenie napadla prokuratúra aj napriek tomu, že súčasný zákon o hazardných hrách bližšie nešpecifikuje, akým spôsobom majú byť spočítané podpisy. Prokurátor svoj protest zdôvodnil tým, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1 311 hárkoch, ale iba na náhodných 51 hárkoch. Nitrianski poslanci schválili úplný zákaz herní a kasín na území mesta všeobecne záväzným nariadením. Herne a kasína mali z ulíc Nitry miznúť postupne, teda k termínu skončenia licencie. Posledné mali ukončiť prevádzku v roku 2024. Krajský súd v Nitre dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia o zákazu, zákaze hazardu v Nitre. Pre majiteľov herní bol, bola problémom aj neopodstatnenosť petície a nestrannosť jej aktérov. Napádali skutočnosť, že petícii pomáhali zbierať podpisy aj poslanci mestských zastupiteľstiev.
Slováci ročne investujú do všetkých foriem hier a hazardu približne 2,52 mld. eur, čo je približne 500 eur na jedného obyvateľa. Herne sú lákadlom aj pre deti, ktoré treba ochrániť pred závislosťou na hazardných hrách. Gamblerstvo prináša obete na životoch a rozpad rodín. V prostredí gamblingu je zvýšená kriminalita, kedy bežní občania čelia krádežiam, podvodom a trestným činom.
Aj z tohto dôvodu som sa veľmi intenzívne angažovala v boji proti hazardu v našom okrese Stará Ľubovňa. Veľmi vypuklým problémom boli občania obce Lomnička, ktorí využívali 64 herných automatov v meste Podolínec. Martin Majda, katolícky kňaz, ktorý pôsobil niekedy v obci Lomnička a v súčasnosti je špirituálom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, hovorí o vlastnej skúsenosti so závislosťou ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, s ktorými v Lomničke pracoval. Hovorí o tom, že týmto ľuďom pomohla skutočnosť, keď sa herné automaty v Podolínci zakázali. Niektoré herne dokonca mali otvorené výhradne pár dní počas obdobia vyplácania dávok. Sociálne dopady tohto problému boli rozsiahle. Hrali otcovia aj mamy a, žiaľ, bolo vidieť aj maloleté deti postávať pred krčmami s hracími automatmi. Výnimkou nebolo ani napriek zákazu ich vidieť, ako hádžu mince do automatov. A, samozrejme, po prebdenej noci bola doma sodoma a na druhý deň sa nešlo do školy. Takmer všetky sociálne dávky končili v automatoch a rodiny nemali potom už celý mesiac z čoho žiť. Do života rodín často vstúpila dohoda s úžerníkmi a tá bola zarážajúca, s útokmi, ktoré boli zdrvujúce. Za fľašu pálenky sa zaplatila v korunách viac ako tisícovka. A tak to šlo každý mesiac. A rodiny sa zadlžovali a chudoba sa zväčšovala.
My sme s Michalom Šípošom, ktorý bol aktivistom v boji proti hazardu, v roku 2011 často sedeli v národnom parlamente a pri mnohých príležitostiach sme presviedčali poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali poslanecký návrh, aby rozhodovali výlučne poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev. Podľa pôvodného vládneho návrhu zákona, o ktorom poslanci hlasovali 5. decembra 2012, bolo zrušenie hazardu v obciach a mestách ešte nemožnejšie, lebo vyžadovalo sa referendum, čo na slovenské pomery bolo takmer utópiou. Aj na základe nášho tlaku prijali vtedy poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňovací návrh a referendum zmenili na petíciu. Prvé boli tie mestá a obce, kde mali najviac občanov, ktorým sociálne dávky končili v hracích automatoch. Mestá pripravili všeobecne záväzné nariadenia a na zasadnutiach zastupiteľstiev ho prijali aj napriek veľkému tlaku hazardnej loby. Ako prvé tak urobilo mesto Sabinov, potom mesto Podolínec, Stará Ľubovňa a postupne počas zastupiteľstiev, ktoré hazard na území svojho mesta a obce zakázali, vzrástol viac ako na stovku. Všetci vieme, z bratislavského magistrátu podla, podlo ukradli podpisy pod prvú petíciu proti hazardu, a kto čítal Kočnerovu Threemu, získal matnú predstavu o fungovaní prokuratúry a súdov v tomto štáte. Z nej sme sa dozvedeli, že rozsudok ohľadom hazardu sa na Najvyššom súde vybavuje. Hazardná loby aktivistov proti hazardu nedokázala zastaviť, a preto zneužívala prieskumné agentúry a plánovala okradnutých a predaných Bratislavčanov ešte aj zavádzať. Hazardná lobby sa nezdráha použiť všetky prostriedky vrátane manipulácie verejnej mienky pred konaním petície, aby si zachránili svoj krvavý biznis.
Vážení kolegovia, schválením tohto zákona dáme šancu obciam a mestám rozhodnúť o zákaze hazardu na svojom území bez petície, ktorej vykonanie bolo príčinou polemík medzi obcami, mestami, prokuratúrou a prevádzkovateľmi hazardných hier. Prostredníctvom ďalších ustanovení zákona si mesto bude môcť všeobecne záväzným nariadením upraviť, aby herňa nebola umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Takéto opatrenie umožní lepšiu ochranu tých najzraniteľnejších skupín, ku ktorým patria všetci klienti zariadenia sociálnych služieb bez rozdielu veku. Upravuje sa aj spôsob merania tejto minimálnej vzdialenosti. Novým novelizačným bodom sa navrhuje zavedenie zákazu hrania kurzových stávok pre hráčov registrovaných v Registri vylúčených osôb.
Prechodným ustanovením sa rieši premiestnenie herne, ktoré súčasné umiestnenie bude v zmysle zákona v znení účinno..., účinné od 1. novembra 2020, keďže absolútny zákaz umiestnenia herne sa rozširuje na všetky zariadenia sociálnych služieb.
Vážení kolegovia, verím, že podporíte svojím „za“ schválenie tohto zákona a obce a mestá budú si môcť prostredníctvom svojich poslancov rozhodnúť o zákaze hazardu na svojom území.
Chcem sa poďakovať hlavnému predkladateľovi pánovi primátorovi mesta Nitry za tento návrh zákona a verím, že ho všetci v Národnej rade schválime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:16 hod.

Drábiková Lucia
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:15 hod.

Liba Peter
Ďakujem pekne. Lucia, plne s tebou súhlasím. Je potrebné riešiť aj tento online priestor, lebo tento hazard naozaj sa, treba riešiť ho už systémovo. Ale som rád aj za tento zákon, pretože rozviaže ruky miestnym a mestským poslancom, aby nepotrebovali túto petíciu, a je potrebné urobiť aspoň niečo, aby sme chránili občanov a ich rodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:13 - 9:14 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem tiež poďakovať pani kolegyni za objasnenie niektorých vecí. Rád by som sa dotkol momentu právomoci poslancov. Keď sú zvolení vo voľbách na miestnej úrovni alebo regionálnej, majú právomoc rozhodovať, zastupovať vlastne občanov, ľudí, ktorí im tú dôveru dali. Čiže prikláňam sa a podporujem tento návrh, aby neboli obce, mestá zaťažované zháňaním petície, keďže majú zvolených zástupcov, ktorí vlastne zastupujú aj občanov, tak nech rozhodujú na území svojho mesta. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:12 - 9:13 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem krásne. V úvode by som ti chcel aj ja poďakovať, Lucka, za tvoje vystúpenie. Ako mladý človek musím povedať, že už počas môjho života som, bohužiaľ, veľakrát zažil, keď množstvo mojich kamarátov zomrelo, teda sa obesili alebo iné, alebo im zomreli, alebo sa im niečo stalo len z toho dôvodu, že sa počas života veľmi zadlžili. Zadlžili sa preto, že ako mladí ľudia prepadli herniam a kasínam. Začali si požičiavať peniaze od svojich rodičov, kamarátov a všetko prehrávali, až nakoniec skončili v takom štádiu, že boli tak zadlžení a nemal im už kto vôbec pomôcť, a tým pádom prišli o svoj život.
Bohužiaľ, si myslím, že tie zisky kasín a tie peniaze do rozpočtov, ktorými tu niektorí argumentujú, nikdy neprevýšia to, ako je život.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:11 - 9:12 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Lucka, ďakujem ti za veľmi distingvovaný príhovor v rozprave. Ja len potvrdzujem ako dlhoročný sociálny pracovník, ktorý má naozaj 12-ročné, 13-ročné skúsenosti s prácou s klientmi, ktorí boli tiež závislí na, na teda hrách, resp. chodili pravidelne do kasín a tak ďalej, čiže toto je obrovský problém, ktorý má v prvom rade ten psychický dopad, o ktorom si sa zmienila. A nie je to len propad, nie je to len prípad alebo problém samotného klienta, ale je to problém celej rodiny, a obzvlášť keď ten klient naozaj tú rodinu nemá, tak sa vytvára ďaleko omnoho výraznejší ten problém efektu a ten treba naozaj veľmi urgentne a promptne riešiť.
Chcem len ešte podotknúť, že, že pri práci s klientmi bol obrovský problém týchto klientov dostať na rôzne vyšetrenia, a dodnes môžem len vyhodnotiť, že nie u každého klienta sa mi podarilo tohto klienta stabilizovať a dostať ho do bežného života, resp. ho socializovať. Čiže rozhodne - a vyzdvihujem - podporím tento návrh a som za, aby v čo najväčšej miere bol obmedzený tento hazard.
Ešte raz, Lucka, ďakujem ti za tvoj príhovor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:10 - 9:11 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, Lucia, za vystúpenie. Čo sa týka vizuálneho smogu, my v Nitre vieme, o čom rozprávame, lebo ak máte na každej ulici dve kasína, dve herne, tak každý jeden z tých, každá jedna z tých prevádzok je oblepená zvonku obrovskými nálepkami, ktoré ukazujú, kam treba ísť a čo treba robiť. To je jedna vec.
S tým liečením je otázka, aké sú relevantné tie výsledky z tých štatistík. Ten odhad je ďaleko vyšší, že tých liečených hráčov a závislých je ďaleko vyšší ako tých 300. Otázka je, ako sa tie štatistiky robia.
Čo sa týka online priestoru, to som už minulý týždeň v rozprave povedal, že je takmer priama úmera medzi tým, či sú herne a kasína a online priestor. To znamená, či máme menej herní a kasín, tak z posledných zistení vyplýva, že máme aj menej online herní.
Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NRSR
Pán poslanec Herák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:10 - 9:11 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Lucia. Všetci, a hlavne my v Nitre sme veľmi vnímali ten vizuálny smog, ktoré spôsobujú kasína a herne. Ak máte na každej ulici dve herne alebo dve kasína, tak vidíte zvonka polepené rôznymi reklamnými nálepkami, plagátmi, to je jedna vec.
Ďalšia vec, s tým liečením je otázka, aké vlastne štatistiky (ruch v sále a zaznievanie gongu), pravoverné štatistiky sa robia, lebo 300 liečených je jedna vec (ruch v sále a zaznievanie gongu), ale odhady sú okolo 50-tisíc liečených v hazarde. To znamená... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 9:01 - 9:08 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, teším sa, že máme v druhom čítaní náš návrh zákona o hazardných hrách. Teším sa preto, lebo obmedzenie hazardu bolo jedným z našich priorít, priorít hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. A teším sa aj preto, pretože považujem naozaj hazard za veľmi nebezpečnú vec, ktorá ohrozuje verejné zdravie a ktorá ohrozuje hlavne rodiny na Slovensku. Bolo tu už mnoho povedané, bolo tu povedané aj to, že jedna, jedno euro, ktoré získame z hazardu, nás potom stojí 3 až 4 eurá v zdravotnej starostlivosti a v sociálnej podpore. Sú naozaj mnohé príbehy ľudí, ktorí sa vďaka hazardu dostali na dno. A preto chcem trošku poukázať aj na to, že hazard je otázkou, ktorá sa veľmi dotýka naozaj rodín, ktorá sa dotýka psychiky obyvateľstva, dušeného zdravia.
Patologické hráčstvo, na ktoré sa liečilo posledné roky, mám tu čísla, prepáčte, áno, približne 300 ľudí ročne sa liečilo na závislosť na hazarde a na Slovensku podľa oficiálnych štatistík, ktoré sú z predošlých rokov, žije približne 50-tisíc ľudí závislých na hracích automatoch, 17 % žiakov základných škôl a až štvrtina študentov a učňov stredných škôl sa s hazardom v nejakej podobe stretla. Hazard patrí medzi nelátkové závislosti, ale vytvára psychickú závislosť, ktorá je..., a ktorá je stupňovaná tým, že na začiatku ten hrajúci vyhráva a vzrastá v ňom túžba vyhrať veľké sumy. Toto sa mu spočiatku darí a sníva o tom, že zmení svoj život, ale málokto dokáže zastaviť v tejto fáze a prechádza do fázy výhier a nes..., do fázy prehier a neskôr prichádza strata kontroly nad hraním.
Ten priebeh závislosti je podobný ako pri látkových závislostiach a veľkú moc má v tomto práve štát, ktorý môže tento hazard regulovať. Stretli sme sa s tým už aj pri petícii v Bratislave, že naozaj bol veľký tlak na to, aby hazard zakázaný nebol, pretože boli za tým veľké finančné záujmy. Ja sa chcem oprieť o pár bodov, ktoré prinášame a ktoré si, ktoré považujem za dôležité, pretože to, či niekto bude hrať hazard, na to vplýva niekoľko faktorov. Je to jednak jeho osobnosť, je to jeho rodinné zázemie a možno ťažké životné okolnosti, ktoré ho stretávajú, ale je to aj to, ako často sa s tým hazardom stretáva, nakoľko ho vidí okolo seba. Keď sme rok bývali v Prahe, tak naozaj v niektorých mestských častiach sme videli hazardné herne na každom kroku. Sú to veľmi výrazné budovy, ktoré blikajú, ktoré lákajú ľudí, preto som veľmi rada, že v našom návrhu zákona chceme obmedziť aj umiestnenie týchto herní tak, aby boli čo, čo najďalej od práve tých najzraniteľnejších ľudí, ktorými sú učni, ktorými sú študenti.
Tiež som veľmi rada, že sme vrátili kompetenciu samospráve, ktorá môže teraz rozhodovať sama o tom, či hazard povolí, alebo nepovolí na svojom území. Môžme, môžme o tom polemizovať s tým, že možno teraz ten najväčší tlak bude práve na tých poslancov samosprávy, primátorov a starostov. Avšak myslím si, že toto sú ľudia, ktorí dostali mandát vo voľbách a ktorým by sme mali v tomto dôverovať.
Chcem sa dotknúť i jednej otázky, je to skôr taká, taká polemika, ktorou, nad ktorou uvažujem už dlhšie. Pred tromi rokmi som išla na pobočku pošty a na dverách sklenených boli nalepené dva plagáty. Jeden plagát hovoril o tom, že výplata dávok bude od 20. 4. (ruch v sále), tesne pod tým bol plagát, kde boli ešte väčšími písmenami napísané stávky Tiposu. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) Opäť som sa s tým stretla nedávno, keď som bola na pošte, a nad okienkom bol papier, kde bolo napísané, tu môžte vybrať listy, zásielky, balíky, pod tým bolo - žreby a pod tým bolo dvakrát takým veľkým tučným a podčiarknutým písmom - stávky Tipos. Toto je taká moja dilema, ktorú možno teraz nezachytávame ešte v plnosti, ale podpora takejto stávkovej mentality je podľa môjho názoru na úkor zdravotné..., zdravo..., verejného zdravia a psychického zdravia obyvateľstva. Je to zvláštne, že práve prostredníctvom štátnej inštitúcie, ktorou je Slovenská pošta, povzbudzujeme ľudí veľmi, veľmi aktívne, veľmi sofistikovane k tomu, aby si nakupovali žreby, losy a aby tipovali. Je mi zrejmé, že peniaze ktoré sú získané z tohto predaja, idú neskôr do športu a do iných verejnoprospešných účelov, na druhej strane nepovažujem takúto stratégiu za dobrú a šťastnú. Ale hovorím, je to, je to naozaj taká moja vnútorná dilema.
To, s čím sa budeme musieť neskôr ešte vysporiadať, ak sa nám podarí obmedziť hazard a kvízomaty, je hazard v online priestore. Stretávajú sa s tým aj naše deti a stretáva sa s tým mnoho ľudí. A môžme možno oponov..., tí, čo oponujú nášmu návrhu zákona, hovoria, že sa to presunie do týchto online herní, čiže toto je podľa mňa taká výzva do budúcnosti a výzva možno o tom, že ako správne podporovať rodinu, ako správne podporovať duševné zdravie obyvateľstva.
Nechcem, nechcem už viac hovoriť, pretože moji kolegovia povedali to podstatné, ale som presvedčená, že už tento návrh zákona napomôže k tomu, aby, aby naše rodiny menej trpeli týmto hazardom a tiež aby sa naše verejné priestranstvá očistili od týchto škaredých prvkov, ktorými tieto herne sú. Osobne nie som za úplný zákaz. Som presvedčená, že ak je niekde veľké kasíno, kde je registrovaný vstup a kde sú ľudia, ktorí si to môžu dovoliť a chcú si zahrať, nemám s tým až taký problém. Mám problém s tým, že ten hazard v tejto podobe drobných automatov, predaja losov, žrebov a tiketov máme v podstate na každom kroku. Je to, je to veľká zodpovednosť práve nás poslancov, aby sme zvažovali aj ďalšie kroky v obmedzení hazardu a zlepšení podpory rodiny na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis