Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.2.2023 o 16:50 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 16:50 - 16:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Verím, že sa nám to podarí prerokovať ešte do hlasovania, aby sme to mohli, mohli o tom hlasovať, keďže takisto ide o zákon, ktorý je v prvom čítaní, a myslím si, že nie je nejak konfliktný alebo sporný. Ide o novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci zákona č. 57/2018. A tento návrh zákona reaguje na to, že máme tu energetickú krízu, viacero podnikov je ťažko postihnutých touto krízou a, samozrejme, tie kompenzácie štátu môžu len čiastočne odstrániť tieto dopady. Asi viete, že v minulom roku ceny energií prudko vyleteli, nielen plyn ale aj elektrina, takisto ďalšie, ďalšie suroviny a, samozrejme, od začiatku tohto roka vidíme určité zlepšenie, stabilizáciu, ale stále nevieme odhadnúť, ako bude prebiehať tento rok. Môže sa stať niečo či už v politickej, zahranično-politickej alebo ekonomickej oblasti, čo zase prinesie veľké výkyvy na trhy s energiami.
Čiže táto novela zákona navrhuje určitú úpravu podmienok regionálnej investičnej pomoci, ktorá by mala, ktoré by mali pomôcť firmám prekonať vlastne tieto problémy. A je to určitá úľava z ich povinností, ktoré majú plniť, ktoré sú podmienkami vlastne poskytnutia regionálnej investičnej pomoci v minulosti.
K tým jednotlivým podmienkam, myslím si, že nemusím, nemusím ich rozoberať podrobne. Určite koho to zaujímalo, si to prečítal. Samozrejme, k niektorým môže vzniknúť diskusia. Ja sa jej nebránim a tiež odvtedy, ako som vlastne podal tento zákon, som sa dostal k určitým informáciám, ktoré môžu viesť k tomu, že v druhom čítaní ho môžeme upraviť. A hovorím, tej diskusii som otvorený v druhom čítaní alebo pred druhým čítaním. Samozrejme, budeme to preberať aj na hospodárskom výbore, kde sa takáto diskusia zvyčajne otvorí. V podstate chceme týmto predísť tomu, aby, aby určité investičné zámery sa neuskutočnili, prípadne nedostali tú prisľúbenú štátnu podporu, ktorú im štát schválil len preto, že nedodržia určité podmienky, ktoré v tejto situácii sú vlastne nesplniteľné alebo len veľmi, veľmi ťažko splniteľné. Takže rád by som vás požiadal o podporu v prvom čítaní tohto zákona a budem rád, keď zaň zahlasujete a budeme môcť ďalej diskutovať o tom v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 16:44 - 16:46 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, ctená snemovňa, dostali sme sa do priebehu schôdze, keď mám päť zákonov za sebou, ktoré budem odôvodňovať, takže chcem len povedať, že sa budem snažiť nebyť veľmi dlhý a rozvláčny a hovoriť k veci.
Prvé dva zákony sa týkajú zahraničných investícií, podpory zahraničných investícií. Vychádzajú z iniciatívy ministerstva hospodárstva. A tento prvý zákon alebo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 o preverovaní zahraničných investícií, je vlastne veľmi krátka legislatívno-technická úprava tohto zákona. Ide o to, že treba upraviť nezrovnalosti, ktoré sa do tohto zákona dostali tak, aby sa dal bez problémov uplatňovať v praxi. Ide najmä o ustanovenie § 6 písm. e) predmetného zákona, kde sa teraz spomína výlučne bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky, ale z dôvodu viacerých programov aj Európskej únie by tam vlastne malo byť bezpečnosť a verejný poriadok Európskej únie. Čiže toto je v podstate jediný bod, ktorého sa to týka. Tento zákon by mal byť, by mal platiť dňom vyhlásenia, keďže tie posledné zmeny, v ktorých sa na túto úpravu zabudlo, vstúpia do platnosti 1. marca 2023. Tento zákon nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ani žiadne sociálne vplyvy a myslím si, že by mal byť úplne nekonfliktný, technická zmena. Takže by som vás chcel požiadať o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2023 16:42 - 16:43 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja chcem poďakovať aj tebe, Janka, aj za inšpiráciu, aj za spoluprácu, aj za podporu. Takisto chcem poďakovať mojim kolegom, ktorí sa podpísali k tomuto návrhu zákona, a ďakujem za podporu aj všetkým poslancom z pléna. Niekedy naozaj narážame na to, že úradníci majú nejaké zabehané systémy, nejaké princípy, nejaké oklieštenie nejakým rezortizmom alebo niečím podobným, ale mojou túžbou, keď som išla do politiky, bolo to, aby sme tú sociálnu oblasť nastavili čo najkomplexnejšie, čo najsystematickejšie, a tak, ako by som to povedala, prorodinne, proľudsky, aby to jednoducho, myslím si, že aj podľa takého sedliackeho rozumu. Aj tento návrh, mne by ani nenapadlo, že vlastne takéto fugy vznikajú, pretože by sa mi zdalo, že veď to je prirodzené, že keď človek je v takejto situácii, tak musí plynule prejsť na nejaký iný systém a musí sa mu vyjsť v ústrety. Žiaľ, častokrát to neplatí a obávam sa, že je ešte mnoho takých rôznych drobných chybičiek krásy, ktoré budeme môcť napraviť ako poslanci a poprípade budú naprávané v ďalšej vláde už tak možno celistvejšie.
Takže ďakujem všetkým za podporu a verím a dúfam, že sa nám podarí ešte viac pohnúť práve v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.2.2023 16:30 - 16:32 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, všetci určite chápeme, že mať doma dieťatko s ťažkým zdravotným postihnutím je veľkou záťažou a takáto rodina čelí mnohým prekážkam a mnohým ťažkostiam. K samotnému tomu faktu toho postihnutia a veci s tým súvisiacimi, návšteva lekárov, zaobstarávanie pomôcok a tak ďalej, pristupuje aj množstvo administratívy.
Moja novela je len takou maličkou zmenou, ktorej cieľom je zabezpečiť kontinuálny prechod z rodičovského, z poberania rodičovskej dovolenky na opatrovateľský príspevok. Rodina, ktorá má dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, častokrát prechádza z materskej a rodičovskej dovolenky na predlženú rodičovskú dovolenku, ktorá končí v šiestom roku veku dieťaťa. Doteraz to bolo tak, že rodina mohla požiadať o opatrovateľský príspevok, nakoľko dieťatko vyžaduje sústavnú starostlivosť až po ukončení šiesteho roku veku dieťatka, resp. po skončení tej rodičovskej dovolenky. Samotné vypracovanie posudkov a rozhodnutie mohlo nasledovať mesiac až tri mesiace v podstate po ukončení poberania rodičovského, rodičovskej dávky.
Á, tento, moja novela ponúka túto možnosť, aby táto rodina mohla požiadať o príspevok už tri mesiace pred skončením rodičovskej dovolenky, aby vlastne bola informovaná o tom, či tejto žiadosti bude vyhovené, aby sa mohla podľa toho zariadiť a takisto aby mohla kontinuálne prejsť z rodičovskej dovolenky na poberanie opatrovateľského príspevku. Je to taká maličká zmena, ale môže rodinám, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, pomôcť.
Chcem vás všetkých poprosiť o podporu tejto mojej novely.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.2.2023 16:27 - 16:29 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1360. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

7.2.2023 16:23 - 16:27 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Takže tento návrh zákona predkladáme s kolegyňou Majorovou Garstkovou. Je to novela 647/2007 o cestovných dokladoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov. Meníme tam v podstate len dve veci.
Možná si väčšina z vás myslí, že je to tak, ak súd v rámci hocijakého trestného konania udelí zákaz vycestovať, že to je Sväté písmo. No nie je to tak. Je tam také kazítko, že ono to dôjde ešte na správne konanie a v správnom konaní sa rozhoduje, či sa odníme ten doklad cestovný alebo nie. Takže touto jednou krátkou novelou sa ten stav napráva. Kto viac, ak nie súd ako inštancia pri trojdelení moci, keď rozhodne, že tá osoba má zákaz vycestovania, tak ja si myslím, že toto je dostatočné a nemusí už nejaký správny orgán na správnych službách o tom rozhodovať znovu v nejakom správnom konaní. U tuto to dáva ten priestor, kedy možno žiadať o vydanie nového cestovného dokladu trebárs na zastupiteľstve v zahraničí, keď tá osoba utečie, keď je na ňu vydaný aj medzinárodný zatykač, môže utiecť. Nechcem tu niektoré veci uvádzať, aby som tu nedával niekomu návod, ako sa to robí alebo sa to doteraz robí, alebo ako sa to môže robiť. Ale jednoducho stávajú sa také prípady, že súd rozhodne o zákaze vycestovania a ešte neprebehlo správne konanie, osoba utečie a v zahraničí požiada cez zastupiteľský úrad o vydanie nového cestovného dokladu a aj ho dostane.
Takže, takže toto je taká hlavná zmena celého návrhu zákona.
Navrhovaná nová koncepcia vzhľadom na to, že ide o súdne rozhodnutia, dostatočné rozhodovanie o cestovnom doklade v správnom konaní môžno považovať za v zásade neopodstatnené a nielen pri samotnom uložení zákazu vycestovať alebo príkazu na zatknutie, resp. zatýkacieho rozkazu, ale aj pri eventuálnom súdnom zrušení, navrhovaná nová koncepcia o zaevidovaní takého cestovného dokladu, ako je odcudzeného namiesto vydávania správneho rozhodnutia o jeho odňatí, zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí. Evidovanie cestovného dokladu ako odcudzeného sa prejaví hneď v pátracích databázach a pri cestovných kontrolách na letiskách a podobne a znemožní sa jeho použitie. V danom kontexte to možno vnímať ako technický výkon súdneho rozhodnutia, nie ako reálne rozhodovanie o právach právom chránených záujmov alebo povinnostiach. Takisto pri zrušení sa to potom spätne prejaví.
A druhý bod je tam, upravuje sa situácia, ak po uložení zákazu vycestovania do zahraničia, občan požiada o vydanie cestovného dokladu, v takom prípade už správne konanie začalo už podaním žiadosti, teda musí byť riadne ukončené, vzhľadom na existenciu súdneho rozhodnutia sa však ukončí bez ďalšieho konania a teda bez ďalších úkonov vo vzťahu k žiadateľovi. Ak sa v takej situácii zistí, že občan už je držiteľom iného cestovného dokladu, zároveň sa tento cestovný doklad vyznačí v evidencii ako odcudzený. Ak bola žiadosť o vydanie cestovného dokladu podaná na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, tieto úkony bude vykonávať jeden policajný útvar určeným ministerstvom vnútra, a to je okresné riaditeľstvo PZ Bratislava I, tak ako pri všetkých takých veciach, kde je nejaká medzinárodná, nejaký medzinárodný prvok, vždycky to končí na BA I.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2023 16:17 - 16:22 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, len v krátkosti. Naozaj, jak som povedal, tých 200 %, viacerí tu omieľajú tých 200 %. To sú, jak sa hovorí, imaginárne. Aj doteraz mal policajný prezident od 30 do 90 alebo 90, tam dalo 200, to je imaginárne. Jednoducho minister v rámci systemizácie, keby robil celú systemizáciu a keď by sa rátalo s tým znížením počtu nadriadených o 1 300, to znamená, že viac by išlo na ulicu, že viac tých ľudí by išlo na ulicu alebo niektoré vedúce funkcie by sa kumulovali, že by sa spájali a tak ďalej, proste by sa znižovali, tak potom, potom by v rámci toho jedného balíka, čo je jeden balík na príplatky za riadenie. Proste jedine z toho balíka sa tam môže niečo kumulovať. Ja tam môžem dať, že od 30 až do 500, môžem dať do ďalšieho návrhu alebo do tisíc. V živote to nikdy nedá ten minister. Ako naozaj, to je od-do. Jak sa hovorí, otvárajú sa nožnice. Keď to tak kľaje, ako tak, aj keby som to komplexne dával v tej nejakej tej veľkej alebo tej ministerskej, tak sa to kľudne môže zmeniť. To nehrá, nenásobí tieto. Tam je skôr problém, že čo sú nižšie riadiace funkcie, neplatí sa im byť funkcionármi niektorými, lebo tam majú za riadenie, ja neviem, 5 % alebo koľko. A viac si narobí, jak keď bude výkoňák. Viac si zarobí, jak keď je výkoňák. Takže hlavne tam s tým treba pohnúť.
Takže hovorím, to je také imaginárne číslo. Až keď je tá systemizácia, vtedy minister povie, koľko jednotlivé stupne budú mať. A to je pre celé Slovensko. Vôbec ten návrh nie je podstrčený. Len hovorím, nie je dokončený. Ja som nechcel predložiť komplexnejší, ktorý hovorím že už máme v nejakom riešení. Pokiaľ viem, že na to nemám zatiaľ financie. Aj odborári tu hovoria, že, áno, tých, čo sú na ulici, tým by sa zlepšili tie podmienky, ale tí, čo v kancelárii zatiaľ, tam nie. A veľká novela počítal s tým. A tam boli aj iné príplatky, tak inak robené príplatky za bývanie a iné motivačné príplatky, hlavne v tej 141d) ten motivačný príplatok. A keď sa to zaseklo na vláde, no zaseklo sa kdesi na hospodárskej rade, tak na vládu, keď ide materiál a hlasuje sa o ňom, tak musí byť už nejaká dohoda aj z financií, že áno, uvoľníme ročne takýto a takýto dopad. Sedemdesiat miliónov malo ísť pre Policajný zbor. Nejakých 40 mil. pre ZVJS. A hovorím a majú problémy aj oni s naplnením tých stavov. A to sú aj ostatné zložky. Ale ono sa to zaseklo, hovorím, na vláde a ja môžem byť taký geroj, dôjsť sem ako majster sveta a celú tú vládnu, ktorá je hotová, hotová, len kvantifikácia toho vplyvu je spravená, ale tie peniaze zatiaľ nikto neuvoľnil. Ja sa môžem správať nezodpovedne. Dôjsť sem ako geroj, predložiť veľkú novelu, každému tu nasľubovať, koľko kto koľko bude mať, ale tak sa správam zodpovedne.
Pokiaľ to má negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, tak pokiaľ nebude dohoda, nielen každý, každý, kto dôjde za ministrom financií, načiahne ruku, daj. Ale každý tam musí niečo aj doniesť. To, čo sa odoberie, to tam treba vrátiť na základe nejakých iných príjmov. Takže to je jedna vec. Ale hovorím, pokiaľ sa to dorokuje, budem rád, budem rád. Lebo hovorím, tá stabilizácia možná koncom roka prinesie viacero tých odchodov, lebo sa valorizujú tie dôchodky. Ja viem, jak to bolo, každý rok si každý prepočítava, koľko mu ten dôchodok prinesie. To potvrdí aj pán Šimko, aj pán Hlinka, proste všetci. Každý si to prerátava a pokiaľ si to zvalorizuje, ešte tak, pokiaľ si to každý preráta, koľko mu tá valorizácia zvýšená prinesenie dôchodok a za koľko by robil, tak proste tie odchody budú. A naozaj by teraz bola potrebná, možná je to vynikajúci ťah na to, aby došla sem tá vládna novela. Len hovorím, už sme na konci vládnutia a 100 mega ročne je dosť veľká suma.
Takže všetko je to len o financiách a pokiaľ sa niečo podarí vybojovať, tak podľa toho pôjde ten návrh zákona. Keď sa nepodarí nič vyrokovať, ako som už sľúbil, pôjde tam len tá osemnástka, nástup do Policajného zboru. Nič viac, žiaľ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 16:13 - 16:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Juraj, tak ty vieš, že ja sa týmto veciam nevenujem, nezaoberám sa tým. Som tu síce, sledujem rozpravu, vidím, čo sa stalo. Lukáš Kyselica je ochotný dopracovať ten návrh zákona. Sám priznáva, že sú tam nedostatky, ktoré sa dajú doladiť, vysvetlil ti to. Ďalší možno Marcel Mihalik sa tým zaoberal. Máme v klube ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú, ale túto faktickú poznámku som si dal kvôli tomu, aby som zareagoval na, na inú vec. Ty si tak saskársky pekne kopal do ministra a nepriamo aj do Lukáša Kyselicu. Mne sa páčilo, ako si v jednej televíznej diskusii hovoril, my už štrnásť rokov v SaS-ke robíme toto a toto a tak ďalej a tak ďalej. Ako keby si úplne zabudol svoju minulosť. Dodal si tam, že OĽANO chcelo presadiť veci z "Rozhodni to", a to sme my rozhodne v SaS-ke, samozrejme, podporiť nemohli. Pripomenul si mi jedného človeka. Maroša Žilinku. Maroš Žilinka pri vypočutí nás všetkých oklamal, všetkých nás oklamal. Juraj, rovnaký charakter si aj ty. Všetkým si nás oklamal. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 16:09 - 16:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vôbec nie je pravda, že bol podstrčený, že rokujeme, však to sú veci, o ktorých som ja pätnásť, dvadsať rokov o všetkých vedel, takže ja viem, čo som predkladal, a viem, kde sú ešte tie chyby, ktoré sa pokúšame dorokovať.
To, Juraj, čo si hovoril o tých príplatkoch, že to je nonsens, o ktorých rozhoduje minister vnútra. No tak to je, tak to je proste tridsať rokov. Je tam tá tabuľka a ja len mením tie horné v tej tabuľke. Ale až v rámci systemizácie povie minister, okresní, všetci na celom Slovensku budú mať toľko percent z rozsahu od-do, budú mať toľko, krajskí toľko, vedúci toľko, to nie je, že jeden toľko, druhý toľko, to proste nie je tak. To je, to je systém, ktorý je tu tridsať, ale možno aj sto rokov, ja neviem.
No a práve o tomto je ten návrh, že nemáme policajtov na uliciach. Aj ty si spomínal, že nemáme policajtov na ulici a pre týchto, čo sú na ulici, je to motivačné, lebo on bude, nebude mať ten príplatok za nerovnomernosť sto eur, ale podľa toho, čo si odrobí, soboty, nedele, sviatky, piatky a proste nočné, tak on na tých príplatkoch viacej zarobí, ako na tom jednom príplatku za nerovnomernosť sto eur. Takže toto motivuje vlastne tých, čo sú na ulici.
A že 90 % nevykonateľný, ja to môžem, jak som hovoril, stiahnuť teraz a na najbližšiu schôdzu ja tu dôjdem jak geroj s celým tým vládnym, ktorý je hotový. To nieže neprešlo to vládou? To sa zaseklo na tej hospodárskej rade a jednoducho pokiaľ, pokiaľ tam nie sú tie financie na to určené, potom bude na to zelená. Ja môžem jak geroj chytiť predložiť celý ten vládny návrh a tu sa bude pýšiť a poďme schvaľovať. A zrazu bude sekera 110 mil. ročne a nebudeme na to vedieť nájsť peniaze. A potom nech sa ďalšia vláda stará. Toto je zodpovedné? No nie je.
Takže hovorím, vytiahli sa veci, kde ten vplyv alebo dopad na rozpočet nie je a zatiaľ je to predložené v takomto stave. A my rokuj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2023 15:49 - 15:51 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja len upresním, riadne na Slovlexe je ten legislatívny proces ukončený, dva roky bolo vnútorné konanie, mimorezortné, vyhodnotenie, proste to je jedno, koľko malo OZP pripomienok, koľko im akceptovali, oni si tam napíšu hocičo. Viete, ten článok sa dá napísať o hocičom, kebyže sa spýtate odborárov, koľko bytov vybavili, tak sú ticho. O tom nenapíšu článok. Rozumiete.
No, tých pripomienok tam bolo x, x, x. Ten návrh sa vyprecizoval tak, aby bol tip-top. A tak išiel na vládu. Len tam sa to zaseklo aj na hospodárskej rade, lebo vplyv na rozpočet tam je. A, žiaľ, je to dosť ročne, ale tu sa tá koncepcia mala nastaviť hneď na začiatku a táto zmena mala ísť. Tieto veci boli vybraté odtiaľ, ono by to bolo motivačné. Ide podľa toho, ono záleží podľa toho, kto vám zavolá. Keď vám zavolá bežný hliadkar, hliadkar na ulici, ten sa teší tejto zmene. Pokiaľ vám zavolá nejaký nadriadený na nižšom stupňom riadenia, ten sa nebude tomuto tešiť. A to je to, čo potrebujeme dorobiť. Keď to nedorobíme, tak ja to, jak som povedal, ja to vykuchám ten zákon. Pokiaľ vám zavolá nejaký, čo je na spisoch, tak jak som ja bol, tak taký tiež terajší stav tohto zákona zatiaľ nie je dostačujúci. Tak ako napísali aj odborári, tak ten vládny návrh počítal s tým motivačným príspevkom, čo je 141d. A pokiaľ by sa táto náhrada nerovnomernosti nastavila aj u tých, čo sú na spisoch, tak by to bolo podľa mňa prijateľné, aby neboli tie odchody koncom roka. Lebo ako som už uviedol, chystá sa valorizácia dôchodkov a ak bude mať niekto voľakú tú 25-ku, tak si to prepočíta a tí skúsenejší budú odchádzať. Bez rozdielu, aká tu je vláda.
Skryt prepis