Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.6.2022 o 9:55 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Hlasovanie bude o jedenástej. Tam, keď som sa tak zamyslel, tak tam sa obmedzuje aj ten vek, ale tuším aj tá jazda kamiónmi do zahraničia tam nebude môcť alebo nebudú môcť jazdiť tuším pre zahraničné firmy, alebo jak to tam je. Nie, nie, nie, pardon, nie, s tými autobusmi to tam je tuším len do 50 km, no, dobre.
Boli ste na vojne v osemnástich? Osemkolky, mladí osemnásťroční jazdili na osemkolkách s prívesmi a nebol problém. (Reakcia predsedajúceho, povedaná so smiechom: "Koľko havárií bolo." Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti, včera sme podali aj s kolegami pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Ide o dva body.
V krátkosti, jeden reflektuje na súčasnú situáciu, na súčasné problémy s novým dodávateľom ŠPZ-iek. Stáva sa, že napríklad príde si niekto prihlásiť elektromobil a nie sú vyrobené tie zelené značky, tak sa tomu držiteľovi vozidla pridelí biela značka. Zaplatí správny poplatok, potom po čase, ak je vyrobená už tá zelená značka, tak si dôjde, vymení si ju a znova zaplatí správny poplatok. Je to nefér, aby dva razy za to isté platil správny poplatok, takže túto anomáliu odstraňujeme.
A zároveň druhá, druhý bod pozmeňováku je tiež zmena zákona o správnych poplatkoch, že držiteľovi, ktorý je držiteľom s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa odpúšťa 50 % z výšky poplatku za evidenciu vozidla.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh. Bude to troška dlhšie, lebo tých noviel správneho poplatku je dosť, takže, plus... (Rečník ukázal smerom do pléna text pozmeňujúceho návrhu.)
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihalika, Jany Majorovej Garstkovej a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 973).
Za doterajší čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 (355/2007, pozn. prepis.) Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 z. z. a zákona č. 181/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava v Položke 65 v časti Poznámky v prvom bode sa za slovami "zníži o 50 %" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová: „najviac však o 100 eur,".
2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava v Položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Splnomocnenie, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom."
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona a doterajší čl. III sa primerane prečísluje.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2022 8:55 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, dovoľte, aby som predniesol ako spravodajca spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Je uvedená pod tlačou 973a. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1411 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona (tlač 973) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým sa návrh, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 525 z 9. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 170 z 13. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona pod tlačou 973 vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov k uvedenému návrhu zákona, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh stanoviska gestorskému výboru.
Správa, spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 173 na svojej 74. schôdzi.
Ďakujem. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý, ak nepôjde pán predkladateľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ja len spresním, to, čo som nepovedal v tom návrhu, že, samozrejme, keďže ide o presun až na ďalšiu schôdzu, tak je to aj so súhlasom alebo na základe návrhu troch koaličných poslaneckých klubov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Ja navrhujem, aby sme parlamentnú tlač 1047, to je hmotná zodpovednosť, presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady.
Skryt prepis
 

15.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, popísali ste naozaj problém, ktorý je už v podstate dlhodobý. Na druhej strane, nedávno sme prijali zákon o detských skupinách, ktorý by mal čiastočne pomôcť aj pri riešení tohto problému, kde vlastne môže matka dieťaťa sa starať o nejaké ďalšie, myslím, že až štyri deti, pričom nie je to zaradené do siete tých školských zariadení a môže to vlastne, môže takto poskytovať starostlivosť vo veku detí v jasliach alebo v škôlke. Čiže chcem povedať, že už nejaký krok bol v tejto veci urobený.
Tak chcem sa opýtať, že či nevnímate tento návrh ako dostatočný, resp. akým spôsobom by podľa vás mal štát pomôcť práve pri riešení týchto problémov, čo sa týka utečencov z Ukrajiny, či vybudovať nové škôlky a jasle, alebo skôr možno podporiť práve takéto neformálne skupiny, ako to už vlastne urobil.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený kolega, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor národnej republiky pre hospodárske záležitosti (Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, pozn. red.). Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie, pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1064. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko zareagujem na to, čo pán Kočiš hovoril, že, ja som si to poznačil, že vzdelávacie poukazy sa nedali zneužívať. No akože zneužiť sa dá všetko. Úplne všetko. Áno, aj vzdelávacie poukazy. Spýtajte sa Martina Čepčeka, ten vám to povie. A my sme ľudia z praxe, ktorí vieme, ako to fungovalo a vieme, ako to funguje. Čiže ja nie som proti CVČ. Naopak, pomôžme im ešte. Nech rozvíjajú tie aktivity, nech majú viac tých krúžkov. A tak ako tu bolo spomínané, že to je 3 eurá na mesiac momentálne, asi 3,20, lebo tam je, myslím, 32 eur za desať mesiacov. Takže teraz by to malo byť 60 eur mesačne za dvanásť mesiacov, hej? Čiže to je, to je nepomer.
No a vy, pán Kočiš, ste spomenuli, že, že to, čo sa chystá, sa bude, jak som si to poznačil? Bude sa to, bude to krásne zneužívané. Tak vy na jednej strane tvrdíte, toto, toto sa nezneužíva, tie, tie poukazy. A toto, čo sa ešte len pripravuje od 1. januára, že sa to bude zneužívať. No ako to viete? Ako robíme všetko pre to alebo urobíme všetko pre to, aby sa tie veci nieže nedali zneužívať, ale aby to bolo kontrolované, pretože tak ako som na začiatku povedal, keď dáte aj prídavky na deti, takú čistú vec, tak niektorí ľudia to "zneužívajú". Pretože niekto niečo zneužíva, tak my tým iným, ktorí to nezneužívajú, na základe tohto nemáme pomôcť? Naopak. Ja hovorím, že CVČ, ale aj ďalšie organizácie, tam sú, tam sú organizácie, ktoré teraz tie vzdelávacie poukazy nemôžu poberať a ktoré by mohli byť financované z týchto voľnočasových aktivít. Takže pomôžme tomu.
Čo sa týka hlasovania, tak dohodli sme sa, že hlasovanie, keďže je tento zákon priamo zmyslom napojený na, na veto, ten zákon, ktorý vetovala pani prezidentka, tak v priebehu schôdze ešte oznámim hlasovanie buď procedurálnym návrhom, alebo nejakým takýmto spôsobom konkretizujem to potom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pánom kolegom, že sa prihlásili, že využili možnosť. Tento zákon, ktorý podávam ja, je navrhnutý s účinnosťou od 1. januára tisíc deväťsto, pardon (povedané so smiechom), 2023. Čiže nerušíme to, pokiaľ nebude v platnosti to krúžkovné. A je tam v možnosti, rokovali sme teda so sekciou financovania na ministerstve školstva, že by to prípadne bolo posunuté až na 30. 6. alebo na 31. 8. podľa toho, ako presne vyšpecifikujeme to použitie vzdelávacích poukazov v rámci tohto školského roku. Čiže urobíme to tak, aby tento školský rok 2022/2023 nebol tým zasiahnutý. To je prvá odpoveď.
Druhá odpoveď. Mali sme stretnutie, na ktorom boli aj zástupcovia centier voľného času. Bola tam jedna pani z tejto asociácie, ktorá už desiatky rokov doslova pracuje, a vypočuli sme si ich pripomienky. Ja len chcem poznamenať, že pri tom krúžkovnom, aj keď toto nie je obsah toho zákona, tak je to, myslím, že asi 3 eurá na jedno dieťa mesačne. Pri krúžkovnom hovoríme o 60 eurách, čo je dvadsaťnásobok. To znamená, že veľká časť tých, bude to veľké navýšenie tých finančných prostriedkov.
Áno, kde sú veľké peniaze, samozrejme, sú rôzni ľudia, ktorí to chcú zneužiť. Tak ako to bolo odprezentované, to krúžkovné je vymyslené alebo navrhnuté, myslím si, že so serióznym kontrolným spôsobom. Samozrejme, zneužívajú sa aj dnes, napríklad aj v centrách voľného času mnohé veci. Ale nepovedal by som, že centrá voľného času sú zlé alebo mali by sme ich zavrieť, alebo mali by sme ich prestať financovať. Ak potrebujeme zvýšiť kontrolu, fajn. Takisto pri tom krúžkovnom, ak máte konkrétne návrhy, ako zlepšiť tú kontrolu, sem s nimi. Ja si myslím, že na tom pracujeme seriózne a budeme pracovať. Ak budete mať nejaké podnety, sľubujem vám, že určite ich zapracujeme, aby skutočne sa minimalizoval únik tých peňazí niekam inam, než na čo sú určené.
Ešte raz ďakujem za vaše vecné pripomienky.
Skryt prepis