Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2023 o 11:11 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2023 11:11 - 11:15 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No neviem, či sa nám pri každom bode podarí byť tak expresne rýchli ako pri tej technickej spresňujúcej novele. V každom prípade novela ústavy je vážna vec, ja určite nebudem naťahovať diskusiu, len chcem pripomenúť kolegom a kolegyniam, prečo ju predkladám.
Pamätáte sa všetci na december minulého roka, keď sme prijali úpravu, ktorou sme zrušili koncesionárske poplatky RTVS. Čo je tiež samo o sebe vážna vec, pretože nejakým spôsobom musíme vyfinancovať RTVS-ku a už sme tu mali na schôdzi ten obyčajný zákon, ktorý prešiel do druhého čítania, ale tým, že je tu veľké súperenie na schôdzi toho, že kto bude mať skôr body, tak, žiaľ, bežne by to malo byť tak alebo štandardne by to malo byť tak, že táto novela ústavy je spojená s tým bežným zákonom a aj spoločná diskusia, len teda to je ťažké presadiť si čokoľvek dopredu do programu. Tak je to tak, že bežný zákon sme už posunuli do druhého čítania, ale vlastne, ktorý vykonáva túto novelu ústavy, ale tu máme na poradí na diskusiu až teraz no.
Čiže čo je predmetom tejto novely ústavy je, je v prvom rade zabezpečenie, aby RTVS-ka mala také financovanie, ktoré jej umožní nezávisle vykonávať svoje poslanie. To poslanie je definované v zákone, nie je to len nezávislé objektívne vyvážené spravodajstvo, o ktoré by sa mala snažiť v čo najväčšej miere, ale sú to aj ďalšie verejnoprávne úlohy, ktoré plní, plní aj také úlohy, ktoré neplnia súkromné televízie, pretože súkromné televízie sú orientované viac na biznis, musia si prepočítavať, čo sa im oplatí vysielať, čo sa im neoplatí vysielať. A RTVS-ka musí vysielať aj také mediálne, by som nazval, produkty, mediálne formáty, ktoré napĺňajú to poslanie verejnoprávnosti a ktoré samy o sebe sú stratové, a preto ju treba dofinancovať. My sme to robili koncesionárskymi poplatkami, riešením by mohlo byť aj to, že navýšime koncesionárske poplatky, však napríklad v Českej republike je to, ak sa nemýlim, možno dvojnásobok tej výšky, ako je to na Slovensku, a potom aj teda, ak je to prijateľné celospoločensky, tak dá sa to riešiť aj takto. U nás sme sa ubrali po rokoch, kedy sme nedokázali navýšiť koncesionárske poplatky tým smerom, že sme ich v decembri zrušili, ale zároveň sme sa dohodli, že zabezpečíme takú úpravu na ústavnej úrovni, aby bola, naozaj mala trvalejší charakter, aby bola stabilnejšia a je vo vzťahu k prípadným zmenám, ktoré televízii zabezpečia riadne fungovanie. A teda hovoríme v prvom rade o tom, že zakotvíme do ústavy, že kultúrna, obsahová, informačná pluralita médií je súčasťou slobody prejavu a práva na informácie a takisto ďalej hovoríme, že tu máme nejaký mediálny systém, ktorý je založený na duálnom systéme vysielania verejnoprávnych médií a súkromných alebo iných médií. A teda, že verejnoprávne médiá majú byť financované tak, aby sa zabezpečila ich politická nezávislosť a ekonomická samostatnosť. A v praxi je to, by to malo byť nastavené tak, že verejnoprávny vysielateľ bude financovaný predovšetkým z verejných prostriedkov v sume zodpovedajúcej najmenej 0,15 % z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Podrobnosti ustanoví zákon, to je ten zákon, ktorý sme už posunuli do druhého čítania.
Ja len pripomeniem, že je, tento návrh zákona je aj výsledkom určitého procesu rokovaní, ktorý bol dosiahnutý na úrovni tej bývalej štvorkoalície, teda by som v prvom rade apeloval na všetkých kolegov tej bývalej štvorkoalície, aby, aby podporili tento návrh zákona v prvom čítaní, ale, samozrejme, aj všetkých tých ostatných poslancov, ktorí si uvedomujú, aké je dôležité mať politicky nezávislú verejnoprávnu televíziu a rozhlas.
Takže takto na záver by som chcel požiadať aj o podporu v prvom čítaní pre tento návrh zákona. Potom medzi prvým, druhým čítaním, samozrejme, sa môžme sa zamyslieť, či ešte nejaké veci nesúvisia s touto problematikou, ale tak, aby to, samozrejme, bolo na konci priechodné 90 hlasmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 11:10 - 11:10 hod.

Kuriak Milan
Áno, tak, ako ste povedali. A takto by to malo pokračovať ako tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.5.2023 11:08 - 11:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2023 11:07 - 11:08 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ide o veľmi stručnú novelu, ktorá má čisto spresňujúci charakter, a to konkrétne jedného jediného ustanovenia, ktoré sa týka nakladania s osobnými údajmi, je to § 25 ods. 1. Spresňuje sa spracovanie spracovanie osobných údajov pre vykonávanie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pričom sa vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe. Úplne konkrétne je tam uvedené pre istotu celé, aby to bolo prehľadnejšie, celé znenie § 25 ods. 1, ale reálne, keď to porovnáte so súčasným znením, tak sa v zásade mení len to také to predvetie toho ods. 1, kde sa pridávajú k tým spracovateľom aj vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoby vykonávajúce vládny audit. Inak v tom ostatnom to ustanovenie znie rovnako, ako je to dnes. Čiže naozaj ide o veľmi jednoduchú technickú spresňujúcu novelu návrhu zákona.
Ďakujem pekne za slovo a chcem požiadať aj o podporu tohto návrhu zákona, tejto novely v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2023 10:39 - 10:41 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606.) V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2023 10:32 - 10:33 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
No ja som nepredpokladal, že sa ku kryptomenám a ku takýmto veciam budem vyjadrovať, pretože ja sa tomu ale vôbec nerozumiem. Ja, pokiaľ týchto vecí sa týka, tak sa pýtam svojich synov radšej. Ale chcem iba veľmi krátko. Včera sme tu sedeli asi podobný čas k telesnej výchove a niekto nás kritizoval. A pán Cmorej na začiatku hneď povedal, že budem len veľmi stručný, veľmi stručný a natiahlo sa to na vyše dve hodiny. Takže SaS-ku, keď nám niečo vyčítate, tak hneď sa to, hneď vás to dobehne. Ale ja chcem povedať, že ja si vážim parlamentnú demokraciu a tieto diskusie. Ja som nikdy nikomu nevyčítal keď sa ozýval tu v parlamente, keď chcel vyjadriť svoj názor. Buďme slobodní a vyjadrime sa trebárs aj ku kryptomenám. Ďakujem za túto rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2023 18:42 - 18:42 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
A ešte prepáčte, len na záver ešte povedať, aby teda pán spravodajca teraz, aby si to aj on poznamenal, ospravedlňujem sa, lebo to s tým súvisí, že my sme na ústavnoprávnom výbore akceptovali bod 2 spoločnej správy a tento bod 2 sa, vlastne je v kolízii s tým prvým pozmeňujúcim legislatívno-technickým návrhom, takže ten bod 2 žiadam vyňať na osobitné hlasovanie s tým, že potom spravodajca ho nebude odporúčať, jeho schválenie, lebo pozmeňujúci návrh ho bude riešiť lepšie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2023 18:38 - 18:45 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Takže v rámci rozpravy, ako som avizoval, uvediem a stručne odôvodním aj, prečo predložím dva pozmeňujúce návrhy. K tomu samotnému návrhu, tak ako ho predložím do prvého čítania, v princípe bola, bola len pripomienka zo strany parlamentnej legislatívy, kde sme sa po diskusii zhodli v tom, že v prechodných ustanoveniach tá druhá veta je nadbytočná, keďže už tá prvá veta, by som povedal, zahŕňa aj to, čo je v tej druhej vete. Čiže to je taký legislatívno-technický pozmeňovák. Ten bude veľmi stručný.
No a potom nad rámec toho, čo bolo, čo bolo predme... alebo čo bolo upravené v návrhu, ktorý bol predložený do prvého čítania, ale, samozrejme, súvisiaca vec, pretože sa tiež týka ochrany osobnosti, tak obrátila sa na mňa pani kolegyňa Šebová z hnutia SME RODINA, ktorá tak isto dostala nejaké podnety teda z praxe, ktoré sa, teda hlavne zo súdnej praxe, ktoré sa týkajú prípadov ochrany osobnosti a ide o prípady obetí, obetí trestných činov, čo myslím, že okrem toho, že sme to mali v programovom vyhlásení vlády, tak myslím si, že to je taká vec, ktorou nejakým spôsobom chceme postavenie obetí trestných činov a aj postavenie ako poškodených vylepšovať. Takže ja som sa tomu tiež nebránil.
Ona mi dala štyri konkrétne podnety. Nakoniec sme sa zhodli na dvoch. Tie ďalšie dva by znamenali naozaj že prelom v doterajšej judikatúre a vyžadovali by si skutočne odbornejšiu diskusiu, hoci boli zaujímavé aj relevantné, ale nemyslím si, že je najsprávnejšie takto v druhom čítaní prinášať také úplne že zásadné zmeny. Ja len poviem, tí, ktorí sa zaoberáte právom a ochranou osobností, tak ten tretí podnet, ktorý tu nie je reflektovaný v tomto pozmeňujúcom návrhu, sa týkal toho, že by aj nemajetková ujma mohla byť nepremlčateľná, lebo dnes, keď riešite žalobu na ochranu osobností, tak nepremlčateľným je len ten nárok na ospravedlnenie. Ten môžete podať ako žalobný návrh a žiadať o ospravedlnenie kedykoľvek. Tam, tam to sa nepremlčuje, ale nemajetková ujma ako určitý peňažný nárok sa premlčuje po troch rokoch v zmysle Občianskeho zákonníka.
Ale vedú sa aj odborné diskusie aj medzi právnikmi dlhodobo, či by aj tá nemajetková ujma nemala byť nepremlčateľná. Len mne sa to zdalo naozaj ako veľká vec aj na odbornú diskusiu na to, aby sme to prinášali teraz, teraz vo forme pozmeňujúceho návrhu. Hoci je to relevantná diskusia, nie sú na to úplne jednotné názory a ani, aj súdy rôzne rozhodovali v minulosti o tejto veci a potom to korigovali až odvolacie súdy, prípadne Najvyšší súd, ale na úrovni okresných súdov. Dokonca sú prípady, kedy niektoré okresné súdy vyhlásili vo svojich rozsudkoch a odôvodneniach, že aj nemajetková ujma je nepremlčateľná. Sú aj také dokonca rozhodnutia okresných súdov.
No a potom ten posledný podnet súvisel s tým, že ak by sme akceptovali túto nepremlčateľnosť, takže či to riešiť aj spätne alebo nie spätne. Tak tam už by sme, by sme, to by už bolo naozaj podľa môjho názoru možno až, nieže na hrane ústavnosti, možno v určitom prípade asi aj nie celkom v súlade s ústavou. Čiže nechcel som ísť do týchto, takýchto rizikových situácií. Ale tie, ktoré prednesiem, tie dva podnety, ktoré sú podľa mňa relevantné, a to, že by sa pri nemajetkovej ujme malo prihliadať aj na to, či došlo k inému závažnému alebo neodstrániteľnému následku, a to, že aby sa prezumovali určité veci v tom konaní a nemuseli sa tí vyšetrovatelia u tých obetí trestných činov vŕtať v tých rodinných vzťahoch atď. Je to podrobnejšie zdôvodnené aj v tom podanom pozmeňovacom návrhu a tým pádom by dochádzalo ešte k väčšej traume tých obetí trestných činov. Tak to sa mi zdalo naozaj relevantné a teda aj potom, ako sme diskutovali o tom s pani kolegyňou Šebovou, tak spoločne predkladáme ten druhý pozmeňujúci návrh. Takže toľko, toľko za mňa.
Nič ďalšie sa v tej diskusii nevyskytlo, ani na ústavnoprávnom výbore sa nejako tá diskusia nerozširovala iným smerom alebo nejak viac do hĺbky. Takže nebudem ani ja už teraz nejak filozofovať nad tým, čo by sa tam ešte dalo spraviť s ochranou osobnosti. Myslím si, že celý ten Občiansky zákonník by bolo dobré modernizovať. Viem, že existujú aj rekodifikačné komisie na to, len zatiaľ ešte ten výsledok do parlamentu vláda nepredložila, ani tie predchádzajúce vlády.
Takže ja teraz toľko na vysvetlenie a prečítam na záver môjho vstupu tie dva pozmeňujúce návrhy. Jeden je veľmi stručný teda.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1393. Uvedený zákon sa mení a dopĺňa takto:
"V čl. I bode 3 v § 879x odsek 2 sa vypúšťa druhá veta."
To je celý pozmeňovák, to je ten legislatívno-technický.
A ten druhý je, on, o niečo, o niečo teda rozsiahlejší, ale tiež pomerne krátky. Takže druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Milana Vetráka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1393.
Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
1. Pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dobré meno, občianska česť a existencia dobrých rodinných vzťahov sa predpokladajú."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákona.
No a 2. bod. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 13 ods. 2 sa za slovo „spoločnosti" vkladajú slová „alebo došlo k inému závažnému alebo neodstrániteľnému následku".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj za podporu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov a nakoniec aj celého zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.5.2023 18:37 - 18:38 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho schváliť. Časť IV. správy obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1393a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2023 18:34 - 18:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Práve rozmýšľam, že kto je spravodajcom k tomuto bodu?

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
No pán poslanec Drdul. Máte náhradu?

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ale on je tuto za dverami, on celý čas je za dverami.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Tak za dverami nie je nikto. Ak tu nie je pán poslanec, bod prepadne.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ale my si určujeme na výbore, že náhradníkom môže byť aj iný člen výboru.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Áno môže byť, ak je náhradník.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Tak môže byť Kyselica, áno? Lebo chcem byť fér, že aby to bolo podľa pravidiel. (Reakcie z pléna.) Celý čas tu bol, a asi minútu ešte, keď som išiel predtým.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Tlač 1393a. Okej.
Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ďakujem pekne. Ja som už v prvom čítaní avizoval, že tento návrh nie je úplne taký, by som povedal, že typický poslanecký návrh, kde poslanec sa snaží presadzovať nejakú prioritu zo svojho alebo z volebného programu hnutia strany, ktorú zastupuje. Je to návrh, ktorý reaguje na podnety, ktoré prichádzajú buď mne priamo ako predsedovi ústavnoprávneho výboru, alebo aj predsedovi parlamentu. Aj tento návrh obsahuje riešenie dvoch situácií. Jedna je, jedna je situácia, ktorú teda na podnet, ktorý prišiel pánovi predsedovi parlamentu ohľadne podvodov pri deľbe, vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhý, druhá tá časť toho návrhu je reakciou na podnety, ktoré prichádzali priamo mne, teda ako predsedovi ústavnoprávneho výboru a týkali sa vecí, ktoré súvisia s ochranou osobnosti.
A ono tieto veci prichádzajú, samozrejme, aj priebežne a preto aj na konci rozpravy alebo na konci môjho vstupu spomeniem teda ďalší podnet, ktorý prišiel, potom prečítam pozmeňujúci návrh. Keďže je to len úvodné slovo a chcem sa hneď prihlásiť ako prvý do diskusie, kde potom aj ozrejmím, že prečo prichádzam ešte s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi, ako to vzniklo a o čom sú.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis