Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.6.2022 o 13:55 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Milé kolegyne, kolegovia, možno trocha taký kontext. Tento zákon je úzko spojený so zákonom o voľnom čase dieťaťa, ktorý sme schválili v Národnej rade na predchádzajúcej schôdzi v máji, z čoho sa veľmi teším, pretože aj konkrétne v oblasti vzdelávania, školstva, rodiny je to veľký prísun finančných prostriedkov, ktorý môžu využiť tieto inštitúcie, ktoré vlastne s deťmi a mládežou pracujú a maximálne to podporujem. A keďže nastala medzitým situácia, že pani prezidentka sa rozhodla vrátiť Národnej rade tento zákon, tak zároveň sa budem snažiť a budem robiť všetko pre to, aby tento zákon bol znovu schválený a aby sme teda mohli takúto veľmi silnú pomocnú ruku rodinám s deťmi podať, ale prakticky, keďže bude, bude nasledovať to hlasovanie až niekedy v utorok alebo v stredu budúci týždeň a tento zákon nadväzuje, tak aj po dohode tuto s kolegami z koaličných partnerských strán aj navrhujem pánu spravodajcovi, aby sme dali hlasovanie, potom navrhli až po tom hlasovaní o, na tom návrhu, ktorý je vrátený pani prezidentkou, o tom voľnom čase dieťaťa. Čiže nie dnes ešte o sedemnástej, ale až na budúci týždeň.
A teraz ten dôvod. Samozrejme, pri aplikácii toho zákona o voľnom čase dieťaťa sú niektoré veci, ktoré treba doriešiť. Ja som na stretnutí, ktoré som zvolal a na ktoré prišiel aj pán minister školstva so zamestnancami, s úradníkmi z ministerstva školstva, aj pán minister financií taktiež so svojím sprievodom, tak som navrhol, že ja podám na túto júnovú schôdzu, avizoval som, že podám takýto návrh zákona, ktorý keď Národná rada schváli, budeme ho mať v septembri v druhom čítaní a budeme môcť prípadné pripomienky, námietky z prostredia hlavne škôl, ale takisto aj teda rodičov alebo iných organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, potom akceptovať a využiť tento priestor, pretože od toho tu sme. Nie sme od toho, aby sme si my niečo presadili a mali zavreté oči, uši, ale naopak, aby sme mali oči otvorené, uši pozorne nastražené a počuli, počúvali, čo sa hovorí. Ja si zvlášť dávam pozor na to, čo hovoria riaditelia škôl, pretože riaditeľ škôl to má také, také pestré. Okrem toho, že je manažér, tak musí sa rozumieť a musí pracovať aj s právnymi záležitosťami, s finančnými záležitosťami a, samozrejme, v neposlednom rade s pedagogickými záležitosťami. A takisto sme už absolvovali, aj práve teraz ideme z komisie pre študentov a mládež, kde tiež aj konkrétne organizácie pracujúce s mládežou majú otázky a pripomienky k tomuto zákonu.
Čiže tento zákon vo svojom materiálnom jadre rieši jednu konkrétnu vec, a tou vlastne plní uznesenie vlády, ktoré súvisí s tým zákonom o voľnom čase dieťaťa, a to je zrušenie vzdelávacích poukazov v nadväznosti na ten zákon. A tam hovoríme radovo o miliónoch eur, kdežto tu hovoríme pri tom voľnom čase dieťaťa o stámiliónoch eur, ktoré pôjdu do tohto prostredia. Preto sa vláda rozhodla a navrhla, aby sa tieto vzdelávacie poukazy zrušili. Chcem povedať jednu takú hypotetickú vec. Keby ten zákon o voľnom čase dieťaťa nebol schválený, tak potom nebudeme rušiť vzdelávacie poukazy. Čiže ja by som tento zákon stiahol, poprípade ak by sa tam pridávali nejaké veci, tak pozmeňujúcim návrhom by sme tento fakt z neho vypustili.
To je možno aj pre vás odpoveď, niekto sa na to možno budete aj pýtať, ale hlavne je to odpoveď pre riaditeľov škôl a ďalších teda učiteľov, že aby nemali obavy, pretože ako sme pri jednej diskusii ešte pred prijímaním zákona o voľnom čase dieťaťa počuli, že radšej, radšej vrabec v hrsti, ako holub na streche, tak čiastočne s tým súhlasím. Hlavne by sme nechceli, aby nastala situácia, že nebude ani vrabec, ani holub. Na druhej strane si myslím, že aj rodiny s deťmi, aj naše školstvo si zaslúži, aby sme, aby boli aj nejaké tie holuby, aby sme stále nezostali len pri tých vrabcoch, aj keď v hrsti. Takže to navýšenie vítam.
Čiže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona do druhého čítania a dávam vám džentlmenský sľub, ktorý, ktorý nie je žiaden problém dodržať, že naozaj podľa toho vývoja budeme v septembri v druhom čítaní tento zákon upravovať. A nie je to preto, tento zákon tu nie je práve preto, aby som si ja alebo niekto iný presadil svoju vôľu, ale na to, aby sme dali príležitosť tým, ktorí vidia nejak potrebné zmeny, aby sa mohli uskutočniť. Čiže je to príležitosť, nie je to ohrozenie.
A ešte pripomínam to, čo som povedal na začiatku. Budeme hlasovať a ja navrhujem a pán spravodajca to povie, budeme o tomto návrhu hlasovať až po rozhodnutí, či schválime nanovo zákon o voľnom čase dieťaťa. Takže nebudeme to lámať teraz pred tým, ale spravíme to až potom, aby to bolo všetko v poriadku.
Ak máte, ak máte nejaké otázky vo faktických, vidím Martina Čepčeka zatiaľ, tak som mu k dispozícii.
Ďakujem, kolegovia. (Krátka pauza, spravodajca komunikuje s predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Návrh tohto zákona, ktorý ste uviedli, o financovaní škôl a školských zariadení nadväzuje na zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý bol Národnou radou schválený 24. mája 2022 s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2023. Týmto zákonom sa zavádza podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom príspevku na voľnočasové aktivity. Z dôvodu duplicity príspevku na záujmové vzdelávanie upravené v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a novozavedeným príspevkom na voľnočasové aktivity dieťaťa sa navrhuje príspevok na záujmové vzdelávanie vypustiť.
Toľko na úvod. Ja sa potom hlásim do rozpravy ako prvý, aby mohli kolegovia na mňa reagovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Kyselica Lukáš
Teda pochválili ste pani Šofranko, ale aj pani Mierna má krásne šaty, aj ostatné dámy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem, chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o päť minút budeme mať schôdzu výboru v rokovacej miestnosti č. 32.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Mierna Anna
Ďakujem za slovo. Pri hlasovaní č. 34 som hlasovala ´za´, zariadenie vykázalo ´zdržal sa´. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem informovať členov výboru pre ľudské práva, že zvolávam schôdzu výboru ihneď, keďže mala byť o 12.00 h, ale pretiahlo sa hlasovanie. Výbor bude v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Szőllős Ján
N
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme o tlačiach 762, to je mediálny zákon, a 898, to je zákon o publikáciách, hlasovali až vo štvrtok budúceho týždňa o 17. hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:40 - 10:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak ja ešte pár slov, pár poznámok som si spravil. Všetci by sme si želali, aby sme mali nemocnice ideálne vybavené s dostatočným počtom personálu, s izbami, kde by mohli byť pacienti na izbe sami, teda s jednoposteľovými izbami a vtedy by ten problém bol omnoho, omnoho menší a tie zdravotnícke zariadenia by mali tú možnosť, mali tie možnosti všetko, čo je v tomto zákone alebo aj čo sa plánovalo, dať do toho zákona, splniť.
Upresním niekoľko takých vecí alebo by som to ešte zdupľoval. Právo na sprievod pre rodičku pri pôrode, to je pre jednu osobu. Tak sme to upravovali, že druhá osoba, je tam možnosť sprevádzania aj druhou osobou, ktorú si rodička praje, ak to možnosti zdravotníckeho zariadenia dovoľujú.
Dohodli sme sa s hlavnou predkladateľkou zákona pani poslankyňou Marcinkovou aj na odložení účinnosti zákona, za čo jej ďakujem, pretože sme nechceli tlačiť na zdravotnícke zariadenia, aby niečo museli a dostávali sa aj do prípadných súdnych sporov s pacientami kvôli tomu, že nie sú na to z objektívnych dôvodov prispôsobené. Čiže tá, to posunutie účinnosti zákona má dať im možnosť, aby sa na to lepšie pripravili. Veríme, že sa podarí aj z plánu obnovy, ale aj z ďalších zdrojov v priebehu niekoľkých rokov zlepšiť stav v nemocniciach tak, aby aj vybavením, aj kapacitne dokázali splniť aj tieto ľudské a veľmi citlivé potreby rodičiek.
Záverom sa chcem poďakovať, lebo ten zákon sa aj v minulosti stiahol z rokovania, aj sa prekladal, vieme, že sme mali dosť ťažké rokovania, ale chcem sa poďakovať hlavnej predkladateľke zákona, že bola napokon otvorená našim pripomienkam a zapracovala ich do zákona.
Takže ďakujem a ja osobne, aj moji kolegovia z výboru a kolegovia poslanci podporujeme tento zákon.
Skryt prepis