Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.3.2020 o 13:48 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:07 - 14:08 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Napriek tomu, že je jasné z toho, čo povedala pani ministerka, že je vylúčené, aby sa zbierali akékoľvek ďalšie dáta okrem lokalizačných služieb, tak ja stále nerozumiem, že prečo neustále dookola a dookola niekto hovorí o zbieraní obsahu, o čítaní mailov, esemesiek a, a je to také, že ako hrach o stenu hádzať, že jednoducho je to tam aj napísané, ale keď už sa niekto rozhodol, že bude toto dookola tvrdiť a hovoriť to tým ľuďom a strašiť ich, tak jednoducho nedá si povedať. Ale, ale ja si myslím, že odvčera sa podarilo ten okruh dát zúžiť. A takisto čo hovoril pán Petrák, že sledovanie mobilných telefónov, že teda niekto ho nechá doma. Áno, veď to som spomínal aj ja včera, veď práve preto sa nie je asi čoho báť, že keď niekto jednoducho nebude chcieť, aby ho niekto sledoval, tak proste ten telefón nechá doma. A azda nechcete, azda nechcete, aby, aby štát nejakým spôsobom kontroloval teraz ľudí a postavil, postavil policajtov pred dvere každého domu? Akože tak to je, to by bolo niečo, čo, kam asi nikto z nás nechce zájsť. Takže toto je, toto je úplne návrh, ktorý je proste v zásade s demokratickými princípmi normálnej krajiny, ktorá využije digitálnu dobu, normálne prostriedky na to, aby zaistila bezpečnosť ľudí. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:48 - 13:50 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
22.<br /> Ďakujem za slovo, p&aacute;n predseda. Je až dojemn&eacute; poč&uacute;vať kritiku skr&aacute;ten&eacute;ho legislat&iacute;vneho konania od t&yacute;ch ist&yacute;ch ľud&iacute;, ktor&iacute; dva t&yacute;ždne pred parlamentn&yacute;mi voľbami, marcov&yacute;mi, 18. febru&aacute;ra priniesli do N&aacute;rodnej rady skr&aacute;ten&eacute; legislat&iacute;vne konanie o 13. d&ocirc;chodkoch, skr&aacute;ten&eacute; legislat&iacute;vne konanie o diaľničn&yacute;ch zn&aacute;mkach a skr&aacute;ten&eacute; legislat&iacute;vne konanie o pr&iacute;davkoch na dieťa. Vtedy tiež nebol žiaden koronav&iacute;rus, p&aacute;n poslanec Susko, a boli ste z&aacute;zračne ticho, vtedy v&aacute;m to neprek&aacute;žalo.<br /> Va&scaron;e vyst&uacute;penie mi trochu pripom&iacute;na princ&iacute;p podľa seba s&uacute;dim teba. Za va&scaron;ej &eacute;ry, nemysl&iacute;m v&aacute;s osobne, ale za &eacute;ry vl&aacute;dy, v ktorej ste boli na ministerstve životn&eacute;ho prostredia, sa osobn&eacute; &uacute;daje zneuž&iacute;vali jedna b&aacute;seň. Aj inform&aacute;cie osobn&eacute;ho charakteru z policajn&yacute;ch datab&aacute;z. Robili to va&scaron;i nominanti a va&scaron;i kamar&aacute;ti a vtedy ste tiež boli ticho.<br /> Ale keď dvaja robia to ist&eacute;, tak nie je to vždy to ist&eacute;. Z&aacute;merom tejto vl&aacute;dy je chr&aacute;niť život a zdravie obyvateľov. Nič viac, nič menej. M&ocirc;žeme vylep&scaron;iť detaily, cez pozmeňuj&uacute;ce n&aacute;vrhy sa to aj deje, ale ide o ochranu života a zdravia občanov tejto krajiny. P&aacute;n poslanec Fico pred dvomi dňami povedal, že vy nebudete zneuž&iacute;vať t&uacute;to t&eacute;mu na politick&eacute; ciele. Alebo to povedal p&aacute;n podpredseda Pellegrini, teraz si nie som ist&yacute;. Ale veď presne to rob&iacute;te. Presne to rob&iacute;te. Stra&scaron;&iacute;te tu občanov a zneuž&iacute;vate t&uacute;to situ&aacute;ciu na politick&eacute; ciele. Čiže zase s&uacute; slov&aacute; a skutky v tot&aacute;lnom rozpore. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2020 19:19 - 19:22 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, pán predseda. Rád by som vám predniesol spoločnú správu výborov pod tlačou 31a. Školský výbor ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 24. marca 2020 sa uzniesla prerokovať tento vládny návrh zákona, tzv. školský zákon, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jej prerokovanie. Výbory podľa tohto rozhodnutia prerokovali návrh zákona v určenej lehote a iné výbory okrem týchto dvoch o vládnom návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov, ktorí by ich mohli podať okrem týchto výborov.
Dôležitá časť, bod III spoločnej správy. K vládnemu návrhu zákona o školskom zákone v druhom čítaní zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 4 z 24. marca 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 5 z 24. marca 2020 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31), schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto vládneho návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorským výborom z 24. marca 2020 č. 6. Týmto uznesením ma výbor tiež zároveň poveril, aby som bol spoločným spravodajcom na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 18:38 - 18:38 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam členov a členky ústavnoprávneho výboru teraz hneď do zasadačky č. 150 na I. poschodí a potom si povieme, ako budeme zajtra rokovať k tomu druhému návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 18:38 - 18:38 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem. Zvolávam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dnes za 15 minút, teda povedzme 18.55 hod. do obvyklej miestnosti výboru č. 33.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 18:32 - 18:32 hod.

Kremský Peter
Zvolávam týmto členov výboru pre hospodárske záležitosti na zajtra 9.00 hod. v miestnosti č. 149 na I. poschodí. Zajtra ráno, 9.00 hod., 149 na I. poschodí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 18:14 - 18:15 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dal som si záväzok, že k tejto téme nepoviem nič, nebudem naťahovať čas, tak ako povedal pán poslanec Kremský. Ale nedá mi, pán Kuffa, aby som na vás nezareagoval. Na jednej strane kritizujete to, že vláda chce mať prehľad o tom, kto sa s kým kde stretne. Chce lokalizovať ľudí, ktorí sa stretávajú možno v ohniskách nákazy s inými. A na druhej strane, keď tu príde minister školstva s jedným výborným návrhom a potrebným návrhom, tak kritizujete aj ten. A hovoríte, aby tie deti chodili do školy a nestretávali sa po vonku. Pán poslanec, prosím vás, rozhodnite sa, že čo chcete. Pretože jedno vybíja druhé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 18:13 - 18:14 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja vás chcem poprosiť, pán Kuffa, kým sa prihlásite do rozpravy, rozmýšľajte predtým. Ako môže minister školstva ovplyvniť, čo robia deti vo voľnom čase? Veď toto sú úplne nezmyselné otázky. Vás netrápi to, že či sa tie deti naučia, či majú vyučovanie cez internet, cez televíziu, či fungujú ako na domácom vzdelávaní. To vás netrápi, ale kladiete ministrovi školstva otázky, že čo robia oni večer. Čo on s tým urobí? Veď to sú úplne nezmyselné otázky. Len naťahujete čas. (Dlhý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 18:12 - 18:13 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Kuffa, ja som sedel na tom školskom výbore a mne sa zdajú racionálne tie dôvody, o ktorých pán minister hovoril. A treba riešiť tie veci. A ja by som zareagoval na to, čo hovoríte vy, že sa mladí stretávajú. Ja som otcom troch detí, štvrté čakáme, a sedíme doma. Sedíme celá rodina doma, vychádzame len v najnutnejších prípadoch. Už tí rodičia to zabezpečujú, aby tie deti sa nestretávali.
A ešte jedna poznámka. Počul som, ja som z Holíča a v našom meste to funguje tak, že samotná mestská polícia tých mladých, nechcem povedať, že rozháňa, ale posiela domov, odporúča im, aby sa nezgrupovali. A pokiaľ viem, tak je toho čím ďalej, tým menej. Takže tam by som problém nevidel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 18:07 - 18:08 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 31). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali na tejto 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis