Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

11.5.2021 o 17:43 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 11.5.2021 17:43 - 17:45 hod.

Gábor Grendel
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som dostal jednu písomnú prihlášku od pána Milana Mazureka, ale ako prvý sa hlási do rozpravy pán navrhovateľ. Takže nech sa páči, pán poslanec Suja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:53 - 9:55 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Suja ako prvý písomne prihlásený.
===== a toho roku určite prebehne kontrola aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Takže asi toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:53 - 9:55 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Suja ako prvý písomne prihlásený.
===== a toho roku určite prebehne kontrola aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Takže asi toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2021 22:02 - 22:03 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ide o vystúpenie v zmysle § 35 ods. 5. Kolegyne, kolegovia, vážení predkladatelia, chcem vám povedať, že ak vám išlo o zvýšenie politického výtlaku pani Kolíkovej, ak ste jej chceli pomôcť v ďalšej politickej kariére, tak táto schôdza bola úspešná. Ak vám išlo o opak, tak ste to zbabrali. Poslanecký klub OĽANO nepodporí návrh na odvolanie ministerky. Pána Čepčeka nám odpustite. Ona sa dlhodobo správa ako člen klubu len na papieri. (Potlesk.) Ale nie, ale zároveň chcem povedať, že nie je fér žiadať 76 hlasov proti tomuto návrhu. Aj v minulých volebných obdobiach bolo úplne bežné, že na naše vtedy opozičné návrhy nehlasovalo proti 76 vtedajších koaličných poslancov. Vedia o tom svoje bývalý minister Richter, bývalý minister Érsek, bývalá ministerka Laššáková, atď.
Chcem ešte za klub povedať, že reformy pani ministerky spravodlivosti majú našu podporu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím poslancov, aby sa ukľudnili, kým hovorí podpredseda parlamentu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
... takže ešte raz. Reformy pani ministerky spravodlivosti majú podporu poslaneckého klubu OĽANO. Všetko, čo vychádza z Programového vyhlásenia vlády má podporu poslaneckého klubu OĽANO. Toto nie je hlasovanie o vyslovení dôvery. Dôveru sme už vyslovili pred pár dňami pri schválení Programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde Eduarda Hegera. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 19:38 - 19:38 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa Vaľová s faktickou poznámkou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:59 - 18:01 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, úplne zbytočne ste si v rámci svojho vystúpenia kopli aj do poslancov vládnej koalície v súvislosti s novou súdnou mapou, keď ste tvrdili, že tá dostupnosť regionálnej dopravy na nové sídla súdov poslancov vládnej koalície vôbec nezaujíma. Zjavne o tom nič neviete. Ešte to tu v parlamente ani nie je. No poviem to veľmi jednoducho a bez zbytočných emócií. Pán poslanec, mýlite sa. Poslancov vládnej koalície to zaujíma a aj to riešia. A pani ministerka veľmi dobre vie, že to poslanci vládnej koalície riešia.
A druhá vec, v ktorej sa mýlite, dúfam, že sa mýlite a že tam nejde o nejaký úmysel, keď tvrdíte, že teda pani ministerka útočí na súkromie nejakej moderátorky a že keby ste to robili vy, tak my by sme z toho robili nejaký cirkus. No slúži vám ku cti, že možno vy osobne ste na súkromie žiadnej moderátorky alebo moderátora nikdy neútočili. Ale vaši kolegovia to robili. Nebudem tu teraz menovať nielen moderátorov alebo moderátorky, ale dokonca dramaturgička prekážala niektorým vašim kolegom, že bola manželkou jedného bývalého politika. Netvrdím, že vyťahovanie týchto rodinných väzieb je v poriadku či z vašej strany alebo zo strany ministerky spravodlivosti. Ale ak tvrdíte, že vy ako spolok stranícky také niečo nerobíte, tak je to prinajlepšom omyl.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 17:08 - 17:11 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpením člena vlády sa podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku otvára rozprava znova. Pýtam sa, či niekto z poslancov má záujem vystúpiť v rozprave.
Pani poslankyňa Pivková, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo. bol riešením získania súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie priamo od pacienta, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve by vykonával ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody. Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Alexandry Pivkovej a Evy Horváthovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie: Pod číslom 10. "V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "Ak ide o osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, vykoná osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 17:08 - 17:11 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpením člena vlády sa podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku otvára rozprava znova. Pýtam sa, či niekto z poslancov má záujem vystúpiť v rozprave.
Pani poslankyňa Pivková, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo. bol riešením získania súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie priamo od pacienta, ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Pričom osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve by vykonával ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody. Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Alexandry Pivkovej a Evy Horváthovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie: Pod číslom 10. "V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "Ak ide o osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, vykoná osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 15:37 - 15:39 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, vo svojom prejave ste úspešne pomiešali hrušky s jablkami, takže rád by som trošku napravil niektoré veci, ktoré ste spomínali. Napríklad ste spomenuli pána Babiša. Pán Babiš bol na zozname spolupracovníkov ŠTB. Tento zákon, o ktorom diskutujeme sa týka zamestnancov, príslušníkov ŠTB, nie spolupracovníkov. Tí mali svoje civilné zamestnania, pracovali na rôznych miestach. Oni za svoju činnosť nedostali výsluhové dôchodky. Takže toľko k dôchodkom príslušníkov a spolupracovníkov a druhú vec, ktorú by som chcel spomenúť často to zaznieva v tejto sále. Už by bolo fajn to zastaviť, lebo pripomína mi to ten princíp, že sto krát opakovaná lož sa stane pravdou. Opakovane tu pripisujete 11 tisíc obetí premiérovi, bývalému premiérovi Matovičovi. Lebo plošné testovanie. Tak prosím vás pri tomto princípe my chcete povedať, že za 592 tisíc obetí v Spojených štátoch môže administratíva Donalda Trampa a Jona Bidena alebo pri 105 tisíc obetí vo Francúzsku administratíva pána Makrona? Za 111 tisíc administratíva pána Putina? Za 127 tisíc vo Veľkej Británii pán Jonson? Za 84 tisíc v Nemecku pani kancelárka Merkelová, atď., atď. mohli by sme pokračovať pánom premiérom Orbánom, kancelárom Kurcom, pánom premiérom Babišom atď. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 14:12 - 14:13 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa Šofranko.
Skryt prepis