Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2022 o 10:04 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:04 - 10:05 hod.

Gábor Grendel
Ako posledný s faktickou poznámkou pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 9:47 - 9:49 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa, poslankyňa, pardon, Vladimíra Marcinková... Nefunguje pani poslankyni mikrofón napriek tomu, že svieti. Zapnite, prosím, pani poslankyňu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 9:45 - 9:47 hod.

Gábor Grendel
Tri faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Šíbla. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Dušan Muňko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 10:38 - 10:45 hod.

Gábor Grendel
Tri faktické poznámky na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Ako prvý pán poslanec Miroslav Urban.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:51 - 16:51 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne za podporu a ešte by som chcel povedať, že pred mojím vystúpením sa ma pán poslanec Dostál pýtal, či budem dlho hovoriť. Ja som mu povedal, že neviem presne, ale odhadujem tak päť minút. Tak keď som dorečnil a pozrel som sa na svetelnú tabuľu, bolo tam 4.59, takže nebol to úplne presný odhad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:45 - 16:50 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pokúsim sa byť čo najstručnejší.
Dámy a páni, nepoviem nič nové, keď začnem tým, že pandémia COVID-19 zasiahla asi všetky sféry našich životov a všetky sféry, ktoré my ako zákonodarcovia máme možnosť ovplyvniť. Takto isto zasiahla pandémia aj činnosti bezpečnostných alebo záchranných zložiek a to je presne prioritný dôvod, prečo prichádzame s kolegyňou Andrejuvovou s touto novelou zákona. Je to v prvom rade pomocná ruka pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tá požiadavka, ktorá je za touto novelou, vychádza z praxe, nie je to žiaden návrh od stola a bola prekonzultovaná aj s odbornými útvarmi jednotlivých rezortov vrátane ministerstva dopravy, ktoré je gestorom tohto zákona, teda zákona o autoškolách. Prioritným dôvodom je teda jednak to, čo spôsobila pandémia, a jednak to, že je v týchto zložkách nedostatok držiteľov niektorých typov vodičských preukazov, ide najmä o preukazy C a D a ich teda tie podskupiny a je to aj z toho dôvodu, že tie kurzy sa v čase pandémie predlžujú, niektoré sa úplne rušili, odkladajú sa termíny skúšok a tak ďalej a tá potreba v záchranných zložkách práve na tieto špecifickejšie vodičské preukazy je intenzívna, preto prichádzame s riešením, ktoré už v minulosti fungovalo v týchto zložkách aj v predcovidových časoch, ak sa nemýlim, do roku 2015 tieto rezorty mali svoje autoškoly, ktoré boli potom novelou zákona zrušené, čiže nie je to ani objavenie Ameriky, toto už v rezortoch fungovalo. My sme v tom návrhu zúžili okruh ľudí, ktorí budú môcť absolvovať kurzy, a zúžili sme to teda maximálne možne tak, aby to nikto nezneužíval a aby sa ani komerčné autoškoly necítili nejako dotknuté, a ja by som si teda aj dovolil odcitovať tie odseky, kde teda je to vyšpecifikované.
Čiže citujem: „Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva vnútra môže byť len príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a zamestnanec, ktorému z pracovných povinností zaradenia charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.“
A takto isto je to aj na obrane v rámci Ozbrojených síl. Čiže nie je to tak, že niekto sa stane príslušníkom alebo sa zamestná a povie si, že ja mám vodičský preukaz, tak sa prihlásim, jednoducho musí mu to vyplývať z opisu pracovnej činnosti. A takisto sme zúžili okruh inštruktorov, tak aby nedochádzalo k zneužívaniu týchto pozícii vo vzťahu ku komerčným autoškolám.
Aj toto by som teda odcitoval: „Inštruktorom v autoškole ministerstva vnútra môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo vnútra. Toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole.“ A toto isté platí aj vo vzťahu k ministerstvu obrany.
Okrem toho, že je to istá forma pomocnej ruky pre zložky ministerstva vnútra, ministerstva obrany, tak táto novela má ešte nasledovné výhody. Neprináša žiadne náklady pre štátny rozpočet a to je dané tým, že tieto autoškoly už fungovali v minulosti v týchto rezortoch, čiže vybavenie na to majú a majú na to aj ľudí, pretože po tom, ako tá novela v roku 2015 zrušila tieto autoškoly, tak tí ľudia neskončili svoj pracovnoprávny vzťah, čiže aj ľudia sú k dispozícii, aj technika je k dispozícii.
A ešte jeden bonus má tento návrh, a síce ten, že má pozitívny vplyv na štátny rozpočet, a to vďaka bodu 4 tohto návrhu, ktorým sa predlžuje lehota na udelenie pokút za správne delikty z jedného roka na tri roky. Toto je, poviem na rovinu, iniciatíva ministerstva dopravy a bez problémov sme ju zapracovali, pretože to prináša aj teda očakávaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Čiže pomáhame aj zložkám ministerstva vnútra a obrany aj štátnemu rozpočtu, preto vás prosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:42 - 16:43 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, cieľom návrhu tohto zákona je vytvoriť prostredie, ktoré umožní školenie a výcvik inštruktorov, a to v novozriadených autoškolách ministerstva vnútra a ministerstva obrany. A viac k tomu poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 11:05 - 11:06 hod.

Gábor Grendel
Osem faktických poznámok na vystúpenie pána Kamenického. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Prerušujem teraz schôdzu na 4 minúty do 11.05 hod., kedy budeme pokračovať hlasovaním.

(Štvorminútová prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 14:19 - 14:20 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďalšia otázka je opäť na pána ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, opäť od pána poslanca Martina Čepčeka, a znie:
„Pán minister, aký je konkrétny názov a špecifikácia testu protilátok proti SARS-CoV-2 údajne v cene okolo 2 000 eur, aká firma vyrába zariadenie preň, či aké laboratórium ho poskytuje, o ktorom ste hovorili počas verejnej diskusie s občanmi v Piešťanoch koncom septembra 2021? Ide o jediný smerodajný test protilátok, alebo aké sú ďalšie testy?“
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2021 11:21 - 11:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujeme za informáciu.
Pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 805, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 830. (Ruch v sále.)
Prosím vás, kolegyne a kolegovia, aby ste sa utíšili. Ak máte pripomienky k zákonu pána ministra práce, tak sa prihláste faktickými poznámkami po tom, ako niekto vystúpi v rozprave alebo máte možnosť sa prihlásiť aj do rozpravy a odísť zo sály v prípade, že riešite niečo iné naliehavé, čo nesúvisí s týmto návrhom.
Teraz dávam slovo pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milanovi Krajniakovi, aby vládny návrh zákona uviedol.

(Rokovanie o vládnom návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 805.)
Skryt prepis