Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.3.2022 o 16:10 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:41 - 14:41 hod.

Gábor Grendel
Otázka č. 6 sa ale naozaj zhoduje už s položenou. Nezhoduje? (Reakcia ministra: "Ale zhoduje, pán Takáč.")
"Kedy budú vyhlásené výzvy pre čerpanie finančných prostriedkov?"
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 19.5.2022 14:22 - 14:23 hod.

Gábor Grendel
Pozerám sa, či pán poslanec má doplňujúcu otázku. Vyzerá, že áno. Tak nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 19.5.2022 14:20 - 14:21 hod.

Gábor Grendel
Takže budeme pokračovať v prerušenej schôdzi odpoveďou pána ministra hospodárstva na prvú otázku.
Nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:18 - 14:20 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujeme pekne. Tým sme vyčerpali otázky na adresu predsedu vlády Slovenskej republiky, ďakujeme pekne za odpovede.
A teraz prechádzame na otázky na jednotlivých ministrov. Prvá otázka je od pána poslanca Tomáša Šudíka na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Otázka znie:
"Pán minister, ako očakávate nárast cien tepla v sezóne 2022 - 2023? Aké kroky k zastropovaniu cien podnikne ministerstvo? Ako chce ministerstvo pomôcť samosprávam, kde už je teraz cena obrovská? Na základe údajov vieme, že enormne stúpa počet neplatičov pre seniorov, ktorým Robert Fico po dvanástich rokoch vládnutia "zabezpečil" nízke dôchodky v sume 370 eur, je nereálne platiť tak vysoké ceny energií."
Pána ministra neevidujem medzi ospravedlnenými. Naopak je uvedený ako člen vlády, ktorý dokonca zastupuje niektorých kolegov, ktorí sú neprítomní, takže v tejto chvíli preruším schôdzu na tri minúty, aby sme zistili, kde sa pán minister nachádza.
(Predsedajúci: "Zisťujete, pani kolegyňa?" Reakcia z pléna.)

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke. Reakcie v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2022 12:25 - 12:26 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Milan Mazurek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 17:55 - 18:10 hod.

Gábor Grendel
S faktickou poznámkou ešte pani poslankyňa Jarmila Halgašová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 17:55 - 18:10 hod.

Gábor Grendel
S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Radovan Marcinčin.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2022 14:42 - 14:43 hod.

Gábor Grendel
Ďakujeme, pán minister.
Otázka číslo osem je opäť od pána poslanca Suju na vás: "Doplníte súčasnú výzvu alebo vyhlásite novú ohľadom skladovacích kapacít rastlinnej výroby?"
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:16 - 16:18 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Páni poslanci, samozrejme, ľudská vynaliezavosť je bezhraničná, takže všeličo je možné a ja teda ešte raz len upresním, že podobný odsek v rámci toho paragrafu je už aj dnes v tom zákone. Ja ho prečítam a potom prečítam to, čo je v tej novele. Takže dnes to znie takto:
Povinnosť prevádzkovateľa autoškoly:
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
e) vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu a učebných osnov.
Čiže už dnes tam je, že udeľujú vodičské preukazy tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik. Existuje kontrola v rámci ministerstva dopravy, kontrola autoškôl a majú proste také príklady, najmä v spojení s korupciou, že buď výcvik sa fláka, alebo výučba sa fláka.
Čiže počuli ste súčasné znenie a nové znenie je: Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu alebo učebných osnov. Čiže skoro to isté. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné. Ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie, je to podnet z ministerstva dopravy, vychádza z aplikačnej praxe a myslím si, že má aj istý bezpečnostný, preventívny charakter, možno menej tá výučba, ale viac ten výcvik. Jednoducho, keď ľudia nechodia na výcvik v rámci autoškoly a vybavia si absolvovanie tej skúšky a príde sa na to, tak je podľa mňa úplne v poriadku, aby ten preukaz bol neplatný a proste poctivo, aby si museli absolvovať celý kurz. (Reakcie z pléna.) Ako sa na to príde? (Prerušenie vystúpenia časomerom. Rečník rozpráva mimo mikrofón.)
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:10 - 16:12 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,"."
2. V čl. I v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
3. V čl. I v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
4. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "8. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022.
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022."."
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis