Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 16:55 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:57 - 16:58 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Hlasovanie per rollam ja osobne vnímam tak, ako je to predložené, iba ako alternatívu. Čiže ja som takisto komunálnym poslancom v meste a som síce v opozícii voči primátorovi, ale telefonicky sme sa bavili aj o možnosti rokovať napríklad na verejnom priestranstve niekde v bastióne zámku a podobne.
Čiže verím, že sa mnohí dohodnú iným spôsobom a per rollam nebude potrebné. Ale tak ako pani starostka spomínala, môžu prísť situácie, kedy sú poslanci napríklad v karanténe, jej obec, kedy sa vrátia zo zahraničia, 350 ľudí, tak je jasné, že z nich budú niektorí poslanci v karanténe. Tak dajme, dajme takým obciam tú možnosť v takýchto kritických situáciách per rollam hlasovať. Je to na dobu určitú, kým tá kritická situácia v našej spoločnosti bude trvať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:56 - 16:57 hod.

Hus Igor
Takže ja chcem tiež podporiť pani poslankyňu Pleštinskú, viac-menej sme rokovali o tých, o tých návrhoch. Tie riešenia nie sú jednoduché, takisto kvitujem, základ je ale dobrý, ja si myslím, ktorý vyšiel, základ je dobrý, treba to docibriť a ozaj vďaka či ministerstvu vnútra, alebo aj celému tomu kolégiu, ktorý teraz predložil tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:55 - 16:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V rozprave v rámci toho posledného príspevku bolo spomenuté, že, pani poslankyni Pleštinskej, že teda bol spracovaný nejaký pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený na ústavnoprávnom výbore. Áno, snažili sme sa už včera nejakým spôsobom prispieť do diskusie. Dnes sme mali možnosť ten pozmeňujúci návrh aj prediskutovať na ústavnoprávnom výbore a myslím si, že je to dobrý základ do tej ďalšej diskusie, na ktorú sa vytvoril priestor s tým, že ja som aj dnes počul v rámci rozpravy ešte ďalšie podnety, ktoré sú hodné na zapracovanie do toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý ten dobrý základ vytvára, či už to bol pán poslanec Gyimesi, alebo aj poslanci opozície Ferenčák, alebo pani Vaľová a ďalší. A rád by som vyzval teda aj poslancov, ktorí tu hovoria o jednoduchých a dokonalých riešeniach, aby tiež prispeli, ak majú záujem, nikto im v tom nebráni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 16:42 - 16:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozumiem obavám aj pána Dostála, aj vás niektorých poslancov, ale my stále zabúdame, že sme v mimoriadnej situácii, keď tu panuje nepriateľ COVID-19, ktorý je, je vlastne tu medzi nami, a bojíme sa všetci.
Z technických dôvodov sa nahrala pôvodná verzia spoločnej správy, akurát zmena bola vyznačená na poslednej strane, opravená verzia je zverejnená na webe a za technickú chybu sa ospravedlňujeme.
Chcela by som vlastne upozorniť a myslím, pani Pivková, pani primátorka Lučenca, presne povedala, § 11, § 12 stále platí. My chceme doplniť do zákona o obecnom zriadení nový paragraf, ktorý platí iba počas mimoriadnej situácie COVID-19. A, samozrejme, keby sme mali viac času, možno by sme vedeli došperkovať každý aj jeden bod vlastne tohto zákona, ktorý v tejto mimoriadne ťažkej situácii chceme prijať, môžem vás ubezpečiť, že včera sme sedeli niektorí členovia nášho klubu s pánom Vetrákom a sme pripravovali taký pozmeňovací návrh, ktorý, myslím si, že predložil aj v ústavnoprávnom výbore, kde bol nakoniec akože prijatý. A preto sme sa aj v gestorskom výbore vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom, kde sme vlastne stanovili, že kedy nie je možné hlasovanie per rollam uskutočniť.
Ale skutočne sa ospravedlňujeme, je tu vlastne fakt ten časový priestor taký, vidíme, ako rokujeme, že sme vlastne stále v takom časovom strese a nedokážeme urobiť všetko tak perfektne, ako, ako by sme si to možno priali.
Možno otázka toho bodu dva. Na Slovensku je 1 133 malých obcí do 500 obyvateľov. Ja viem, že technika je úžasná, je perfektná. Viem, že teoretici povedia, že ten zákon o obecnom zriadení je taký, že sa to vlastne dá všetko spraviť, ale zase sme v mimoriadnej situácii a možno ja v obci, kde je 1 000 obyvateľov, dokážem spraviť techniku. Však donedávna sme vlastne nesledovali omše z jednotlivých farností prostredníctvom videokamery, že sa spájame vlastne aj takýmto spôsobom, že aj keď kolegovia hovoria, že nie sme vlastne na omšiach, ale my sme prostredníctvom vlastne týchto prostriedkov ako prítomní. Takže vieme to spraviť.
Ale opäť je tu mimoriadna situácia, kde možno starostovia nedokážu to urobiť. Preto vlastne bola tá snaha v bode 2 hlasovať tak, ako gestorský výbor hlasoval.
My kolegovia, ja viem, že tu možno upodozrievame, ale myslíte si, že starostovia, župani, primátori miest, ktorí sa boja o zdravie svojich občanov, šijú rúšky, roznášajú obedy dôchodcom, znižujú si platy, aby finančne pomáhali zmierniť ťažkú situáciu svojich občanov počas tejto pandémie, mali by ešte na mysli, že by mali úmysel vlastne niečo urobiť, čo je problematické? Ja možno, sú alebo existujú vlastne takí starostovia a primátori, ktorí by to chceli urobiť. Ale ja verím, že takých je len veľmi málo.
A chcela by som vyzdvihnúť a veľmi vyzdvihnúť ústretovosť pána ministra, ktorý vypočul vlastne nielen nás ako zákonodarcov, ale rokoval aj s predstaviteľmi miest, župy, Únie miest, čiže to nebolo len nejaké rozhodnutie od zeleného stola, ale bolo to rozhodnutie na základe požiadavok vlastne starostov a primátorov miest, ktorí chcú, aby tie obce fungovali, aby aj z hľadiska vlastne tých problémov nenastalo, nenastal vlastne nejaký útlm.
Sú napríklad situácie, keď sa realizujú peniaze, štrukturálne fondy. Čiže sú projekty v rámci obcí. A oni nedokážu možno spraviť, lebo potrebujú vlastne si to prerokovať so zastupiteľstvami. A ja som už včera vo svojom vystúpení povedala, že samozrejme, keď na obci sú traja, štyria, piati poslanci, dá sa urobiť vlastne to zastupiteľstvo. Ale keďže máme vlastne požiadavku, že tí ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú v karanténe, takže môže sa stať aj taká okolnosť, že vlastne poslanci toho zastupiteľstva sú v karanténe a nemôžu prísť. A nemôže si ani starosta zobrať na zodpovednosť, že nejako tú karanténu preruší, lebo tým pádom by tu bol vlastne problém voči tým ostatným obyvateľom, ktorí sú.
Žijem vlastne v obci, kde skoro 300 ľudí pracovalo v zahraničí, 300 mužov a 50 žien a postupne sa tí ľudia vracajú domov. Čiže tu sa nedá vlastne predvídať, že, že vlastne je problém alebo nejaká situácia, ktorá by tu nenastala.
Čiže tu nie je snaha, možno, ja neviem, zjednodušiť ten proces, ale utvoriť vlastne pre samosprávu alternatívnu možnosť, že aj takéto riešenie vlastne existuje. Samospráva sa riadi sama. Už aj v názve vlastne samosprávy je vlastne toto povedané a úlohou nás zákonodarcov je, aby sme vytvorili rámec, aby mohla naplniť samospráva vlastne svoje poslanie.
Teším sa vlastne, že sme mali takúto možnosť, tú debatu a vlastne tie názory, a tak som sa tak potešila, že konečne na pôde Národnej rady je vecná diskusia a cieľom a snahou každého poslanca je pomôcť. Pomôcť svojej obci, pomôcť svojmu mestu, pomôcť kraju, kde žije. Ja verím, že sa nám podarí prijať vlastne aj také riešenie, ktoré vlastne bude dobré pre všetkých občanov, pre starostov aj pre nás zákonodarcov. Nikdy nič nie je dokonalé, ale verím, že aj táto diskusia mi dáva nádej, že sa to podarí.
Keďže boli vlastne také snahy a problémy v rámci rozpravy, tak na základe dohody štyroch poslaneckých klubov navrhujem, aby hlasovanie o tomto bode bolo na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:40 - 16:42 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. My sme sa mali možnosť na ústavnoprávnom výbore zaoberať jednotlivými ustanoveniami zákona, už to bolo dneska povedané, že to bola siahodlhá diskusia. Aj pán poslanec Dostál spomenul, že zákony sa nemajú robiť iba do dobrého počasia, ale v prvom rade do zlého počasia, ja to troška parafrázujem a ja s ním súhlasím a naozaj aj vidím snahu zo strany viacerých poslancov, či už je to zo strany opozície alebo koalície, aby tento návrh vylepšili.
Ono aj ten návrh vznikal tak, že bola tu požiadavka zo strany zástupcov miest a obcí, ale ona znela troška inak, dokonca tam ak niektorí ten návrh videli, tak to bolo formulované spôsobom, že by to nemalo ísť, že by to nebolo v prechodných ustanoveniach ako nejaké dočasné opatrenia, ale bolo to formulované ako určitý spôsob trvalého riešenia v prípade pandémií ako takých.
A nakoniec sa ministerstvo rozhodlo, že zvolí určitý svoj spôsob s tým, že sa vedelo dopredu, že je tu množstvo aj medzi nami aktívnych komunálnych poslancov alebo komunálnych starostov a primátorov, ktorí majú podstatne rozdielne názory na to, ako riešiť situáciu či už v čase krízy, pandémie alebo v prípade bežného chodu samosprávy.
Ja si stále myslím, a viacerí sa na to pýtate, že teda kedy chceme niečo také vylepšovať. Tých spôsobov, ako ešte vstúpiť do, v rámci legislatívneho do procesu do toho obsahu, je ešte pár, verím, že niektoré z nich aj nakoniec využijeme. A sám som si písal poznámky z rozhovorov a z diskusií niektorých vás, ktoré aj si myslím, že bude ešte čas využiť pri vylepšovaní tohto návrhu, a verím, že nakoniec schválime návrh, ktorým, s ktorým bude spokojná väčšina... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:23 - 16:24 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcel by som doplniť moju predrečníčku. Áno, je pravda, že väčšina miest rokuje viackrát do, do, viackrát za to obdobie, kedy môže rokovať. Nie raz, dvakrát alebo trikrát.
Ja viem, že za vašej éry sa rokovalo v meste raz za tri mesiace. Ale my momentálne teraz rokuje pomaly každý mesiac v Humennom, pretože musíme robiť množstvo vecí, na ktoré sa zabudlo. Naše rokovania majú cez tridsať bodov a sedíme na zastupiteľstve od desiatej ráno do ôsmej hodiny večera. Ale len tak-tak stíhame, lebo sa toho veľa jednoducho zabudlo.
A, áno, aj v Humennom budeme rozhodovať o prenájme majetku, lebo kvôli vám hrozí mestu pokuta 2 mil. eura len kvôli tomu, že ste situáciu s teplom vôbec neriešili. A na tieto máme investičný dlh 16 mil. eura, 16 mil. eura! A to, že pán primátor Humenného je nejaký home office, to je riadny blb, riadna somarina. Pretože primátor je v kancelárii každý deň. Mestská polícia je každý deň v osadách. Komunitné centrum v terénnej práci každý deň. Aké niečo také môžete povedať?! Aké niečo také môžete povedať? Hanba.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:55 - 15:55 hod.

Gyimesi Juraj
Ja len jednou vetou, ešte som zabudol jednu vec, a to sú prevody hnuteľného majetku, nadhodnotu určenú zastupiteľstvom.
A čo sa týka vás, pán poslanec Kotleba, áno, budeme ešte o tom asi zjavne rozprávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:50 - 15:53 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera som sformuloval určité výhrady, také všeobecné, vo vzťahu k fungovaniu územnej samosprávy na Slovensku a zároveň som vyjadril presvedčenie, že tento návrh k tomu nepridá.
Vždy, keď príde nejaký zákon do, do pléna Národnej rady, pýtam sa otázku, že cui bono. Pre koho to bude výhodné?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku pri tomto návrhu zákona v tomto znení som takúto odpoveď nenašiel. Bol som na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa fakt po jednej siahodlhej diskusii, kde sme si rozobrali s príslušnými zamestnancami ministerstva vnútra všetky aspekty tohto, tejto novely tohto zákona, dospeli sme k názoru, že s najväčším, najväčšou pravdepodobnosťou by bolo najlepšie tento per rollam alebo toto per rollam hlasovanie stiahnuť.
Vnímam aj opačný názor. Vnímam aj požiadavky niektorých obcí. Existuje situácia, kde by skutočne tí poslanci mohli byť v karanténe všetci, najmä pri tých malých dedinách, tak v tomto prípade by som ešte zvážil pripraviť jednu novelu alebo jeden, jeden návrh, ktorý by sprísnil toto hlasovanie per rollam, a to tým spôsobom, že týmto hlasovaním nie je možné previesť majetok obce, nie je možné usporiadať obchodnú verejnú súťaž, nie je možné vykonať dražbu, ktorú nie je možné vykonať tak či tak teraz, nie je možné previesť majetok priamym predajom, nie je možné urobiť alebo vyhlásiť verejné obstarávanie formou investičného úveru, nie je možné uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavby alebo na služby.
Toto je jediný spôsob, aký si ja osobne dokážem predstaviť, aby tie obce mohli fungovať v systéme per rollam vtedy, ak to je nevyhnutné, resp. vtedy, ak si to situácia vyžaduje.
Veľmi pekne vám ďakujme, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:47 - 15:48 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Kuffa, viete čo, blokovú pokutu tuná kolega Šefčík vysvetlil tak, že ja to skrátim. Ale chcem sa spýtať jednu vec a tú dôležitú. Nechápem, že z akého dôvodu chcete vyňať z tohoto zákona obecné a mestské polície riešení blokových pokút. Kto najviacej v tých mestách, v tých obciach pracuje, alebo teda je ich vidieť, je to mestská a obecná polícia. Uvedomte si to. Štátnej polícii chýba dva a pol tisíca ľudí v hliadkovej službe na obvodných oddeleniach a práve obecných policajtov je dva a pol tisíc na tom, v tomto našom štáte.
Takže ja vás poprosím, aby ste toto skutočne zvážili, a mám takisto podporu voči pánovi ministrovi a budem hlasovať za tento návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:44 - 15:45 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, som pani akože. (Povedané so smiechom.)
Drahí poslanci, drahé poslankyne, chcela by som vyjadriť plnú podporu pánovi ministrovi a tiež má moju dôveru.
Pani Pellegrini, pardon, pán Pellegrini nám povedal, aby sme šetrili čas a hlavne dneska máme ešte tri návrhy zákonov. Ak takto budeme naťahovať čas ako pán Kuffa, tak tu budeme do polnoci. Prosím, hovorme k veci a, a pohnime sa ďalej.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis